Novinky z diania v obci

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

publikované dňa 04. máj 2013

Obecný úrad Lukovištia
vypisuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce.


Podmienky:
1) vysokoškolské vzdelanie ekonomického , resp. právnického zamerania
2) prax vo verejnej správe viac ako 5 rokov

Žiadosti posielať na Obecný úrad Lukovištia do 30.4.2013
Informácie na tel. č. 047/5690101

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Zverejnenie výzvy

publikované dňa 29. apríl 2013

Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote
zverejňuje

>> nasledovnú výzvu <<


Verejný hovor

publikované dňa 00. 00 0000

Vážení spoluobčania,

volebné obdobie 2010-2014 pre orgány Obce Lukovištia sa na prelome tohto roku dostalo do druhej polovice. Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva považujú za potrebné verejne zhodnotiť prvú polovicu svojho mandátu pred svojimi voličmi. Z uvedeného dôvodu Vás všetkých pozývam na verejný hovor, ktorý sa uskutoční

22. marca 2013 (v piatok) o 17:30
v zasadačke na Obecnom úrade v Lukovištiach.Mgr. Jozef Mitter
starosta obce