Novinky z diania v obci

Zverejnenie počtu obyvateľov

publikované dňa 02. september 2014

Obec Lukovištia eviduje ku dňu 22.08.2014
183 občanov prihlásených k trvalému pobytu.

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce


POZVÁNKA

publikované dňa 07. august 2014


Vážení poslanci,

zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach, na ktoré Vás srdečne pozývam. Rokovanie 30. zasadania ObZ sa uskutoční 14. augusta 2014 (štvrtok) o 17:30 v zasadačke starostu obce v Lukovištiach.

Program:
1. Zahájenie rokovania
2. Úlohy súvisiace s prípravou volieb do orgánov obce:
- určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
- určenie počtu poslancov
- vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
3. Nároky starostu na konci funkčného obdobia
4. Rôzne
5. Záver


Oznam

publikované dňa 05. august 2014

Oznamujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov,
že pestovateľská pálenica v Lukovištiach začína pálenie ovocných destilátov
pre výrobné obdobie 2014-2015 od 12. augusta 2014.


Viera Boľfová
štatutárny zástupca OPS

Kontakt:
047 56 90 119
047 56 90 101
0902 712 535


Oznam o zmene úradných hodín

publikované dňa 15. júl 2014


Obecný úrad v Lukovištiach oznamuje zmenu úradných hodín od 15.7.2014 do 30.9.2014.

Utorok: 08:00 - 12:00 hod.
Streda: 08:00 - 12:00 hod.
Štvrtok: 08:00 - 12:00 hod.

V nevyhnutnom prípade kontaktovať:
Mgr. Jozef Mitter (starosta obce) - 0948 335 212
Viera Boľfová (pracovníčka Ocu) - 0902 712 535


Lukovišťský kalíščok - pozvánka

publikované dňa 20. jún 2014


VYHODNOTENIE: Lukovišťský kalíščok

publikované dňa 10. jún 2014


Verejná vyhláška

publikované dňa 20. máj 2014


FOTO: VATRA 2014

publikované dňa 19. máj 2014