Novinky z diania v obci

Návrh rozpočtu obce a Ops na rok 2015

publikované dňa 19. októbra 2014


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Lukovištiach

publikované dňa 11. októbra 2014

Miestna volebná komisia v Lukovištiach podľa par.23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Mgr. Jozef MITTER
(vek 65, povolanie: úradník, trvalý pobyt: Lukovištia 9, politická strana: Slovenská národná strana)

2. Alena SEGEDYOVÁ
(vek 55, povolanie: ekonómka, trvalý pobyt: Lukovištia 132, politická strana: Strana demokratického Slovenska)

Vyhlásenie kandidatúry (pdf)

Zverejnenie počtu obyvateľov

publikované dňa 02. september 2014

Obec Lukovištia eviduje ku dňu 22.08.2014
183 občanov prihlásených k trvalému pobytu.

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce


POZVÁNKA

publikované dňa 07. august 2014


Vážení poslanci,

zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach, na ktoré Vás srdečne pozývam. Rokovanie 30. zasadania ObZ sa uskutoční 14. augusta 2014 (štvrtok) o 17:30 v zasadačke starostu obce v Lukovištiach.

Program:
1. Zahájenie rokovania
2. Úlohy súvisiace s prípravou volieb do orgánov obce:
- určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
- určenie počtu poslancov
- vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
3. Nároky starostu na konci funkčného obdobia
4. Rôzne
5. Záver


Oznam

publikované dňa 05. august 2014

Oznamujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov,
že pestovateľská pálenica v Lukovištiach začína pálenie ovocných destilátov
pre výrobné obdobie 2014-2015 od 12. augusta 2014.


Viera Boľfová
štatutárny zástupca OPS

Kontakt:
047 56 90 119
047 56 90 101
0902 712 535