Novinky z diania v obci

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 05. októbra 2018


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 04. októbra 2018


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 25. september 2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. septembra 2018 (štvrtok) o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Oznamy

publikované dňa 21. september 2018


Oznámenia

publikované dňa 21. september 2018


O z n á m e n i e

publikované dňa 14. august 2018

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach Uznesením č:130/2018 zo dňa 28.06.2018

schvaľuje

Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do samosprávy obcí:
1 volebný obvod- tvorí obec Lukovištia
Počet poslancov v obvode č. 1- 5 pre obec Lukovištia


Výkup padaných jabĺk

publikované dňa 25. júl 2018

Vykup jablk


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 19. júl 2018