Novinky z diania v obci

Petičná akcia ZMOS - REFERENDUM ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY

publikované dňa 07. marec 2022

Cieľom petičnej akcie je docieliť, aby v najbližších parlamentných voľbách
do NRSR bolo viac volebných obvodov a aby každý kraj mal zastúpenie
poslancov v parlamente v pomere podľa počtu obyvateľov v kraji. Vďaka tomu
zvýšime previazanosť parlamentu s regiónmi a už nebude môcť nastať situácia,
že po parlamentných voľbách zisťujeme, kto a či náš región vôbec niekto v
NRSR zastupuje. Zverejňovaná bude nie len politická príslušnosť poslancov
parlamentu, ale aj informácia, z ktorého kraja pochádzajú a tiež počet
preferenčných krúžkov, ktoré získali vo voľbách.

Pretože "Každý región má svoje osobitosti, svoje problémy, svoje riešenia,
svoje silné stránky a mal by mať aj možnosť tieto prezentovať v Národnej
rade."


Krátke inštrukcie:

1.      pri zbere podpisov prosím petičný hárok nečíslovať
2.      zber petičných hárkov sa uskutoční do 17.4.2022
3.      petičné hárky prosím doručiť do kancelárie ZMOGaM cez svojich
zástupcov v rade, osobne, alebo poštou
4.      poradové číslo podpisujúcich vždy na každý hárok od 1. do 10.

Petičný hárok na stiahnutie


Info

publikované dňa 07. marec 2022


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 23. február 2022


Registrácia zvierat bez pôvodu - usmernenie.

publikované dňa 15. február 2022


Aktuálne informácie NCZI

publikované dňa 09. február 2022

Vážené dámy, vážení páni, milí partneri,

dostáva sa k Vám ďalší newsletter Národného centra zdravotníckych informácií. Rozhodli sme sa ho mimoriadne poslať už dnes, aby sme Vám čo najskôr poskytli najnovšie informácie od nás pre Vás. Záleží nám na tom, aby ste boli včas informovaní.

Vyriešili sme zapisovanie očkovania zo zahraničia

 

Od stredy (9. 2. 2022) budú môcť o Digitálny COVID preukaz EÚ požiadať aj ľudia očkovaní v zahraničí. Podmienkou je, že aspoň jedno očkovanie budú mať na Slovensku. Národné centrum zdravotníckych informácií tak v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vyriešilo stav, ktorý trápil tisíce Slovákov zaočkovaných v zahraničí. Získať digitálny certifikát prostredníctvom doočkovania bude môcť každý, komu podali prvú alebo druhú dávku vakcíny proti COVID-19 v zahraničí a má o tom potvrdenie. Doplňujúcu (druhú alebo tretiu) dávku získa buď u ambulantného lekára, ak má zdravotné poistenie v SR, alebo vo vakcinačnom centre.

 

Čestné vyhlásenie pre záujemcov o očkovanie

 

Záujemca o očkovanie si stiahne na stránke korona.gov.sk čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie predloží lekárovi pred podaním dávky spolu s originálom a kópiou potvrdenia o očkovaní v zahraničí. Očkovať sa môžu záujemcovia bez predchádzajúcej registrácie. Zaočkovaná osoba následne požiada na korona.gov.sk o COVID-19-PASS, ktorý bude potrebovať na vygenerovanie Digitálneho COVID preukazu EÚ. Vo svojom digitálnom certifikáte bude mať zapísanú iba dávku podanú na Slovensku. Vakcinačné centrá ani lekári nebudú nahrávať do systému zápisy o očkovaní realizovanom v zahraničí.

Postup zápisu do systému NCZI

 

Po zaočkovaní občana zapíšete do systémov NCZI údaje, ktoré sa štandardne zapisujú do systému pri očkovaní. Ambulantný lekár urobí záznam do ezdravia, vakcinačné centrum urobí záznam do Vakcinácie. To, samozrejme, v prípade, ak má záujemca o očkovanie pridelený JURZ. Tento identifikátor má pridelený každý občan SR, ktorý má rodné číslo, alebo zahraničný občan, ktorý má napr. pobytovú kartu so slovenským rodným číslom. V prípade očkovania občanov bez prideleného JURZ vypíšete tabuľku (vyššie), v ktorej uvediete požadované údaje a zašlete ju na emailovú adresu magdalena.forster@nczisk.sk. My sa už postaráme o zápis údajov do našich systémov, aby zahraničný občan mohol požiadať o Digitálny COVID preukaz EÚ.

Preočkovávať je možné všetky vakcíny, ktoré uznala Svetová zdravotnícka organizácia WHO. Slovensko ich považuje za plnohodnotné a je možné ich preočkovať všetkými booster dávkami podávanými v SR teda (Pfizer, Moderna, Johnson, Novavax).

Informačné grafiky

 

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo informačné grafiky, ktoré zjednodušia a urýchlia proces doočkovania ľudí očkovaných v zahraničí. Grafické manuály postupov získania COVID-19-PASS-u, ktorý je prvým krokom k získaniu Digitálneho COVID preukazu EÚ NCZI zverejnilo v slovenskej aj v anglickej jazykovej mutácii. Chce takto uľahčiť prístup k informáciám aj pre tisíce zahraničných občanov, ktorí pracujú a žijú na Slovensku. Nájdete ich na facebookovej stránke NCZI alebo na jeho instagrame.

 

Zdravotnícke štatistiky

 

Okrem mimoriadne sledovaných covidových štatistík v minulom roku Národné centrum zdravotníckych informácií spracovalo a zverejnilo aj široké spektrum štatistických výstupov zo zdravotníckych dát. Konkrétne to bolo 39 publikačných tabuľkových výstupov, 72 datasetov, 24 analytických správ a jedna súborná publikácia Zdravotnícka ročenka 2020.

Zdravotnícke štatistiky zahŕňajú údaje o zdravotnom stave obyvateľov na Slovensku a slovenskom zdravotníctve. Poskytujú prehľad o diagnostikovaných ochoreniach, o návštevách pacientov, vykonaných vyšetreniach a preventívnych prehliadkach v ambulantnej starostlivosti. Monitorujú počet hospitalizovaných pacientov, priemerný ošetrovací čas, ale aj počet postelí v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Prinášajú tiež zaujímavé údaje o spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok a tiež  aj o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve.

Radi by sme Vám predstavili na naše najnovšie spracované štatistiky:

Ø  Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR

Ø  Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR

Ø  Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR

Ø  Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v SR


Valentínska kvapka krvi

publikované dňa 04. február 2022

Milí priatelia,

 

blíži sa čas sv. Valentína, v tom čase i my chceme pomáhať. Veríme, že v radoch svojich kolegov a kolegýň a možno aj z radov rodinných príslušníkov nájdete ľudí, ktorí sa práve v tomto čase rozhodnú pomôcť a možno zachrániť život.

Pozývame všetkých darcov a prvodarcov, aby sa zapojili do Valentínskej kvapky krvi, ktorá sa koná na celom území Slovenskej republiky a prišli darovať krv na pracoviská HTO a NTS SR.
Kampaň k Valentínskej kvapke krvi začína na sv. Valentína – 14. februára a končí – 13. marca.
Valentínsku kvapku krvi pripravuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc a za cieľ má osloviť čo najširšiu populáciu mladých ľudí.

Vy ste našou súčasťou a preto vás chceme poprosiť :

https://redcross.sk/rimavsk.../valentinska-kvapka-krvi-2022/

https://redcross.sk/rimavska-sobota/kde-darovat-krv/

 

Veríme, že nájdete vo svojich radoch ľudí, ktorí sa pridajú.

 

Ďakujeme za podporu, pomoc pri zdieľaní,

a prajeme veľa zdravia v týchto ťažkých dňoch.

Valentinska kvapka krvi


Hlavný kontrolór obce Lukovištia - Výberové konanie

publikované dňa 21. január 2022


MZ SR: Nové opatrenia

publikované dňa 13. január 2022

V najbližších týždňoch sa očakáva nástup nového variantu Omikron. Vláda SR preto na dnešnom rokovaní schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022. V prílohe nájdete aktuálnu prezentáciu o epidemiologickej situácii a zhrnutie nových opatrení.

 

Opatrenie, ktoré sa zavádzajú budú celoslovenské. Ich základnou charakteristikou je, že nedochádza k uzatváraniu ekonomiky. Otvárajú sa aj doteraz uzatvorené služby a povoľujú ďalšie aktivity, no s jasne definovanými podmienkami pre ich fungovanie. Zároveň sa nanovo definujú niektoré režimy a pribúda režim OP+.

 

Vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu Omikron sa pristupuje k úprave podmienok pre režim „OČKOVANÝ“ a „PREKONANÝ“.

 

Od 19. januára 2022 sa skracuje doba pre režim „PREKONANÝ“ na 90 dní od odberu PCR metódou.

 

Od 1. februára 2022 sa skracuje doba pre režim „OČKOVANÝ“ na 9 mesiacov od podania poslednej dávky. Zoačkovanie tzv. booster dávkou predĺži interval o ďalších 9 mesiacov.

 

 

 

Definícia režimov

 

Základ

-          bez nutnosti preukazovať sa statusom o očkovaní, testovaní alebo prekonaní

 

OTP

-          plne zaočkované

-          testované (72h PCR/48h Ag od odberu)

-          po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu)

 

OP

-          plne zaočkované

-          po prekonaní Covid-19viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania)

-          po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu)

-          deti do 12 rokov a 2 mesiacov

-          dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom a platným testom (72h PCR/48h Ag od odberu)

 

OP+

-          plne zaočkované + booster dávka

-          plne zaočkované + po prekonaní Covid-19 (max. 180 dní od odberu PCR)

-          plne zaočkované + test (72h PCR/48h Ag od odberu)

-          po prekonaní Covid-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak bola podaní do 180 dní od prekonania) + test (72h PCR/48h Ag od odberu)

-          po prekonaní Covid-19 (max. 90 dní od pozitívneho PCR testu) + test (72h PCR/48h Ag od odberu)

-          deti do 12 rokov a 2 mesiacov + test (72h PCR/48h Ag od odberu)

-          deti od 12 rokov a 2 mesiacov do 18 rokov a 2 mesiacov s plným zaočkovaním + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)

-          dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom + test (72h PCR a LAMP/48h Ag od odberu)

 

Opatrenia Omikron.pdf

Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112.pdf