Novinky z diania v obci

Oznam - zasadnutie ObZ

publikované dňa 14. marec 2015


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať
dňa 20.3.2015 o 17:30.


Verejná vyhláška

publikované dňa 03. marec 2015


Verejná vyhláška - ponuka na predaj pozemku:
Verejná vyhláška (pdf)


Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

publikované dňa 26. január 2015

Obec Lukovištia vypisuje výberové konanie na funkciu "Hlavný kontrolór obce Lukovištia":
Výberové konanie (pdf)


Výsledky komunálnych volieb 15. novembra 2014

publikované dňa 15. november 2014


Zápisnica miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb v obci
do obecného zastupiteľstva a starostu obce


Za starostu obce bol zvolený kandidát:
Alena Segedyová (SDS)

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Otto Mišurák (SNS)
2. Tomáš Klapiš (SNS)
3. Adriana Urbanová (SMER-SD)
4. Ján Hronec (SMER-SD)
5. Soňa Bordášová (KSS)


Pozvánka - verejný hovor

publikované dňa 23. októbra 2014

Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

štvorročné funkčné obdobie orgánov obce sa končí. V polovici novembra (15.11.2014) nás čakajú komunálne voľby, v ktorých dáme dôveru novým kandidátom do orgánov obce na roky 2015-2018.

Z uvedeného dôvodu zvolávam VEREJNÝ HOVOR OBČANOV LUKOVÍŠŤ, na ktorý Vás srdečne pozývam. Uskutočníme ho 28. októbra 2014 (v utorok) o 18:00 v sále kultúrneho domu v Lukovištiach.

Program:
1. Zahájenie hovoru
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lukovištia
3. Diskusia
4. Zhodnotenie končiaceho volebného obdobia
5. Prezentácia kandidátov na poslancov a starostu obce
6. Diskusia
7. Záver hovoru

Mgr. Jozef Mitter,
starosta obce


Návrh rozpočtu obce a Ops na rok 2015

publikované dňa 19. októbra 2014


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Lukovištiach

publikované dňa 11. októbra 2014

Miestna volebná komisia v Lukovištiach podľa par.23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Mgr. Jozef MITTER
(vek 65, povolanie: úradník, trvalý pobyt: Lukovištia 9, politická strana: Slovenská národná strana)

2. Alena SEGEDYOVÁ
(vek 55, povolanie: ekonómka, trvalý pobyt: Lukovištia 132, politická strana: Strana demokratického Slovenska)

Vyhlásenie kandidatúry (pdf)

Zverejnenie počtu obyvateľov

publikované dňa 02. september 2014

Obec Lukovištia eviduje ku dňu 22.08.2014
183 občanov prihlásených k trvalému pobytu.

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce