Novinky z diania v obci

Zasadnutie OcZ

publikované dňa 20. jún 2022


Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti

publikované dňa 19. jún 2022

Od 1. júla 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 457/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje problematiku zaokrúhľovania cien platených v hotovosti na 5 eurocentov, pričom zákon definuje zaokrúhľovanie platieb za zakúpené tovary. 

V súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že na platby miestnych daní a poplatkov uhradené v hotovosti do pokladne mestského úradu, obecného úradu a miestneho úradu sa povinnosť zaokrúhľovania týchto platieb vzťahovať nebude.

Úplné stanovisko Ministerstva financií SR k tejto problematike nájdete TU.


Oznámenie SSE-D o prerušení distribúcie EE

publikované dňa 06. jún 2022

Oznamujeme, že v termíne od: 07.06.2022 07:30:00 do: 07.06.2022 14:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.


Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti v

publikované dňa 31. máj 2022


NAJ BÚDKA SLOVENSKA

publikované dňa 17. máj 2022


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 25. apríl 2022


Respirátory a karanténa - zmeny vo vyhláškach

publikované dňa 22. apríl 2022

Dovoľujeme si vás informovať, že vo Vestníku vlády SR boli dnes zverejnené avizované nové vyhlášky k prekrytiu dýchacích ciest a k domácej izolácii a karanténe.

 

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia.

 

Opatrenia sa od štvrtka 21.04.2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Nosenie respirátora už nebude povinné vo veľkej časti interiérov, vrátane hromadnej dopravy a taxislužieb a ani na hromadných podujatiach. O karanténe úzkych kontaktov už rozhodne lekár, a teda nebude automatická.

 

Viac informácií aj s linkami na vyhlášky ÚVZ nájdete v priloženej tlačovej správe, ktorú pripravili kolegovia z Úradu verejného zdravotníctva SR.


Newsletter marec 2022

publikované dňa 12. marec 2022

11. 3. 2022

ZMOS – DETAILY K LOGISTIKE
Dávame do pozornosti aktuálne doplnenie a úpravu usmernenia z Ministerstva financií SR k sledovaniu výdavkov spojených s humanitárnou pomocou Ukrajine.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/humanitarna-pomoc-ukrajine-doplnenie-a-uprava-usmernenia-k-sledovaniu-vydavkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia prijala návrh Kohéznej akcie pre utečencov v Európe, ktorá členským štátom a regiónom umožňuje poskytovať núdzovú podporu ľuďom, ktorí utekajú pred inváziou Ruska na Ukrajinu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-podpora-z-kohezneho-fondu-pre-ludi-utekajucich-z-ukrajiny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na budúci týždeň rokovanie Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/buduci-tyzden-rokuje-predsednictvo-a-rada-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pred budúcotýždňovým rokovaním Rady Združenia miest a obcí Slovenska zasadnú aj obe Komory. Ich rokovanie zvolali podpredsedovia ZMOS a zároveň predsedovia Komôr - miest Štefan Gregor a obcí Michal Sýkora.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacia-k-rokovaniu-komory-miest-a-komory-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PACKETA – PARTNER ZMOS
Obľuba samoobslužných výdajných boxov neustále narastá. Služby prístupné verejnosti sa snažia modernizovať aj v obci Hájske. Z-BOX, ktorý nainštalovala spoločnosť Packeta, našiel svoje miesto v centre obce.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/samoobsluzne-vydajne-miesto-pre-zasielky-najdete-uz-aj-v-obci-hajske--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Informujeme o nových vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR (prekrytie dýchacích ciest, režim na hraniciach, činnosť prevádzok a hromadných podujatí).
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA A LEGISLATÍVA
Vláda schválila na svojom rokovaní 9. marca 2022 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-zakon-o-pozemkovych-upravach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Európska komisia sa pre rok 2022 rozhodla z Nástroja technickej pomoci podporiť 10 projektov a prideliť im celkové financovanie vo výške takmer 6,9 milióna eur.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/podporia-10-projektov-za-takmer-6-9-miliona-eur-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Riadiaci orgán pre IROP zverejnil usmernenie k posudzovaniu zmeny zmluvy z dôvodu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciou.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/irop-usmernenie-k-uzatvaraniu-dodatkov-k-zmluvam--oznam/mid/405616/.html#m_405616