Novinky z diania v obci

Tášikové cenglike

publikované dňa 24. november 2015


Voľby do NR SR

publikované dňa 20. november 2015

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 12. novembra o vyhlásení volieb do NR SR na deň konania  sobotu 05.03.2016 /Z.z 307/2015/


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 13. november 2015


DO T A Z N Í K pre prípravu PHSR

publikované dňa 21. august 2015

DO T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Teplý Vrch na roky 2015 – 2022.

Elektronická verzia tu!

Pokyny k vypracovaniu

Dotazník k PHSR


Oznam

publikované dňa 20. júl 2015

Oznamujeme verejnosti, že na projekt Deň obce - literárny a výstavný deň bola poskytnutá finančná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1000,- EUR, slovom: jedentisíc eur.
Za prispevok ďakujeme.