Články z Lukovíšť

Lukovišťania zaujali Bratislavčanov

V pondelok 16. apríla 2018 sa v Poetickom štúdiu Domu kultúry na bratislavských Kramároch uskutočnil 158. Poetický  večer pri sviečkach Juraja Sarvaša pod názvom: Nox et solitudo. Bol venovaný 60. výročiu úmrtia vynikajúceho slovenského básnika, národného umelca Ivana Kraska, lukovištského rodáka. Na pozvanie organizátora sa podujatia zúčastnila i delegácia obce Lukovištia v zložení Mgr. Jozef Mitter, Ing. Milana Jutková a Mgr. Vladimír Ticháň, evanjelický farár a.v. z Kokavy n/R, ktorý pre lukovištských veriacich uskutočňuje pravidelné služby Božie.  V preplnenej sále DK na Kramároch bolo viacero prominentných hostí, nechýbal ani primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, špičkový kardiochirurg MUDr. Viliam Fischer, prof. JUDr. Katarína Tóthová, prof. Július Forshoffer, básnik Viktor Timura, potomkovia zemianského roku Kováčovcov z Lukovíšť  (ich prastarý otec Ján  hradil štúdijné náklady I. Kraska v Rumunsku), a ďalší.

V prvom, viac ako hodinovom programovom bloku, poskytol pán Sarvaš v roli  moderátora priestor hosťom z Lukovíšť. Mgr. Mitter priblížil prítomným históriu obce od jej prvej zmienky z roku 1407, prínos básnika pre obec pred a po vzniku prvej Československej republiky, v období Slovenského štátu i po  2. svetovej vojne, rarity obce vrátane výstavby obecnej pálenice v roku 1934, ale i súčasné spomienkové aktivity na veľkého lukovíštského rodáka, do ktorých obec pravidelne zapája i stredoškolákov zo širokého regiónu Gemer-Malohontu, resp. Novohradu. Ing .  Jutková ilustrovala jej aktivity na poli kultúry v regióne a predviedla sa i brilantnou recitáciou básne Ivana Kraska  Na kvetnú nedeľu. Pán farár upútal ľudí v sále najskôr svojim oblečením v kokavskom kroji, aby prezentoval Bratislavčanom nedávne hrdé nedeľné oblečenie, v ktorom ľudia chodili bežne do kostola. Ešte väčší zážitok im poskytol, keď zahral na fujaru , zaspieval a predniesol motlibu. Následne vystúpil  čestný predseda Spolku  slovenských spisovateľov, básnik Jaroslav Rezn&iac ute;k st., ktorý predstavil  prítomným významnú osobnosť slovenského  národa z pohľadu Kraskovej básnickej tvorby. V závere pán Sarvaš pozval na javisko aj pána primátora Nesrovnala, ktorý  najskôr poďakoval hosťom z Lukovíšť za ich impozantnú a zaujímavú prezentáciu svojej obce. Ďalej podporil  myšlienku moderátora  k účelu stretávaniu sa mladých ľudí na námestiach. Podľa nich, požiadavky mladých ľudí by  mali  smeroval k väčšej podpore úcty a starostlivosti o významných ute;ch d ejateľov slovenského národa. Ich duchovné bohatstvo, ktoré nám zanechali, určite viac povznesie mladých a dá im viac do ich života ako súčasné slovné prestrelky rôznych krikúňov na tribúnach, pasujúcich sa do pozície vševedov, či „reformátorov“.

V druhej časti večera  vystúpil spevácky zbor Danubius singers oktet, pod vedením dirigenta Daniela Simandla. V jeho podaní zazneli dobové piesne  i zhudobnené Kraskové básne.  Spomienkový večer básnikovi sprevádzal umeleckým slovom a recitáciou Kraskovej poézie  Juraj Sarvaš.

„Ďakujem za nádherný večer plný silných emócií a šťastia. Mám úžasnú radosť z toho, že sme sa v Bratislave dočkali takéhoto umeleckého exkurzu tvorby nášho slovenského velikána, ktorého rada recitujem na rôznych celoslovenských podujatiach v prednese“, zdôverila sa nám pani Ľubica Štiligová-Pevná z Ivánky pri Dunaji, hneď po skončení predstavenia. Do okruhu gratulantov prispeli aj ďalší, ktorí  pod javiskom obklopili hostí z Lukovíšť. „Tieto poetické večery patria medzi  tie najlepšie kultúrne podujatia v Bratislave a  ve ľmi rád na ne chodím“, pridal sa Ing. Jozef Válek z Bratislavy a pokračoval: „ Cítim to ako také pohladenie na duši, keď počúvam  tú našu krásnu slovenskú reč v kultivovanej  podobe. Krasko bol majstrom slova a vo využívaní rôznych ľubozvučných slovných spojení, aby plasticky zachytil detaily rôznych  ľudských pocitov.  Na druhej strane, nerád chodím na predstavenia do  činohry SND. Veľmi mi ťahá uši, keď počujem tú znetvorenú, slangovú či vulgárnu slovenčinu z úst hercov. Mrzí ma, že to diváci príjimajú bez pripomienok.“ To, že sa tento poetický večer, venovaný lukovišťskému rodákovi, vydaril, bolo cítiť  i v ďalších vyjadreniach a názoroch prítomných divákov, ktorí si tú príjemnú atmosféru doslova užívali a mnohí by radi zotrvali po skoro trojhodinovom programe i ďalej v zaujímavých rozhovoroch. Treba oceniť aj zástupcov Lukovíšť, ktorí našli kľúč ako nezabúdať na svojich rodákov a vhodným spôsobom ich prezentovať  v hlavnom meste Slovenska, v centre kultúrneho a spoločenského diania.

                                                                                                                                                   J. Mitter

 

 

Na foto: 

1. Jaroslav  Rezník st., predseda Spolku slovenských spisovateľov v dialógu s Jurajom     Sarvašom.

2.  Vystúpenie  pána farára Vladimíra Ticháňa

3.  Vystúpenie speváckeho zboru Danubia singers oktet v poetickom pásme J. Sarvaša

4.  Pozvánka na podujatie

 

 Fotogalériu nájdete v sekcii Fotogaléria