Plán kultúrno-spoločenských podujatí obce Lukovištia na rok 2023

                    21.04.2023   Spomienkové podujatie a vystúpenie žiakov stredných škôl pri                       príležitosti 65. výročia úmrtia Ivana Kraska   06.05.2023   Vatra oslobodenia ku dňu víťazstva nad fašizmom   22.07.2023   Dni obce, stretnutie rodákov a výstava...

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme občanom, že v piatok dňa 24.03.2023 od 08:00 hod. do 12:00 hod. budú v obci Lukovištia vykonávané preventívne protipožiarne kontroly v jednotlivých domácnostiach. Pracovníka kontroly bude sprevádzať zamestnankyňa obecného úradu p. Alica Kubinová. Začnú na hornom konci. Uvedenú kontrolu je zo zákona...

78. výročie oslobodenia Lukovíšť

Vážení spoluobčania, 22. január znamená pre našu obec výročie ťažko vybojovanej slobody.      Od decembra 1944 sa v našej obci začali zhromažďovať ustupujúce nemecké vojská, ktoré tu okamžite vyhlásili zákaz nočného vychádzania, agresívne správanie a rabovanie potravín bolo na dennom poriadku. Mužov z obce...

Aj takí sme boli

Vážení občania, v rámci propagácie, spoznávania a približovania Lukovíšť mladej generácii, sa ako motýľ na rozkvitnutej lúke, objavila myšlienka, pripomenúť si prostred- níctvom fotografií život, dobový stav a ľudí žijúcich v našej obci. Uvedenú myšlienku by sme mohli v realite pretaviť do rubriky na...

Informačný materiál k núteným "detským" sobášom

Dobrý deň prajem do všetkých kútov Banskobystrického kraja.   Dovoľujem si preposlať Vám informačný materiál k núteným „detským“ sobášom, ktoré vznikli v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom týchto informačných materiálov je aj týmto spôsobom...