Novinky z diania v obci

Zasadnutie OcZ

publikované dňa 23. november 2021


Očkovanie v krajských očkovacích centrách

publikované dňa 23. november 2021


Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky

publikované dňa 23. november 2021


Oćkovanie aj bez registrácie!

publikované dňa 10. november 2021

Ockovanie v BB kraji


Newsletter november 2021

publikované dňa 04. november 2021

29.11.2021

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska principiálne odmieta parlamentom schválenú poslaneckú novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Samosprávam odoberie milióny eur, pričom schvaľovanie sprevádzalo ukážkové porušenie legislatívneho procesu.
Parlament tak opovrhuje vecnými pripomienkami z praxe a falošne predstiera sociálny dialóg.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-parlament-vytvara-zo-samosprav-bezmocneho-sponzora--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Témou v poradí tretieho workshopu v rámci projektu Združenia miest a obcí Slovenska zameraného na podporu cezhraničnej spolupráce v území bola výchova a vzdelávanie, ktorá vzbudila veľký záujem u zástupcov z ukrajinských miest a obcí. Na workshop sa prihlásilo 200 ukrajinských účastníkov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/o-slovensko-ukrajinsky-workshop-venovany-vzdelavaniu-bol-velky-zaujem-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PACKETA – PARTNER ZMOS
Prudký nárast online objednávok vyvolal dopyt po bezpečnom doručení. Jedným zo spôsobov, ako vyriešiť tento problém, je vyzdvihnúť si tovar zo samoobslužného a predovšetkým bezdotykového Z-BOXU.
Pozitívne skúsenosti majú aj v obci Sekule.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/z-box-bezpecne-prevzatie-zasielok-pocas-pandemie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie 25. novembra 2021 s účinnosťou od 29. novembra 2021.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-s-ucinnostou-od-29-novembra-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizáciu Covid školského semaforu a zároveň aktualizácie príloh č. 1, 1a a 3.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-zverejnil-aktualizovany-skolsky-semafor-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo školstva preto poskytne finančný príspevok pre takmer 150-tisíc zamestnancov škôl alebo školských zariadení v prenesenom výkone štátnej správy aj v originálnych kompetenciách. Použiť ho môžu na dezinfekciu, testy či iné ochranné pomôcky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/prispevok-na-testovanie-ci-ochranne-pomocky-pracovnikom-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠPORT
Grantový program Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, pomohol v tomto roku šiestim lokalitám.
Miestni dobrovoľníci obnovili značenie na viac ako 90 km turistických a cykloturistických trasách, opravili dve studničky a pribudlo päť vynovených prístreškov či odpočívadiel pre turistov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/program-zive-chodniky-pomohol-siestim-lokalitam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky organizuje verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
„Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/verejne-prerokovanie-koncepcie-vodnej-politiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Od pondelka 29. novembra sa okresy nebudú deliť do stupňa ohrozenia, ostražitosti a monitorovania, t. j. nebudú rozdelené podľa farieb.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/od-pondelka-29-novembra-sa-okresy-nedelia-do-farieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR
Dokumenty súvisiace s Plánom obnovy môžete pripomienkovať.
Systém implementácie s vnútroštátnymi míľnikmi, Operačná dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskom ako aj návrh štatútu Rady vlády sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/dokumenty-suvisiace-s-planom-obnovy-mozete-pripomienkovat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.
Na pracoviskách budú môcť byť od budúceho týždňa už len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID – 19 alebo sú otestovaní.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/manual-pre-zamestnavatelov-na-testovania-zamestnancov-od-29-novembra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá má za cieľ ochrániť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, spresniť  bočný odstupu najmä pri predbiehaní cyklistov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zvysenie-bezpecnosti-zranitelnych-ucastnikov-cestnej-premavky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a podpore dotácií na bývanie.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-statnom-fonde-rozvoja-byvania-a-podpore-dotacii-na-byvanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Európska komisia a slovinské predsedníctvo v Rade EÚ organizujú virtuálny workshop o zelenej a digitálnej transformácii malopredajcov
so zameraním na ich úlohu vo vidieckych oblastiach.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/workshop-o-zelenej-a-digitalnej-transformacii-malopredajcov-vo-vidieckych-oblastiach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dávame do pozornosti dve aktivity, ktoré v najbližšej dobe organizuje Európska komisia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/dve-planovane-aktivity-organizovane-europskou-komisiou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podľa rezortu diplomacie Slovensko podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Moldavskej republiky v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj jeho integračné a reformné úsilie na ceste k EÚ. Moldavsko ako jednu z troch našich programových krajín rozvojovej spolupráce, podporuje aj prostredníctvom viacerých projektov SlovakAid.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-slovensko-podpori-uspesne-reformy-v-moldavsku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch novú výzvu
zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry  marginalizovaných rómskych komunít.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pripravuje-sa-vyzva-na-miestne-komunikacie-v-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Nadácia Pontis  vyzýva na zapojenie sa do medzinárodného dňa dobrých skutkov #GivingTuesday.
Jeho cieľom je podporiť štedrosť a dobrosrdečnosť a ukázať, že 30. novembra na #GivingTuesday môže každý premeniť svoju ruku na pomocnú.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/medzinarodny-den-dobrych-skutkov--givingtuesday-oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.11.2021

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia.
Jedným z týchto zákonov je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-nesuhlasi-so-zdanovanim-nehnutelnosti-na-zaklade-znaleckeho-posudku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo informačný workshop s názvom "Smart inovatívne riešenia – Energetika a správa budov v samosprávach".
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/smart-inovativne-riesenia-energetika-a-sprava-budov-v-samospravach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovanú Prílohu č. 4 – Potvrdenie o zamestnaní
a to v súvislosti so zavedením núdzového stavu v Slovenskej republike.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-potvrdenie-o-zamestnani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/schvalili-opatrenia-pre-oblast-kultury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-program-odpadoveho-hospodarstva-na-roky-2021-2025-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje v poradí už tretiu konferenciu Ekoinovačné Slovensko 2021, tentokrát na tému Udržateľné produkty a služby v obehovom hospodárstve.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pozvanka-na-konferenciu-ekoinovacne-slovensko-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 organizuje online informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov a doplnkovo k výzve so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/opkzp-online-informacny-seminar-k-72-vyzve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav. Zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do 5.00 h platí do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.
Platí aj zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/sme-opat-v-nudzovom-stave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, návrh zákona na predložilo ministerstvo zdravotníctva ako iniciatívny návrh.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novely-zakonov-v-suvislosti-s-tretou-vlnou-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva SR upresňuje informácie k opatreniam.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-sr-aktualne-vyhlasky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky začali diskusiu o zmenách v paragrafe 363 Trestného poriadku.
Legislatívnou zmenou sa navrhuje obmedziť právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zacala-sa-diskusia-o-363-trestneho-poriadku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty na školenie Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/skolenie-uvo-k-ekologickemu-nakupu-cistiacich-prostriedkov-a-vozidiel-cestnej-dopravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Dávame do pozornosti webinár nadácie Pontis „Právne aspekty podnikania v pomáhajúcom sektore“,
ktorý sa uskutoční 30. novembra 2021 formou online. Webinár je určený pre zástupcov neziskového sektora, školy, škôlky, mestá a obce.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/webinar-pravne-aspekty-podnikania-v-pomahajucom-sektore-oznam/mid/405616/.html#m_405616

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
EURACTIV Slovensko pozýva na online diskusiu s názvom Strategický plán: Kľúč k úspešnejšiemu poľnohospodárstvu,
ktorá sa uskutoční 29. novembra 2021 so začiatkom od 15:00 hod.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/online-diskusia-strategicky-plan-kluc-k-uspesnejsiemu-polnohospodarstvu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.
Zameraná je na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/2-kolo-dopytovej-vyzvy-manazment-udajov-institucie-verejnej-spravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

23.11.2021

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok sa režim, ktorý nariaďuje zákaz resp. obmedzenie vstupu do priestorov prevádzok nevzťahuje na mestské a obecné úrady.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-v-suvislosti-so-vstupom-obcanov-do-priestorov-uradov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVAK TELEKOM - PARTNER ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti zaujímavý webinár spoločnosti SLOVAK TELEKOM, ktorá je partnerom ZMOS.
Webinár Microsoft 365 and Security for Partners je zameraný na tri nosné témy a samozrejme aj novinky v Microsoft 365.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/webinar-microsoft-365-and-security-for-partners--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2022
na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-c-7-2022-fondu-na-podporu-umenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerka kultúry Natália Milanová predstavila veľký balík nových mediálnych zákonov pre 21. storočie. Ministerstvo kultúry prostredníctvom týchto krokov prináša komplexnú mediálnu reformu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rezort-kultury-pripravil-velku-reformu-medialnych-zakonov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev
na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 1.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-v-opkzp-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia koná proti odlesňovaniu, nelegálnym vývozom odpadu a na ochranu pôdy. Európska komisia prijala tri nové iniciatívy potrebné na pretavenie cieľov Európskej zelenej dohody do reality.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/europska-komisia-prijala-tri-nove-iniciativy-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal ďalšiu vyhlášku č. 260/2021, ktorou zmenil, resp. doplnil vyhlášku č. 259/2021 k obmedzeniam prevádzok,
ktorá rozširuje okruh osôb vstupujúcich do priestorov obchodného domu, a to za účelom návštevy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a za účelom absolvovania očkovania proti ochoreniu COVID-19 v dočasných očkovacích centrách.      
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmena-vyhlasky-uvz-sr-pri-obmedzeni-prevadzok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla po prvýkrát od mája minulého roka pod 7%. Potvrdil sa klesajúci trend nezamestnanosti.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/potvrdil-sa-klesajuci-trend-nezamestnanosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
Inštitút verejného obstarávania pripravil školenie na tému Princípy verejného obstarávania s príkladmi z rozhodovacej praxe.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/uvo-pripravuje-skolenie-principy-verejneho-obstaravania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR
Slovensko navštívila misia Európskej komisie na čele s generálnou riaditeľkou SG Recover Céline Gauer, ktorá má na starosti koordináciu všetkých plánov obnovy v EÚ.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr-navsteva-generalnej-riaditelky-ek-pre-obnovu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR sa v poslednom období čoraz častejšie stretáva s podnetmi odberateľov týkajúcimi sa vyúčtovacích faktúr od dodávateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorý v októbri 2021 ukončil dodávku elektriny a plynu odberateľom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-pre-odberatelov-od-slovakia-energy-s-r-o--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila materiál, v ktorom zhodnotila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rada-pre-rozpoctovu-zodpovednost-zhodnotila-navrh-rozpoctu-verejnej-spravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo aktualizované často kladené otázky k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-dobudovania-inzinierskych-sieti-v-mrk-faq-su-aktualizovane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.11.2021

ZMOS
Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska sa stretli na pracovnom rokovaní s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, štátnym tajomníkom rezortu Kamilom Szaszom a ďalšími predstaviteľmi rezortu zdravotníctva. Diskutovali o avizovaných zmenách v sieti nemocníc, sociálno-ekonomických dopadoch a tiež o potrebe zabezpečenia dostupnosti zdravotníctva pri zachovaní obslužnosti územia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-na-rokovani-s-ministrom-zdravotnictva-lengvarskym-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Šport bez miest a obcí sa nedá robiť. Bez olympských lídrov je jeho podpora rovnako problematická. Práve preto Združenie miest a obcí Slovenska so Slovenským športovým a olympijským výborom definovali v spoločnom memorande plán práce, ale aj víziu, ktorou chcú systematicky podporovať športové aktivity.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-a-sosv-vidia-v-spolupraci-uzitocnost-aj-spolocensky-prinos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rastúce ceny plynu a elektriny značne skomplikovali situáciu slovenským samosprávam. Pritom práve mestá a obce sú najväčšími zriaďovateľmi škôl, škôlok či sociálnych zariadení. To bola téma relácie Ranné správy RTVS, do ktorej prijal pozvanie ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mesta-a-obce-riesia-za-co-budu-kurit-a-svietit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rádio Regina sa v diskusnej relácii Klub komunálnej politiky venovalo aktuálnemu zvyšovaniu cien energií a následnému dopadu na samosprávy. Hosťami relácie boli predseda odbornej sekcie Rady ZMOS pre dopravu, výstavbu, hospodárstvo a energetiku a starosta obce Nededza Peter Vajda, podpredseda ZMOS a primátor mesta Šahy Štefan Gregor a štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/klub-komunalnej-politiky-o-zvysovani-cien-energii-a-dopade-na-samospravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska zasiahla smutná správa z obce Jastrabie nad Topľou. Vo veku 69 rokov zomrel pán Michal Džuka, starosta obce od roku 1999.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-vyjadruje-uprimnu-sustrast--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Rezort školstva zverejnil aktualizáciu k školskému semaforu. Upravuje postup v prípade potvrdenia pozitivity žiaka AG testom.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zverejnili-aktualizaciu-k-skolskemu-semaforu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Termín na predloženie žiadostí je do 10.1.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-c-5-2022-fondu-na-podporu-umenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje Konferenciu Predchádzanie vzniku odpadov 2021. Podujatie bude 11. novembra vysielané účastníkom z prezenčnej miestnosti do on-line priestoru.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/konferencia-venovana-predchadzaniu-vzniku-odpadov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Z najnovších výsledkov Eurostatu, ktoré sa zamerali na tvorbu odpadov z plastových obalov a ich recykláciu vyplýva, že v roku 2019 vyprodukovala každá osoba žijúca v EÚ 34,4 kg odpadu, ktorý tvorili plastové obaly. Z tohto množstva sa recyklovalo menej ako polovica – len 14,1 kg.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/europska-komisia-stihame-recyklovat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sprístupňuje na pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu "Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS”.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pripomienkovanie-projektovej-dokumentacie-k-narodnemu-projektu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA
V stredu 3. novembra 2021 sa vláda Slovenskej republiky stretla na pravidelnom zasadnutí. Jej členovia rokovali o viacerých bodoch.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák víta podpísanie novely zákona o verejnom obstarávaní prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Šéf úradu hovorí o zavŕšení dlhej a poctivej práce na reforme v oblasti verejných nákupov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Najvyšší kontrolný úrad reaguje na situáciu vo vzťahu k hazardným hrám a mladistvým. Použitie príjmov z hazardných hier nie je účelovo viazané a aj preto len zlomok z nich smeruje do prevencie. Finančne sú podporované služby spojené s ochranou proti nebezpečným spoločenským javom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vytazky-z-hazardnych-hier-nesmeruju-do-prevencie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Poslanci NR SR schválili novelu daňového poriadku, ktorého cieľom je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-danoveho-poriadku-schvalena-v-parlamente-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o účtovníctve. Jej cieľom je posilniť transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/poslanci-parlamentu-schvalili-novelu-zakona-o-uctovnictve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci schém pomoci v cestovnom ruchu a gastre vyplatilo už viac ako 120 miliónov eur približne 14-tisíc podnikateľom. Pomoc vo forme priamych grantov naďalej pokračuje, rezort momentálne analyzuje spôsoby, ako pomôcť podnikateľom aj v jesenných mesiacoch. Oprávneným žiadateľom sú aj komunálne podniky.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/stale-je-mozne-ziadat-o-pomoc-v-cestovnom-ruchu-a-gastre-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Platobná jednotka pre IROP a INTERREG V-A informuje o vysporiadaní čistého príjmu z projektu a vysporiadanie výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacia-platobnej-jednotky-pre-irop-a-interreg-v-a-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnilo odpovede na otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 29.9 - 4.10.2021.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mas-otazky-k-overovaniu-velkosti-podnikov-a-kumulacie-pomoci-de-minimis-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Oznam o zmene úradných hodín SP

publikované dňa 02. november 2021


Oznam

publikované dňa 28. októbra 2021

Otvaracia doba palenice


Dodatok č.1 k VZN 2/2016

publikované dňa 04. októbra 2021