Novinky z diania v obci

Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 18. apríl 2016

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. apríla (štvrtok) o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Zákaz vypaľovania porastov

publikované dňa 05. apríl 2016

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, ako aj fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
V roku 2015 bolo zistených 28 prípadov a v roku 2016 zatiaľ do dnešných dní bolo zistených 5 prípadov vzniku požiaru v súvislosti s vypaľovaním suchých trávnatých porastov, pričom tieto požiare vo veľkej časti priamo ohrozujú aj lesné hospodárstva. Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a Horu a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom môže byť uložená sankcia v správnom konaní až do výšky 16 597 C a fyzickým osobám v priestupkovom konaní až do výšky 332 €.
Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !


Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR

publikované dňa 22. marec 2016


Výsledky volieb do NR SR v Lukovištiach

publikované dňa 08. marec 2016


Lukovištia - obec s predpokladom stabilného rozvoja

publikované dňa 16. február 2016

Za rok 2015 bola obec Lukovištia vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

2 926 slovenských obcí a miest prešlo ratingom na základe  ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Podiel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto hodnotenia predstavuje 37,7%.

Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.

Certifikát - Lukovištia - obec s predpokladom stabilného rozvoja

Pecat Rozvoja obcí 2015


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 10. február 2016

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. februára o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Informácia SSE-D

publikované dňa 21. január 2016


Oznámenie

publikované dňa 29. december 2015

Záujemcovia o jedno, dvoj a trojizbové byty nech sa prihlásia na Obecnom úrade do 15.01.2016!