Aktuality OcÚ

Verejne vyhlášky

Na základe uznesenia vlády č. 233 zo 16. apríla  2020 boli schválené Vládou SR rozšírené opatrenia podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej...

Zobraziť všetky články