Novinky z diania v obci

Respirátory a karanténa - zmeny vo vyhláškach

publikované dňa 22. apríl 2022

Dovoľujeme si vás informovať, že vo Vestníku vlády SR boli dnes zverejnené avizované nové vyhlášky k prekrytiu dýchacích ciest a k domácej izolácii a karanténe.

 

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia.

 

Opatrenia sa od štvrtka 21.04.2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Nosenie respirátora už nebude povinné vo veľkej časti interiérov, vrátane hromadnej dopravy a taxislužieb a ani na hromadných podujatiach. O karanténe úzkych kontaktov už rozhodne lekár, a teda nebude automatická.

 

Viac informácií aj s linkami na vyhlášky ÚVZ nájdete v priloženej tlačovej správe, ktorú pripravili kolegovia z Úradu verejného zdravotníctva SR.


Newsletter marec 2022

publikované dňa 12. marec 2022

11. 3. 2022

ZMOS – DETAILY K LOGISTIKE
Dávame do pozornosti aktuálne doplnenie a úpravu usmernenia z Ministerstva financií SR k sledovaniu výdavkov spojených s humanitárnou pomocou Ukrajine.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/humanitarna-pomoc-ukrajine-doplnenie-a-uprava-usmernenia-k-sledovaniu-vydavkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia prijala návrh Kohéznej akcie pre utečencov v Európe, ktorá členským štátom a regiónom umožňuje poskytovať núdzovú podporu ľuďom, ktorí utekajú pred inváziou Ruska na Ukrajinu.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-podpora-z-kohezneho-fondu-pre-ludi-utekajucich-z-ukrajiny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na budúci týždeň rokovanie Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/buduci-tyzden-rokuje-predsednictvo-a-rada-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pred budúcotýždňovým rokovaním Rady Združenia miest a obcí Slovenska zasadnú aj obe Komory. Ich rokovanie zvolali podpredsedovia ZMOS a zároveň predsedovia Komôr - miest Štefan Gregor a obcí Michal Sýkora.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacia-k-rokovaniu-komory-miest-a-komory-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PACKETA – PARTNER ZMOS
Obľuba samoobslužných výdajných boxov neustále narastá. Služby prístupné verejnosti sa snažia modernizovať aj v obci Hájske. Z-BOX, ktorý nainštalovala spoločnosť Packeta, našiel svoje miesto v centre obce.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/samoobsluzne-vydajne-miesto-pre-zasielky-najdete-uz-aj-v-obci-hajske--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO
Informujeme o nových vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR (prekrytie dýchacích ciest, režim na hraniciach, činnosť prevádzok a hromadných podujatí).
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ SPRÁVA A LEGISLATÍVA
Vláda schválila na svojom rokovaní 9. marca 2022 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-zakon-o-pozemkovych-upravach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Európska komisia sa pre rok 2022 rozhodla z Nástroja technickej pomoci podporiť 10 projektov a prideliť im celkové financovanie vo výške takmer 6,9 milióna eur.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/podporia-10-projektov-za-takmer-6-9-miliona-eur-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Riadiaci orgán pre IROP zverejnil usmernenie k posudzovaniu zmeny zmluvy z dôvodu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciou.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/irop-usmernenie-k-uzatvaraniu-dodatkov-k-zmluvam--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Dočasné útočisko

publikované dňa 08. marec 2022


Petičná akcia ZMOS - REFERENDUM ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY

publikované dňa 07. marec 2022

Cieľom petičnej akcie je docieliť, aby v najbližších parlamentných voľbách
do NRSR bolo viac volebných obvodov a aby každý kraj mal zastúpenie
poslancov v parlamente v pomere podľa počtu obyvateľov v kraji. Vďaka tomu
zvýšime previazanosť parlamentu s regiónmi a už nebude môcť nastať situácia,
že po parlamentných voľbách zisťujeme, kto a či náš región vôbec niekto v
NRSR zastupuje. Zverejňovaná bude nie len politická príslušnosť poslancov
parlamentu, ale aj informácia, z ktorého kraja pochádzajú a tiež počet
preferenčných krúžkov, ktoré získali vo voľbách.

Pretože "Každý región má svoje osobitosti, svoje problémy, svoje riešenia,
svoje silné stránky a mal by mať aj možnosť tieto prezentovať v Národnej
rade."


Krátke inštrukcie:

1.      pri zbere podpisov prosím petičný hárok nečíslovať
2.      zber petičných hárkov sa uskutoční do 17.4.2022
3.      petičné hárky prosím doručiť do kancelárie ZMOGaM cez svojich
zástupcov v rade, osobne, alebo poštou
4.      poradové číslo podpisujúcich vždy na každý hárok od 1. do 10.

Petičný hárok na stiahnutie


Info

publikované dňa 07. marec 2022


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 23. február 2022


Registrácia zvierat bez pôvodu - usmernenie.

publikované dňa 15. február 2022


Aktuálne informácie NCZI

publikované dňa 09. február 2022

Vážené dámy, vážení páni, milí partneri,

dostáva sa k Vám ďalší newsletter Národného centra zdravotníckych informácií. Rozhodli sme sa ho mimoriadne poslať už dnes, aby sme Vám čo najskôr poskytli najnovšie informácie od nás pre Vás. Záleží nám na tom, aby ste boli včas informovaní.

Vyriešili sme zapisovanie očkovania zo zahraničia

 

Od stredy (9. 2. 2022) budú môcť o Digitálny COVID preukaz EÚ požiadať aj ľudia očkovaní v zahraničí. Podmienkou je, že aspoň jedno očkovanie budú mať na Slovensku. Národné centrum zdravotníckych informácií tak v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vyriešilo stav, ktorý trápil tisíce Slovákov zaočkovaných v zahraničí. Získať digitálny certifikát prostredníctvom doočkovania bude môcť každý, komu podali prvú alebo druhú dávku vakcíny proti COVID-19 v zahraničí a má o tom potvrdenie. Doplňujúcu (druhú alebo tretiu) dávku získa buď u ambulantného lekára, ak má zdravotné poistenie v SR, alebo vo vakcinačnom centre.

 

Čestné vyhlásenie pre záujemcov o očkovanie

 

Záujemca o očkovanie si stiahne na stránke korona.gov.sk čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie predloží lekárovi pred podaním dávky spolu s originálom a kópiou potvrdenia o očkovaní v zahraničí. Očkovať sa môžu záujemcovia bez predchádzajúcej registrácie. Zaočkovaná osoba následne požiada na korona.gov.sk o COVID-19-PASS, ktorý bude potrebovať na vygenerovanie Digitálneho COVID preukazu EÚ. Vo svojom digitálnom certifikáte bude mať zapísanú iba dávku podanú na Slovensku. Vakcinačné centrá ani lekári nebudú nahrávať do systému zápisy o očkovaní realizovanom v zahraničí.

Postup zápisu do systému NCZI

 

Po zaočkovaní občana zapíšete do systémov NCZI údaje, ktoré sa štandardne zapisujú do systému pri očkovaní. Ambulantný lekár urobí záznam do ezdravia, vakcinačné centrum urobí záznam do Vakcinácie. To, samozrejme, v prípade, ak má záujemca o očkovanie pridelený JURZ. Tento identifikátor má pridelený každý občan SR, ktorý má rodné číslo, alebo zahraničný občan, ktorý má napr. pobytovú kartu so slovenským rodným číslom. V prípade očkovania občanov bez prideleného JURZ vypíšete tabuľku (vyššie), v ktorej uvediete požadované údaje a zašlete ju na emailovú adresu magdalena.forster@nczisk.sk. My sa už postaráme o zápis údajov do našich systémov, aby zahraničný občan mohol požiadať o Digitálny COVID preukaz EÚ.

Preočkovávať je možné všetky vakcíny, ktoré uznala Svetová zdravotnícka organizácia WHO. Slovensko ich považuje za plnohodnotné a je možné ich preočkovať všetkými booster dávkami podávanými v SR teda (Pfizer, Moderna, Johnson, Novavax).

Informačné grafiky

 

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo informačné grafiky, ktoré zjednodušia a urýchlia proces doočkovania ľudí očkovaných v zahraničí. Grafické manuály postupov získania COVID-19-PASS-u, ktorý je prvým krokom k získaniu Digitálneho COVID preukazu EÚ NCZI zverejnilo v slovenskej aj v anglickej jazykovej mutácii. Chce takto uľahčiť prístup k informáciám aj pre tisíce zahraničných občanov, ktorí pracujú a žijú na Slovensku. Nájdete ich na facebookovej stránke NCZI alebo na jeho instagrame.

 

Zdravotnícke štatistiky

 

Okrem mimoriadne sledovaných covidových štatistík v minulom roku Národné centrum zdravotníckych informácií spracovalo a zverejnilo aj široké spektrum štatistických výstupov zo zdravotníckych dát. Konkrétne to bolo 39 publikačných tabuľkových výstupov, 72 datasetov, 24 analytických správ a jedna súborná publikácia Zdravotnícka ročenka 2020.

Zdravotnícke štatistiky zahŕňajú údaje o zdravotnom stave obyvateľov na Slovensku a slovenskom zdravotníctve. Poskytujú prehľad o diagnostikovaných ochoreniach, o návštevách pacientov, vykonaných vyšetreniach a preventívnych prehliadkach v ambulantnej starostlivosti. Monitorujú počet hospitalizovaných pacientov, priemerný ošetrovací čas, ale aj počet postelí v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Prinášajú tiež zaujímavé údaje o spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok a tiež  aj o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve.

Radi by sme Vám predstavili na naše najnovšie spracované štatistiky:

Ø  Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR

Ø  Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR

Ø  Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR

Ø  Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v SR