Novinky z diania v obci

Oznamy

publikované dňa 21. september 2018


Oznámenia

publikované dňa 21. september 2018


O z n á m e n i e

publikované dňa 14. august 2018

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach Uznesením č:130/2018 zo dňa 28.06.2018

schvaľuje

Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do samosprávy obcí:
1 volebný obvod- tvorí obec Lukovištia
Počet poslancov v obvode č. 1- 5 pre obec Lukovištia


Výkup padaných jabĺk

publikované dňa 25. júl 2018

Vykup jablk


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 19. júl 2018


Voľby do orgánov samospráv obcí

publikované dňa 11. júl 2018

Rozhodnutie Predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí

Obec Lukovištia mala ku dňu vyhlásenia volieb 169 obyvateľov.


Zmena úradných hodín

publikované dňa 04. júl 2018


Športové odpoludnie

publikované dňa 03. júl 2018

Lukovištia futbal - plagát