Novinky z diania v obci

Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky

publikované dňa 23. november 2021


Oćkovanie aj bez registrácie!

publikované dňa 10. november 2021

Ockovanie v BB kraji


Newsletter november 2021

publikované dňa 04. november 2021

29.11.2021

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska principiálne odmieta parlamentom schválenú poslaneckú novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Samosprávam odoberie milióny eur, pričom schvaľovanie sprevádzalo ukážkové porušenie legislatívneho procesu.
Parlament tak opovrhuje vecnými pripomienkami z praxe a falošne predstiera sociálny dialóg.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-parlament-vytvara-zo-samosprav-bezmocneho-sponzora--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Témou v poradí tretieho workshopu v rámci projektu Združenia miest a obcí Slovenska zameraného na podporu cezhraničnej spolupráce v území bola výchova a vzdelávanie, ktorá vzbudila veľký záujem u zástupcov z ukrajinských miest a obcí. Na workshop sa prihlásilo 200 ukrajinských účastníkov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/o-slovensko-ukrajinsky-workshop-venovany-vzdelavaniu-bol-velky-zaujem-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PACKETA – PARTNER ZMOS
Prudký nárast online objednávok vyvolal dopyt po bezpečnom doručení. Jedným zo spôsobov, ako vyriešiť tento problém, je vyzdvihnúť si tovar zo samoobslužného a predovšetkým bezdotykového Z-BOXU.
Pozitívne skúsenosti majú aj v obci Sekule.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/z-box-bezpecne-prevzatie-zasielok-pocas-pandemie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie 25. novembra 2021 s účinnosťou od 29. novembra 2021.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-s-ucinnostou-od-29-novembra-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizáciu Covid školského semaforu a zároveň aktualizácie príloh č. 1, 1a a 3.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-zverejnil-aktualizovany-skolsky-semafor-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo školstva preto poskytne finančný príspevok pre takmer 150-tisíc zamestnancov škôl alebo školských zariadení v prenesenom výkone štátnej správy aj v originálnych kompetenciách. Použiť ho môžu na dezinfekciu, testy či iné ochranné pomôcky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/prispevok-na-testovanie-ci-ochranne-pomocky-pracovnikom-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠPORT
Grantový program Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, pomohol v tomto roku šiestim lokalitám.
Miestni dobrovoľníci obnovili značenie na viac ako 90 km turistických a cykloturistických trasách, opravili dve studničky a pribudlo päť vynovených prístreškov či odpočívadiel pre turistov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/program-zive-chodniky-pomohol-siestim-lokalitam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky organizuje verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
„Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/verejne-prerokovanie-koncepcie-vodnej-politiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Od pondelka 29. novembra sa okresy nebudú deliť do stupňa ohrozenia, ostražitosti a monitorovania, t. j. nebudú rozdelené podľa farieb.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/od-pondelka-29-novembra-sa-okresy-nedelia-do-farieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR
Dokumenty súvisiace s Plánom obnovy môžete pripomienkovať.
Systém implementácie s vnútroštátnymi míľnikmi, Operačná dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskom ako aj návrh štatútu Rady vlády sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/dokumenty-suvisiace-s-planom-obnovy-mozete-pripomienkovat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.
Na pracoviskách budú môcť byť od budúceho týždňa už len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID – 19 alebo sú otestovaní.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/manual-pre-zamestnavatelov-na-testovania-zamestnancov-od-29-novembra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá má za cieľ ochrániť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, spresniť  bočný odstupu najmä pri predbiehaní cyklistov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zvysenie-bezpecnosti-zranitelnych-ucastnikov-cestnej-premavky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a podpore dotácií na bývanie.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-statnom-fonde-rozvoja-byvania-a-podpore-dotacii-na-byvanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Európska komisia a slovinské predsedníctvo v Rade EÚ organizujú virtuálny workshop o zelenej a digitálnej transformácii malopredajcov
so zameraním na ich úlohu vo vidieckych oblastiach.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/workshop-o-zelenej-a-digitalnej-transformacii-malopredajcov-vo-vidieckych-oblastiach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dávame do pozornosti dve aktivity, ktoré v najbližšej dobe organizuje Európska komisia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/dve-planovane-aktivity-organizovane-europskou-komisiou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podľa rezortu diplomacie Slovensko podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Moldavskej republiky v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj jeho integračné a reformné úsilie na ceste k EÚ. Moldavsko ako jednu z troch našich programových krajín rozvojovej spolupráce, podporuje aj prostredníctvom viacerých projektov SlovakAid.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-slovensko-podpori-uspesne-reformy-v-moldavsku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch novú výzvu
zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry  marginalizovaných rómskych komunít.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pripravuje-sa-vyzva-na-miestne-komunikacie-v-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Nadácia Pontis  vyzýva na zapojenie sa do medzinárodného dňa dobrých skutkov #GivingTuesday.
Jeho cieľom je podporiť štedrosť a dobrosrdečnosť a ukázať, že 30. novembra na #GivingTuesday môže každý premeniť svoju ruku na pomocnú.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/medzinarodny-den-dobrych-skutkov--givingtuesday-oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.11.2021

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia.
Jedným z týchto zákonov je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-nesuhlasi-so-zdanovanim-nehnutelnosti-na-zaklade-znaleckeho-posudku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo informačný workshop s názvom "Smart inovatívne riešenia – Energetika a správa budov v samosprávach".
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/smart-inovativne-riesenia-energetika-a-sprava-budov-v-samospravach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovanú Prílohu č. 4 – Potvrdenie o zamestnaní
a to v súvislosti so zavedením núdzového stavu v Slovenskej republike.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-potvrdenie-o-zamestnani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/schvalili-opatrenia-pre-oblast-kultury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-program-odpadoveho-hospodarstva-na-roky-2021-2025-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje v poradí už tretiu konferenciu Ekoinovačné Slovensko 2021, tentokrát na tému Udržateľné produkty a služby v obehovom hospodárstve.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pozvanka-na-konferenciu-ekoinovacne-slovensko-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 organizuje online informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov a doplnkovo k výzve so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/opkzp-online-informacny-seminar-k-72-vyzve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav. Zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do 5.00 h platí do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.
Platí aj zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/sme-opat-v-nudzovom-stave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, návrh zákona na predložilo ministerstvo zdravotníctva ako iniciatívny návrh.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novely-zakonov-v-suvislosti-s-tretou-vlnou-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva SR upresňuje informácie k opatreniam.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-sr-aktualne-vyhlasky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky začali diskusiu o zmenách v paragrafe 363 Trestného poriadku.
Legislatívnou zmenou sa navrhuje obmedziť právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zacala-sa-diskusia-o-363-trestneho-poriadku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty na školenie Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/skolenie-uvo-k-ekologickemu-nakupu-cistiacich-prostriedkov-a-vozidiel-cestnej-dopravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Dávame do pozornosti webinár nadácie Pontis „Právne aspekty podnikania v pomáhajúcom sektore“,
ktorý sa uskutoční 30. novembra 2021 formou online. Webinár je určený pre zástupcov neziskového sektora, školy, škôlky, mestá a obce.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/webinar-pravne-aspekty-podnikania-v-pomahajucom-sektore-oznam/mid/405616/.html#m_405616

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
EURACTIV Slovensko pozýva na online diskusiu s názvom Strategický plán: Kľúč k úspešnejšiemu poľnohospodárstvu,
ktorá sa uskutoční 29. novembra 2021 so začiatkom od 15:00 hod.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/online-diskusia-strategicky-plan-kluc-k-uspesnejsiemu-polnohospodarstvu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.
Zameraná je na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/2-kolo-dopytovej-vyzvy-manazment-udajov-institucie-verejnej-spravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

23.11.2021

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok sa režim, ktorý nariaďuje zákaz resp. obmedzenie vstupu do priestorov prevádzok nevzťahuje na mestské a obecné úrady.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-v-suvislosti-so-vstupom-obcanov-do-priestorov-uradov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVAK TELEKOM - PARTNER ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti zaujímavý webinár spoločnosti SLOVAK TELEKOM, ktorá je partnerom ZMOS.
Webinár Microsoft 365 and Security for Partners je zameraný na tri nosné témy a samozrejme aj novinky v Microsoft 365.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/webinar-microsoft-365-and-security-for-partners--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2022
na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-c-7-2022-fondu-na-podporu-umenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerka kultúry Natália Milanová predstavila veľký balík nových mediálnych zákonov pre 21. storočie. Ministerstvo kultúry prostredníctvom týchto krokov prináša komplexnú mediálnu reformu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rezort-kultury-pripravil-velku-reformu-medialnych-zakonov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev
na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 1.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-v-opkzp-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia koná proti odlesňovaniu, nelegálnym vývozom odpadu a na ochranu pôdy. Európska komisia prijala tri nové iniciatívy potrebné na pretavenie cieľov Európskej zelenej dohody do reality.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/europska-komisia-prijala-tri-nove-iniciativy-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal ďalšiu vyhlášku č. 260/2021, ktorou zmenil, resp. doplnil vyhlášku č. 259/2021 k obmedzeniam prevádzok,
ktorá rozširuje okruh osôb vstupujúcich do priestorov obchodného domu, a to za účelom návštevy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a za účelom absolvovania očkovania proti ochoreniu COVID-19 v dočasných očkovacích centrách.      
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmena-vyhlasky-uvz-sr-pri-obmedzeni-prevadzok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla po prvýkrát od mája minulého roka pod 7%. Potvrdil sa klesajúci trend nezamestnanosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/potvrdil-sa-klesajuci-trend-nezamestnanosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
Inštitút verejného obstarávania pripravil školenie na tému Princípy verejného obstarávania s príkladmi z rozhodovacej praxe.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/uvo-pripravuje-skolenie-principy-verejneho-obstaravania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR
Slovensko navštívila misia Európskej komisie na čele s generálnou riaditeľkou SG Recover Céline Gauer, ktorá má na starosti koordináciu všetkých plánov obnovy v EÚ.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr-navsteva-generalnej-riaditelky-ek-pre-obnovu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR sa v poslednom období čoraz častejšie stretáva s podnetmi odberateľov týkajúcimi sa vyúčtovacích faktúr od dodávateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorý v októbri 2021 ukončil dodávku elektriny a plynu odberateľom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-pre-odberatelov-od-slovakia-energy-s-r-o--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila materiál, v ktorom zhodnotila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rada-pre-rozpoctovu-zodpovednost-zhodnotila-navrh-rozpoctu-verejnej-spravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo aktualizované často kladené otázky k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-dobudovania-inzinierskych-sieti-v-mrk-faq-su-aktualizovane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.11.2021

ZMOS
Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska sa stretli na pracovnom rokovaní s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, štátnym tajomníkom rezortu Kamilom Szaszom a ďalšími predstaviteľmi rezortu zdravotníctva. Diskutovali o avizovaných zmenách v sieti nemocníc, sociálno-ekonomických dopadoch a tiež o potrebe zabezpečenia dostupnosti zdravotníctva pri zachovaní obslužnosti územia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-na-rokovani-s-ministrom-zdravotnictva-lengvarskym-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Šport bez miest a obcí sa nedá robiť. Bez olympských lídrov je jeho podpora rovnako problematická. Práve preto Združenie miest a obcí Slovenska so Slovenským športovým a olympijským výborom definovali v spoločnom memorande plán práce, ale aj víziu, ktorou chcú systematicky podporovať športové aktivity.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-a-sosv-vidia-v-spolupraci-uzitocnost-aj-spolocensky-prinos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rastúce ceny plynu a elektriny značne skomplikovali situáciu slovenským samosprávam. Pritom práve mestá a obce sú najväčšími zriaďovateľmi škôl, škôlok či sociálnych zariadení. To bola téma relácie Ranné správy RTVS, do ktorej prijal pozvanie ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mesta-a-obce-riesia-za-co-budu-kurit-a-svietit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rádio Regina sa v diskusnej relácii Klub komunálnej politiky venovalo aktuálnemu zvyšovaniu cien energií a následnému dopadu na samosprávy. Hosťami relácie boli predseda odbornej sekcie Rady ZMOS pre dopravu, výstavbu, hospodárstvo a energetiku a starosta obce Nededza Peter Vajda, podpredseda ZMOS a primátor mesta Šahy Štefan Gregor a štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/klub-komunalnej-politiky-o-zvysovani-cien-energii-a-dopade-na-samospravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska zasiahla smutná správa z obce Jastrabie nad Topľou. Vo veku 69 rokov zomrel pán Michal Džuka, starosta obce od roku 1999.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-vyjadruje-uprimnu-sustrast--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Rezort školstva zverejnil aktualizáciu k školskému semaforu. Upravuje postup v prípade potvrdenia pozitivity žiaka AG testom.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zverejnili-aktualizaciu-k-skolskemu-semaforu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Termín na predloženie žiadostí je do 10.1.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-c-5-2022-fondu-na-podporu-umenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje Konferenciu Predchádzanie vzniku odpadov 2021. Podujatie bude 11. novembra vysielané účastníkom z prezenčnej miestnosti do on-line priestoru.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/konferencia-venovana-predchadzaniu-vzniku-odpadov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Z najnovších výsledkov Eurostatu, ktoré sa zamerali na tvorbu odpadov z plastových obalov a ich recykláciu vyplýva, že v roku 2019 vyprodukovala každá osoba žijúca v EÚ 34,4 kg odpadu, ktorý tvorili plastové obaly. Z tohto množstva sa recyklovalo menej ako polovica – len 14,1 kg.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/europska-komisia-stihame-recyklovat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sprístupňuje na pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu "Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS”.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pripomienkovanie-projektovej-dokumentacie-k-narodnemu-projektu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
V stredu 3. novembra 2021 sa vláda Slovenskej republiky stretla na pravidelnom zasadnutí. Jej členovia rokovali o viacerých bodoch.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák víta podpísanie novely zákona o verejnom obstarávaní prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Šéf úradu hovorí o zavŕšení dlhej a poctivej práce na reforme v oblasti verejných nákupov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Najvyšší kontrolný úrad reaguje na situáciu vo vzťahu k hazardným hrám a mladistvým. Použitie príjmov z hazardných hier nie je účelovo viazané a aj preto len zlomok z nich smeruje do prevencie. Finančne sú podporované služby spojené s ochranou proti nebezpečným spoločenským javom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vytazky-z-hazardnych-hier-nesmeruju-do-prevencie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Poslanci NR SR schválili novelu daňového poriadku, ktorého cieľom je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-danoveho-poriadku-schvalena-v-parlamente-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o účtovníctve. Jej cieľom je posilniť transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/poslanci-parlamentu-schvalili-novelu-zakona-o-uctovnictve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci schém pomoci v cestovnom ruchu a gastre vyplatilo už viac ako 120 miliónov eur približne 14-tisíc podnikateľom. Pomoc vo forme priamych grantov naďalej pokračuje, rezort momentálne analyzuje spôsoby, ako pomôcť podnikateľom aj v jesenných mesiacoch. Oprávneným žiadateľom sú aj komunálne podniky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/stale-je-mozne-ziadat-o-pomoc-v-cestovnom-ruchu-a-gastre-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Platobná jednotka pre IROP a INTERREG V-A informuje o vysporiadaní čistého príjmu z projektu a vysporiadanie výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacia-platobnej-jednotky-pre-irop-a-interreg-v-a-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnilo odpovede na otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 29.9 - 4.10.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mas-otazky-k-overovaniu-velkosti-podnikov-a-kumulacie-pomoci-de-minimis-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Oznam o zmene úradných hodín SP

publikované dňa 02. november 2021


Oznam

publikované dňa 28. októbra 2021

Otvaracia doba palenice


Dodatok č.1 k VZN 2/2016

publikované dňa 04. októbra 2021


Newsletter október 2021

publikované dňa 04. októbra 2021

25.10.2021

ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom požiadal predsedov hospodárskeho výboru parlamentu a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj o zvolanie spoločného mimoriadneho rokovania k téme energií.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-ziada-zvolanie-mimoriadnych-parlamentnych-vyborov-kvoli-energetike--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PARTNERI ZMOS
Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2021, ktorý je zameraný na podporu a ochranu zdravia a na sociálnu pomoc. Projekty je možné predkladať do 12. novembra 2021. Oprávneným žiadateľom sú mimovládne organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/partner-zmos-grantovy-program-adventny-kalendar-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KOMUNÁLNY BAZÁR
Mesto Rožňava ponúka na predaj vzduchovú pušku.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mesto-roznava-ponuka-na-predaj-vzduchovu-pusku--oznam/mid/457960/.html#m_457960

Obec Jelka ponúka na predaj štiepkovač drevnej hmoty.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/obec-jelka-ponuka-na-predaj-stiepkovac-drevnej-hmoty-oznam/mid/457960/.html#m_457960

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zverejnilo informácie k zmenám v oblasti školstva. Ich základom sú tri hlavné zákony, ktoré aktuálne schválila Národná rada SR.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zakladom-zmien-v-skolstve-su-tri-hlavne-zakony-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort školstva vydal usmernenie, ktorého cieľom je stanoviť základné podmienky ospravedlňovania detí materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-k-ospravedlnovaniu-nepritomnosti-v-materskej-skole-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cieľom výzvy Štátneho pedagogického ústavu je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre MŠ, ZŠ, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/skoly-mozu-zasielat-vzorove-vzdelavacie-programy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oznamujeme, že Environmentálny fond zverejnil na svojej webovej stránke linky na usmernenia k problematike: osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-zverejnil-usmernenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Environmentálny fond zverejnil oznam pre žiadateľov v rámci Oblasti D. ochrana prírody, biodiverzity a krajiny a oblasti E. environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizovali-prehlad-ziadatelov-z-environmentalneho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Oznamujeme, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument: Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania za rok 2021 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/envirofond-zaverecny-odpocet-cerpania-za-rok-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Od pondelka 25. októbra bude na Slovensku desať okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a ďalších 30 sa zafarbí na bordovo - druhý stupeň ohrozenia. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude 27 okresov a 12 okresov bude oranžových - v stupni ostražitosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/od-pondelka-25-oktobra-bude-10-ciernych-okresov-a-30-bordovych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Konzílium odborníkov pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých prináša v súvislosti s pandémiou COVID-19 niekoľko odporúčaní.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/odbornici-radia-k-sviatku-vsetkych-svatych-a-pamiatke-zosnulych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort práce informuje, že za mesiac september bola miera nezamestnanosti najnižšia za posledných 17 mesiacov. Nezamestnanosť v septembri klesla na najnižšiu úroveň od mája minulého roka aj napriek tradičnému prílevu absolventov stredných škôl do evidencie.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/najmenej-nezamestnanych-za-poslednych-17-mesiacov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Už to budú o chvíľu dva roky, čo sa vysporadúvame s celosvetovou pandémiou. Už aj na Slovensku sú dostupné dezinfekčné prostriedky s bio zložením, vyrobené na báze fyzikálne upravenej kuchynskej soli (NaCl) a vody (H2O). Unikátne dezinfekčné riešenia, ktoré spájajú efektívnosť ničenia vírusov a baktérií vrátane COVID-19, prichádzajú ako alternatíva ku klasickej chemickej dezinfekcii.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nerobme-kompromis-pri-ludskom-zdravi-rozhodnutie-je-v-nasich-rukach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
Jubilejný desiaty ročník IT Fitness Testu 2021 je úspešne za nami. Najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho testovania IT zručností na Slovensku sa zúčastnilo takmer 45 000 účastníkov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/desiaty-rocnik-it-fitness-testu-2021-uspesne-za-nami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
Ministerstvo spravodlivosti informuje, že vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Touto úpravou by sa malo pomôcť ľuďom v exekúcii.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-pomoc-ludom-v-exekucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu Eurostatu o oficiálnych výsledkoch hospodárenia verejných financií za rok 2020.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/deficit-verejnych-financii-bol-v-roku-2020-na-urovni-5-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Riadiaci orgán pre IROP zverejnil oznam o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informáciu o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/oznam-k-vyzve-na-zvysenie-kapacit-zs-bratislavskeho-kraja-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydal dokument Aktualizácia č. 13 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizacia-vyzvy-na-deinstitucionalizaciu-existujucich-zariadeni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOTÁCIE A GRANTY
Grantová výzva Zrelí na dobu digitálnu podporí vzťah seniorov 65+ k digitálnym technológiám. Oprávneným žiadateľom sú aj mestá a obce. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je k 31. decembru 2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/grantova-vyzva-zreli-na-dobu-digitalnu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

18.10.2021

ZMOS
Pripravovaná stratifikácia siete slovenských nemocníc, ako aj nová súdna mapa výrazne zasiahnu do života takého okresu, ako je Revúca. Obyvateľom regiónu, ktorý je najviac zasiahnutý nezamestnanosťou a sociálnym vylúčením, sa po prijatí oboch návrhov výrazne zníži obslužnosť územia a dostupnosť služieb. Na rokovaní v Jelšave to konštatovali členovia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Gemera.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/v-okrese-revuca-sa-boja-ze-po-zmenach-budu-na-tom-este-horsie-ako-doteraz--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo workshop zameraný na problematiku dopravy a parkovania v samosprávach. Na podujatí nechýbalo ani predstavenie príkladu dobrej praxe v oblasti dopravy a parkovania pre samosprávy.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zaujimave-prezentacie-k-doprave-a-parkovaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Odborná sekcia Rady ZMOS pre inovácie, regionálny rozvoj a cestovný ruch sa stretla v Spišskom Podhradí. Hlavným témami zasadnutia sekcie bola príprava nového programového obdobia 2021-2027 a cyklodoprava v pripravovaných finančných nástrojoch EÚ, aj za účasti pozvaných hostí.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/sekcia-regionalneho-rozvoja-o-rozvoji-v-kontexte-eurofondov-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

V spolupráci s Central European Education Institute pokračujeme pri realizácii jedinečného vzdelávania pre štatutárov miest a obcí, ale aj zamestnancov mestských a obecných úradov. Prvá viac ako dvadsať členná skupina už absolvovala v mesiaci jún a september prvé dva zo štyroch študijných sústredení, čo predstavovalo príležitosť na uskutočnenie ankety. V rámci nej odpovedal aj Tibor Čičmanec, starosta obce Chrenovec.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/starostovia-a-primatori-o-projekte-mba-tibor-cicmanec-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5 kilogramu elektroodpadu na jedného obyvateľa ročne. Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík. O možnostiach efektívnejšieho zberu diskutovali na pôde Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, za ZMOS sa stretnutia zúčastnil jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca Radomír Brtáň.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-sa-zucastnilo-debaty-ako-zlepsit-zber-elektroodpadu-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
KOMUNÁLNY BAZÁR
Obec Nižný Hrušov ponúka na predaj 35 kusov postieľok (cena 25 eur/kus) – rozmer 134x64 a k postieľkam grátis 35 kusov matracov (rozmer 130x60cm) a 39 kusov plastových stoličiek (cena 5 eur/kus) – 12 kusov červených a 27 kusov zelených.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/obec-nizny-hrusov-ponuka-na-predaj-oznam/mid/457960/.html#m_457960

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Školy budú naďalej otvorené vo všetkých fázach COVID automatu, aj v čiernych okresoch, ktorých bude od pondelka 18. októbra päť. Zatvárať sa budú iba jednotlivé triedy na základe pozitívnych prípadov. Samotestovanie žiakov pokračuje, rovnako distribúcia testov na školy.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/skoly-nadalej-otvorene-vo-vsetkych-fazach-covid-automatu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Národný ústav certifikovaných meraní ponúka školám možnosť využiť elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov. Školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie sa môžu prihlasovať svojich žiakov na jesenné e-testovanie.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/elektronicke-testy-na-overenie-vedomosti-a-zrucnosti-ziakov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Uzávierka predkladania žiadostí 8.11.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/fond-na-podporu-umenia-vyhlasuje-vyzvu-c-2-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle zoznamy aglomerácií ku „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ pre oblasť Ochrana a využívanie vôd (B).
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-zverejnil-zoznamy-aglomeracii-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa na schôdzi zaoberal viacerými zákonmi v oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rokoval-vybor-nr-sr-pre-podohospodarstvo-a-zivotne-prostredie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Od pondelka 18. októbra bude päť okresov na Slovensku v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia, do bordovej fázy - druhého stupňa ohrozenia sa dostane 22 okresov. V  červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude 37 okresov a 15 okresov bude oranžových - v stupni ostražitosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/od-pondelka-18-oktobra-bude-na-slovensku-5-ciernych-okresov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informáciu o aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam-6/mid/405616/.html#m_405616

Jesenná fáza kampane na podporu očkovania bude mať novú podobu. Ministerstvo zdravotníctva SR nasadzuje nové televízne, online a rozhlasové spoty a novú grafiku pre printovú a vonkajšiu reklamu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novy-vizual-kampane-na-podporu-ockovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort práce zverejnil informáciu k infekčnému príspevku pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-infekcny-priplatok-ako-ocenenie-za-mimoriadne-nasadenie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo práce zriadilo novú aplikáciu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách „StressHelp“. Je určená pre všetkých pracovníkov sociálnych služieb, zamestnancov centier pre deti a rodiny, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalším pomáhajúcim profesiám. Doslova „pomoc na jeden klik“ umožňuje sledovanie psychického stavu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, pričom dokáže včas zachytiť možné symptómy úzkosti či vyhorenia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nova-aplikacia-pre-pracovnikov-v-pomahajucich-profesiach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálna poisťovňa zverejnila informáciu, že od 1. januára 2022 sa budú zvyšovať úrazové dávky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zvysovanie-urazovych-davok-v-buducom-roku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Inflácia CPI vystúpila v septembri na 4,6 %. K zrýchleniu tentoraz prispel najmä rast regulovaných cien stravovania na prvom stupni ZŠ. Čistá inflácia bez pohonných látok dosiahla 4,2 % a je najvyššia od decembra 2008.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/inflacia-zrychlila-kvoli-zmene-regulovanych-cien-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Ukrajinské združenie miest v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Nórskym združením miestnych a regionálnych samospráv organizuje workshop k problematike participácie na miestnej úrovni. Workshop sa uskutoční online 20. októbra od 10:30 hod do 14:30 hod. Na workshope budú predstavené príklady participácie na miestnej úrovni zo všetkých krajín. Pokiaľ máte záujem podeliť sa o skúseností vášho mesta alebo vašej obce, zaregistrujte sa na podujatie.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/ukrajinsko-slovensko-norsky-workshop-predstavi-participaciu-na-lokalnej-urovni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

V nadväznosti na oznámenie predsedníčky von der Leyenovej vo svojom prejave o stave Únie 2021, Európska komisia prijala formálny návrh vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/europska-komisia-sa-pripravuje-na-europsky-rok-mladeze-v-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7  informuje o aktualizácii  č. 1 Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 11.11.2021 na nový termín 25.11.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/irop-aktualizacia-vyzvy-na-podporu-kulturnych-institucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje zverejnenie Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko  2021-2027. Stanoviská k rozsahu hodnotenia je možné predkladať najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia, t. j. do 24.10.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/cezhranicie-rozsah-hodnotenia-strategickeho-dokumentu-program-cezhranicnej-spoluprace-interreg-sk-hu-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOTÁCIE A GRANTY
Organizácia Svet Plastelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s identifikátorom MV, ako aj nadácie, združenia, samosprávy a tábory, ktoré aktívne pôsobia v povolaniach s tvorivými detskými aktivitami.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-svet-plasteliny-zapojit-sa-mozete-do-konca-novembra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.10.2021

ZMOS
Hospodárska a sociálna rada SR v stredu k dohode na budúcoročnom rozpočte nedospela. Výhrady malo najmä Združenie miest a obcí Slovenska, Konfederácia odborových zväzov SR a čiastočne aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/tripartita-rokovala-o-rozpocte-vyhrady-mali-samospravy-aj-odbory--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Regióny majú problém s chýbajúcimi lekármi a ambulanciách. To bola téma Klubu komunálnej politiky. Diskutovali Božena Kováčová, predsedníčka sekcie sociálnych vecí Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota, Silvia Pekarčíková, vedúca odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja a Marian Šoth, predseda Asociácie súkromných lekárov Slovenska.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zdravotnictvo-a-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Okresu Svidník hrozí strata akútnych lôžok, súdu a rýchlostná cesta R4 je v nedohľadne. Hostia rozhlasovej diskusie v Klube komunálnej politiky rádia Regina Košice: Michal Kaliňák - ústredný riaditeľ a hovorca ZMOS, Marcela Ivančová - primátorka Svidníka.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vladne-reformy-a-dopady-na-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Ministerstvo školstva bude v rámci mesiaca kybernetickej bezpečnosti distribuovať školám a obciam letáky a informácie ku kybernetickej bezpečnosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/oktober-v-skolach-aj-v-znameni-kybernetickej-bezpecnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dovoľujeme si informovať, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo informáciu k vyhláške č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizacia-vyhlasky-o-rozsirenej-zodpovednosti-vyrobcov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Rezort zdravotníctva zverejnil informáciu o spustení aplikácie e-lôžko, a to z dôvodu zefektívnenia komunikácie medzi Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR a nemocnicami a lepšieho nastavenia procesu hospitalizačného manažmentu pacientov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nova-aplikacia-e-lozko-ma-aj-zefektivnit-komunikaciu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
Ministerstvo spravodlivosti SR informovalo o spustení prvej fázy zmien elektronických služieb obchodného registra. Cieľom je zlepšiť užívateľskú prívetivosť a urýchliť a zjednodušiť spôsob podávania návrhov do obchodného registra.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-prva-faza-zmien-elektronickych-sluzieb-obchodneho-registra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o ochrane osobných údajov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-ochrane-osobnych-udajov-schvalena-parlamentom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu a zákona o lesoch.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-ochrane-pamiatkoveho-fondu-a-zakona-o-lesoch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad pre verejné obstarávanie SR zverejnil nový podcast k téme vyhradených zákaziek.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/podcast-uvo-k-teme-vyhradenych-zakaziek-oznam/mid/405616/.html#m_405616

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
Európska komisia vydala 30. júna oznámenie „Dlhodobá vízia vidieckych oblastí EÚ -Smerom k silnejším, prepojeným, odolným a prosperujúcim vidieckym oblastiam do roku 2040“. Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) Vám prináša rozhovor s podpredsedníčkou Európskej komisie a komisárkou pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuicou o výzvach, cieľoch a ďalších krokoch tejto iniciatívy.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rozhovor-s-eurokomisarkou-d-suica-o-buducnosti-vidieka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

V bývalej baníckej dedinke, v Španej Doline, 7 km od Banskej Bystrice, pribudli tri nové pozoruhodné turistické jedinečnosti, ktoré smelo môžeme zaradiť k prírodnému a udržateľnému turizmu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/spania-dolina-tri-dalsie-jedinecnosti-prirodneho-turizmu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Európska Komisia tento týždeň pri príležitosti odštartovania 19. Európskeho týždňa regiónov a miest 2021 bilancovala realizáciu Pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU).
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/europska-komisia-34-miliard-eur-pre-regiony-a-mesta-len-za-styri-mesiace-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

8.10.2021

ZMOS
Organizujeme workshop zameraný na problematiku dopravy a parkovania v samosprávach. Cieľmi podujatia sú vstup do problematiky smart z hľadiska poslania a riešenia pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných činností, najmä s dôrazom na efektívnu prevádzku v oblasti dopravy a parkovania v samospráve, ale aj predstavenie postojov samospráv, ktoré majú dlhoročné skúsenosti pri práci v oblasti dopravy a parkovania.
Viac si prečítajte TU:  https://www.zmos.sk/zmos-organizuje-workshop-k-doprave-a-parkovaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Odborná sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS sa zíde na Mestskom úrade v Spišskom Podhradí.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/buduci-tyzden-zasadne-odborna-sekcia-v-spisskom-podhradi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pokračujeme v spolupráci s Central European Education Institute pri realizácii jedinečného vzdelávania pre štatutárov miest a obcí, ale aj zamestnancov mestských a obecných úradov. Prvá viac ako dvadsať členná skupina už absolvovala v mesiaci jún a september prvé dva zo štyroch študijných sústredení, čo predstavovalo príležitosť na uskutočnenie ankety. V rámci nej odpovedala aj Gabriela Kopnická - starostka obce Slovinky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/starostovia-a-primatori-o-projekte-mba-gabriela-kopnicka--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARTNERI ZMOS
Partner ZMOS, spoločnosť Slovak Telekom, a. s., informuje o prechode na modernejší IT systém. Z toho dôvodu budú v dňoch 15. októbra 2021 – 17. októbra 2021 postupne obmedzené niektoré služby.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/partner-zmos-modernizacia-it-systemu-obmedzi-niektore-sluzby-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Ministerstvo školstva SR zverejnilo aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR a usmernenia k preberaniu antigénových testov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizovany-manual-skolsky-semafor-a-usmernenia-k-preberaniu-antigenovych-testov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Environmentálny fond zverejnil dokument: Usmernenie pre príjemcu dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v roku 2021 a prílohy k usmerneniu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/envirofond-usmernenie-pre-prijemcu-dotacie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska usporiada 12. októbra 2021 o 13:00 – 15:00 hod online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 - 2027.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/online-workshop-vodny-plan-slovenska-na-roky-2022-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
Vo štvrtok 7. októbra sa uskutočnilo rokovanie vlády, na ktorom členovia vlády schválili okrem iného nasledovné materiály.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-oznam-3/mid/405616/.html#m_405616

V piatok 8. októbra 2021 o 12:00 hod sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/caka-nas-pravidelna-skuska-siren-civilnej-ochrany-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad pre reguláciu hazardných hier zverejňuje informáciu o prijatí všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier, ktoré evidovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vzn-zakazujuce-obmedzujuce-hazard-na-uzemi-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR
Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci zverejnil ďalší usmerňujúci vzor EK v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti s názvom „Rozšírenie možností cloudu“ v rámci hlavnej iniciatívy „Rozširujeme sa“.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/protimonopolny-urad-sr-aktualizoval-usmernujuce-vzory-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Ministerstvo financií SR zverejnilo správu o očakávanej skutočnosti za rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2021.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rezort-financii-zverejnil-spravu-o-ocakavanej-skutocnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Európska komisia vyzýva k vyjadreniu sa k niektorým navrhovaným zmenám všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Cieľom navrhovanej revízie je zohľadniť zmeny rôznych súborov usmernení o štátnej pomoci, ktoré sa v súčasnosti revidujú, a ďalej uľahčiť verejnú podporu zelenej a digitálnej transformácie EÚ.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/europska-komisia-konzultacia-k-vynimkam-pomoci-na-podporu-zelenej-a-digitalnej-transformacie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/irop-vyzva-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Výzva je určená pre samosprávy, ostatné subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie, organizácie štátnej správy  a subjekty súkromného sektora z menej rozvinutých regiónov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/irop-vyzva-na-podporu-verejnej-osobnej-dopravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOTÁCIE A GRANTY
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry - zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-pre-skoly-na-podporu-rozvoja-cyklistickej-dopravy-a-cykloturistiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Dávame Vám do pozornosti vytvorenie medzinárodnej online platformy "Mayors Action Plan" na zdieľanie príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností v rôznych oblastiach, ktoré mestá aktuálne riešia. Platforma je otvorená pre predstaviteľov miest, ktorí majú záujem vzájomne sa učiť, zdieľať skúseností a hľadať riešenia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/medzinarodna-online-platforma-mayors-action-plan-oznam/mid/405616/.html#m_405616

5.10.2021

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu spravodlivosti pripomienky k návrhu súdnej mapy a s týmto návrhom súvisiacim dokumentom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-pri-sudnej-mape-zasadne-namieta-hruby-nesulad-v-materialoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Akým spôsobom budú zosúladené reálne počty obyvateľov samospráv s tými, ktoré vzišli zo sčítania? Ako budú vyhodnotené údaje, aby nebol skreslený počet obyvateľov v jednotlivých obciach/mestách? ZMOS sa o stave spracúvania priebežne informuje a komunikuje so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR). Na základe našich dotazov Vás v skrátenej forme informujeme o stanoviskách ŠÚ SR.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vysledky-scitania-su-pre-obce-a-mesta-velmi-dolezitym-faktorom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Svetový deň učiteľov si pripomíname každoročne 5. októbra. V druhom roku pandémie COVID-19 sa tohtoročný Svetový deň učiteľov zameria na podporu, ktorú učitelia potrebujú, aby mohli plne prispieť k procesu obnovy vzdelávania.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/unesco-si-5-oktobra-pripomenie-svetovy-den-ucitelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V rámci novej kampane Zatoč s odpadom prichádza Slovenská agentúra životného prostredia s druhou výzvou. Október bude zameraný na plytvanie potravinami a jedlom.
Viac si prečítajte TU:https://www.zmos.sk/kampan-zatoc-s-odpadom-prichadza-druha-vyzva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Slovensko je pre Českú republiku od 4. októbra 2021 zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy COVID-19, teda červené.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/cezhranicie-sr-je-pre-cr-krajinou-s-vysokym-rizikom-nakazy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
Úrad pre verejné obstarávanie upriamuje pozornosť na verejné pripomienkovanie produktov projektu IS eForms. Predmetom projektu IS eForms je vnútroštátna implementácia štandardných formulárov pre procesy verejného obstarávania stanovených Vykonávacím Nariadením Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/uvo-verejne-pripomienkovanie-produktov-projektu-is-eforms-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Komisia začala realizovať päť nových misií EÚ, ktorých cieľom je riešiť veľké výzvy v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele, a to všetko v rámci nového programu Horizont Európa.
Viac si prečítajte TU:https://www.zmos.sk/-europska-komisia-zaciatok-misii-eu-na-riesenie-hlavnych-vyziev-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda vlády SR Eduard Heger podpísal dohodu o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr-podpisali-dohodu-o-financovani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF a iné zdroje EÚ
Združenie Región Beskydy vyhlásilo 9. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/cezhranicie-vyzva-euroregionu-beskydy-pre-mikroprojekty-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 zverejnilo vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Overenie modelu centier práce s mládežou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/op-lz-overenie-modelu-centier-prace-s-mladezou-v-bbsk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP zverejnilo odpovede na otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 2.- 9.9.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mas-otazky-predlozene-na-riadiaci-organ-pre-irop-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOTÁCIE A GRANTY
Environmentálny fond zverejnil Formulár „Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny“, ktorý tvorí povinnú prílohu k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti (A3, BR1, BP1 a BP2).
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-zverejnil-formular-k-ziadosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.10.2021

ZMOS
Predseda sekcie zdravotníctva a primátor mesta Ružomberok Igor Čombor zvolal na 11. októbra 2021 rokovanie tejto odbornej sekcie Rady ZMOS k viacerým aktuálnym témam.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/sekcia-zdravotnictva-bude-rokovat-11-oktobra-k-aktualnym-temam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Environmentálny fond organizoval v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska online informačný seminár k podávaniu žiadostí o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu so zameraním na najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí. Podujatia sa zúčastnilo 237 účastníkov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/prezentacia-seminar-environmentalneho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podpredseda ZMOS a predseda Komory miest Štefan Gregor sa zúčastnil na sneme nášho partnerského združenia Maďarského národného združenia miestnych samospráv (TÖOSZ) v Siófoku.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/podpredseda-zmos-stefan-gregor-na-sneme-madarskeho-zdruzenia-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Slovenské mestá a obce budú spoluvytvárať turistické produkty so značkou Karpaty. S poľskou stranou sa na tom dohodli predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-sa-hlasi-k-znacke-karpaty--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň sa zúčastnil na online rokovaní predsedov európskej asociácie národných združení miestnych a regionálnych samospráv (CEMR). Predsedovia európskych národných združení miest, obcí a regiónov vyzdvihli zásadnú úlohu národných združení miestnych a regionálnych samospráv v krízovom a pokrízovom období.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/prvy-podpredseda-zmos-radomir-brtan-na-rokovani-cemr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V pléne NR SR 30. septembra 2021 prešla prvým čítaním okrem  tzv. transpozičnej novely zákona o odpadoch aj novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-zalohovani-jednorazovych-obalov-na-napoje-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Poslanci NR SR vo štvrtok 30. septembra 2021 schválili novelu zákona o odpadoch. Dôvodom by malo byť riešenie nevyhnutných problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-odpadoch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Od pondelka 4. októbra bude podľa Covid automatu na Slovensku v bordovej fáze – druhom stupni ohrozenia 13 okresov. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude 39 okresov a do oranžovej fázy - v stupni ostražitosti sa dostane 27 okresov. Žiadny okres nebude zelený - v stupni monitoringu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/od-pondelka-4-oktobra-bude-13-bordovych-okresov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych ZŠ a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/od-4-oktobra-ruska-nebudu-povinne-aj-pre-ziakov-zakladnych-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Uskutočnilo sa 10. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. Stretnutie predstaviteľov vlády, zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov i Združenia miest a obcí Slovenska viedol predseda rady a minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Tripartita diskutovala aj o zosúladení pracovného a rodinného života či o potravinách po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/tripartita-rokovala-o-viacerych-temach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky informuje, že mesiac október je mesiacom kybernetickej bezpečnosti: Otestujte sa, či rozpoznáte útok.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/oktober-ako-mesiac-kybernetickej-bezpecnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA
Najvyšší kontrolný úrad SR: Štátne inštitúcie nesplnili za ostatných dvadsať rokov ani jeden z 22 merateľných cieľov definovaných v stratégiách smerujúcich k modernizácii hlavných národných železničných koridorov zaradených do európskeho systému TEN–T.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyrazne-zaostavame-pri-modernizacii-zeleznicnych-koridorov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Najväčší alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy podal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví žiadosť o odňatie licencií na obchod s elektrinou a zemným plynom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/najvacsi-alternativny-dodavatel-energii-konci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Ministerstvo financií zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 30.9.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/bilancia-statneho-rozpoctu-k-30-9-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dávame do pozornosti VII. Konferenciu o rodinnom podnikaní na Slovensku, ktorá sa uskutoční pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou online 6. októbra 2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vii-konferencia-o-rodinnom-podnikani-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje zverejnenie Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika- Česká republika 2021-2027.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/cezhranicie-rozsah-hodnotenia-strategickeho-dokumentu-program-cezhranicnej-spoluprace-interreg-sr-cr-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Uskutočnilo 11. Česko-slovenské diskusné fórum, na ktorom rezort diplomacie SR vyzdvihol jedinečnosť nadštandardnej bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nadstavbou-susedskych-vztahov-slovenska-a-ceska-je-aj-vysehradska-stvorka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v nasledujúcom programovom období do roku 2027 bude venovať zvýšenú pozornosť ovocinárom: Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlási v najbližšom období dve projektové výzvy nakoľko ide o tradičné odvetvie s vysokým potenciálom rozvoja regiónov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zvysena-podpora-ovocinarov-do-roku-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv, odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o novom Operačnom programe Slovensko. V rámci neho budeme v programovom období 2021 – 2027 investovať z európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/priprava-operacneho-programu-slovensko-na-nove-programove-obdobie-sa-zacala-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOTÁCIE A GRANTY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-1.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/op-lz-vyzva-na-prestupne-byvanie-pre-obce-s-mrk-v-ramci-iniciativy-catchig-up-regions-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení 9. a 10. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/op-lz-zverejnenie-9-a-10-kola-vyzvy-zameranej-na-komplexny-pristup-v-obciach-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Pozvánka na spoluprácu na očkovaní

publikované dňa 22. september 2021

Medzi našimi odborníkmi, ale aj vo svetovej vedeckej komunite, je široká a veľmi jednoznačná zhoda na tom, že očkovanie je jediná cesta von z pandémie a jediný spôsob ako predísť veľkým ľudským, ale aj ekonomickým stratám. 

Skúsenosti z rôznych regiónov Slovenska ukazujú, že práve starostovia a miestne autority dokážu zásadným spôsobom ovplyvniť to, koľko ľudí je v obci zaočkovaných. K občanom Vašej obce ste blízko, mnohých poznáte osobne, oni poznajú Vás a dôverujú Vám. Miera zaočkovanosti sa v jednotlivých obciach na Slovensku výrazne líši a v mnohých prípadoch ju dokáže zdvihnúť práve aktivita starostov, primátorov alebo miestnych autorít. 

Dovoľte mi ponúknuť Vám niekoľko konkrétnych nápadov, ako môžete pomôcť v boji proti pandémii:

- Ak je to aspoň trochu možné, pokúste sa osobne alebo telefonicky kontaktovať aspoň časť seniorov nad 50 rokov vo Vašej obci, ponúknuť im očkovanie a vysvetliť jeho význam.
- Využite informačné materiály, ktoré Vám posielame. Budeme radi, keď ich obsah budete šíriť cez akékoľvek kanály, ktoré máte k dispozícii (miestny rozhlas, sociálne siete, vytlačené letáky).
- Ak vo vašej obci nie je očkovacie centrum, kontaktujte VÚC a požiadajte ich o mobilný očkovací tím do Vašej obce. Ak ste to už urobili, skúste to opakovane - mnohí ľudia sa môžu odhodlať na očkovanie až s odstupom času. 

Podľa nového Covidu automatu, ktorý schválila vláda na návrh odborníkov, bude práve úroveň zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov jedným z kľúčových parametrov, ktorý bude určovať farebnosť jednotlivých okresov a teda prísnosť opatrení, ktoré v nich budú platiť. Takéto nastavenie bolo prijaté preto, lebo práve zaočkovanosť seniorov je kľúčová k tomu, aby sme predišli opätovnému preplneniu nemocníc. 

Píšem Vám nielen ako minister zdravotníctva, ale aj ako lekár a otec. Očkovanie je pre mňa najmä ľudská priorita. Som hlboko presvedčený, že práve očkovaním dokážeme najefektívnejšie chrániť zdravie a životy ľudí.

Ďakujem Vám za všetko, čo ste už pre Vašu obec v tomto smere stihli urobiť a budem Vám nesmierne vďačný, ak ľuďom vo Vašej obci pomôžete s očkovaním ešte viac. 

S úctou

Vladimír Lengvarský
minister zdravotníctva SR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na týchto adresách nájdete užitočné videá a informácie:

https://www.youtube.com/watch?v=ezGrqJLyePk&t=5s&ab_channel=Ministerstvozdravotn%C3%ADctvaSlovenskejrepubliky

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/videos/154306000058107

Fakty a mýty o očkovaní na korona.gov.sk:

https://korona.gov.sk/myty-a-fakty-o-ockovani/