Novinky z diania v obci

Upozornenie POLÍCIE

publikované dňa 15. december 2020


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 14. december 2020


Verejná vyhláška

publikované dňa 08. december 2020


Newsletter december 2020

publikované dňa 02. december 2020

30.12.2020

ZMOS
Aké internetové pripojenie majú radnice? A koľko úradov používa intranet? ZMOS ponúka odpovede. Združenie miest a obcí Slovenska sa v ďalšom z prieskumov zameralo aj na to, aké internetové pripojenie majú obecné a mestské úrady, ako sú s nim spokojný, a tiež sme zistili, že väčšina samospráv nemá vnútornú sieť – intranet. Viac TU https://www.zmos.sk/ake-internetove-pripojenie-maju-radnice-a-kolko-uradov-pouziva-intranet-zmos-ponuka-odpovede--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÚDZOVÝ STAV
Núdzový stav bude možné opakovane predlžovať. Vláda bude môcť vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, najviac o 40 dní. Opakované predĺženie núdzového stavu bude po novom musieť odobriť parlament, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Vyplýva to z novely ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú 28. decembra 2020 podpísala prezidentka SR. Viac TU https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-bude-mozne-opakovane-predlzovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Informácia z rokovania vlády. V poradí 61. rokovanie vlády sa uskutočnilo v utorok 29. decembra 2020. Vláda prerokovala a schválila nasledovné tri materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRONFOND
Environmentálny fond – OZNAM. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálny oznam Environmentálneho fondu. Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-oznam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Výzva na zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školské roky 2021/2022 – 2022/2023. Poľnohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školské roky 2021/2022 – 2022/2023. Výzva je otvorená do 31. 01. 2021, resp. do 31. 05. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-zabezpecovanie-cinnosti-v-skolskom-programe-pre-skolske-roky-2021-2022-2022-2023--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
ÚVO predstavuje ,,ÚVOdzovky“. Úrad pre verejné obstarávanie v rámci svojej činnosti vydáva množstvo zaujímavých rozhodnutí či metodických usmernení. Úrad sa preto rozhodol ponúknuť odbornej verejnosti ďalší nástroj metodiky a vzdelávania, ktorým je nový mesačník s názvom „ÚVOdzovky“. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-predstavuje-uvodzovky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY  
Oznámenia RO pre OP Ľudské zdroje. Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil aktualizáciu Usmernenia k verejnému obstarávaniu a že Európska komisia schválila revíziu Operačného programu Ľudské zdroje. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenia-ro-pre-op-ludske-zdroje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Návrh Partnerskej dohody SR 2021 - 2027 v procese EIA. Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie oznamuje verejnosti zverejnené oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-partnerskej-dohody-sr-2021-2027-v-procese-eia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZDRAVOTNÍCTVO
Rezort zdravotníctva hľadá ľudí do krízového koordinačného centra. Si už otrávený z aktuálnej covidovej situácie? Chcel by si niečo zmeniť, ale nevieš ako? Alebo ťa táto doba pripravila o prácu a máš pritom veľký potenciál? Pomôž rezortu zdravotníctva! Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-zdravotnictva-hlada-ludi-do-krizoveho-koordinacneho-centra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

29.12.2020

ZMOS
Ako samosprávy využívajú online prenos, prípadne rokovanie formou videokonferencie? Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume venovalo možnostiam obcí a miest pri zabezpečovaní online vysielania z rokovaní zastupiteľstiev. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-samospravy-vyuzivaju-online-prenos-pripadne-rokovanie-formou-videokonferencie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Starosta košickej mestskej časti Juh: Čerpáme skúsenosti iných samospráv z EÚ. Jeden z najväčších míľnikov pre samosprávu na Slovensku bolo prihlásenie sa Európskej charte miestnej samosprávy, hovorí jeden z najdlhšie slúžiacich starostov na Slovensku, Jaroslav Hlinka. Viac TU https://www.zmos.sk/starosta-kosickej-mestskej-casti-juh-cerpame-skusenosti-inych-samosprav-z-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Vyhláška ÚVZ - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID – 19. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti

 COVID – 19
Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 a podrobnosti vakcinácie. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu publikovanú na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/narodna-strategia-ockovania-proti-ochoreniucovid-19-a-podrobnosti-vakcinacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cestovné odporúčania pre všetky krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 50 zo dňa 20. decembra 2020 odporúča necestovať do zahraničia. Viac TU https://www.zmos.sk/cestovne-odporucania-pre-vsetky-krajiny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Metodicko-pedagogické centrum - podmienky na zabezpečenie nových pracovných miest. Prostredníctvom novovytvorených pracovných miest bola vytváraná edukačná podpora deťom a žiakom, bez ohľadu na ich individuálne predpoklady, na realizáciu inkluzívneho vzdelávania priamo v školskom prostredí. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicko-pedagogicke-centrum-podmienky-na-zabezpecenie-novych-pracovnych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Ministerstvo školstva predstavuje plány do budúceho roka. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling predstavil plán opatrení, ktorými chce do konca volebného obdobia dosiahnuť na Slovensku moderné školstvo. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-predstavuje-plany-do-buduceho-roka--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
Výkladové stanovisko ÚVO. Úrad verejného obstarávania vydal výkladové stanovisko k výnimke týkajúcej sa elektronických komunikačných služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/vykladove-stanovisko-uvo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOTAČNÁ VÝZVA
Dotácie na projekty v oblasti ľudských práv
. Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Žiadosti možno podať do 15. februára 2021. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je aj obec či vyšší územný celok. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-projekty-v-oblasti-ludskych-prav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
Prieskum využívania digitálnych služieb v online priestore. Sekcia digitálnej agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravila a spustila dotazník na zistenie názorov a skúseností s poskytovaním alebo využívaním digitálnych služieb v online priestore. Zapojiť sa môžete do 14. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/prieskum-vyuzivania-digitalnych-sluzieb-v-online-priestore--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Sociálna práca v azylových zariadeniach. Migračný úrad rezortu vnútra pripravil publikáciu s názvom Skúsenosti v oblasti sociálnej práce v azylových zariadeniach so zámerom zdieľať praktické skúsenosti sociálnych pracovníkov a kultúrnych mediátorov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so žiadateľmi o azyl. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-praca-v-azylovych-zariadeniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

28.12.2020

ZMOS
Ako samosprávy využívajú online prenos, prípadne rokovanie formou videokonferencie? Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume venovalo možnostiam obcí a miest pri zabezpečovaní online vysielania z rokovaní zastupiteľstiev. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-samospravy-vyuzivaju-online-prenos-pripadne-rokovanie-formou-videokonferencie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Starosta košickej mestskej časti Juh: Čerpáme skúsenosti iných samospráv z EÚ. Jeden z najväčších míľnikov pre samosprávu na Slovensku bolo prihlásenie sa Európskej charte miestnej samosprávy, hovorí jeden z najdlhšie slúžiacich starostov na Slovensku, Jaroslav Hlinka. Viac TU https://www.zmos.sk/starosta-kosickej-mestskej-casti-juh-cerpame-skusenosti-inych-samosprav-z-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Vyhláška ÚVZ - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID – 19. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ktorá bola zverejnená 22. decembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-opatrenia-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-k-izolacii-osob-pozitivne-testovanych-na-ochorenie-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
ÚVO - Elektronický kontraktačný systém - jednoduchosť, rýchlosť a transparentnosť. Elektronický kontraktačný systém (EKS) je z hľadiska realizácie verejného obstarávania efektívny a hospodárny nástroj, v ktorom bolo zadaných doteraz už viac ako 163-tisíc zákaziek. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-elektronicky-kontraktacny-system-jednoduchost-rychlost-a-transparentnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA – SOCIÁLNE
Informácia o zriaďovaní a aktivácii elektronických schránok pre poskytovateľov sociálnych služieb k 1. januáru 20212. Poskytovatelia sociálnych služieb budú o tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom registračných orgánov  - príslušných samosprávnych krajov. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-zriadovani-a-aktivacii-elektronickych-schranok-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-k-1-januaru-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY
Ukončenie národnej konzultácie k eurofondom 2021-2027. ZMOS vo svojej pripomienke požadovalo doplniť do budúceho financovania eurofondov aj obnovu zanedbaných a nevyužívaných území a budov v intravilánoch tzv. brownfieldy a podporu ciest II a II triedy. Presunúť financovanie infraštruktúrnych projektov súvisiacich so športom, kultúrou a digitalizáciou z tretieho politického cieľa „Kvalitný život v regiónoch“  do ostatných relevantných politických cieľov. Viac TU https://www.zmos.sk/ukoncenie-narodnej-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027--oznam/mid/405616/.html#m_405616

22.12.2020

ZMOS
ZMOS želá príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Blížiace sa Vianočné sviatky a s nimi prichádzajúca atmosféra v každom z nás vynára najkrajšie spomienky z bezstarostného detstva, kedy čaro sviatočnej atmosféry umocňovali rodičia a starí rodičia, okruh rodiny a blízkych. Teda tí, vďaka ktorým sme precítili atmosféru, sprevádzanú nedočkavosťou, zvedavosťou, a samozrejme aj túžbou. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-zela-prijemne-prezitie-vianocnych-sviatkov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vie koľko samospráv pri komunikácii využíva sociálne siete. Združenie miest a obcí Slovenska vďaka nedávnemu prieskumu vie, koľko samospráv využíva na komunikáciu sociálne siete. Postoje samospráv naznačujú trendy v ich ďalšej komunikácii. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vie-kolko-samosprav-pri-komunikacii-vyuziva-socialne-siete--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Treba riešiť vzťahy mestských častí a magistrátu, myslí si M. Chren. O vzťahoch mestských častí k magistrátu hlavného mesta, ale aj agende stavebného úradu hovoril v relácii Samospráva tu a teraz starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren. Viac TU https://www.zmos.sk/treba-riesit-vztahy-mestskych-casti-a-magistratu-mysli-si-m-chren--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Odporúčania MPSVR SR a ÚVZ proti šíreniu ochorenia COVID - 19 v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Na webovej stránke rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny boli uverejnené odporúčania MPSVR SR a ÚVZ, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID - 19 v podmienkach zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Viac TU https://www.zmos.sk/odporucania-mpsvr-sr-a-uvz-proti-sireniu-ochorenia-covid-19-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-podmienenych-odkazanostou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Otváracie hodiny mobilných odberových miest. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil otváracie hodiny mobilných odberových miest počas sviatkov. Viac TU https://www.zmos.sk/otvaracie-hodiny-mobilnych-odberovych-miest-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Vnútorný kontrolný systém na rezorte školstva je nedostatočný. Kontrolná autorita preverila vnútorný kontrolný systém s dôrazom na kontrolu výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole rezortu školstva s cieľom zistiť, či je dostatočne účinný pre zabezpečovanie efektívnej podpory a rozvoja všetkých druhov športu. Konštatuje, že vnútorný kontrolný systém ministerstva je ako celok len čiastočne účinný a priestor na jeho skvalitnenie je veľký. Viac TU https://www.zmos.sk/vnutorny-kontrolny-system-na-rezorte-skolstva-je-nedostatocny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PRV
Podpora Programu rozvoja vidieka v roku 2020. V rámci Programu Rozvoja vidieka SR 2014 -2020 bolo v roku 2020 vyhlásených 5 výziev. Novinku predstavovali dve výzvy, kde sa listinné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok nahradilo výlučne elektronickým doručením. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-programu-rozvoja-vidieka-v-roku-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Online diskusia Platformy kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Spolupráci ministerstiev v podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa venovala prvá on-line medzirezortná diskusia, ktorú minulý týždeň zorganizovalo ministerstvo kultúry. Podujatie predstavilo verejnosti Platformu pre kultúrny a kreatívny priemysel, ktorú ministerstvo kultúry zriadilo ako svoj komunikačný a konzultačný mechanizmus v auguste tohto roka s cieľom spájať aktérov kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/online-diskusia-platformy-kulturneho-a-kreativneho-priemyslu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vyjadrite sa k fungovaniu umeleckých fondov. Inštitút kultúrnej politiky pripravil dotazník na získanie spätnej väzby k fungovaniu umeleckých fondov – Literárny fond, Fond výtvarných umení a Hudobný fond. Vyplniť ho môžete do 15. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyjadrite-sa-k-fungovaniu-umeleckych-fondov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRO
Vypočítaj si svoju stopu! Ministerstvo životného prostredia ponúka pred koncom roka 2020 kalkulačku individuálnej uhlíkovej stopy. Za pár minút si s jej pomocou vypočítate, koľko kilogramov emisií skleníkových plynov máte v tomto roku na svedomí. Viac TU https://www.zmos.sk/vypocitaj-si-svoju-stopu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

21.12.2020

ZMOS
ZMOS vstupuje do štvrtého roka spolupráce s TASR. Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré združuje približne 95 percent miest a obcí, vstupuje do štvrtého roka spolupráce s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky. V rámci rozširovania spolupráce chce TASR v nasledujúcom roku samosprávam pomáhať pri prezentácii ich aktivít a reštarte turistického ruchu, ktorý utlmila pandémia nového koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vstupuje-do-stvrteho-roka-spoluprace-s-tasr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vypracoval newsletter k obchodnej verejnej súťaži. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity s názvom Včasná intervencia v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy vypracovalo newsletter týkajúci sa nakladania s majetkom obcí vo vzťahu k obchodnej verejnej súťaži. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-newsletter-k-obchodnej-verejnej-sutazi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predsedovia ÚVO a ZMOS zhodnotili tohtoročnú vzájomnú spoluprácu. Predsedovia dvoch spolupracujúcich organizácií ZMOS a UVO by privítali, keby tohtoročná úspešná spolupráca pokračovala aj v budúcom roku. Viac TU https://www.zmos.sk/predsedovia-uvo-a-zmos-zhodnotili-tohtorocnu-vzajomnu-spolupracu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Klienti zariadení sociálnych služieb môžu byť na Vianoce so svojimi blízkymi. Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR vypracovalo v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR odporúčanie pre poskytovateľov sociálnych služieb k Vianociam. Viac TU https://www.zmos.sk/klienti-zariadeni-socialnych-sluzieb-mozu-byt-na-vianoce-so-svojimi-blizkymi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

O klientov v zariadeniach sociálnych služieb sa starajú aj študenti vysokých škôl. O klientov v ZSS a CDR sa starajú aj študenti vysokých škôl. Študenti vysokých škôl pomáhajú v týchto dňoch zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Starajú sa o seniorov, pomáhajú deťom v detských domovoch. Viac TU https://www.zmos.sk/o-klientov-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-sa-staraju-aj-studenti-vysokych-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zriaďovanie a aktivácia elektronických schránok pokračuje. V súvislosti s COVID situáciou boli zriadené a následne budú aktivované schránky poskytovateľom sociálnych služieb. Zriadili sa elektronické schránky takmer 1 000 organizáciám poskytujúcim sociálne služby. Aktivácia ich e-schránok sa spustí 1. januára 2021. viac TU https://www.zmos.sk/zriadovanie-a-aktivacia-elektronickych-schranok-pokracuje-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Slovensko ide príkladom, ďalšie európske krajiny po našom vzore zavedú e-formulár v leteckej doprave. Slovensko ide príkladom, ďalšie európske krajiny po našom vzore zavedú e-formulár v leteckej doprave, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva spustila platformu pre elektronickú výmenu údajov z e-formulára pre rýchle a efektívne sledovanie kontaktov Covid-19 medzi cestujúcimi v leteckej doprave. Viac TU https://www.zmos.sk/slovensko-ide-prikladom-dalsie-europske-krajiny-po-nasom-vzore-zavedu-e-formular-v-leteckej-doprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Ministerstvo školstva doriešilo otázku portálu na dištančné vzdelávanie. Ministerstvo školstva doriešilo otázku portálu na dištančné vzdelávanie, účty má už 38 425 učiteľov. V rámci rozširovania podpory dištančného vzdelávania na školách sa Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR podarilo sfunkčniť vzdelávaciu platformu Viki (https://viki.iedu.sk/), ktorá učiteľom uľahčí využívanie digitálnych vzdelávacích materiálov pri výučbe na diaľku. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-doriesilo-otazku-portalu-na-distancne-vzdelavanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov sa konali online. Metodicko-pedagogické centrum (MPC), atestačná organizácia, realizovalo z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu atestácie pedagogických a odborných zamestnancov formou obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky prvýkrát v online priestore. Viac TU https://www.zmos.sk/atestacie-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-sa-konali-online--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IT Fitness Test 2020 ukázal, že koronakríza zlepšila digitálne zručnosti žiakov. Deviaty ročník IT Fitness Testu prebiehal v mimoriadnych podmienkach a v čase zatvorených škôl, no napriek tomu sú výsledky najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku v porovnaní s minulým rokom lepšie. Viac TU https://www.zmos.sk/it-fitness-test-2020-ukazal-ze-koronakriza-zlepsila-digitalne-zrucnosti-ziakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort školstva začal s upratovaním financovania problémových projektov. Ministerstvo po predchádzajúcom vedení školstva získalo zodpovednosť za 26 prebiehajúcich projektov, ktorým boli priznané stimuly na riešenie projektov výskumu a vývoja. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-zacal-s-upratovanim-financovania-problemovych-projektov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

18.12.2020

ZMOS
Komuniké zo 7. rokovania Predsedníctva ZMOS. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na dnešný deň v poradí 7. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Kľúčovými témami bola ekonomika, eurofondy aj aktuálna legislatíva. Viac TU https://www.zmos.sk/komunike-zo-7-rokovania-predsednictva-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS pozná postoje samospráv k internetu aj oficiálnym webom. Združenie miest a obcí Slovenska sa v ďalšom z prieskumov zameralo, ako primátori a starostovia hodnotia prístup ľudí k internetu a aké informácie, okrem zákonných povinností, by mali byť publikované na web stránkach miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pozna-postoje-samosprav-k-internetu-aj-oficialnym-webom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Zmena opatrení pri vstupe na územie SR platné od 18. decembra. Osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenska, sa okrem PCR testu môžu po novom preukazovať aj negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného na území Česka alebo Rakúska, nie starším ako 72 hodín. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-opatreni-pri-vstupe-na-uzemie-sr-platne-od-18-decembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda rozhodla: Lockdown bude na Slovensku od 19. decembra do 10. januára. Vláda tesne pred vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemické opatrenia.  Od soboty 19. decembra až do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5. hodiny bude platiť zákaz vychádzania. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-rozhodla-lockdown-bude-na-slovensku-od-19-decembra-do-10-januara--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRO
Novelizácia zákona o ochrane prírody a krajiny v procese. Rezort životného prostredia začal reformu národných parkov  a predstavil legislatívne opatrenia, ktorými chce zabrániť v devastácií chránených území. Viac TU https://www.zmos.sk/novelizacia-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-procese--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NRO
Ešte stále môžete vyjadriť názor k najmenej rozvinutým regiónom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyzýva k vyplneniu dotazníka na zefektívnenie rozvoja najmenej rozvinutých regiónov. Dotazníkovú prieskum ešte stále prebieha. Viac TU https://www.zmos.sk/este-stale-mozete-vyjadrit-nazor-k-najmenej-rozvinutym-regionom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Finálna analýza výskumu občianskej spoločnosti a MVO. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša finálnu Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/finalna-analyza-vyskumu-obcianskej-spolocnosti-a-mvo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

17.12.2020

COVID – 19
Protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov. Protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov dnes schválila vláda SR. Bude platiť zákaz vychádzania s výnimkami. Viac TU https://www.zmos.sk/protipandemicke-opatrenia-pocas-vianocnych-sviatkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pandemické ošetrovné a prázdniny. Sociálna poisťovňa informuje, kedy majú nárok na OČR rodičia škôlkarov a školákov v súvislosti s nadchádzajúcimi vianočnými prázdninami. Viac TU https://www.zmos.sk/pandemicke-osetrovne-a-prazdniny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Desatoro bezpečných Vianoc. Vedci a lekári pripravili rady, ako sa majú ľudia správať počas vianočných sviatkov, či už bude alebo nebude lockdown. Viac TU https://www.zmos.sk/desatoro-bezpecnych-vianoc-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva na ochranu verejného zdravia pre krajské mestá. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. O príspevok môžu žiadať vyššie územné celky a krajské mestá, ktoré vytvárajú podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v maximálnej miere taktiež prispievajú k  ochrane verejného zdravia. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-ochranu-verejneho-zdravia-pre-krajske-mesta-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Rokovanie vlády. V stredu 16. decembra 2020 o 08.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 60. rokovanie vlády. Vláda prerokovala a schválila nasledujúce materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-oznam-1/mid/405616/.html#m_405616 .

EUROFONDY
Krízový manažment eurofondov pomáha čerpaniu. Alokáciu eurofondov určenú pre regionálny program IROP a cezhraničné programy INTERREG na tento rok vyčerpá Slovensko v plnej výške. Krízové riadenie eurofondov zásadne zjednodušilo pravidlá a odbúralo byrokraciu. Viac TU https://www.zmos.sk/krizovy-manazment-eurofondov-pomaha-cerpaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ÚVO vyškolil na zelené a sociálne verejné obstarávanie takmer 80 vyhlasovateľov súťaží. a školeniach k zelenému a sociálnemu verejnému obstarávaniu, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie uskutočnil v mesiacoch november a december tohto roka, sa zúčastnilo spolu približne osemdesiat zástupcov verejných obstarávateľov a obstarávateľov najmä spomedzi ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zriaďovateľských organizácií v ich pôsobnosti, miest a samosprávnych krajov. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-vyskolil-na-zelene-a-socialne-verejne-obstaravanie-takmer-80-vyhlasovatelov-sutazi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zrýchlenie procesov verejného obstarávania. Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania nový zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. Cieľom je vytvoriť rýchlejší a efektívnejší prostriedok preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania. Zdĺhavý postup verejného obstarávania by sa mal novou právnou úpravou výrazne skrátiť. Viac TU https://www.zmos.sk/zrychlenie-procesov-verejneho-obstaravania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

CESTOVNÝ RUCH
Prevádzky v sektore cestovného ruchu už môžu posielať žiadosti o príspevok zo schémy pomoci cestovnému ruchu. Na portáli Slovensko.sk je sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci. Viac TU https://www.zmos.sk/prevadzky-v-sektore-cestovneho-ruchu-uz-mozu-posielat-ziadosti-o-prispevok-zo-schemy-pomoci-cestovnemu-ruchu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Nová výzva programu SK-Klíma zohľadňuje princípy informálneho učenia sa. Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlásilo 15. decembra 2020 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí financovaných z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-vyzva-programu-sk-klima-zohladnuje-principy-informalneho-ucenia-sa-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INŠPIRÁCIA
Inšpirácia: Projekt mesto 30 v Bruseli. Veľvyslanectvo SR v Bruseli informuje, že jazdenie v uliciach hlavného mesta maximálnou rýchlosťou 30 km/h bude od 1. januára 2021 všeobecným pravidlom. Viac TU https://www.zmos.sk/inspiracia-projekt-mesto-30-v-bruseli--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MESTSKÝ ROZVOJ
Slovensko podporuje obnovenú Lipskú chartu o udržateľných európskych mestách. Rezort dopravy a výstavby vyjadril podporu obnovenej Lipskej charte – Charte udržateľných európskych miest, najvýznamnejšiemu  dokumentu, ktorý sa týka udržateľného mestského rozvoja za posledných 10 rokov. Viac TU https://www.zmos.sk/slovensko-podporuje-obnovenu-lipsku-chartu-o-udrzatelnych-europskych-mestach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.12.2020

ZMOS
Vo štvrtok bude rokovať Predsedníctvo ZMOS. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na štvrtok 17. decembra rokovanie Predsedníctva ZMOS. V súvislosti s epidemiologickou situáciou sa uskutoční formou on-line, avšak k mimoriadne aktuálnym témam. Napríklad k ekonomike, financiám, aj aktuálnej legislatíve. Viac TU https://www.zmos.sk/vo-stvrtok-bude-rokovat-predsednictvo-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Európska komisia: Stratégia na ochranu pred COVID-19 počas zimy. Európska komisia začiatkom decembra prijala  stratégiu na ochranu pred COVID-19 počas zimy.  Celoeurópsky koordinovaný prístup má kľúčový význam pre to, aby boli ľudia jasne informovaní a aby sa zabránilo opätovnému nárastu šírenia nákazy. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-strategia-na-ochranu-pred-covid-19-pocas-zimy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNA EKONOMIKA  
Novinka pri výstavbe bytov: obce „zarobia“ na spolupráci so sociálnymi podnikmi. Obce a mestá, ktoré výstavbu nájomných bytov zveria sociálnym podnikom dostanú vyššiu dotáciu od štátu. Zmenu zákona schválil parlament s účinnosťou od 1. januára 2021. Miestna samospráva tak môže podporiť lokálnu zamestnanosť a ešte ušetriť peniaze svojim daňovým poplatníkom. Je to výsledok aktivity Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) a ministerstva práce. Viac TU https://www.zmos.sk/novinka-pri-vystavbe-bytov-obce-zarobia-na-spolupraci-so-socialnymi-podnikmi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Prebieha migrácia e-mailových schránok škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva do pozornosti školám, že v týchto dňoch prebieha migrácia ich e-mailových schránok do Microsoft Office 365 A1. V dôsledku toho sú školám postupne vypínané e-mailové služby. Žiada školy o trpezlivosť. Viac TU https://www.zmos.sk/prebieha-migracia-e-mailovych-schranok-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY
Ministerstvo financií vypracovalo aktualizáciu Systému finančného riadenia. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verziu 3.1 (ďalej aj „Systém finančného riadenia”). Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-financii-vypracovalo-aktualizaciu-systemu-financneho-riadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS
Lesný skanzen Tisovec. Projekt  je dielom mnohých organizácií, firiem, nadácii, občianskych združení, ale hlavne dobrovoľníkov. Všetky tieto zainteresované strany vybudovali  oddychovú zónu na trase náučného chodníka Voniaca, ktorá poskytuje jeho návštevníkom možnosť, stráviť tu voľný čas a zoznámiť sa bližšie s okolitými lesmi a jeho obyvateľmi v území Národného parku Muránska planina. Viac TU https://www.zmos.sk/lesny-skanzen-tisovec-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SÚDY
Špecializácia súdov na území mestských obvodov a legislatívna podoba novej súdnej mapy. Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania návrh nového zákona o sídlach a obvodoch súdov. Návrh zákona nadväzuje na už predstavený reformný zámer novej súdnej mapy a bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády, ako aj Plánu legislatívny úloh vlády Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/specializacia-sudov-na-uzemi-mestskych-obvodov-a-legislativna-podoba-novej-sudnej-mapy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY – ENVIRO
Výzva z programu LIFE pre MVO na podporu Európskej zelenej dohody. Rezort životného prostredia informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020) pre neziskové organizácie mimovládneho sektora na podporu Európskej zelenej dohody s uzávierkou výzvy k 31.3.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-z-programu-life-pre-mvo-na-podporu-europskej-zelenej-dohody--oznam/mid/405616/.html#m_405616

15.12.2020

ZMOS
Branislav Tréger: Sme za pridanie vlakov tam, kde ich cestujúci potrebujú. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger osloví podpredsedu vlády a ministra financií SR Eduarda Hegera s požiadavkou na uvoľnenie potrebných financií na rozšírenie vlakových spojov v osobnej železničnej doprave. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-sme-za-pridanie-vlakov-tam-kde-ich-cestujuci-potrebuju--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku a v Európe. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-a-v-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Čertovou dolinou bezpečnejšie. Keďže jedným z cieľov Partnerstva je podporovať cestovných ruch v území, rozhodli sme sa spropagovať územie aj takouto formou. Náučný zbojnícky chodník legendárneho tisovského zbojníka Jakuba Surovca a jeho zbojníckej družiny, ktorí unikali panským žandárom zo sedla Zbojská ťažko prístupnou Čertovou dolinou je v dnešnej navštevovanou turistickou atrakciou. Viac TU https://www.zmos.sk/certovou-dolinou-bezpecnejsie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
Nový podcast ÚVO je o ukladaní pokút verejným obstarávateľom. Nový podcast ÚVO je o ukladaní pokút verejným obstarávateľom. Obsahom nového podcastu Úradu pre verejné obstarávanie je systém ukladania pokút v konaniach na odbore legislatívno-právnom. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-podcast-uvo-je-o-ukladani-pokut-verejnym-obstaravatelom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN OBNOVY
Reformný plán pre digitálne Slovensko v rámci Plánu obnovy EÚ. Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predstavil reformný plán pre digitálne Slovensko v rámci Plánu obnovy EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/reformny-plan-pre-digitalne-slovensko-v-ramci-planu-obnovy-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Na samite Európskej rady padla dohoda o rozpočte EÚ a fonde obnovy. Minulý týždeň na samite EÚ lídri členských krajín dosiahli dohodu o budúcom rozpočte EÚ a fonde obnovy, odblokovali sa prostriedky pre jednotlivé štáty. Dôležitou témou samitu boli aj klimatické zmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/na-samite-europskej-rady-padla-dohoda-o-rozpocte-eu-a-fonde-obnovy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Navýšenie financií pre program Erasmus+. Európsky parlament a Predsedníctvo Rady Európskej únie sa dohodli na navýšení finančného balíka určeného pre kľúčové programy v pripravovanom Viacročnom finančnom rámci (VFR 2021 – 2027). Podľa tejto dohody by mal rozpočet programu Erasmus+ v období 2021 -2027 narásť o dodatočné 2,2 miliardy eur. Viac TU https://www.zmos.sk/navysenie-financii-pre-program-erasmus--oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.12.2020

ZMOS
Podľa prieskumu ZMOS je potrebná medziobecná spolupráca aj v oblasti verejného poriadku. Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili širokým aspektom bezpečnej samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/podla-prieskumu-zmos-je-potrebna-medziobecna-spolupraca-aj-v-oblasti-verejneho-poriadku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS má ďalšieho silného partnera. Združenie miest a obcí Slovenska má ďalšieho silného partnera pre úzku spoluprácu. Predseda ZMOS Branislav Tréger dnes podpísal memorandum o spolupráci s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavlom Ceľuchom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ma-dalsieho-silneho-partnera--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Pandemická komisia navrhuje sprísnenie opatrení. Pandemická komisia na piatkovom zasadnutí (11. decembra 2020) navrhla ďalšie sprísnenie opatrení a zákaz vychádzania. Viac TU https://www.zmos.sk/pandemicka-komisia-navrhuje-sprisnenie-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cestovný ruch: Zimný cestovný ruch s obmedzeniami platnými do 14. decembra. Zimný cestovný ruchu bude fungovať od 14. decembra 2020 za prísnejších protipandemických opatrení uvedených vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí z 9. decembra 2020 (čiastka 22). Viac TU https://www.zmos.sk/cestovny-ruch-zimny-cestovny-ruch-s-obmedzeniami-platnymi-do-14-decembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort obrany zriadil osemnásť mobilných odberových miest. Rezort obrany zriadil v objektoch Ozbrojených síl SR osemnásť mobilných odberových miest. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-obrany-zriadil-osemnast-mobilnych-odberovych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Propagácia a šírenie značky regionálny produkt. Názov MAS: Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron. Viac TU https://www.zmos.sk/propagacia-a-sirenie-znacky-regionalny-produkt-oznam/mid/450582/.html#m_450582

MAS
Zo 150 projektov klesli na nulu. Chybovosť projektov MAS spôsobuje aj nezmyselná byrokracia. Miestna akčná skupina (MAS) LEV so sídlom v Levoči patrila v predchádzajúcom programovom období medzi najaktívnejšie. V rokoch 2007 – 2014 kancelária MAS vo svojom území zadministrovala 150 projektov. Viac TU https://www.zmos.sk/zo-150-projektov-klesli-na-nulu-chybovost-projektov-mas-sposobuje-aj-nezmyselna-byrokracia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SEMINÁR K ŠTÁTNEJ PODPORE BÝVANIA
Seminár Aktuálne zmeny systéme štátnej podpory nájomného bývania od 1. 1. 2021. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky organizuje seminár venovaný aktuálnym zmenám v systéme podpory nájomného bývania účinným od 1. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/seminar-aktualne-zmeny-systeme-statnej-podpory-najomneho-byvania-od-1-1-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SEMINÁR V OBLASTI KULTÚRY
Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel. Aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) z rôznych oblastí spája Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel. Jednou z prvých aktivít platformy bude už začiatkom budúceho týždňa on-line diskusia o prístupe a spolupráci vybraných rezortov v oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Moderovaná diskusia sa uskutoční v utorok 15. decembra od 10:00 do 12:00. Viac TU https://www.zmos.sk/platforma-pre-kulturny-a-kreativny-priemysel-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÁ KONZULTÁCIA K PLÁNU OBNOVY
Verejná konzultácia k Plánu obnovy a odolnosti SR. Verejnú konzultáciu k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky organizuje Ministerstvo financií SR pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku dňa 15. 12. 2020 od 8,45 do 19,00. Viac TU https://www.zmos.sk/verejna-konzultacia-k-planu-obnovy-a-odolnosti-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRO
Rezort pôdohospodárstva rezort urobí maximum pre odstránenie PCB látok. Problematika úniku škodlivých polychlórovaných bifenylov (PCB) na Zemplíne bola podľa rezortu pôdohospodárstva viac ako tridsať rokov po ukončení ich výroby prehliadaná a neriešená. Poslanci preto prijali uznesenie, ktoré obsahuje osem bodov na riešenie tejto závažnej environmentálnej záťaže. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-podohospodarstva-rezort-urobi-maximum-pre-odstranenie-pcb-latok-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
Stanovisko predsedu ÚVO k novele zákona vicepremiéra Štefana Holého. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák upozorňuje, že novela vicepremiéra Štefana Holého vnáša do verejných nákupov chaos a je v nej viacero sporných bodov. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-predsedu-uvo-k-novele-zakona-vicepremiera-stefana-holeho--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia: Plán udržateľnej a inteligentnej mobility. Európska komisia predstavila svoju stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility spolu s akčným plánom 82 iniciatív. Stratégiou sa zmení spôsob, akým sa pohybujú ľudia a tovary v celej Európe a uľahčí sa kombinácia rôznych druhov dopravy počas tej istej cesty. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-plan-udrzatelnej-a-inteligentnej-mobility--oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.12.2020

ZMOS UPOZORŇUJE
Výzva úradu geodézie k aplikácii „Zoznam stavieb“. Združenie miest a obcí Slovenska obdŕžalo požiadavku na tlmočenie informácie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v súvislosti s doplnením informácií do aplikácie „Zoznam stavieb“. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-uradu-geodezie-k-aplikacii-zoznam-stavieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR – ZDRAVOTNÍCTVO
NKÚ: Chýbajú všeobecní lekári, aj pediatri. Analytici kontrolného úradu upozorňujú, že v krátkej budúcnosti môže byť ohrozená dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a deti. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-chybaju-vseobecni-lekari-aj-pediatri-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠFRB
Zlepšenie podmienok čerpania dotácií a úverov zo ŠFRB na rozvoj bývania. Parlament schválil novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  a zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zlepšujú sa podmienky čerpania, predĺžia sa lehoty na predkladanie žiadostí, znižuje sa administratívna náročnosť a zvyšujú sa limity príjmu pre možných nájomcov. Viac TU https://www.zmos.sk/zlepsenie-podmienok-cerpania-dotacii-a-uverov-zo-sfrb-na-rozvoj-byvania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

BUDOVANIE SIETI MRK
Podpora dobudovania inžinierskych sietí v lokalitách s MRK aj v lokalitách mimo MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu zameranú na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Novinkou zverejnenej výzvy je okrem zabezpečenia prístupu v lokalitách s obyvateľmi z MRK možnosť financovania pomernej časti oprávnených výdavkov aj v lokalitách mimo MRK. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-dobudovania-inzinierskych-sieti-v-lokalitach-s-mrk-aj-v-lokalitach-mimo-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Podpora projektov dištančného vzdelávania na školách národnostných menšín. Rezort školstva finančne podporí projekty dištančného vzdelávania, ktoré sú určené pre školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Podpora škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny patria medzi priority súčasného vedenia rezortu. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-projektov-distancneho-vzdelavania-na-skolach-narodnostnych-mensin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Materské školy ako súčasť vysokých škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára projekt na zriadenie materských škôl v priestoroch vysokých škôl. Tie by mali slúžiť prioritne pre deti zamestnancov a študentov. Viac TU https://www.zmos.sk/materske-skoly-ako-sucast-vysokych-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva pre základné školy „Čítame radi“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu pre základné  na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Termín na podávanie žiadostí je do 14. decembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-zakladne-skoly-citame-radi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Zapojte sa do programu „Zelené oázy“. Možnosť získať grant na zlepšenie životného prostredia vo svojom okolí majú neziskové organizácie, komunitné centrá, školy, mestá a obce. Výzva na podávanie projektov je otvorená od 7. decembra 2020 do 18. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zapojte-sa-do-programu-zelene-oazy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.12.2020

COVID – 19
Od 21. decembra sa zavrie väčšina obchodov, deti budú mať prázdniny. Na Slovensku sa od 21. decembra zatvoria všetky obchody s výnimkou potravín, drogérií či lekární. Deťom sa zároveň začnú školské prázdniny. Opatrenie má platiť minimálne tri týždne. Viac TU https://www.zmos.sk/od-21-decembra-sa-zavrie-vacsina-obchodov-deti-budu-mat-prazdniny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Od 14. decembra sa sprísnia podmienky pre hotely, vleky a lanovky. Od 14. decembra sa sprísnia podmienky pre hotely, vleky a lanovky. Vyžadovať sa bude negatívny test na prítomnosť nového koronavírusu nie starší ako 72 hodín. Viac TU https://www.zmos.sk/od-14-decembra-sa-sprisnia-podmienky-pre-hotely-vleky-a-lanovky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

M. Krajčí: Od 28. 12. sa budú musieť pravidelne testovať zamestnanci v podnikoch. Podniky nad 500 zamestnancov budú musieť od 28. decembra pravidelne testovať svojich ľudí na nový koronavírus. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Viac TU https://www.zmos.sk/m-krajci-od-28-12-sa-budu-musiet-pravidelne-testovat-zamestnanci-v-podnikoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Terasy v reštauráciách dostanú od piatka zákaz. Fungovanie terás v reštauráciách sa od piatka 11. decembra zakáže. Jedlo budú môcť vydávať už len so sebou. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas. Viac TU https://www.zmos.sk/terasy-v-restauraciach-dostanu-od-piatka-zakaz--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
58. Rokovanie vlády. V stredu 9. decembra 2020 o 08.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 58. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/58-rokovanie-vlady--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Schvaľovanie stavieb v národných parkoch v zmene stavebného zákona. Podľa návrhu na zmenu stavebného zákona z dielne rezortu regionálneho rozvoja sa k schvaľovaniu väčších stavieb v národných parkoch a všetkých územným plánom vyšších územných celkov, miest a obcí, ktoré sa dotýkajú územia národných parkov majú vyjadrovať aj kompetentné rezorty. Viac TU https://www.zmos.sk/schvalovanie-stavieb-v-narodnych-parkoch-v-zmene-stavebneho-zakona--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PARLAMENT
Na vydržanie pozemku už nemá stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Poslanci v prvom čítaní schválili ďalšie významné opatrenie Ministerstva spravodlivosti SR pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa má presunúť z notárov na súdy. Návrh reaguje aj na mnohé prípady, kedy prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom ani len netušili. Viac TU https://www.zmos.sk/na-vydrzanie-pozemku-uz-nema-stacit-len-osvedcenie-s-notarskou-peciatkou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROJEKT EÚ
Projekt LIFE – MICACC. Ministerstvo vnútra Maďarska, spolu so svojimi 9 partnermi zahájilo 01. septembra 2017 v rámci programu Life Európskej únie, Projekt LIFE16 CCA/HU/000115 LIFE  - MICACC. Viac TU https://www.zmos.sk/projekt-life-micacc-oznam/mid/405616/.html#m_405616

7.12.2020

ZMOS
ZMOS upozorňuje na nedostatky pripravovanej dlhodobej Konferencie o budúcnosti Európy v Slovenskej republike. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu zahraničných vecí radu pripomienok k pripravovanej dlhodobej Konferencii o budúcnosti Európy v Slovenskej republike. Nepotrebujeme diskusie pre formu, ale pre užitočný obsah. Pripravovanú diskusiu však vnímame ako príležitosť na zvýšenie povedomia o európskych politikách a procesoch medzi miestnymi politikmi, a tým aj občanmi.  Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-na-nedostatky-pripravovanej-dlhodobej-konferencie-o-buducnosti-europy-v-slovenskej-republike--oznam/mid/405616/.html#m_405616      

COVID – 19
Nové pravidlá k režimu na hraniciach. Od 7. decembra 2020 od 7:00 h. bude každý potrebovať test pri prechode cez hranice pendleri, študenti či zamestnanci pracujúci v zahraničí, teda osoby, na ktoré sa doposiaľ vzťahovala výnimka. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-k-rezimu-na-hraniciach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva k prevádzke škôl a školských zariadení s účinnosťou od 7. 12. 2020. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa školského zákona vydal 4. decembra rozhodnutie k obnoveniu prevádzke škôl  a školských zariadení s účinnosťou od 7. decembra 2020. S účinnosťou od 7. decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-k-prevadzke-skol-a-skolskych-zariadeni-s-ucinnostou-od-7-12-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

K racionalizácií sústavy národnostných škôl. Rezort školstva informuje, že v prípade národnostných škôl bude k prípadnej optimalizácii pristupovať veľmi citlivo. Zároveň sa budú zohľadňovať viaceré špecifiká ako napríklad naplnenosť tried, dostupnosť detí do školy, národnostné hľadisko, odbornosť vyučovania. Viac TU https://www.zmos.sk/k-racionalizacii-sustavy-narodnostnych-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EDUpointy aj v Trnave, Snine a Prešove. Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 otvára po celom Slovensku v spolupráci s lokálnymi vzdelávacími organizáciami alebo samosprávami. V januári sa na zoznam miest zaradia aj Prešov, Snina a Trnava a celkový počet EDUpointov tak stúpne na 9. Viac TU https://www.zmos.sk/edupointy-aj-v-trnave-snine-a-presove--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MŠ môžu požiadať o príspevok do konca decembra 2020. Materské školy môžu požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti do konca decembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/ms-mozu-poziadat-o-prispevok-do-konca-decembra-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

NKÚ SR
Potreba odbornej diskusie k fungovaniu komunitných centier. Najvyšší kontrolný úrad SR na základe výsledkov kontroly, ktorá bola realizovaná v samosprávach banskobystrického kraja, upozorňuje, že väčšina komunitných centier môže po skončení eurofondových projektov ukončiť svoju činnosť, aj napriek tomu, že ich existencia je nevyhnutná na zlepšenie situácie ľudí ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. Viac TU https://www.zmos.sk/potreba-odbornej-diskusie-k-fungovaniu-komunitnych-centier-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS
Konferencia Regionálna značka MAS. Podpora lokálnych výrobcov, rozvoj cestovného ruchu i finančný príjem – to všetko prináša regionálna značka. Online konferencia Regionálna značka sa uskutoční v stredu 9. decembra o 10.00 hodine a potrvá cca do 12.00 h. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-regionalna-znacka-mas--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
Výzva z IROP pre samosprávy na ochranu verejného zdravia už čoskoro. V rámci regionálneho operačného programu IROP bolo vyčlenených na pomoc zdravotníckemu systému 117 miliónov eur, z ktorých ďalších 8 miliónov teraz pôjde do regiónov. Vláda SR ešte v apríli schválila návrh, aby sa z eurofondov presunula vyše miliarda eur na zmierňovanie dopadov pandémie. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-z-irop-pre-samospravy-na-ochranu-verejneho-zdravia-uz-coskoro-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY
Posledná verejná konzultácia k budúcim eurofondom. Ministerstva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie uzavrie možnosť pripomienkovať  eurofondy v nedeľu 13. decembra. Zostáva už iba posledné online kolo určené pre širokú laickú verejnosť, v rámci ktorého budeme prezentovať spolu všetky národné ciele Partnerskej dohody. Uskutoční sa 10. decembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/posledna-verejna-konzultacia-k-buducim-eurofondom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPA
CEMR: Webinár o rodovej rovnosti v mestách počas COVID-19. Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) organizuje webinár o rodovej rovnosti v mestách počas pandémie. Webinár sa uskutoční 9. decembra 2020 od 14,00 do 15,00. Pracovným jazykom bude angličtina. Viac TU https://www.zmos.sk/cemr-webinar-o-rodovej-rovnosti-v-mestach-pocas-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.12.2020

ZMOS
ZMOS požiadal prezidentku a apeluje na ombudsmanku. Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú a verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú. Dôvodom je testovanie ľudí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-poziadal-prezidentku-a-apeluje-na-ombudsmanku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS upozorňuje, že ešte v lete zamrzli výzvy pre materské školy. Združenie miest a obcí Slovenska je znepokojené tým, že už v lete mala byť zverejnená výzva na budovanie a rozširovanie kapacít materských škôl. Napriek novej úlohe  v podobe zavedenia povinnej predškolskej dochádzky päťročných detí v materských školách zostávajú samosprávy bez finančnej pomoci. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-ze-este-v-lete-zamrzli-vyzvy-pre-materske-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ľ. Andrassy: Samospráva je mechanizmus, ktorý musí rozmýšľať strategicky. Samospráva zabezpečuje oblasti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života obyvateľov. Je to živý mechanizmus, ktorý strategicky rozmýšľa, plánuje a rieši veci. Konštatoval to v relácii Samospráva tu a teraz v televízii TASR.TV podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a dlhoročný pracovník v oblasti samosprávy Ľubomír Andrassy. Viac TU https://www.zmos.sk/l-andrassy-samosprava-je-mechanizmus-ktory-musi-rozmyslat-strategicky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

LEGISLATÍVA
Dodatky k všeobecne záväzným nariadeniam. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti právny názor vo vzťahu k dodatkom týkajúcim sa všeobecne záväzných nariadení. Viac TU  https://www.zmos.sk/dodatky-k-vseobecne-zavaznym-nariadeniam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR – EKONOMIKA
Pandémia a otázniky nad realizáciou priorít. Pandémia koronavírusu vyvoláva otázniky nad realizáciou rozvojových priorít financovaných zo štátneho rozpočtu. Viac TU https://www.zmos.sk/pandemia-a-otazniky-nad-realizaciou-priorit--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 

ŠKOLSTVO
Pomoc školám zvládnuť dištančné vzdelávanie. Štátny pedagogický ústav rozbehol spoluprácu s neziskovou organizáciou LEAF, spoločne pomáhajú manažmentu škôl zvládnuť proces dištančného vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-skolam-zvladnut-distancne-vzdelavanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPA
Si vo veku od 18 do 30 rokov? Poď sa zoznámiť s Kongresom miestnych a regionálnych samospráv! Výzva pre mladých ľudí na predkladanie žiadosti zúčastniť sa na dvoch plenárnych zasadnutiach Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v roku 2021 v Štrasburgu. Si vo veku od 18 do 30 rokov? Zaujímaš sa aktívne o verejné dianie na miestnej alebo regionálnej úrovni? Hovoríš plynule po anglicky? Podaj si žiadosť do 30. decembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/si-vo-veku-od-18-do-30-rokov-pod-sa-zoznamit-s-kongresom-miestnych-a-regionalnych-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

Európska komisia: Zjednodušenie právnych predpisov EÚ. Minulý týždeň sa uskutočnilo zasadnutie platformy „Fit for future“ - expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá podporuje Komisiu pri realizácii jej programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti. Cieľom je zjednodušiť právne predpisy EÚ a zároveň zabezpečiť, aby dosiahli plánované prínosy. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-zjednodusenie-pravnych-predpisov-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Na školách sa budú žiaci vzdelávať v oblasti klimatických zmien. Na 28 škôl budú podporené z Nórskych fondov v rámci výzvy „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“ (ClimaEdu), určenej pre základné a stredné školy. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-na-skolach-sa-budu-ziaci-vzdelavat-v-oblasti-klimatickych-zmien-oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.12.2020

ZMOS
ZMOS adresoval rezortu regionálneho rozvoja zásadné pripomienky k stratégii Slovenska do roku 2030. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie viacero zásadných pripomienok k dokumentu Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-adresoval-rezortu-regionalneho-rozvoja-zasadne-pripomienky-k-strategii-slovenska-do-roku-2030--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vypracoval manuál k zákonu o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity Včasná intervencia, ktorá je súčasťou národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy vypracovalo manuál k zákonu o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-k-zakonu-o-oznamovateloch-protispolocenskej-cinnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

DÁVAME DO POZORNOSTI
Pozor na podvodné rúška! Chceme Vás v záujme zdravia, bezpečnosti a ochrany seba a svojho okolia varovať pred nebezpečným trendom predaja rúšok na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/pozor-na-podvodne-ruska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
Všeobecná metodika verejného obstarávania inovatívnych riešení. V súvislosti s verejným obstarávaním inovácií vypracoval Úrad pre verejné obstarávanie v rámci národného projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“, financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa, dokument s názvom Všeobecná metodika verejného obstarávania inovatívnych riešení. Viac TU https://www.zmos.sk/vseobecna-metodika-verejneho-obstaravania-inovativnych-rieseni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Obstarávanie nájomných bytov. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil odborný materiál o obstarávaní nájomných bytov. Účelom je napomôcť verejným obstarávateľom, predovšetkým mestám a obciam, pri zabezpečení výstavby bytových domov s nájomnými bytmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Viac TU https://www.zmos.sk/obstaravanie-najomnych-bytov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad pre verejné obstarávanie sumarizuje metodiku a vzdelávanie. K hlavným úlohám Úradu pre verejné obstarávanie patrí aj metodické usmerňovanie účastníkov procesu verejného obstarávania. Ročne úrad vydá viac ako štyristo takýchto usmernení a všetky zverejňuje na svojom webe. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-pre-verejne-obstaravanie-sumarizuje-metodiku-a-vzdelavanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPADY
Analýza odpadového hospodárstva v krajských mestách. V oblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva v mestách a obciach medzi jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších kompetencií samospráv. V aplikačnej praxi sa v jednotlivých mestách stretávame s rôznymi systémami odpadového hospodárstva, ako aj s rozdielnych prístupom v rámci jednotlivých regiónov. Viac TU https://www.zmos.sk/analyza-odpadoveho-hospodarstva-v-krajskych-mestach--oznam/mid/405616/.html#m_405616         


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 23. november 2020


SODB 2021 - propagačné materiály

publikované dňa 13. november 2020


Zmena cestovných poriadkov

publikované dňa 02. november 2020

Oznamujeme Vám, že na na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu školských prázdnin +“ Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 01.11.2020 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin +“  Všetky aktuálne informácie nájdete na www.sadlc.sk, www.ubian.skwww.cp.sk, alebo na našej infolinke 0650 958 958 .  Žiadam Vás o informovanie Vašich obyvateľov vhodným spôsobom. V prípade potreby Vám bližšie informácie poskytne aj vedúci útvaru dopravy spoločnosti p. Miroslav Matúška tel. č. 0903292821, email:matuska@sadlc.sk.


Newsletter november 2020

publikované dňa 02. november 2020

26.11.2020

ZMOS
Radomír Brtáň: Zavedenie pravidiel na likvidáciu bioodpadu sťažuje koronakríza. Nové legislatívne pravidlá na likvidáciu kuchynského bioodpadu by mali na Slovensku platiť od januára budúceho roka. Podľa starostu obce Košeca a prvého podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Radomíra Brtáňa však implementáciu týchto ustanovení značne komplikuje aj koronakríza. Konštatoval to v TASR.TV v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz. Viac TU https://www.zmos.sk/radomir-brtan-zavedenie-pravidiel-na-likvidaciu-bioodpadu-stazuje-koronakriza--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

E. Heger: Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy. Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy. Viac TU https://www.zmos.sk/e-heger-ministerstvo-bude-spolupracovat-so-samospravami-na-plane-obnovy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Úrad verejného zdravotníctva vydal novú vyhlášku. Úrad verejného zdravotníctva spresňuje podmienky na fungovanie terás v reštauráciách. Nová vyhláška k organizovaniu hromadných podujatí a prevádzkam bude platiť od piatka 27. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-vydal-novu-vyhlasku--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

Podrobné výsledky z testovania. Rezort obrany SR zverejnil podrobné výsledky z miest a obcí z uplynulého testovania. Zároveň zverejnili aj porovnania s predchádzajúcimi kolami testovania. Viac TU https://www.zmos.sk/podrobne-vysledky-z-testovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny v karanténnych opatreniach po vstupe na územie SR. Od štvrtka 26. novembra 2020 dochádza k zmenám v karanténnych povinnostiach osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Zmeny podrobne upravuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 26 z 24. novembra 2020 . Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-karantennych-opatreniach-po-vstupe-na-uzemie-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS
Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt. Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps. Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ, no ani v jednom sa čerpanie prakticky ešte nezačalo. Viac TU https://www.zmos.sk/doteraz-nebol-zazmluvneny-ani-jediny-projekt-miestnym-akcnym-skupinam-hrozi-financny-kolaps--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
54. Rokovanie vlády SR. V stredu 25. novembra 2020 o 8.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 54. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/54-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PODPORA NRO
Podpora projektov pre najmenej rozvinuté regióny. Do sedemnástich najmenej rozvinutých regiónov pôjde do konca roka 5,8 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-projektov-pre-najmenej-rozvinute-regiony-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
Sociálne verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie pozýva na školenie Sociálne verejné obstarávanie verejných obstarávateľov. Cieľom školenia bude priblížiť verejným obstarávateľom pojem sociálny aspekt a zároveň ich motivovať k jeho aplikovaniu v procese verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/socialne-verejne-obstaravanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fond na podporu kultúry národnostných menšín a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-fondu-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Konferencia o budúcnosti EÚ: príležitosť na diskusiu o EÚ aj so samosprávami. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR intenzívne pracujeme na identifikácii hlavných tém a zhromažďovaní predstáv o ďalšom fungovaní EÚ. Za európskym projektom „Konferencia o budúcnosti EÚ“ stojí predsedníčka Európskej komisie  Ursula von der Leyen so svojím kabinetom. Projekt predstavila vo svojom programovom zameraní koncom roka 2019. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-o-buducnosti-eu-prilezitost-na-diskusiu-o-eu-aj-so-samospravami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.11.2020

ZMOS
Predseda ZMOS Branislav Tréger sa obrátil na poslancov parlamentu. Predseda Združenie miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa v súvislosti s doterajším nepreplatením výdavkov samospráv za testovanie obrátil na poslancov parlamentu z vládnej koalície, ktorí súčasne pôsobia v pozícii štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-branislav-treger-sa-obratil-na-poslancov-parlamentu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informácia k tvorbe rozpočtov. Mestá a obce vstupujú do obdobia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ako základného nástroja finančného riadenia miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-tvorbe-rozpoctov--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval údaje vo vzťahu k súčasnej epidemiologickej situácii, v predmetnej prezentácii sa nachádzajú štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku i v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dobrá prax pri písaní uznesenia zastupiteľstva. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky prezentoval svoj pohľad na dobrú prax pri písaní uznesenia obecného či mestského zastupiteľstva. Ako naformulovať dobré uznesenie? Viac TU https://www.zmos.sk/dobra-prax-pri-pisani-uznesenia-zastupitelstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Výzva na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020. Ministerstva školstva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-ranej-starostlivosti-u-deti-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-na-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala. V mesiaci október spustil Štatistický úrad SR školenia obcí k sčítaniu obyvateľov a zároveň sa začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť k edukácii obyvateľov, ako sa správne sčítať. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické. Viac TU https://www.zmos.sk/priprava-na-scitanie-obyvatelov-v-roku-2021-sa-zacala-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SMART
SMART CITY online 2020 “BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST A REGIÓNOV PO KORONA KRÍZE. Slovak Smart City Cluster organizuje 4. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční v stredu 9. decembra 2020 od 9:00 do 12:00 online formou. Bude sa realizovať ako live stream z priestorov Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-city-online-2020-buducnost-slovenskych-miest-a-regionov-po-korona-krize--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PODUJATIA
Týždeň otvoreného vládnutia 2020 prináša online prezentácie a workshopy. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva samosprávy – mestá, obce, samosprávne kraje - na zaujímavé a užitočné online prezentácie a workshopy, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/tyzden-otvoreneho-vladnutia-2020-prinasa-online-prezentacie-a-workshopy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online seminár k programu Európa pre občanov. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre občanov Vás pozýva na online seminár k programu, ktorý sa zameria na zmeny od roku 2021 a  implementácia a vyúčtovanie prebiehajúcich projektov. Viac TU https://www.zmos.sk/online-seminar-k-programu-europa-pre-obcanov-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia: Politická dohoda o iniciatíve REACT-EU. Komisia uvítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade o balíku opatrení na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU). Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-politicka-dohoda-o-iniciative-react-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

19.11.2020

COVID – 19
Aktualizovaná informácia o testovaní. Aktualizovaná informácia o testovaní. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo informáciu o testovaní v zelených okresoch. Odberné miesta sú otvorené až do odvolania  každý deň okrem nedele od 12. do 20. hodiny. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovana-informacia-o-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo zdravotníctva vyhlasuje druhý verejný návrh s možnosťou spolupracovať pri testovaní. Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo od 17. novembra do piatka 20. novembra druhý verejný návrh určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) bez ohľadu na ich právnu formu. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-zdravotnictva-vyhlasuje-druhy-verejny-navrh-s-moznostou-spolupracovat-pri-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo schválilo odmeny pre zamestnancov v 1. línii. Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v prvej línii v celkovej výške 22 524 706 Eur. Tento balík je určený pre 30 406 zamestnancov zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-schvalilo-odmeny-pre-zamestnancov-v-1-linii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Podpora ZUŠ. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu, že minister školstva chce podporiť ZUŠ sumou 20 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Oznam o zmene výzvy na výstavbu predškolských zariadení v obciach s MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Viac TU https://www.zmos.sk/oznam-o-zmene-vyzvy-na-vystavbu-predskolskych-zariadeni-v-obciach-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
Aktualizácie č. 2 výzvy IROP na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3 zverejnil aktualizáciu výzvy na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacie-c-2-vyzvy-irop-na-zakladanie-kreativnych-centier-a-podporu-dopytu-po-kreativnej-tvorbe-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

VLÁDA
Rokovanie vlády. V stredu 18. novembra 2020 o 8.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 52. rokovanie vlády. V niekoľkých bodoch bolo rokovanie prerušené a niektoré materiály boli stiahnuté. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva na podporu návštevnosti a prevádzky kinosál – dodatočný termín. Mimoriadna podpora Audiovizuálneho fondu je zameraná na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kinosál v Slovenskej republike v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ostávajú ešte dva dni na predkladanie žiadostí. Termín je určený výlučne pre tých prevádzkovateľov kín, ktorí k pôvodnému termínu uzávierky z objektívnych dôvodov nemohli podať svoju žiadosť. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-navstevnosti-a-prevadzky-kinosal-dodatocny-termin--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Granty EHP a Nórska: Informačný seminár k výzve pre súčasne umenie a kultúru. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, oznamuje, že Informačný seminár k výzve CLT03 sa uskutoční online formou dňa 3. decembra 2020 v čase 9:00 - 13:00 hod. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-seminar-k-vyzve-pre-sucasne-umenie-a-kulturu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Noví partneri pre spoluprácu v zariadeniach sociálnych služieb. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej oblasti, ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali Memorandum o spolupráci. Viac TU https://www.zmos.sk/novi-partneri-pre-spolupracu-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Granty EHP a Nórska: Termín druhej výzvy na miestny rozvoj a inklúziu predĺžený. Správca programu - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie SR Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI02) s termínom na predkladanie žiadostí do 30. novembra 2020, rozhodol o predĺžení obdobia na predkladanie žiadostí o projekt do 15. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-termin-druhej-vyzvy-na-miestny-rozvoj-a-inkluziu-predlzeny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NRO
Čo si myslíte o rozvoji najmenej rozvinutých regiónov? Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vás vyzýva k vyplneniu dotazníka na zefektívnenie rozvoja najmenej rozvinutých regiónov. Viac TU https://www.zmos.sk/co-si-myslite-o-rozvoji-najmenej-rozvinutych-regionov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti v SR. Po sérii kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora vám Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoja občianskej spoločnosti prináša vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vybrane-zistenia-zo-studie-o-obcianskej-spolocnosti-v-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.11.2020

COVID – 19
Núdzový stav na Slovensku sa od nedele predlžuje o ďalších 45 dní. Núdzový stav na Slovensku sa pre pandémiu nového koronavírusu od nedele predlžuje o ďalších 45 dní. Viac TU https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-na-slovensku-sa-od-nedele-predlzuje-o-dalsich-45-dni--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informácia o testovaní v zelených okresoch. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo informáciu o testovaní v zelených okresoch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-testovani-v-zelenych-okresoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V zariadeniach sociálnych služieb klesla miera infekčnosti o tretinu. Opätovné celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb odhalilo menej pozitívne testovaných klientov aj zamestnancov zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-klesla-miera-infekcnosti-o-tretinu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cezhraničie: Zmena režimu na hraniciach od 16. novembra. Ani jedna zo susedných krajín už  nebude na tzv. zelenom zozname menej rizikových krajín,  od 16. novembra 2020 je na ňom už len 10 štátov. Zmeny upravuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 z 13. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-zmena-rezimu-na-hraniciach-od-16-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra z 12. novembra 2020, ktorým obnovuje školské vyučovanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozhodnutie ministra z 12. novembra 2020, ktorým obnovuje školské vyučovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-z-12-novembra-2020-ktorym-obnovuje-skolske-vyucovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

HOSPODÁRSTVO
Hodnotenie pravidiel štátnej pomoci. Európska komisia zverejnila výsledky hodnotenia pravidiel štátnej pomoci prijatých ako súčasť balíka Modernizácie štátnej pomoci (SAM - State Aid Modernization). Viac TU https://www.zmos.sk/hodnotenie-pravidiel-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Hodnotenie Akčného plánu pre implementáciu Stratégie SR na zmenu klímy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu: „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“. Viac TU https://www.zmos.sk/hodnotenie-akcneho-planu-pre-implementaciu-strategie-sr-na-zmenu-klimy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Prevádzky kultúrnych inštitúcií sa môžu otvoriť od 16. novembra. Divadlá, kiná a koncertné sály sa môžu od pondelka 16. novembra otvoriť opäť pre verejnosť. Viac TU https://www.zmos.sk/prevadzky-kulturnych-institucii-sa-mozu-otvorit-od-16-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
NKÚ k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021. Pandémia sa negatívne podpisujú do návrhu rozpočtu štátu pre rok 2021. Vláda v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 neplánuje prijímať zásadné konsolidačné opatrenia. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-k-navrhu-statneho-rozpoctu-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
CEMR: Podmieňovanie čerpania európskych zdrojov. Európska únia v budúcom viacročnom rozpočte EÚ súhlasí s kompromisom v obmedzovaní financovania vlád, ktoré porušujúc európske hodnoty. Viac TU https://www.zmos.sk/cemr-podmienovanie-cerpania-europskych-zdrojov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online národná konzultácia k eurofondom sa už začala. K návrhu priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej sa bude rozdeľovať 13 miliárd €, dostáva teraz možnosť vyjadriť sa široká odborná aj laická verejnosť v Národnej konzultácii. Národná konzultácia už začala 12. novembra na tému „Ekologické Slovensko pre budúce generácie“, pokračuje dnes s témou „Mobilita, doprava a prepojenosť Slovenska“. Viac TU https://www.zmos.sk/online-narodna-konzultacia-k-eurofondom-sa-uz-zacala--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.11.2020

ZMOS
ZMOS plánuje do konca roka predstaviť plán modernizácie samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) plánuje do konca roka predstaviť plán modernizácie samosprávy. Predseda ZMOS-u a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger o tom informoval po štvrtkovom stretnutí predstaviteľov združenia s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.  Viac TU  https://www.zmos.sk/zmos-planuje-do-konca-roka-predstavit-plan-modernizacie-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prezidentka: K samosprávam sa treba správať ako k partnerom, nie ako k podriadeným. Samosprávy sú kľúčovým faktorom pri správe vecí verejných, čo sa ukázalo aj pri nedávnom celoplošnom testovaní na COVID-19. Po stretnutí so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to vo štvrtok vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Viac TU https://www.zmos.sk/prezidentka-k-samospravam-sa-treba-spravat-ako-k-partnerom-nie-ako-k-podriadenym--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Branislav Tréger: Sociálne služby musia reagovať na demografický vývoj aj odkázanosť ľudí. Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili k otázkam týkajúcich sa výkonu posudkovej činnosti. Ich postoje potvrdili, že posudková činnosť je etablovaná originálna kompetencia v rukách samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-socialne-sluzby-musia-reagovat-na-demograficky-vyvoj-aj-odkazanost-ludi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROJEKTY
Interreg V-A SK-CZ: Výzva v rámci Fondu malých projektov. Správca Fondu malých projektov Region Bílé Karpaty  v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Žilinským samosprávnym krajom vyhlásil výzvu č. 6/FMP/6c na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SK-CZ. Uzávierka výzvy je k 11. 1. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/interreg-v-a-sk-cz-vyzva-v-ramci-fondu-malych-projektov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Webinár k budúcemu programu HU-SK-RO-UA 2021-2026. Spoločný technický sekretariát pre program SK-HU-RO-UA Vás pozýva na webinár, ktorého cieľom je prediskutovanie územnej analýzy budúceho cezhraničného programu NEXT SK-HU-RO-UA 2021-2026. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-k-buducemu-programu-hu-sk-ro-ua-2021-2026--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rezort školstva už odoslal peniaze na digitálne vybavenie škôl. Rezort školstva informuje, že viac ako 6 miliónov eur na digitálnu techniku už odišlo do škôl. Pokiaľ školy peniaze nedostali je potrebné sa obrátiť na zriaďovateľa, prípadne VÚC či okresný úrad. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-uz-odoslal-peniaze-na-digitalne-vybavenie-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Príprava nadpredmetovej hodnotovej výchovy na ZŠ. Štátny pedagogický ústav spolu s partnermi v týchto dňoch  distribuujú na školy spoločnú výzvu a dotazník týkajúci sa zberu informácií a inšpirácií dobrých príkladov škôl v oblasti nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách. Viac TU https://www.zmos.sk/priprava-nadpredmetovej-hodnotovej-vychovy-na-zs--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia: Najväčší balík EÚ pre zelenšiu, digitálnejšie a odolnejšiu Európu. Európska komisia víta dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte Európy a dočasnom nástroji obnovy NextGenerationEU, ktorú Európsky parlament a členské štáty EÚ dosiahli v Rade. Tento balík má celkovú hodnotu 1,8 bilióna eur a po prijatí by predstavoval najväčší balík, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-najvacsi-balik-eu-pre-zelensiu-digitalnejsie-a-odolnejsiu-europu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.11.2020

COVID- 19

Usmernenie k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojej webovej stránke zverejnila nové informácie týkajúce sa sociálnych služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-priebeznemu-testovaniu-zamestnancov-a-prijimatelov-socialnych-sluzieb-na-ochorenie-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Deti v hmotnej núdzi by mohli chodiť do škôl. Ústredný krízový štáb sa na pondelkovom zasadnutí zhodol, že deti v hmotnej núdzi by mohli chodiť do škôl z dôvodu, že nemajú zabezpečené základné životné podmienky a nemajú k dispozícii ani počítač či tablet na vzdelávanie v dištančnej forme. Viac TU https://www.zmos.sk/deti-v-hmotnej-nudzi-by-mohli-chodit-do-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Návrh na ďalšie kolo testovania o 2 týždne v obciach a mestách. Návrh na ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku by sa malo týkať len okolo 500 obcí a piatich menších miest, nie celých okresov či celej krajiny. Konať by sa malo cez víkend o dva týždne (21. - 22. 11.). Tento návrh vzišiel z pondelkového rokovania ústredného krízového štábu. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-na-dalsie-kolo-testovania-o-2-tyzdne-v-obciach-a-mestach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rezort školstva už odoslal peniaze na digitálne vybavenie škôl. Rezort školstva informuje, že viac ako 6 miliónov eur na digitálnu techniku už odišlo do škôl. Pokiaľ školy peniaze nedostali je potrebné sa obrátiť na zriaďovateľa, prípadne VÚC či okresný úrad. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-uz-odoslal-peniaze-na-digitalne-vybavenie-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Žiaci ZŠ sa budú učiť o štátnych tendroch. Vyučovacia hodina o verejných nákupoch, ktorú pripravil Úrad pre verejné obstarávanie, sa oficiálne začlenila do dobrovoľných učebných osnov pre základné školy. Viac TU https://www.zmos.sk/ziaci-zs-sa-budu-ucit-o-statnych-tendroch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Rokovanie vlády SR. V stredu 11. novembra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 51. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 09. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-ro-pre-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PRIHRANIČIE
Webinár k budúcemu programu HU-SK-RO-UA 2021-2026. Spoločný technický sekretariát pre program SK-HU-RO-UA Vás pozýva na webinár, ktorého cieľom je prediskutovanie územnej analýzy budúceho cezhraničného programu NEXT SK-HU-RO-UA 2021-2026. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-k-buducemu-programu-hu-sk-ro-ua-2021-2026--oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.11.2020

ZMOS
ZMOS požaduje eurofondy čo najbližšie k samosprávam. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zásadné pripomienky k zlepšeniu čerpania eurofondov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pozaduje-eurofondy-co-najblizsie-k-samospravam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Núdzový stav sa predĺži. Núdzový stav zrejme potrvá, zmení sa režim na hraniciach, ďalšie testovanie bude v lokalitách s vysokou incidenciou - Ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku by sa malo týkať približne 500 obcí a piatich menších miest, nie celého územia. Viac TU https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-sa-predlzi--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Hasiči testujú v zelených okresoch. Hasičský a záchranný zbor vo vlastnej réžii sprevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov zelených okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/hasici-testuju-v-zelenych-okresoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizovaný zoznam mobilných odberných miest na testovanie antigénovými testami. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky aktualizovalo zoznam odberných miest. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-zoznam-mobilnych-odbernych-miest-na-testovanie-antigenovymi-testami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prehľad aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku v grafoch, tabuľkách a najmä číslach. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Pomoc bezdomovcom a poskytovateľom sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomoc bezdomovcom, ale aj poskytovateľom sociálnych služieb. Nepretržito počas celého trvania pandémie kontroluje situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a prijíma nové opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-bezdomovcom-a-poskytovatelom-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálna poisťovňa k dôchodkom z cudziny. Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú podľa zákona oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-poistovna-k-dochodkom-z-cudziny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger: Samosprávy náročné úlohy pri testovaní zvládli. Slovenské mestá a obce náročné úlohy, ktoré boli potrebné pre zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, zvládli. Po druhom kole celoplošného testovania, ktoré sa realizovalo počas uplynulého víkendu (7. - 8. novembra 2020) to skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-samospravy-narocne-ulohy-pri-testovani-zvladli--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Bezplatne vydezinfikovali už stovky priestorov. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger ocenil prácu občianskeho združenia Oravský záchranný systém, ktoré od začiatku apríla tohto roka bezplatne vydezinfikovalo stovky rôznych priestorov v regióne Oravy, Kysúc a Liptova. Viac TU https://www.zmos.sk/bezplatne-vydezinfikovali-uz-stovky-priestorov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ďalšie vlny plošného testovania. Máme za sebou druhé plošné testovanie. Zdravotníci, dobrovoľníci a armáda si ešte ani nestihli vydýchnuť a premiér Igor Matovič naznačuje, že toto testovanie nemuselo byť posledné. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-vlny-plosneho-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo „Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) zvlášť pre testované okresy a zvlášť pre netestované okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
21. ročenka pre materské školy – Predprimárne vzdelávanie 2020-2021. Viac ako 2 700 materských škôl zriadených obcami, rovnako ako ďalšie stovky cirkevných a súkromných materských škôl čakajú v najbližších týždňoch dôležité zmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/21-rocenka-pre-materske-skoly-predprimarne-vzdelavanie-2020-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Najväčší priestor na zjednodušenie verejného obstarávania je pri podlimitných zákazkách. Snaha zefektívniť, zrýchliť a tiež zjednodušiť proces verejného obstarávania je jedným z hlavných pilierov zásadnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú pripravil Úrad pre verejné obstarávanie. Viac TU https://www.zmos.sk/najvacsi-priestor-na-zjednodusenie-verejneho-obstaravania-je-pri-podlimitnych-zakazkach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

HOMEOFFICE
Flexibilnejší home-office.  Modernizáciu právnej úpravy vykonávania práce z domu, tzv. homeoffice, ako i možnosť pre zamestnancov vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie prináša najnovšia novela Zákonníka práce, ktorú 4. novembra 2020 schválila vláda. Viac TU https://www.zmos.sk/flexibilnejsi-home-office--oznam/mid/405616/.html#m_405616

6.11.2020

ZMOS
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadnú a pre samosprávu principiálnu pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predstavil-zasadne-pripomienky-k-vynosu-o-rozdelovani-vynosu-dane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Spresnený systém testovania v okresoch mimo červených okresov. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o spresnenom systéme testovania v okresoch mimo "červených okresov", ktorý vo včerajších večerných hodinách ZMOSu sprístupnili ozbrojené sily a súbežne aj rezort vnútra. Viac TU https://www.zmos.sk/spresneny-system-testovania-v-okresoch-mimo-cervenych-okresov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 6. – 8. 11. 2020. MPSVR SR na svoje webovej stránke aktualizovalo  usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 6. – 8. 11. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-sluzbach-v-dnoch-6-8-11-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

K druhému kolu celoplošného testovania. V červených okresoch je naplánovaných na sobotu 2 805 odberových miest a 2 715 tímov. V nedeľu by sa testovanie malo realizovať v 2 751 odberových miestach a zabezpečiť by ho malo 2 683 odberových tímov. Je určený aj pre tie osoby, ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/k-druhemu-kolu-celoplosneho-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kontroly na hraniciach. Na hraniciach sa spustili opätovne náhodné kontroly pri vstupe a výstupe do a z krajiny, celkovo na 40 hraničných priechodoch. Viac TU https://www.zmos.sk/kontroly-na-hraniciach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predĺženie zákazu vychádzania. Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní predĺžila zákaz vychádzania do 14. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-zakazu-vychadzania-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

5.11.2020

ZMOS
Deň materských škôl je príležitosťou poďakovať za odhodlanie a poslanie. Mestá a obce vnímajú materské školy ako mimoriadne dôležitý prvok vzdelávania aj socializácie detí. Preto Deň materských škôl vnímame ako príležitosť upútať pozornosť a oceniť všetkých, ktorí pôsobia v predškolskej výchove. Viac TU https://www.zmos.sk/den-materskych-skol-je-prilezitostou-podakovat-za-odhodlanie-a-poslanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Na pohyb v červenom okrese bude potrebné mať po nadchádzajúcom víkende aktuálny test. Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v tzv. červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/na-pohyb-v-cervenom-okrese-bude-potrebne-mat-po-nadchadzajucom-vikende-aktualny-test--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
ZŠ sa môžu zapojiť do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie majú školy možnosť zapojiť svojich riaditeľov a digitálnych koordinátorov do vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/zs-sa-mozu-zapojit-do-narodneho-projektu-it-akademia-vzdelavanie-pre-21-storocie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 7. – 8. 11. 2020 a mimoriadne odmeny. Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 7. – 8. 11. 2020 a mimoriadne odmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-sluzbach-v-dnoch-7-8-11-2020-a-mimoriadne-odmeny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizované usmernenie k poskytovaniu ambulantných sociálnych služieb. Aktualizované usmernenie k poskytovaniu ambulantných sociálnych služieb  v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 9. 11. 2020 Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovane-usmernenie-k-poskytovaniu-ambulantnych-socialnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda o gastrolístkoch. Vláda SR dnes na svojom rokovaní schválila aj novelu Zákonníka práce, ktorá rieši aj otázku gastrolístkov. Zákon nadobudne účinnosť od 1. marca 2021, vyplýva to z návrhu novely. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-o-gastrolistkoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
50. Rokovanie vlády. V stredu 4. novembra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 50. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/50-rokovanie-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-z-fondu-na-podporu-umenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: FAQ k výzve na multifunkčné centrá. Správca programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zosumarizoval najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzve LDI01 na multifunkčné centrá v NRO. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-faq-k-vyzve-na-multifunkcne-centra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cezhraničie: Séria online workshopov pre príjemcov z programu HUSKROUA ENI CBC. Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina ENI s podporou expertov TESIM organizuje pre príjemcov 1. a 2. výzvy programu sériu online workshopov v národných jazykoch. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-seria-online-workshopov-pre-prijemcov-z-programu-huskroua-eni-cbc-oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger vyzýva vládu na súčinnosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s celoplošným testovaním konštatuje, že mestá a obce podržali krajinu stále, keď bola vystavená mimoriadne náročným skúškam. Teraz samosprávy očakávajú pomoc od centrálnej vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-vyzyva-vladu-na-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS Branislav Tréger bol hosťom v relácii Téma dňa na TA3. Viac TU https://www.ta3.com/clanok/1195967/testovanie-ocami-miest-a-obci.html

COVID- 19
Druhé kolo bude, no s výnimkou okresov do 0,7 % pozitívnych. Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí, o výsledku informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Testovanie sa tak nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc. Viac TU https://www.zmos.sk/druhe-kolo-bude-no-s-vynimkou-okresov-do-0-7-pozitivnych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zákaz vychádzania od 2. novembra neplatí pre ľudí s negatívnym testom. Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-od-2-novembra-neplati-pre-ludi-s-negativnym-testom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MINISTERSTVO FINANCIÍ
Rezort financií nebude poskytovať dotácie v roku 2020. Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-financii-nebude-poskytovat-dotacie-v-roku-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes, 2.novembra 2020, zverejnilo rozhodnutie ministra, ktorým obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Nové usmernenie MŠVVaŠ SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 1. novembra 2020 usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody. Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu v nadväznosti na vyhlášku 16/2020 ÚVZ SR. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-socialnym-sluzbamv-case-obmedzenia-slobody--oznam/mid/405616/.html#m_405616

POSUN VÝZIEV PRI POZEMKOCH
Ďalšie posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.  Ministerstvo vnútra SR informuje o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov. Termín 1. hodnotiaceho kola sa posúva na 7. decembra 2020 a v 2. hodnotiaceho kola na 25. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-posuny-terminov-vyziev-na-majetkovo-pravne-vysporiadanie-pozemkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dodržiavanie Zákona o byrokracii v miestnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéry. Viac TU https://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ENVIRO
Nová webová aplikácia o stave ovzdušia. Informácie o aktuálnom stave ovzdušia ponúkne nová webová aplikácia dnesdycham.sk, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-webova-aplikacia-o-stave-ovzdusia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Výzva v oblasti kultúry otvorená. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Kultúra“ Finančného mechanizmu EHP a Nórska vyhlásilo otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy zameranú na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Termín predkladania žiadostí je do 25. 2. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-vzdelavanie-veda-vyskum-a-vyvoj-oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger vyzýva vládu na súčinnosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s celoplošným testovaním konštatuje, že mestá a obce podržali krajinu stále, keď bola vystavená mimoriadne náročným skúškam. Teraz samosprávy očakávajú pomoc od centrálnej vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-vyzyva-vladu-na-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS Branislav Tréger bol hosťom v relácii Téma dňa na TA3. Viac TU https://www.ta3.com/clanok/1195967/testovanie-ocami-miest-a-obci.html

COVID- 19
Druhé kolo bude, no s výnimkou okresov do 0,7 % pozitívnych. Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí, o výsledku informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Testovanie sa tak nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc. Viac TU https://www.zmos.sk/druhe-kolo-bude-no-s-vynimkou-okresov-do-0-7-pozitivnych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zákaz vychádzania od 2. novembra neplatí pre ľudí s negatívnym testom. Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-od-2-novembra-neplati-pre-ludi-s-negativnym-testom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MINISTERSTVO FINANCIÍ
Rezort financií nebude poskytovať dotácie v roku 2020. Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-financii-nebude-poskytovat-dotacie-v-roku-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes, 2.novembra 2020, zverejnilo rozhodnutie ministra, ktorým obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Nové usmernenie MŠVVaŠ SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 1. novembra 2020 usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody. Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu v nadväznosti na vyhlášku 16/2020 ÚVZ SR. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-socialnym-sluzbamv-case-obmedzenia-slobody--oznam/mid/405616/.html#m_405616

POSUN VÝZIEV PRI POZEMKOCH
Ďalšie posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.  Ministerstvo vnútra SR informuje o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov. Termín 1. hodnotiaceho kola sa posúva na 7. decembra 2020 a v 2. hodnotiaceho kola na 25. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-posuny-terminov-vyziev-na-majetkovo-pravne-vysporiadanie-pozemkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dodržiavanie Zákona o byrokracii v miestnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéry. Viac TU https://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ENVIRO
Nová webová aplikácia o stave ovzdušia. Informácie o aktuálnom stave ovzdušia ponúkne nová webová aplikácia dnesdycham.sk, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-webova-aplikacia-o-stave-ovzdusia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Výzva v oblasti kultúry otvorená. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Kultúra“ Finančného mechanizmu EHP a Nórska vyhlásilo otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy zameranú na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Termín predkladania žiadostí je do 25. 2. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-vzdelavanie-veda-vyskum-a-vyvoj-oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.11.2020

COVID- 19
Stanovisko ÚOOÚ SR k preukazovaniu výsledkov testovania. Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu / certifikátom z plošného testovania / aktualizácia. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-uoou-sr-k-preukazovaniu-vysledkov-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MRK
Hľadajú sa možnosti na pokračovanie programu MOPS. Rezort vnútra a splnomocnenkyňa vlády SR ubezpečujú všetky obce a mestá, ktorým končia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku koncom roka 2020 v programe Miestne občianske poriadkové služby, že intenzívne hľadajú možnosti pre identifikáciu dostupných finančných zdrojov, ktoré umožnia spustiť ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na túto službu. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-moznosti-na-pokracovanie-programu-mops-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

FOND OBNOVY
Združenie miest a obcí Slovenska získavalo podporu na to, aby sme s Fondu obnovy dokázali získať financie na obnovu hnedých zón. Napokon táto téma dominovala na rokovaní Komory miest, Komory obcí, ale aj Rady ZMOS. Rezort dopravy a výstavby chce z Fondu obnovy financovať aj renováciu zanedbaných brownfieldov v intravilánoch miest. Viac TU https://www.zmos.sk/renovacia-brownfieldov-z-fondu-obnovy-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Primeraná minimálna mzda pre pracovníkov v EÚ. Komisia navrhla Smernicu o primeranej minimálnej mzde v EÚ, ktorou chce zabezpečiť, aby boli pracovníci v Únii chránení primeranou minimálnou mzdou umožňujúcou dôstojný život, a to bez ohľadu na to, kde pracujú. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-primerana-minimalna-mzda-pre-pracovnikov-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Posilnenie opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie v celej EÚ. Európska komisia prináša ďalší súbor opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu, záchranu životov a posilnenie odolnosti vnútorného trhu. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-posilnenie-opatreni-v-oblasti-pripravenosti-a-reakcie-v-celej-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616