Novinky z diania v obci

Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 13. november 2015


DO T A Z N Í K pre prípravu PHSR

publikované dňa 21. august 2015

DO T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Teplý Vrch na roky 2015 – 2022.

Elektronická verzia tu!

Pokyny k vypracovaniu

Dotazník k PHSR


Oznam

publikované dňa 20. júl 2015

Oznamujeme verejnosti, že na projekt Deň obce - literárny a výstavný deň bola poskytnutá finančná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1000,- EUR, slovom: jedentisíc eur.
Za prispevok ďakujeme.


Dni obce

publikované dňa 20. júl 2015

Dňa 11.07.2015 sa v našej obci konal Den obce. Za priaznivého letného počasia skupina nadšencov/starostka, poslanci, RETAMA s.r.o a ich priatelia/ už od skorého rána pripravovali chutné občerstvenie formou guľášu a kapustnice aby si tak uctili účastníkov našej oslavy. Na poludnie sme sa zišli v hojnom počte pri hrobe nášho rodáka Ivana Krasku aby sme si pripomenuli 139. výročie jeho narodenia. /12.07.1876/.
Na chvíľu sme sa zastavili pred jeho rodným domom s kyticou a pokračovali sme do areálu bývalej ZŠ, kde nás čakala hudba, občerstvenie a dobrá nálada prítomných.V družných debatách sa stretli Lukovišťania so svojimi priateľmi, známymi. Program nasledoval divadelným predstavením Divadelného súboru T. Vansovej z Rim.Píly s hrou Janka Chalúpku "Starúš plesnivec alebo 4 svadby na jednom pohrebe",za ktoré vystúpenie zožali herci búrlivý potlesk. /Boli naozaj výborný/. Vo večerných hodinách pokračovala Tanečná zábava až do bieleho rána.Deň obce Lukovištia bol veru vydarený.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii podujatia podieľali. Za podporu ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju , firme RETAMA s.r.o a Jánovi Segedymu. Stretneme sa takto o rok. 
 Alena Segedyová, starostka obce

Zahájenie novej páleničiarskej sezóny

publikované dňa 10. júl 2015

Ozramujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov, že pestovateľská pálenica
v Lukovištiach , predpokladá začatie vyrobného obdobia 2015 - 2016 v mesiaci júl 2015. ( Podl'a potreby pestovateľov)


Deň Obce

publikované dňa 29. jún 2015

POzvánka Deň obce


Oznam o zmene úradných hodín

publikované dňa 29. jún 2015

Obecný úrad v Lukovištiach oznamuje zmenu úradnych hodín

od 01 .07.2015 do 30.09.2015.

Utorok : od 8.00 hod. - 12.00 hod.
Streda: od 8.00 hod. - 12.00 hod.
Stvrtok : od 8.00 hod. - 12.00 hod.

V nevyhnutnom prípade kontaktovať:

Alena Segedyová - starostka obce
mob.telef.: 0907 563 915

 


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 09. jún 2015

Pozývame Vás na

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

dňa 18.06.2015 o 19,00hod.

v zasadačke obecného úradu v Lukovištiach