Novinky z diania v obci

Oznam pre občanov – COVID 19

publikované dňa 28. októbra 2020

Oznamujeme občanom, že testovanie na COVID – 19 sa v obci Lukovištia

uskutoční dňa : 31.10.2020 v kultúrnom dome v Lukovištiach

Čas testovania : od 7,00 hod. do 22,00
hod. Prestávka od 12,00 do 13,00. hod.

 

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu Obce


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 26. októbra 2020


INFORMÁCIA všetkým organizátorom aktivačnej činnosti v okrese Rimavská Sobota

publikované dňa 21. októbra 2020


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

publikované dňa 21. októbra 2020


Newsletter október 2020

publikované dňa 01. októbra 2020

28.10.2020

ZMOS
Dajme im prednosť. Ukážme ľudskosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s blížiacim sa celoplošným testovaním apeluje na mestá, obce, široké organizačné tímy, aby spolu s obyvateľmi, ktorí sa počas víkendu prídu testovať, dali pri návšteve odberného miesta prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, aj tehotným matkám a ich sprievodu. Viac TU https://www.zmos.sk/dajme-im-prednost-ukazme-ludskost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

J. Naď: Ochranné prostriedky zabezpečí štát, obce však môžu pomôcť. Dezinfekciu a ochranné prostriedky na účely víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 poskytne samosprávam štát. Môžu však pomôcť a zabezpečiť pre svojich dobrovoľníkov dezinfekciu, rúška či rukavice. Výdavky sa im preplatia podobne ako pri voľbách. Viac TU https://www.zmos.sk/j-nad-ochranne-prostriedky-zabezpeci-stat-obce-vsak-mozu-pomoct--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Informácia k úprave harmonogramu testovania. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so zabezpečením logistiky odborných miest pre celoplošné testovanie dáva do pozornosti nasledovné. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-uprave-harmonogramu-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rokovania zastupiteľstiev po rozšírení núdzového stavu. Združenie miest a obcí Slovenska sa obrátilo na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s požiadavkou na usmernenie vo vzťahu k rokovaniam obecným a mestských zastupiteľstiev. V tejto súvislosti dávame do pozornosti avizované stanovisko, ktoré potvrdilo právny názor ZMOS, ktorý sme pôvodne publikovali na web stránke. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovania-zastupitelstiev-po-rozsireni-nudzoveho-stavu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kamery a ich využitie na monitorovanie hustoty a počtu osôb pred odberným miestom. Kamery obcí a miest a ich prípadné využitie na monitorovanie hustoty a počtu osôb pred testovacím odberným miestom pri plošnom testovaní – usmernenie. Viac TU https://www.zmos.sk/kamery-a-ich-vyuzitie-na-monitorovanie-hustoty-a-poctu-osob-pred-odbernym-miestom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Často kladené otázky a odpovede pre zamestnávateľov v súvislosti s celoplošným testovaním. Dávame Vám do pozornosti ako zamestnávateľom často kladené otázky v súvislosti s celoplošným testovaním, ktoré sú zverejnené na somzodpoveny.sk. Viac TU https://www.zmos.sk/casto-kladene-otazky-a-odpovede-pre-zamestnavatelov-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Metodické usmernenie pre ZŠ a ŠZŠ. Usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ŠZŠ platné od 26. 10. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicke-usmernenie-pre-zs-a-szs-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizovaný manuál pre školy a školské zariadenia k 26.10.2020. Dávame Vám do pozornosti aktualizáciu manuálu opatrení pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva a pre špeciálne výchovné zariadenia k 26. októbru 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-manual-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-k-26-10-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS  
Upozornenie pre MAS k zverejneniu harmonogramu výziev v 2021. RO pre IROP upozorňuje miestne akčné skupiny, na povinnosť zverejniť Indikatívny harmonogram výziev na rok 2021 na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/upozornenie-pre-mas-k-zverejneniu-harmonogramu-vyziev-v-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MRK
Chystá sa ďalšia výzvy v rámci programu Miestny rozvoj a inklúzia. Správca programu – Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci  Grantov  Nórska 2014-2021 informuje o  plánovanom vyhlásení  výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu  Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Viac TU

https://www.zmos.sk/chysta-sa-dalsia-vyzva-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-a-inkluzia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

27.10.2020

ZMOS
Manuál ZMOS k celoplošnému testovaniu Spoločná zodpovednosť 3. VERZIA. Táto aktualizácia dokumentu reaguje na výsledky rokovania Ústredného krízového štábu, zo dňa 26. októbra 2020. Zmeny z druhej verzie sú vyznačené červeným písmom a modrou farbou sme vyznačili zmeny zo spomínaného rokovania Ústredného krízového štábu. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-zmos-k-celoplosnemu-testovaniu-spolocna-zodpovednost-3-verzia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnancov. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnancov v súvislosti s potrebami aktuálnej situácie. Viac TU https://www.zmos.sk/vzor-potvrdenia-zamestnavatela-pre-zamestnancov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vytvoril pomocnú ruku. Okrem iného ponúka najčastejšie otázky a odpovede a možnosti samospráv pomôcť si radou aj materiálne. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vytvoril-pomocnu-ruku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vranovský ZMOS ponúka informačný leták. Regionálne Združenie miest a obcí Vranovského regiónu spracovalo informačný leták, ktorý je vhodný do schránok na informovanie obyvateľov o detailných informáciách k celoplošnému testovaniu. Hlavne dokáže pomôcť v lokalitách so sťaženým prístupom k internetu, prípadne bez pokrytia obecným rozhlasom. Viac TU https://www.zmos.sk/vranovsky-zmos-ponuka-informacny-letak--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Celoplošné testovanie iba počas víkendu. Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude realizovať počas najbližšieho víkendu, a to počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.). V pondelok o tom rozhodol ústredný krízový štáb, počas zasadnutia o tom informoval premiér Igor Matovič. Viac TU https://www.zmos.sk/celoplosne-testovanie-iba-pocas-vikendu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Koronavírus a spracúvanie osobných údajov. súvislosti s preventívnymi opatreniami, ktoré Slovensko zavádza pre obmedzenie šírenia vírusu COVID-19 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky reaguje na najčastejšie otázky pri spracúvaní osobných údajov týkajúce sa napríklad práce z domu či overovania veku pri vstupe do obchodných prevádzok vo vzťahu k Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva. Viac TU https://www.zmos.sk/koronavirus-a-spracuvanie-osobnych-udajov--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Karanténa mimo domova – možnosti. Ministerstvo dopravy a výstavby SR spoločne s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska sumarizujú kontakty na ubytovacie zariadenia, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú poskytnúť svoje služby pre účely karantény. Viac TU https://www.zmos.sk/karantena-mimo-domova-moznosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Aktuálny manuál pre školy a školské zariadenia. V nadväznosti na opatrenia pre školy platné od 26. októbra 2020 dávame do pozornosti aktuálny manuál  pre školy a školské zariadenia. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualny-manual-pre-skoly-a-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIROFOND
Envirofond informuje o predkladaní žiadostí v oblasti: Ochrana a využívanie vôd. Environmentálny fond zverejnil v piatok 23. októbra 2020 informáciu o tom, že v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť podpory B: Ochrana a využívanie vôd  je možné predkladať žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí sú uvedení v aktuálne zverejnenej Špecifikácii činností podpory na rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/envirofond-informuje-o-predkladani-ziadosti-v-oblasti-ochrana-a-vyuzivanie-vod--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Sociálne služby a sociálna pomoc. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na sociálne služby a sociálna pomoc. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-socialne-sluzby-a-socialna-pomoc-oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.10.2020

ZMOS
Šéf ZMOS-u: Opatrenia k pilotnej fáze robili samosprávy za pochodu. Všetky opatrenia k pilotnej fáze celoplošného testovania na COVID-19 robili samosprávy za pochodu a v krátkom čase. Po stretnutí s dolnokubínskym primátorom Jánom Prílepkom na to poukázal predseda Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Pracovníci samosprávy podľa neho robili na hranici svojich síl a s vedomím, že to robia pre svojich obyvateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/sef-zmos-u-opatrenia-k-pilotnej-faze-robili-samospravy-za-pochodu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Branislav Tréger upozornil predsedu vlády na pomoc komunálnym podnikom. Predsedu vlády Slovenskej republiky upozornil na nesplnenie avizovanej pomoci pre komunálne podniky a požaduje ich zaradenie medzi subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-upozornil-predsedu-vlady-na-pomoc-komunalnym-podnikom--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Prehľad nových opatrení proti pandémii koronavírusu. Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobyt v prírode v okrese bydliska. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-novych-opatreni-proti-pandemii-koronavirusu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálne služby počas zákazu vychádzania a zhromažďovania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo  dôležité oznamy týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb počas zákazu vychádzania a zhromažďovania. Viac TU https://www.zmos.sk/socialne-sluzby-pocas-zakazu-vychadzania-a-zhromazdovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie k zhromažďovaniu a čakaniu počas pilotného testovania. Ministerstvo obrany dnes zverejnilo organizačné usmernenie k priebehu testovania obyvateľov Oravy a Bardejova na prítomnosť ochorenia COVID-19 týkajúce sa zhromažďovania a čakania na testovanie v priebehu dnešného dňa a nasledujúcich dvoch dní testovania. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-zhromazdovaniu-a-cakaniu-pocas-pilotneho-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dôležité usmernenie k dobrovoľníkom počas testovania. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií informovala ZMOS, že pri plošnom testovaní sa stretávajú s nesprávnym označením osôb, ktoré pomáhajú pri zabezpečení jeho úspešného a hladkého priebehu, na čo je potrebné dbať pri rozlišovaní medzi dobrovoníckou zmluvou a dohodou o vykonaní práce. Preto ponúkajú stručné vysvetlenie rozdielov. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite-usmernenie-k-dobrovolnikom-pocas-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne opatrenia pre školy platné od 26. októbra 2020. V nadväznosti na aktuálnu situáciu dávame do pozornosti rozhodnutie ministra školstva s aktuálnymi opatreniami po školy platnými od 26. októbra 2020 vrátane zverejneného kontrolného listu pre riaditeľov škôl pri prechode na dištančné vzdelávanie. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-platne-od-26-oktobra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

ŠKOLSTVO
Rezort školstva podporí digitálne technológie na školách. Ministerstvo školstva podporí sumou 6 miliónov eur nákup digitálnych technológií pre základné a stredné  školy z vlastných zdrojov. Školy dostanú financie v sume od 500 do 4 000 eur na nákup webkamier, konektorov, routerov či novej techniky. Rezort sa dohodol s operátormi na navýšení hlasových hovorov a dát pre učiteľov, o ktorý môžu požiadať cez svoje EDU ID. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-podpori-digitalne-technologie-na-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
Výber z metodickej a vzdelávacej činnosti ÚVO. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil výber z metodickej a vzdelávacej činnosti za 3. štvrťrok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyber-z-metodickej-a-vzdelavacej-cinnosti-uvo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

23.10.2020

COVID – 19
Od 24. októbra do 1. novembra je vyhlásený zákaz vychádzania. Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér Igor Matovič s ďalšími členmi vlády o tom informovali po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády vo štvrtok 22. októbra 2020 večer. Viac TU https://www.zmos.sk/od-24-oktobra-do-1-novembra-je-vyhlaseny-zakaz-vychadzania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NAVRHNITE LAUREÁTA
Návrhy na laureátov za prínos v oblasti ľudských práv. Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv, ktorá prebieha do 25.novembra 2020. Predkladať môžete návrhy na expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ich práv a svojím príbehom prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame ľudských práv. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-na-laureatov-za-prinos-v-oblasti-ludskych-prav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Výzva na podporu komplexného prístupu v MRK v PSK. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OPĽZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v šiestich obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami v Prešovskom kraji. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-mrk-v-psk-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Program ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020: aktualizovaná príručka pre prijímateľa. Dávame do pozornosti všetkým príjemcom cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 aktualizáciu Príručky na implementáciu projektu. Viac TU https://www.zmos.sk/program-eni-cbc-huskroua-2014-2020-aktualizovana-prirucka-pre-prijimatela--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vedenia zoskupením krajín v Dunajskej stratégii sa ujíma Slovensko. Stratégia EÚ pre Dunajský región spája subjekty naprieč hranicami zo 14 členských a nečlenských krajín EÚ. Vedenia zoskupenia 14 krajín sa ujíma Slovensko.  Dunajská stratégia je jednou zo štyroch makroregionálnych stratégií EÚ podporovanou aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami Viac TU https://www.zmos.sk/vedenia-zoskupenim-krajin-v-dunajskej-strategii-sa-ujima-slovensko--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Budúca spoločná poľnohospodárska politika vstupuje do fázy rokovaní. Európska komisia víta dohodu ministrov členských krajín zodpovedných za poľnohospodársku (Rady EÚ), ktorí a dohodli na takzvanom všeobecnom prístupe k návrhom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vstupuje do fázy rokovaní a dosiahnutia kompromisu medzi orgánmi EÚ. V piatok bude predmetom rokovania Európskeho parlamentu. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-buduca-spolocna-polnohospodarska-politika-vstupuje-do-fazy-rokovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

20.10.2020

ZMOS
Kaliňák: O testovaní sme sa dozvedeli neférovým spôsobom. Expert na samosprávu zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák upozorňuje v súvislosti s celoplošným testovaním na nedostatok informácií, časovú tieseň a zložitú logistiku. Viac TU https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566102-kalinak-o-testovani-sme-sa-dozvedeli-neferovym-sposobom/?fbclid=IwAR1EOXcPf8AEblJ2PJjkBEVt966_3fiB8qhJGeZ5i8BMGnV0MNwGj5nK07w

CELOŠTÁTNE TESTOVANIE
Celoštátne testovanie obyvateľstva SR. Vláda SR rokovala v nedeľu 18. októbra 2020 o jedinom bode, ktorý aj schválila, a to o Návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu. Viac TU https://www.zmos.sk/celostatne-testovanie-obyvatelstva-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Podpora sociálnych služieb v čase pandémie. Mimoriadne odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností v čase krízovej situácie pôjde pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom jednorazovej dotácie. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-socialnych-sluzieb-v-case-pandemie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ÚVO predstavuje novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Zachováva princíp súťaživosti, verejné obstarávanie by sa malo zrýchliť, posilniť sa má transparentnosť a verejná kontrola. Zaviesť by sa podľa návrhu mal napríklad inštitút špekulatívnych námietok. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-predstavuje-novelizaciu-zakona-o-verejnom-obstaravani--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Odborná diskusia k novele zákona o verejnom obstarávaní
. Úrad pre verejné obstarávanie otvára odbornú diskusiu k zásadnej novele zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády SR a Národný integrovaný reformný plán „Moderné a úspešné Slovensko“. Viac TU https://www.zmos.sk/odborna-diskusia-k-novele-zakona-o-verejnom-obstaravani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Dotácia na mimoriadne odmeny v boji proti COVID-19. Dotácia na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v prvej línii boja proti COVID – 19. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacia-na-mimoriadne-odmeny-v-boji-proti-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MIMOVLÁDNY SEKTOR
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-humanitarna-pomoc-a-rozvojova-spolupraca-oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.10.2020

ZMOS
ZMOS pozná ďalšie dáta. Aktuálne sa týkajú problematiky túlavých zvierat. Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili aj k problematike túlavých zvierat. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pozna-dalsie-data-aktualne-sa-tykaju-problematiky-tulavych-zvierat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS má ďalší úspešný projekt. Aktuálne sa bude orientovať na Ukrajinu. Združenie miest a obcí Slovenska uspelo pri schvaľovaní nového projektu. Intenzívna slovensko – ukrajinská spolupráca potrvá 24 mesiacov a bude mať konkrétne parametre udržateľnosti aj užitočnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ma-dalsi-uspesny-projekt-aktualne-sa-bude-orientovat-na-ukrajinu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Úrad verejného zdravotníctva opäť vydal prísnejšie opatrenia. Týkajú sa napríklad prevádzky a hromadných podujatí, či nosenia rúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-opat-vydal-prisnejsie-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zasadnutia zastupiteľstiev v krízovej situácii. V zmysle vydaného nového Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15. októbra 2020 majú zasadnutia obecných/mestských zastupiteľstiev udelenú výnimku zo zákazu hromadných podujatí, nakoľko tieto sa uskutočňujú v zmysle zákona, samozrejme za dodržania prísnych hygienických regulácií uvedených v predmetnom opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/zasadnutia-zastupitelstiev-v-krizovej-situacii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIFOROND
Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov dotáciou z Environmentálneho fondu na rok 2020. Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov dotáciou z Environmentálneho fondu na rok 2020 - aktualizácia. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-ziadatelov-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-dotaciou-z-environmentalneho-fondu-na-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Päť princípov pre transparentné a efektívne IT. Vláda SR minulý týždeň schválila päť princípov pre transparentné a efektívne IT. Posledný Odpočet plnenia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správ konštatuje, že pri digitalizácii Slovensko zaostáva. Viac TU https://www.zmos.sk/pat-principov-pre-transparentne-a-efektivne-it-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INTERREG
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Dátum uzavretia výzvy je 15. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-interreg-v-a-sk-cz--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Z energeticko-environmentálnych aktualít. Európska komisia predstavila podobu nového európskeho Bauhaus. Vytvorenie nového Bauhausu je súčasťou stratégie označenej ako „vlna obnovy“, ktorú včera Európska komisia zverejnila. Viac TU https://www.zmos.sk/-europska-komisia-z-energeticko-environmentalnych-aktualit-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky? Dávame Vám do pozornosti online diskusiu Euractiv Slovensko „Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky?“ Európska zelená dohoda prináša pre spoločnosť príležitostí a výzvy, s ktorými sa musíme vysporiadať na všetkých úrovniach riadenia. Vhodnou komunikáciu smerom k tým najnižšie - občanom, docielime efektnejšie a adresnejšie uchopenie ekologických politík, a tým a ekologických výziev a príležitostí. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-presvedcivo-komunikovat-ambiciozne-ekologicke-politiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

15.10.2020

ZMOS
Branislav Tréger tlmočil predsedovi vlády zásadný postoj k návrhu rozpočtu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom tlmočil premiérovi postoj ZMOS k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-tlmocil-predsedovi-vlady-zasadny-postoj-k-navrhu-rozpoctu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej novele zákona. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl. https://www.zmos.sk/zmos-adresoval-rezortu-skolstva-zasadne-pripomienky-k-aktualnej-novele-zakona--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Ohniská nákazy COVID-19. Analýza prípadov ochorenia COVID-19 a informácia o ohniskách nákazy - Úrad verejného zdravotníctva SR od začiatku pandémie COVID-19 transparentne informuje o vývoji epidemiologickej situácie a o povahe ohnísk nákazy v jednotlivých regiónoch, kde výskyt ochorenia COVID-19 neustále rastie. Viac TU https://www.zmos.sk/ohniska-nakazy-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Spoločná dohoda o koordinácií cestovných obmedzení v EÚ. Európski ministri EÚ včera rozhodli o odporúčaní pre celoeurópsky semafor v dôsledku pandémie koronavírusu. EÚ chce v pandémii lepšie koordinovať cestovné obmedzenia. Viac TU https://www.zmos.sk/spolocna-dohoda-o-koordinacii-cestovnych-obmedzeni-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KOMUNÁLNE ODPADY
Metodická pomôcka k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Ministerstvo životného prostredia SR na základe požiadavky Združenia miest a obcí  Slovenska vypracovalo metodickú pomôcku k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicka-pomocka-k-moznosti-pouzitia-prijmov-z-poplatkov-za-ulozenie-odpadov-na-skladku-odpadov-alebo-odkalisko--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFO Z ROKOVANIA VLÁDY
43. rokovanie vlády. V stredu 14. októbra 2020 o 6.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 43. rokovanie vlády. Viac TU  https://www.zmos.sk/43-rokovanie-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dokumenty k školskému programu pre ovocie, zeleninu a mlieko. Rezort pôdohospodárstva rozvoj vidieka pre zabezpečenie vykonávania Školského programu zverejnilo dokumenty, ktoré majú zaistiť kontinuitu programu aj pre školský rok 2020/2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dokumenty-k-skolskemu-programu-pre-ovocie-zeleninu-a-mlieko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Kultúra a duchovné hodnoty. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri tentokrát sa zameraním na kultúrne a duchovné hodnoty. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-kultura-a-duchovne-hodnoty-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠTÁTNA POMOC
EK oznámila predĺženie dočasného rámca štátnej pomoci. Európska komisia predĺženie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu podnikov počas koronakrízy a predstavila štvrtý dodatok k tomuto rámcu. Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 13. októbra 2020 oznámila predĺženie Dočasného rámca štátnej pomoci a zároveň predstavila Štvrtý dodatok k tomuto rámcu. Viac TU https://www.zmos.sk/ek-oznamila-predlzenie-docasneho-ramca-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

INTERREG
Predĺženie termínu 8. kola Interreg SK-AT. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predlžuje termín 8. hodnotiaceho kola – termíny o predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko na 30.11.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-terminu-8-kola-interreg-sk-at-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Kvality života v európskych mestách. Európska komisia zverejnila správu o kvalite života v európskych mestách počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest. Zo Slovenska hodnotilo kvalitu života v slovenských mestách 1400 respondentov. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-kvality-zivota-v-europskych-mestach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.10.2020

ZMOS
ZMOS má zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom. Združenie miest a obcí Slovenska dnes v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ma-zasadnu-pripomienku-k-novele-zakona-vo-vztahu-k-hlavnym-kontrolorom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS skúma postoje samospráv k internetu. Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v prieskumoch. V aktuálnom období hľadá odpovede na to, aký prístup majú samosprávy a ich obyvatelia k internetu, či samosprávy budujú verejné wifi zóny, prípadne či žiaci na školách majú možnosti online vzdelávania a či majú samosprávy možnosť vysielať rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom internetu. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-internetu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podpísanou novelou sa stabilizuje systém triedeného zberu. Novelou zákona o odpadoch, ktorú schválila 24.9. 2020 Vláda SR a v piatok 9.10.2020 podpísala prezidentka SR sa čiastočne stabilizuje systém triedeného zberu v obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/podpisanou-novelou-sa-stabilizuje-system-triedeneho-zberu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Kultúra v čase obmedzení. Rezort kultúry informuje, že počas zákazu hromadných podujatí môžu umelecké súbory skúšať. Múzea, galérie a knižnice ostávajú otvorené a podliehajú opatreniam ako ostatné prevádzky. Viac TU https://www.zmos.sk/kultura-v-case-obmedzeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Rezort regionálneho rozvoja zjednodušuje IROP. Rezort regionálneho rozvoja avizuje, že zjednodušené opatrenia pre IROP by mali umožniť do tohto roka efektívne dočerpať 109 miliónov eur, inak o nich prídeme. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-regionalneho-rozvoja-zjednodusuje-irop-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Novela zákona o verejnom zdraví. Vláda SR včera schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá je reakciou na okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Rozširuje sa tiež predmet úpravy tohto zákona. Opatrenia ÚVZSR budú mať po novom charakter všeobecne záväzných právnych predpisov, to znamená vyhlášok. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-verejnom-zdravi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Konflikt záujmov - metodika k verejnému obstarávaniu. Konflikt záujmov / prehľad metodickej činnosti a rozhodovacej praxe - Jednou z kľúčových okolností, ktoré ohrozujú spravodlivú súťaž, je existencia konfliktu záujmov. Viac TU https://www.zmos.sk/konflikt-zaujmov-metodika-k-verejnemu-obstaravaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ŠTÁTNA POMOC
Európska komisia predĺžila platnosť mapy regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku do decembra 2021. Európska komisia dospela k záveru, že predĺženie platnosti mapy regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021 spĺňa kritériá zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, keďže je v súlade s podmienkami stanovenými v Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a zároveň s predĺženým obdobím ich uplatňovania, ktoré Európska komisia oznámila 2. júla 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-predlzila-platnost-mapy-regionalnej-pomoci-pre-slovensku-republiku-do-decembra-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci. Európska komisia dňa 2. 7. 2020 predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci, ktorých platnosť by sa skončila na konci roku 2020. Po konzultácii s členskými štátmi a vzhľadom na súčasnú krízu, sa rozhodla Európska komisia vykonať úpravy existujúcich pravidiel s cieľom zmierniť hospodársky a finančný vplyv prepuknutia COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-predlzila-platnost-urcitych-pravidiel-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.10.2020

ZMOS
ZMOS predišiel krízovým situáciám. Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev. Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev. Parlament následne prijal v upravenej forme zmenu v zákone a vzhľadom k aktuálnej situácii je opätovne možné využiť neosobné formy rokovania zastupiteľstiev. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predisiel-krizovym-situaciam-opat-je-mozne-elektronicke-rokovanie-zastupitelstiev--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Detaily k sprísneným opatreniam. V najbližších dňoch sa na Slovensku sprísnia protiepidemické opatrenia, informovali o tom členovia Ústredného krízového štábu po jeho zasadnutí v nedeľu 11. októbra. Viac TU https://www.zmos.sk/detaily-k-sprisnenym-opatreniam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Možnosti obstarania stavebných prác. Úrad verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov novú infografiku „Možnosti obstarania stavebných prác“, ktorá v prehľadnej forme mestám a obciam približuje viaceré spôsoby, ako je možné stavebné práce korektne obstarať a zrealizovať. Viac TU https://www.zmos.sk/moznosti-obstarania-stavebnych-prac-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY
Usmernenie k výzvam MAS v súvislosti so zmenou RO. Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR týkajúce sa používania v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-vyzvam-mas-v-suvislosti-so-zmenou-ro-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 

ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
Výzva na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry. Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-modernizaciu-zdravotnickej-infrastruktury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Rezort kultúry mapuje dopady covid-19 na pracovníkov v kultúre. Rezort kultúry  mapuje ekonomické dopady pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Záujemcovia vrátane nadácií, neziskových organizácií, občianskych spoločností, atď. môžu vyplniť formulár dostupný na webovej stránke ministerstvá. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-kultury-mapuje-dopady-covid-19-na-pracovnikov-v-kulture-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Online platforma krajín V4 boji proti pandémii. Zástupcovia z viacerých rezortov krajín V4 uprednostňujú pred spoločným uzatváraním hraníc, radšej online operatívnu komunikácia, zdieľanie skúseností a včasné informovanie sa o pripravovaných krokoch. O prínose online zdieľania skúseností k hľadaniu efektívnych riešení na miestnej úrovni s súvislosti s dopadmi pandémie so susedmi sa presvedčilo aj ZMOS v prvej vlne pandémie. Viac https://www.zmos.sk/online-platforma-krajin-v4-v-boji-proti-pandemii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.10.2020

ZMOS
ZMOS ruší snem. Najväčšie rokovanie združenia presúva na neurčito. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s pandémiou presúvalo pôvodný májový snem na jeseň. Mal sa uskutočniť v utorok 13. októbra 2020. V dôsledku aktuálnej pandemickej situácie sa najväčšie rokovanie združenia presúva na neurčito. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-rusi-snem-najvacsie-rokovanie-zdruzenia-presuva-na-neurcito--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Komplexná pozemková reforma - východiskový materiál. Komplexná pozemková reforma ako nutná podmienka obnovy hospodárstva Slovenskej republiky je dokument vypracovaný expertami viacerých organizácií. Viac TU https://www.zmos.sk/komplexna-pozemkova-reforma-vychodiskovy-material--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVENSKÁ SPORITEĽNA – PARTNER ZMOS
Atraktívna výzva Nadácie Slovenskej sporiteľne. Výzva na predkladanie projektov v grantovom programe #mamnato špeciál. Cieľom grantového programu je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/atraktivna-vyzva-nadacie-slovenskej-sporitelne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Inšpirujte sa zelenými škôlkami. Najväčší environmentálny výchovno-vzdelávací program na svete a na Slovensku udelil  medzinárodný certifikát programu Zelená škola 12 školám. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujte-sa-zelenymi-skolkami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

FINANCIE
Zmeny v rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ministerstvo financií SR zverejnilo prehľad zmien z rozpočtovej oblasti vyplývajúcich zo zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-rozpoctovych-pravidlach-uzemnej-samospravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

SOCIÁLNE
Terénni asistenti COVID v obciach s MRK.  Terénni asistenti COVID budú v obciach s rómskymi komunitami, v ktorých nie sú tzv. pomáhajúce profesie a neprebiehajú žiadne projekty spolupracovať pri zamedzení šírenia koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/terenni-asistenti-covid-v-obciach-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
Výsledky doplnkových volieb do orgánov samosprávy obcí. ŠÚ SR zverejnil výsledky doplnkových volieb do orgánov samosprávy obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/vysledky-doplnkovych-volieb-do-organov-samospravy-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Nový desaťročný plán na podporu Rómov v EÚ
. Európska komisia tento týždeň prijala nový desaťročný plán zahŕňajúci návrh odporúčania Rady na podporu Rómov v EÚ. Zameriava sa na sedem kľúčových oblastí: rovnosť, začlenenie, účasť, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-novy-desatrocny-plan-na-podporu-romov-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

8.10.2020

VLÁDA
40. rokovanie vlády SR. V stredu 7. októbra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 40. rokovanie vlády. Vláda okrem iného schválila aj nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/40-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Otvorené výzvy ÚPSVR na podporu zamestnávania. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasuje možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 3 a pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 2. Viac TU https://www.zmos.sk/otvorene-vyzvy-upsvr-na-podporu-zamestnavania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMENA ADRESÁTA
Zmena adresáta - RO pre IROP. S účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza Integrovaný regionálny operačný program pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V tejto súvislosti došlo k zmene adresáta-subjektu a nie korešpondenčnej adresy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-adresata-ro-pre-irop-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Finančného ohodnotenie učiteľov v európskych krajinách. Na začiatku týždňa sme si pripomenuli Svetový deň učiteľov a pri tejto príležitosti zverejnila sieť Európskej komisie Eurydice svoju výročnú správu o platoch učiteľov. Podľa tejto správy k najväčším zvýšeniam nástupného platu došlo v krajinách strednej a východnej Európy. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-financneho-ohodnotenie-ucitelov-v-europskych-krajinach-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Pozvánka „Eurofondy menia poľsko-slovenské pohraničie“. Interreg Poľsko – Slovensko Vás pozýva na webinár „Eurofondy menia poľsko-slovenské pohraničie. Objavte cezhraničné projekty Interreg”, ktorý sa uskutoční 14. októbra 2020 v rámci osláv 5. Poľských dní v Prešove a Európskeho dňa spolupráce. Viac TU https://www.zmos.sk/pozvanka-eurofondy-menia-polsko-slovenske-pohranicie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Predĺženie termínu výzvy pre nezávislú kultúru. Fond na podporu umenia predĺžil prijímanie žiadostí v rámci mimoriadnej výzvy do 8. októbra. Výzva je určená najmä na pomoc pre jednotlivcov pôsobiacich v oblasti divadla, tanca, hudby, literatúry a vizuálneho umenia. Predĺženie výzvy je z dôvodu nevyčerpania alokovaných zdrojov. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-terminu-vyzvy-pre-nezavislu-kulturu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

5.10.2020

ZMOS
ZMOS poukazuje na zásah do originálnych kompetencií. Rezortu vnútra zaslal zásadnú nesúhlasnú pripomienku. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú pripomienku vo vzťahu k navrhovanej zmene o zrušení oznamovacej povinnosti podnikateľských subjektov k samosprávam. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-poukazuje-na-zasah-do-originalnych-kompetencii-rezortu-vnutra-zaslal-zasadnu-nesuhlasnu-pripomienku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vypracoval manuál k priestupkom v samosprávach – II. časť. V pokračovaní v danej problematike sme sa sústredili na ďalšie konkrétne aspekty. Súčasťou manuálu sú aj užitočné prílohy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-k-priestupkom-v-samospravach-ii-cast--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Tri nové aktivity rezortu práce na podporu zamestnanosti Novým projektom podporíme 8 000 nezamestnaných. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných „Pracuj, zmeň svoj život“. Viac TU https://www.zmos.sk/tri-nove-aktivity-rezortu-prace-na-podporu-zamestnanosti-novym-projektom-podporime-8-000-nezamestnanych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Starostlivosť o deti vo vylúčených komunitách. Dávame Vám do pozornosti publikáciu Trendy v rannej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku, ktorú pripravila Karpatská nadácia v spolupráci s nadáciou Ekopolis. Viac TU https://www.zmos.sk/starostlivost-o-deti-vo-vylucenych-komunitach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Od 1. októbra platí na Slovensku núdzový stav. Núdzový stav vyhlásila vláda z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Viac TU https://www.zmos.sk/od-1-oktobra-plati-na-slovensku-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dočasné kontroly na maďarsko-slovenskej hranici. Od 1. septembra pristúpila maďarská vláda k dočasnému obnoveniu hraničných kontrol. Od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom, s výnimkou tých, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt v Maďarskej republike a tiež na základe výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/docasne-kontroly-na-madarsko-slovenskej-hranici--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Vzdelávanie pre verejných obstarávateľov cez zodpovednevo.uvo.gov. Bola spustená nová webová stránka projektu Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý realizuje Úrad pre verejné obstarávanie spolu s Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Viac TU https://www.zmos.sk/vzdelavanie-pre-verejnych-obstaravatelov-cez-zodpovednevo-uvo-gov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Analýza systému vnútornej kontroly v mestách a obciach. Najvyšší kontrolný úrad vypracoval analýzu systéme vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/analyza-systemu-vnutornej-kontroly-v-mestach-a-obciach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Grantová výzva Nadácie Pontis pre školy. Nadácia Pontis spolu s ďalšími partnermi zlepšuje podmienky pre rozvoj detí inovatívnym a zážitkovým spôsobom a prináša aj učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na hodinách. Viac TU https://www.zmos.sk/grantova-vyzva-nadacie-pontis-pre-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Granty EHP a Nórska a programy INTERREG sú súčasťou nového rezortu. Na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo dňa 04. júna 2020 bola od 1.10.2020 vykonaná delimitácia Finančného mechanizmu EHP a Nórska a cezhraničných a nadnárodných programov Interreg  na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-a-programy-interreg-su-sucastou-noveho-rezortu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Spoznaj oblasti neziskového sektora na Slovensku: Dobrovoľníctvo. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri sa zameraním na dobrovoľníctvo. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznaj-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-dobrovolnictvo-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Vyjadrite sa k používaniu 1 a 2-centových euromincí. Európska komisia spustila proces posúdenia vplyvu používania 1- a 2-centových euromincí v krajinách EÚ. Na základe spätnej väzby od občanov, ktorými sme aj my v samospráve, a všetkých zainteresovaných strán následne Komisia koncom roka 2021 rozhodne, o zaokrúhľovaní cien pre hotovostné platby v eurozóne s presnosťou na 5 centov. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-vyjadrite-sa-k-pouzivaniu-1-a-2-centovych-eurominci-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

KONFERENCIA K CYKLODOPRAVE
Konferencia o bezpečných cyklotrasách. Nadácia Ekopolis pozýva aj odborníkov z miest a obcí na konferenciu Zvýšenie bezpečnosti na cestách Dunajskej oblasti pre všetkých účastníkov premávky, ktorá sa uskutoční online 15. októbra 2020 od 10,00 do 12,30. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-o-bezpecnych-cyklotrasach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

1.10.2020

ZMOS
ZMOS víta pomoc ÚRHH obciam pri výpočte úrokov v dôsledku pandémie COVID-19. Úrad pre reguláciu hazardných hier pripravil manuál, ktorý má napomôcť mestám a obciam pri výpočte úrokov z odkladu odvodov uhrádzaných z prevádzkovania hazardných hier. Tie môžu obci v dôsledku pandémie zaplatiť prevádzkovatelia hazardných hier v posunutom termíne. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vita-pomoc-urhh-obciam-pri-vypocte-urokov-v-dosledku-pandemie-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS rokoval s generálnym riaditeľom TASR. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger rokoval s generálnym riaditeľom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Vladimírom Puchalom. Okrem iného bilancovali doterajšiu spoluprácu a diskutovali o aktivitách pre ďalšie obdobie. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-rokoval-s-generalnym-riaditelom-tasr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID-19
Nové opatrenia ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  vydal nové opatrenie  pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí. Nové opatrenia sa týkajú aj samosprávnych orgánov. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
Návrhy zmien vo verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie pripravuje úpravu legislatívneho prostredia v oblasti verejného obstarávania. Navrhované zmeny majú zrýchliť a zjednodušiť verejné obstarávanie, ako aj reagovať na aktuálnu situáciu v spojitosti s následkami pandémie koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-zmien-vo-verejnom-obstaravani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Parlament schválil novelu zákona o hazarde. Poslanci NR SR 29. septembra 2020 schválili novelu zákona o hazardných hrách, ktorou umožnia obciam, aby zakázali hazardné hry prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce bez potreby petície občanov obce. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-novelu-zakona-o-hazarde-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Aktuálne výzvy v OP Životné prostredie. Prinášame Vám aktuálne výzvy pre miestne územné samosprávy  v rámci Operačného programu životného prostredia týkajúce sa vodozádržných opatrení, komunálneho odpadu, vodných tokov, manažmentu mimoriadnych situácií, ovzdušia, atď.  V niektorých výzvach sa vyhlasujú posledné termíny na predkladanie žiadosti v súčasnom programovom období. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-vyzvy-v-op-zivotne-prostredie-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Uzavretie 4. kola výzvy zameranej na prístup k pitnej vode. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít na 1. decembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/uzavretie-4-kola-vyzvy-zameranej-na-pristup-k-pitnej-vode-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÓRSKE GRANTY  
Seminár k výzve na miestny rozvoj a inklúziu. Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ financovaného z Nórskych grantov 2014-2021, oznamuje, že Informačný seminár k výzve na podporu intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám, sa uskutoční online formou 15.10.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/seminar-k-vyzve-na-miestny-rozvoj-a-inkluziu-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 21. september 2020


BRANTNER brožúra 2020

publikované dňa 03. september 2020


Newsletter september 2020

publikované dňa 02. september 2020

30.9.2020

COVID-19
Nové opatrenie ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR  vydal nové opatrenie pod sp. zn: OLP/7852/2020 vo vzťahu k používaniu rúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-k-pouzivaniu-rusok--oznam/mid/405616/.html#m_405616


ÚVZ SR vydal opatrenie upravujúce vstup na územie SR. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dnes opatrenie upravujúce vstup na územie SR od 1. októbra SR  - podľa predmetného Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7693/2020 sú všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-upravujuce-vstup-na-uzemie-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav. Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav, od októbra platí zákaz hromadných podujatí - Počas rokovania Ústredného krízového štábu v pondelok 28. septembra 2020 to avizoval premiér Igor Matovič. Tento krok musí ešte v stredu 30. septembra odobriť vláda. "Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil premiér. Viac TU https://www.zmos.sk/na-slovensku-by-sa-opat-mal-vyhlasit-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dopady COVID-19 na šport formou ankety. Štátny tajomník rezortu školstva, vedy, výskumu športu Ivan Husár požiadal predsedu ZMOS Branislava Trégera o súčinnosť pri získaní informácií o reálnych dopadoch COVID - 19 na šport v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/dopady-covid-19-na-sport-formou-ankety--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vykazovanie absencie detí a žiakov z dôvodu covid-19. Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom práce a Sociálnou poisťovňou upravilo spôsob vykazovania detí a žiakov, ktoré sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu pre ochranné opatrenia proti pandémii Covid-19. Viac TU https://www.zmos.sk/vykazovanie-absencie-deti-a-ziakov-z-dovodu-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Agenda 2030 je o udržateľnom rozvoji našich obcí a regiónov. Minulý týždeň vláda SR schválila Správu o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj ku ktorej sa Slovensko zaviazalo prostredníctvo šiestich národných priorít. Výrazným výzvam čelíme v národných prioritách Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy, Právny štát, demokracia a bezpečnosť a Dobré zdravie. Viac TU https://www.zmos.sk/agenda-2030-je-o-udrzatelnom-rozvoji-nasich-obci-a-regionov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

28.9.2020

ZMOS
ZMOS vypracoval štúdiu k možnostiam alternatívneho financovania municipálneho rozvoja. Dokument reaguje na výhody aj riziká rôznych finančných nástrojov, ktoré môžu mestá a obce využiť mimo vlastných finančných zdrojov a mimo Európskych štrukturálnych a investičných fondov na investovanie do služieb a činností. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-studiu-k-moznostiam-alternativneho-financovania-municipalneho-rozvoja--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID-19
Návrhy z Pandemickej komisie vlády SR na sprísnenie opatrení. Pandemická komisia vlády SR na piatkovom zasadnutí prerokovala návrhy na sprísnenie opatrení tykajúcich obmedzenia počtu ľudí na hromadných podujatiach v exteriéri a interiéri. Ďalšie návrhy z komisie sa týkajú nosenia rúšok na školách a hraníc. Konečné rozhodnutie prijme v pondelok 28. septembra ústredný krízový štáb.  Na Slovensku pribudli aj červené a oranžové okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-z-pandemickej-komisie-vlady-sr-na-sprisnenie-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Finančná pomoc pre nocľahárne. Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka schválila predĺženie finančnej pomoci pre nocľahárne a zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) preplatenie „neobsadených miest“, ktoré mali od začiatku roka do vypuknutia krízy. Viac TU https://www.zmos.sk/financna-pomoc-pre-noclaharne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Ponuka na vzdelávanie vo výchovnom poradenstve a prevencii. Ponuka na adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie – školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca. Viac TU https://www.zmos.sk/ponuka-na-vzdelavanie-vo-vychovnom-poradenstve-a-prevencii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V Európskom týždni športu dominujú aktivity na školách. Európsky týždeň športu odštartoval v stredu 23. septembra na celom Slovensku a potrvá do 30. septembra. Na Slovensku sa do iniciatívy zaregistrovalo 670 projektov, ktoré organizujú na školách, pracoviskách, ihriskách, parkoch, v športových kluboch či fitnes centrách. Najčastejšie ide o bežecké súťaže, turistiku, loptové hry, cyklistiku a vodácke akcie. Viac TU https://www.zmos.sk/v-europskom-tyzdni-sportu-dominuju-aktivity-na-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

FINANCIE  
Kľúčové opatrenia v oblastí daní v dôsledku korony. Národná rada SR tento týždeň schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19 v znení neskorších predpisov z ktorej vyplývajú kľúčové opatrenia z oblasti daní. Viac TU https://www.zmos.sk/klucove-opatrenia-v-oblasti-dani-v-dosledku-korony--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Čo prinesie nový program Horizon Europe 2021 – 2027. Centrum vedecko-technických informácií SR predstaví nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021-2027 – Horizon Europe v on-line formáte 29. septembra 2020 od 09,00 do 16,00. Viac TU https://www.zmos.sk/co-prinesie-novy-program-horizon-europe-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

25.9.2020

ZMOS
Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Žiliny, Buzitky a Veliat. Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa sústredilo na sociálnu ekonomiku. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-zo-ziliny-buzitky-a-veliat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska podporilo novelu zákona o odpadoch z dielne MŽP. Stabilizovanie vzťahov v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov i zálohovanie plastových fliaš a plechoviek v pôvodnom termíne. To prináša navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorú parlament včera posunul do druhého čítania. Novele dnes vyjadrilo podporu i Združenie miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/zdruzenie-miest-a-obci-slovenska-podporilo-novelu-zakona-o-odpadoch-z-dielne-mzp--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID-19
Cezhraničie a hygienické opatrenia. V piatok 25. 09. 2020 treba na hraničných priechodoch počítať s kontrolami dodržiavania hygienických opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19; na pozemných hraničných prechodoch bude prebiehať preventívno-bezpečnostná akcia. Jej cieľom je zistenie aktuálneho pohybu motorových vozidiel cez hraničné prechody so susednými štátmi. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-a-hygienicke-opatrenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Sociálna poisťovňa informuje. Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 23.9.2020 dňa má rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Novela priniesla zmenu aj pri zasielaní zoznamov škôlkarov a školákov. Po novom sa budú poisťovni poskytovať informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-poistovna-informuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Poďte do toho - LingvaKvíz štartuje už tento piatok! LingvaKvíz štartuje už tento piatok 25. septembra 2020, teda deň pred Európskym dňom jazykov. Tento rok budú môcť Slováci osláviť Európsky deň z pohodlia svojho domova. Kvíz o jazykoch je určený pre širokú verejnosť s cieľom vzbudiť motiváciu začať sa učiť cudzie jazyky. Aj Vy zo samosprávy, poďte do toho! Viac TU https://www.zmos.sk/podte-do-toho-lingvakviz-startuje-uz-tento-piatok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MINISTERSTVO VNÚTRA
Krádež živého zvieraťa by mohla byť trestným činom. Viac TU https://www.zmos.sk/kradez-ziveho-zvierata-by-mohla-byt-trestnym-cinom--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Podpora pre EHMK 2026 v novom programovom období 2021-2027. Európske hlavné mesto kultúry 2026 by malo dostať podporu v sume 40 miliónovEUR v novom programovom období 2021-2027 v rámci Cieľa politiky súdržnosti 5 – Európa bližšie k občanom. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-pre-ehmk-2026-v-novom-programovom-obdobi-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Inšpirácie: Ako mestá vytvárajú udržateľnú mestskú mobilitu. Európska strešná asociácia obcí a regiónov v Európe (CEMR) v spolupráci s  európskou asociáciou miest (EUROCITIES) spracovala štúdiu o úspešných plánoch mobility v európskych mestách. V desiatich prípadových štúdiách sa dozviete o mestských plánoch mobility, ako aj o odporúčaniach pre mestá, ktoré chcú realizovať svoje vlastné projekty mobility. Viac TU https://www.zmos.sk/inspiracie-ako-mesta-vytvaraju-udrzatelnu-mestsku-mobilitu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

21.9.2020

ZMOS
ZMOS doručil rezortu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-dorucil-rezortu-skolstva-zasadne-pripomienky-k-novele-zakona-o-financovani-skol-a-skolskych-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vidí v novele cestného zákona nedostatky. Rezortu dopravy zaslal zásadné pripomienky. Združenie miest a obcí Slovenska využilo priestor a svojimi pripomienkami vstúpilo do novely zákona o pozemných komunikáciách. V navrhovaných zmenách tzv. cestného zákona vidí nedostatky na ktoré reagovalo zásadnými pripomienkami. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-nedostatky-rezortu-dopravy-zaslal-zasadne-pripomienky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Primátori diskutovali o prevencii kriminality aj o COVID-19. Ochorenie COVID-19 či prevencia kriminality boli témami piatkového rokovania Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska vo Zvolene. Viac TU https://www.zmos.sk/primatori-diskutovali-o-prevencii-kriminality-aj-o-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sekcia ekonomiky a financovania hlavne k zákonu o miestnych daniach. Nosnou témou rokovania boli závery pracovnej skupiny zriadenej na Ministerstve financií SR za účelom   riešiť praktické otázky vzniknuté z dôvodu aplikačnej praxe, resp. iných legislatívnych zmien zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viac TU https://www.zmos.sk/sekcia-ekonomiky-a-financovania-hlavne-k-zakonu-o-miestnych-daniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Predstavenie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Metodicko-pedagogické centrum, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, pripravuje predstavenie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Viac TU https://www.zmos.sk/predstavenie-narodneho-projektu-profesijny-rozvoj-ucitelov-teachers-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Môže zamestnanec odmietnuť pandemické ošetrovné? Sociálna poisťovňa upozorňuje, že existuje možnosť odmietnutia dávky pandemické ošetrovné, ak sa zamestnanec po návšteve rizikovej (červenej krajiny) alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID 19 cíti dobre a so zamestnávateľom sa dohodne, že bude pracovať z domu. Viac TU https://www.zmos.sk/moze-zamestnanec-odmietnut-pandemicke-osetrovne-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Novelou zákona sa mení nárok na dávku pandemické ošetrovné. Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú tento týždeň v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament sa mení nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR). Nárok na dávku OČR už nebude mať rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. Viac TU https://www.zmos.sk/novelou-zakona-sa-meni-narok-na-davku-pandemicke-osetrovne-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Environmentálna výchova a vzdelávanie v školskom roku 2020-2021. Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre žiakov, pedagógov a širokú verejnosť na nový školský rok 2020/2021 aktivity v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-v-skolskom-roku-2020-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Európska komisia: Strategické usmernenia pre implementáciu „Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“. Európska komisia predstavila strategické usmernenia pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Usmernenia sú súčasťou ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 2021. Termín na predloženie plánov na podporu obnovy a odolnosti je 30. apríl 2021. Členské štáty tak môžu konať už od 15. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-strategicke-usmernenia-pre-implementaciu-mechanizmu-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

18.9.2020

ZMOS
Predseda ZMOS s poľnohospodármi a potravinármi. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger prijal pozvanie liptovských poľnohospodárov a potravinárov a zúčastnil sa valného zhromaždenia Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-s-polnohospodarmi-a-potravinarmi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – AKTUALIZÁCIA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovaný Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Najnovšie aktualizácie sú zo 16.9.2020 a zmeny sú v jednotlivých materiáloch farebne zvýraznené. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizacia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Program FIRST LEGO League rozvíja zručností žiakov. Program FIRST LEGO League sa rozšíri do škôl po celom Slovensku vďaka spolupráci Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania s Nadáciou Pontis a občianskym združením FLL Slovensko. Cieľom spolupráce týchto subjektov bude spoločne podporovať zavádzanie inovatívnych vzdelávacích programov do škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/program-first-lego-league-rozvija-zrucnosti-ziakov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Ako štát hospodáril v minulom roku?  NKÚ vo svojom stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2019 konštatuje, že dobrý hospodársky rok nebol využitý na vytváranie finančnej rezervy pre horšie časy. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-stat-hospodaril-v-minulom-roku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Konferencia Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú konferenciu ku kvalite ovzdušia v našich mestách a obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-ministerstva-zivotneho-prostredia-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Európska komisia: Vyjadrite sa k novej dlhodobej vízii pre vidiek. Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k svojej novej iniciatíve zameranej na dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti. Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory Európanov na súčasné príležitosti a výzvy týkajúce sa európskeho vidieka. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-vyjadrite-sa-k-novej-dlhodobej-vizii-pre-vidiek--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európsky parlament navrhuje navýšenie rozpočtu Fondu spravodlivej transformácie. Európsky parlament tento týždeň schválil stanovisko, v ktorom navrhuje rozpočet Fondu spravodlivej transformácie vo výške 25 mld. eur. Navýšenie zdrojov fondu vytvára potenciálnu príležitosť na rozšírenie alokácie pre ďalších príjemcov fondu aj o ďalšie regióny SR, okrem hornej Nitry a regiónu Košice. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-parlament-navrhuje-navysenie-rozpoctu-fondu-spravodlivej-transformacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZDRAVOTNÍCTVO
Bezpečnosť pacienta je základná súčasť zdravotnej starostlivosti. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 17. september  Svetovým dňom bezpečnosti pacientov. Ministerstvo zdravotníctva SR pri tejto príležitosti upozorňuje na viaceré aspekty bezpečnosti samotných pacientov a to aj v súvislosti s ochorením COVID -19. Viac TU https://www.zmos.sk/bezpecnost-pacienta-je-zakladna-sucast-zdravotnej-starostlivosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.9.2020

ZMOS
ZMOS organizuje podujatie k inovatívnym riešeniam v samosprávach. Združenie miest a obcí Slovenska organizuje podujatie zamerané na inovatívne riešeniach v samosprávach, ktoré chránia majetok i zdravie. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-organizuje-podujatie-k-inovativnym-rieseniam-v-samospravach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dôležité oznámenie pre školy zapojené do programu ovocia a zeleniny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo oznámenie pre materské školy, základné školy a školy určené pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré začiatkom školského roka 2020/2021 začali hromadne odmietať zapojenie do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite-oznamenie-pre-skoly-zapojene-do-programu-ovocia-a-zeleniny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Vysoké pokuty za nedodržanie opatrení.  Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/vysoke-pokuty-za-nedodrzanie-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Navrhované zmeny v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Slovensko by mohlo uzavrieť svoju hranicu s Ukrajinou. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhovane-zmeny-v-suvislosti-s-protipandemickymi-opatreniami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cezhraničie: Česko na zozname červených krajín od 18. 9. 2020. Česko má na zoznam takzvaných červených krajín pribudnúť od piatka 18. septembra. Ktokoľvek, kto sa vráti z územia Česka musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, alebo prostredníctvom formulára e-hranica nastúpiť do päťdňovej domácej karantény a následne byť testovaný. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-cesko-na-zozname-cervenych-krajin-od-18-9-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

eSCHRÁNKY
Termíny aktivácie e-schránok pre nepodnikateľský sektor
. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) začne ďalšiu fázu aktivácie 1. novembra a dotkne sa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejných výskumných inštitúcií  aj vysokých škôl. Elektronickú schránku má aktivovanú už  87 % organizácií nepodnikateľského sektora. Viac TU https://www.zmos.sk/terminy-aktivacie-e-schranok-pre-nepodnikatelsky-sektor-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom. Počas seminárov zameraných na Aplikačnú prax verejných obstarávaní so sociálnym aspektom, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa zástupcovia obcí zaujímali najmä to, ako majú správne postupovať pri verejnom obstarávaní pri použití sociálneho hľadiska. Sociálne podniky sa dopytovali na možnosti ich zapojenia do verejných obstarávaní. Viac TU https://www.zmos.sk/verejne-obstaravanie-so-socialnym-aspektom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Európska komisia: Čistenie komunálnych odpadových vôd v Európe. Európska komisia tento týždeň uverejnila desiatu správu o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), ktorá poukazuje na celkové zlepšenie zberu a čistenia odpadových vôd v európskych obciach a mestách, ale aj na rôzne úrovne úspešnosti medzi členskými štátmi. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-cistenie-komunalnych-odpadovych-vod-v-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVENSKÁ POŠTA
Pozor na podvodné e-maily posielané v mene Slovenskej pošty. Slovenská pošta vyzýva klientov k opatrnosti pred falošnými e-mailami. Odosielateľ používa zdeformované logo Slovenskej pošty a od adresátov pýta poplatok za doručenie zásielky. Ich odosielateľom nie  je Slovenská pošta, a preto by klienti nemali na takéto maily reagovať. Ide o podvod, kde je zneužité meno Slovenskej pošty. Viac TU https://www.zmos.sk/pozor-na-podvodne-e-maily-posielane-v-mene-slovenskej-posty--oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.9.2020

ZMOS
Medziobecná spolupráca pomôže komunálu. Združenie miest a obcí Slovenska sa v Lučenci venovali novým perspektívam medziobecnej spolupráce. A to tak z hľadiska tridsaťročnej aplikačnej praxe, ako aj nevyhnutných zmien a potrebných východísk. Viac TU https://www.zmos.sk/medziobecna-spolupraca-pomoze-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS sa stalo súčasťou platformy podporujúcej dobrú správu vecí verejných na miestnej úrovni. Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň dnes podpísal Memorandum o spolupráci pri realizácií Projektu ELoGE Slovensko s OZ Dobrý úradník a ďalšími šiestimi relevantnými subjektami pôsobiacimi v oblasti verejných politík na miestnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-sa-stalo-sucastou-platformy-podporujucej-dobru-spravu-veci-verejnych-na-miestnej-urovni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
ÚVZ zmena organizácie hromadných podujatí.  Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie k zmene organizácie hromadných podujatí, ktorým s účinnosťou od 10. septembra 2020 až do odvolania zakazuje právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-zmena-organizacie-hromadnych-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

FONDY
Seminár pre budúce partnerstvá v rámci výzvy z nórskych grantov na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež. Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“, podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021  informuje o organizovaní on-line seminára pre budúce partnerstvá na podporu bilaterálnej spolupráce v rámci výzvy LDI01 - zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch. Viac TU https://www.zmos.sk/seminar-pre-buduce-partnerstva-v-ramci-vyzvy-z-norskych-grantov-na-vybudovanie-multifunkcnych-centier-pre-mladez--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na inovačných projektoch EÚ sa podieľajú aj európske samosprávy – inšpirujte sa! Medzi vybranými iniciatívami na riešenie krízových situácií sú aj projekty, v ktorých participujú európske samosprávy. Miestne samosprávy dominujú najmä v iniciatívnych projektoch v oblasti mestskej mobility. Viac TU https://www.zmos.sk/na-inovacnych-projektoch-eu-sa-podielaju-aj-europske-samospravy-inspirujte-sa---oznam/mid/405616/.html#m_405616

Druhá výzva z nórskych grantov na miestny rozvoj a inklúziu. Úrad vlády SR vyhlásil dňa výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov - komponent  Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia“. Termín uzatvorenia výzvy je 30. november 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/druha-vyzva-z-norskych-grantov-na-miestny-rozvoj-a-inkluziu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.9.2020

ZMOS
Vzácne čriepky problémov bude treba poskladať a riešiť. V rámci svojich pracovných ciest po slovenských regiónoch navštívil predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger v spoločnosti starostu košickej mestskej časti Juh Jaroslava Hlinku a ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka mesto Košice. Viac TU https://www.zmos.sk/vzacne-criepky-problemov-bude-treba-poskladat-a-riesit--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 7.9.2020 opatrenie č. OLP/7093/2020. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 7.9.2020 opatrenie, ktorým zaviedol povinnosť pre všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 7,00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky prostredníctvom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň za posledných 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená v Prílohe č. 1 Opatrenia č. OLP/6850/2020 zo dňa 28. augusta 2020, sú tieto osoby povinné sa po prílete preukázať príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe. Viac TU  https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-sr-vydal-7-9-2020-opatrenie-c-olp-7093-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval Analýzu prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrovania regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR za obdobie od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/analyza-pripadov-ochoreni-covid-19-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Legislatívne aktuality NKÚ – júl. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky spracoval prehľad legislatívnych zmien za mesiac júl, ktoré sa rôznou mierou dotýkajú miestnej územnej samosprávy. Súčasťou materiálu je aj príloha, ktorá sa špeciálne týka zákonov v súvislosti s COVID – 19. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-jul-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Nová platforma rezortu školstva: Covid – školský semafor. Ministerstvo školstva včera spustilo novú platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-platforma-rezortu-skolstva-covid-skolsky-semafor-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Doplňujúca výzva Erasmus+ – reakcia na koronavírus. Európska komisia v reakcii na pandémiu koronavírusu vyhlásila v roku 2020 doplňujúcu výzvu zameranú na digitálne vzdelávanie a na partnerstvá pre tvorivosť. Termín na podávanie návrhov projektov je 29. október 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/doplnujuca-vyzva-erasmus--reakcia-na-koronavirus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Trstená aj tento rok ponúka školské súťaže. Mesto Trstená aj tento rok organizuje tri celoslovenské súťaže pre deti materských škôl, žiakov základných, špeciálnych škôl, základných umeleckých škôl a gymnázií s osemročným vyučovaním. Viac TU https://www.zmos.sk/trstena-aj-tento-rok-ponuka-skolske-sutaze--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Iniciatívy na zlepšenie kvality ovzdušia a zdravia obyvateľov. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry kvalita životného prostredia v Európe, najmä znečistenie ovzdušia, zásadným spôsobom ovplyvňuje naše zdravie a dobré životné podmienky. Rezort životného prostredia  bude užšie spolupracovať so samosprávami a mimovládnymi organizáciami na zlepšení zdravotného stavu tých, ktorým sa zhoršil kvôli znečistenému ovzdušiu. Viac TU https://www.zmos.sk/iniciativy-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-a-zdravia-obyvatelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

9.9.2020

ZMOS
ZMOS predstaví nové perspektívy medziobecnej spolupráce. Združenie miest a obcí Slovenska sa pomerne intenzívne venuje potenciálu medziobecnej spolupráce. V nadväznosti na doterajšie aktivity organizuje podujatie, ktoré sa sústredí na kľúčové aspekty koordinovaného rozvoja samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predstavi-nove-perspektivy-medziobecnej-spoluprace--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Starostovia sa oboznámili s možnosťou podnikania s majetkom obcí. Možnosti podnikania s majetkom miest a obcí, ochrana majetku poistením či využívanie komunálneho majetku v sociálnom podniku. Aj to boli témy seminára pre volených predstaviteľov samospráv a zamestnancov mestských a obecných úradov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-starostovia-sa-oboznamili-s-moznostou-podnikania-s-majetkom-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY
Ako bude vyzerať Strategický plán SR pre investície z eurofondov 2021-2027? Rezort výstavby, regionálneho rozvoja a informatizácie predstavil návrh čerpania eurofondov v novom programovom období 2021-2027 prostredníctvom Strategického investičného plánu Slovenska alebo v ktorom sa má investovať takmer 13 mld. eur z eurofondov. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-bude-vyzerat-strategicky-plan-sr-pre-investicie-z-eurofondov-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Podpora ekologického poľnohospodárstva. V nadväznosti na dve nosné stratégie súčasnosti „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzity“ spustila Európska komisia verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorá je dostupná do 27.11.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-podpora-ekologickeho-polnohospodarstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Hľadajú sa partnerské organizácie a samosprávy pre EDUpointy. Nadácia Pontis hľadá externých spolupracovníkov – mimovládne neziskové organizácie, šikovných a tvorivých ľudí, zriaďovateľov škôl -  na organizáciu EDUpointu z Trnavského, Košického, Trenčianskeho a Prešovského kraja. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-partnerske-organizacie-a-samospravy-pre-edupointy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

7.9.2020

ZMOS
ZMOS sa sústredí na podmienky a možnosti zhodnocovania majetku samospráv. Možnosti podnikania s majetkom mesta. Výkon kontroly vo vzťahu k majetku samospráv prostredníctvom poistenia a využívanie komunálneho majetku v sociálnom podniku. Aj to sú ciele podujatia, ktoré organizuje Združenie miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-sa-sustredi-na-podmienky-a-moznosti-zhodnocovania-majetku-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO

Pilotné testovanie novej výučby na základných školách. Rezort školstva informuje o ďalšej zmene, ktorú so sebou priniesla koronakríza. Základné školy budú môcť preberať učivo nie po ročníkoch, ale v priebehu troch viacročných cyklov. Do politného trojročného testovania nového programu výučby vstúpilo 25 škôl zo Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/pilotne-testovanie-novej-vyucby-na-zakladnych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Pedagogickí a odborní zamestnanci sa bude vzdelávať prostredníctvom národného projektu TEACHERS. Rezort školstva opätovne vyhlásil vyzvanie pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS). Nové vyzvanie umožní zapojenie Štátneho pedagogického ústavu ako partnera projektu. ŠPÚ bude v rámci projektu realizovať činnosti zamerané na komplexnú podporu pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie​. Viac TU https://www.zmos.sk/pedagogicki-a-odborni-zamestnanci-sa-bude-vzdelavat-prostrednictvom-narodneho-projektu-teachers--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Slovenská pedagogická knižnica organizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14. ročník medzinárodnej konferencie „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“. Podujatie je určené aj zriaďovateľom základných a stredných škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/medzinarodna-konferencia-skolske-kniznice-ako-informacne-a-kulturne-centra-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ SR
Pandemická komisia odporúča sprísniť opatrenia v červených a oranžových lokalitách SR. Lokality, v ktorých je zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom, teda červené a oranžové okresy v rámci Slovenska, by mali prijať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Dotknúť by sa mali napríklad obmedzení v interiéri. Po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Viac TU https://www.zmos.sk/pandemicka-komisia-odporuca-sprisnit-opatrenia-v-cervenych-a-oranzovych-lokalitach-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ako vybaviť pandemickú PN po 1. septembri?
Sociálna poisťovňa zverejnila  na svojej web stránke podmienky vzniku nároku na pandemickú PN po 1. septembri. Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-vybavit-pandemicku-pn-po-1-septembri-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Kontrolóri preveria systém duálneho vzdelávania, oddlžovanie nemocníc či sociálne podniky
. Zdravie obyvateľov, vzdelávanie či dopravná infraštruktúra budú patriť medzi priority Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) v najbližších rokoch. Národná autorita pre externú kontrolu plánuje na budúci rok uzavrieť nielen výsledky preverovania pripravenosti štátu na boj s infekčnými chorobami a epidémiami, komplexnej starostlivosti o regionálne mosty, či procesu prideľovania asistentov učiteľa deťom so špeciálnymi potrebami. Viac TU https://www.zmos.sk/kontrolori-preveria-system-dualneho-vzdelavania-oddlzovanie-nemocnic-ci-socialne-podniky--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

KULTÚRA
Dni európskeho kultúrneho a kultúrneho dedičstva ponúknu takmer 300 podujatí. Do iniciatívy Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020, ktoré sa na Slovensku sa uskutočnia pod mottom „Minulosť vzdeláva“ a bolo prihlásených takmer 300 podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/dni-europskeho-kulturneho-a-kulturneho-dedicstva-ponuknu-takmer-300-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.9.2020

ZMOS
ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bioodpadu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-poziadal-poslancov-parlamentu-o-legislativnu-aktivitu-kvoli-kuchynskemu-bioodpadu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS uspel v rokovaniach o peniaze na matriky. Združenie miest a obcí Slovenska presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšeniu výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1, 3 milióna eur. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-uspel-v-rokovaniach-o-peniaze-na-matriky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Pravidlá nosenia rúšok v školách. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej web stránke ako vybaviť žiakov do školy rúškami, ako správne použiť tvárové rúško, prečo má vôbec nosenie tvárových rúšok význam a pravidlá nosenia rúšok na školách. Viac TU https://www.zmos.sk/pravidla-nosenia-rusok-v-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dôležité! Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. Kancelária ZMOS informuje, že termín na predkladanie žiadosti  o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ bol v rámci aktualizácie oznámenia posunutý z 31.augusta 2020 na 31. december 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite--podpora-udrzania-zamestnanosti-v-materskych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Súťaž pre školy: Anketa Strom roka 2020. Súťaž pre školy - celoslovenská anketa Strom roka 2020, aj tento rok ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-pre-skoly-anketa-strom-roka-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 16. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Rokovanie NR SR. V stredu 2. septembra 2020 zasadalo parlamentné plénum, otvorili tak v poradí už 11. schôdzu NR SR. Predmetom rokovania boli najmä zákony vrátené prezidentkou SR na opätovné prerokovanie NR SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-nr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROJEKTOVÉ VÝZVY
Výzva na podporu elektronabíjačiek už zverejnená
. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Od 2. septembra do 30. novembra môžu samosprávy, aj podnikatelia požiadať o dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o druhé kolo tejto podpory, na ktorú je vyčlenených 650 tisíc eur. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-elektronabijaciek-uz-zverejnena-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podajte si žiadosť o grant z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Od 1. septembra si môžete podať žiadosť o jeden z grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu – Vyšehradské granty, Granty Vyšehradu+ a Strategické granty. Výzva je otvorená do 1. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/podajte-si-ziadost-o-grant-z-medzinarodneho-vysehradskeho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.9.2020

ZMOS
ZMOS vypracoval newsletter k problematike priestupkov. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo newsletter zameraný na problematiku priestupkov v podmienkach miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-newsletter-k-problematike-priestupkov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V príprave Integrovaných územných stratégií je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území. Akú úlohu bude zohrávať sociálno-ekonomické partnerstvo v území v Integrovaných územných stratégiách v budúcom programovom období ? Kto bude rozhodovať o alokácii zdrojov do regiónov ? Budú môcť samosprávy čerpať finančné zdroje zo všetkých politických cieľov EÚ? Na tieto a ďalšie otázky odpovedali zástupcovia rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na stretnutí prípravnej fáze nového programového obdobia  2021 – 2027 v mestách obciach a regiónoch, ktoré zorganizovalo ZMOS minulý týždeň v Bešeňovej. Viac TU https://www.zmos.sk/v-priprave-integrovanych-uzemnych-strategii-je-dolezita-dobra-spolupraca-partnerov-v-uzemi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIFOROND
Špecifikácia činností podpory Envirofondu na rok 2021. Environmentálny fond zverejnil  na svojom webovom sídle dokumenty vo vzťahu k špecifikácii činností podpory na rok 2021. Termín predkladania žiadostí je do 15. decembra 2020 (vrátane). Viac TU https://www.zmos.sk/specifikacia-cinnosti-podpory-envirofondu-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Digitálni koordinátori na školách. Od septembra bude na desiatich školách prebiehať pilotná fáza programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorého cieľom je zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a pomôcť školám efektívne využívať digitálne technológie. Viac TU https://www.zmos.sk/digitalni-koordinatori-na-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ
Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19
. Ministerstvo kultúry SR zosumarizovalo opatrenia  pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia platné od 1. septembra 2020, ktoré vyplývajú z nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzťahujú sa medzi iným aj na divadlá, kiná, koncertné sály a iné umelecké centrá a tiež na organizáciu verejných kultúrnych podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/blizsie-k-opatreniam-pre-verejne-kulturne-podujatia-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové usmernenie hlavného hygienika. Úrad verejného zdravotníctva vydal v poradí už ôsmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-hlavneho-hygienika-oznam/mid/405616/.html#m_405616           

Zoznam bezpečných krajín a nový hraničný režim s Ukrajinou. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo nový zoznam krajín bez obmedzenia hraničného režimu a súčasne zverejnila aj štáty, ktoré pribudli na zoznam rizikových krajín. Viac TU https://www.zmos.sk/zoznam-bezpecnych-krajin-a-novy-hranicny-rezim-s-ukrajinou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Výzva pre malé projekty z Fondu SK-NIC. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o výzve Fondu SK-NIC, ktorá je spustená od 1. septembra 2020. Podať žiadosť o grant si môžu žiadatelia do 15. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-male-projekty-z-fondu-sk-nic-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA A FINANCIE
35. rokovanie vlády SR. V stredu 2. septembra 2020 o 11.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 35. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/35-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Stav štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej stránke porovnanie príjmov, výdavkov  a schodku štátneho rozpočtu s minulým rokom. Viac TU https://www.zmos.sk/stav-statneho-rozpoctu-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Verejná konzultácia EK k prekonávaniu prekážok v cezhraniční. Do verejnej konzultácie Európskej komisie o prekonávaní prekážok v pohraničných regiónoch (2020) sa môžete zapojiť do 20. septembra 2020! Viac TU https://www.zmos.sk/verejna-konzultacia-ek-k-prekonavaniu-prekazok-v-cezhranicni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.9.2020

ŠKOLSTVO
Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR na svojom webovom sídle zverejnilo „Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy." Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-zmien-v-manualoch-a-sprievodnych-dokumentoch-pre-materske-a-zakladne-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP – MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
Výzva na znižovanie dopadov pandémie COVID-19 a podpora zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-znizovanie-dopadov-pandemie-covid-19-a-podpora-zdravotnej-starostlivosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Informačný seminár k výzve LDI01 sa uskutoční v online formáte
. Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k aktuálnej výzve. Seminár mal uskutočniť 10. septembra 2020 v Košiciach. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie sa Úrad vlády SR rozhodol realizovať tento seminár online formou. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-seminar-k-vyzve-ldi01-sa-uskutocni-v-online-formate-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ
Nové opatrenia ÚVZ SR
. Úrad verejného zdravotníctva vydal štyri nové opatrenia k: hraniciam, domácej izolácii, rizikovým krajinám, prevádzkam a hromadným podujatiam, rúškam aj zamestnávateľom. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Zákaz vstupu do Maďarska od 1. septembra 2020. Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-zakaz-vstupu-do-madarska-od-1-septembra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616