Novinky z diania v obci

Oznam o zmene úradných hodín SP dňom 20.12.2021

publikované dňa 20. december 2021


Rozpis očkovania VKOC a VOS BBSK - 51. týždeň

publikované dňa 15. december 2021

Termíny očkovaní 51. týždeň


Rozpis očkovania VKOC a VOS BBSK - 50. týždeň

publikované dňa 13. december 2021

Termíny očkovaní


Newsletter december 2021

publikované dňa 06. december 2021

9.12.2021

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na hlavu štátu. Dôvodom sú obavy vyplývajúce z poslaneckého návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.  

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-prezidentku-s-obavami-o-porusovanie-vlastnickeho-prava--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVNAFT – PARTNER ZMOS
O financovanie zelených komunitných projektov môžu žiadať obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi. V 16. ročníku grantového programu Slovnaftu a Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviro-projekty rozdelia 60 000 eur.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/granty-z-programu-zelene-oazy-umoznia-vysadbu-uz-na-jar--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Viac ako tisícka odborných dokumentov z rôznych tematických oblastí dostala elektronickú podobu.
Prístup k digitalizovaným dokumentom je bezplatný.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/virtualna-studovna-s-viac-ako-tisic-digitalizovanymi-kniznymi-dokumentmi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Vláda v stredu 8. decembra 2021 schválila nové opatrenia v súvislosti s pandémiou.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-nove-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zamestnanci, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie so začiatkom od 1.12.2021 a neskôr, sú povinní o svojej práceneschopnosti informovať v prvom rade svojho zamestnávateľa.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zamestnanci-v-karantene-alebo-izolacii-a-nemocenske-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA

Dopytová výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má pomôcť štátnej a verejnej správe i samospráve zvýšiť kybernetickú bezpečnosť vo svojich inštitúciách.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zvyšuje alokáciu určenú na výzvu o 3 milióny eur, teda na 8 miliónov eur.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/navysenie-zdrojov-na-vyzvu-kybernetickej-bezpecnosti-vo-verejnej-sprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA A LEGISLATÍVA
V stredu 8. decembra 2021 sa uskutočnilo rokovanie vlády, na ktorom členovia schválili viaceré materiály.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-8-decembra-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR zverejnil porovnanie cien elektriny na Slovensku a v Českej republike a Rakúsku.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/urso-porovnanie-trhovej-ceny-elektriny-v-okolitych-statoch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Zhoršenie epidemickej situácie tohtoročný deficit verejných financií už výrazne neovplyvní,
konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mierne-znizili-odhad-deficitu-verejnej-spravy-v-roku-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Európska komisia vyzýva mestá, aby sa zapojili do výzvy „100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030“.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/100-klimaticky-neutralnych-a-inteligentnych-miest-do-roku-2030-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, organizuje Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacny-webinar-k-vyzve-na-dobudovanie-zakladnej-technickej-infrastruktury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

6.12.2021

 

ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré adresovalo Úradu vlády SR.  

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-uplatnil-zasadne-pripomienky-k-systemu-implementacie-planu-obnovy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS dáva do pozornosti ďalší manuál vypracovaný v rámci Včasnej intervencie. Aktuálny sa sústredil na celoplošnú zimnú údržbu a tiež územnú spoluprácu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/manual-zmos-k-zimnej-udrzbe-a-uzemnej-spolupraci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dávame do pozornosti výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre dopadovú štúdiu: „Vidiek ako investičná príležitosť“.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyberove-konanie-na-poziciu-expert-ka-pre-dopadovu-studiu-vidiek-ako-investicna-prilezitost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PACKETA - PARTNER ZMOS
Z-BOX nájdete už aj v obci Horné Obdokovce. O skúsenostiach so službou porozprával starosta obce Marián Beneš.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/sluzby-z-boxu-si-pochvaluje-dalsia-obec-na-slovensku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA

Ministerstvo kultúry SR chce v roku 2022 prerozdeliť dotácie v programe Obnovme si svoj dom
vo výške viac ako 12 miliónov eur.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/dotacie-obnovme-si-svoj-dom-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia vydala novú interaktívnu príručku, ktorá mapuje všetky možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych odvetví dostupné na úrovni EÚ – Kreatívna Európa, Horizont Európa až po štrukturálne fondy a Program InvestEU.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/online-prirucka-o-zdrojoch-eu-na-podporu-kultury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Do siedmeho ročníka Ceny Rady Európy za krajinu nominovali jej členské štáty 12 projektov. Slovenský projekt Včelí kRAJ získal v súťaži špeciálne uznanie medzinárodnej poroty.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vceli-kraj-v-sutazi-o-cenu-rady-europy-za-krajinu-zaujal-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement, v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/infringement-pre-slovensko-smernica-o-cisteni-odpadovych-vod-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 66 v znení Usmernenia č. 1 zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, sprostredkovateľský orgán informuje o jej uzavretí.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/op-kzp-uzavretie-vyzvy-c-66-v-zneni-usmernenia-c-1-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Obdivuhodná, a ako ukázala prax, aj veľmi potrebná iniciatíva "AED do každej obce” vznikla pod Tatrami pred piatimi rokmi. Stoja za ňou tamojší záchranári z občianskeho združenia Záchrana,
ktorí neúnavne bojujú za záchranu ľudských životov a umiestňovanie AED defibrilátorov na verejných priestranstvách.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zachranari-dostali-do-miest-a-obci-uz-desiatky-defibrilatorov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií upozorňujú na najčastejšie zámeny pojmov, s ktorými sa stretávajú operátori v súvislosti s očkovaním, vydaním niektorého z dokladov či riešením iných situácií, ktoré priniesla pandémia.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rozdiel-medzi-covid-19-pass-greenpass-a-digitalny-covid-preukaz-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dávame do pozornosti najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/casto-kladene-otazky-vyzva-na-socialne-sluzby-a-jasle-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA
Zelenému reštartu Slovenska pomôžu investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, predovšetkým vyše pol miliardy eur na obnovu rodinných domov.
Počíta sa s energetickou obnovou 30 tisíc domov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zeleny-restart-slovenska-obnova-rodinnych-domov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Národná banka Slovenska zverejnila správu o finančnej stabilite vo finančnom sektore k novembru tohto roku.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nbs-zverejnila-spravu-o-financnej-stabilite-oznam/mid/405616/.html#m_405616

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Estónskou národnou agentúrou  pozývajú na pripravovaný webinár s veľmi citlivou problematikou, o ktorej je však potrebné hovoriť:
Ako násilie a digitalizácia v čase pandémie Covid-19 ovplyvňujú mládež?
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/webinar-nasilie-a-digitalizacia-ovplyvnujuce-mladez-pocas-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informácie ÚVZ SR: Domáca izolácia a karanténa

publikované dňa 01. december 2021


Termíny výjazdových očkovacích centier

publikované dňa 01. december 2021

Termíny očkovaní


Zákaz prezenčného vzdelávania

publikované dňa 01. december 2021


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 (Vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021)

publikované dňa 30. november 2021