Novinky z diania v obci

Oznam o zmene úradných hodín

publikované dňa 15. júl 2014


Obecný úrad v Lukovištiach oznamuje zmenu úradných hodín od 15.7.2014 do 30.9.2014.

Utorok: 08:00 - 12:00 hod.
Streda: 08:00 - 12:00 hod.
Štvrtok: 08:00 - 12:00 hod.

V nevyhnutnom prípade kontaktovať:
Mgr. Jozef Mitter (starosta obce) - 0948 335 212
Viera Boľfová (pracovníčka Ocu) - 0902 712 535


Lukovišťský kalíščok - pozvánka

publikované dňa 20. jún 2014


VYHODNOTENIE: Lukovišťský kalíščok

publikované dňa 10. jún 2014


Verejná vyhláška

publikované dňa 20. máj 2014


FOTO: VATRA 2014

publikované dňa 19. máj 2014


VATRA 2014

publikované dňa 05. máj 2014

Srdečne Vás pozývame na tradičnú lukovištskú
VATRU VÍŤAZSTVA
v sobotu 10.5.2014
(zapálenie vatry o 19:00)


Výzva

publikované dňa 05. máj 2014

Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor
zverejňuje nasledovnú
výzvu.


POZVÁNKA

publikované dňa 14. apríl 2014

Vážení poslanci,
zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach, na ktoré vás srdečne pozývam. Rokovanie 28. zasadania ObZ sa uskutoční:

15. apríla 2014 (v utorok) o 17:30 hod
v zasadačke starostu obce v Lukovištiach


PROGRAM:
1. Zahájenie rokovania
2. Kontrola uznesení
3. Informatívna správa o hospodárení obce a OPS za 1. štvrťrok 2014
4. Program hospodársko-sociálneho rozvoja obce
5. Správa o požiarnej prevencii a plán aktivít preventívára
6. Spolková činnosť v obci
7. Dni obce - príprava
8. Návrh VZN č. 1/2014, Návrh VZN č. 2/2014
9. Interpelácie
10. Rôzne
11. Záver

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce