Novinky z diania v obci

Zmena cestovných poriadkov

publikované dňa 02. november 2020

Oznamujeme Vám, že na na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu školských prázdnin +“ Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 01.11.2020 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin +“  Všetky aktuálne informácie nájdete na www.sadlc.sk, www.ubian.skwww.cp.sk, alebo na našej infolinke 0650 958 958 .  Žiadam Vás o informovanie Vašich obyvateľov vhodným spôsobom. V prípade potreby Vám bližšie informácie poskytne aj vedúci útvaru dopravy spoločnosti p. Miroslav Matúška tel. č. 0903292821, email:matuska@sadlc.sk.


Newsletter november 2020

publikované dňa 02. november 2020

26.11.2020

ZMOS
Radomír Brtáň: Zavedenie pravidiel na likvidáciu bioodpadu sťažuje koronakríza. Nové legislatívne pravidlá na likvidáciu kuchynského bioodpadu by mali na Slovensku platiť od januára budúceho roka. Podľa starostu obce Košeca a prvého podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Radomíra Brtáňa však implementáciu týchto ustanovení značne komplikuje aj koronakríza. Konštatoval to v TASR.TV v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz. Viac TU https://www.zmos.sk/radomir-brtan-zavedenie-pravidiel-na-likvidaciu-bioodpadu-stazuje-koronakriza--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

E. Heger: Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy. Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy. Viac TU https://www.zmos.sk/e-heger-ministerstvo-bude-spolupracovat-so-samospravami-na-plane-obnovy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Úrad verejného zdravotníctva vydal novú vyhlášku. Úrad verejného zdravotníctva spresňuje podmienky na fungovanie terás v reštauráciách. Nová vyhláška k organizovaniu hromadných podujatí a prevádzkam bude platiť od piatka 27. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-vydal-novu-vyhlasku--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

Podrobné výsledky z testovania. Rezort obrany SR zverejnil podrobné výsledky z miest a obcí z uplynulého testovania. Zároveň zverejnili aj porovnania s predchádzajúcimi kolami testovania. Viac TU https://www.zmos.sk/podrobne-vysledky-z-testovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny v karanténnych opatreniach po vstupe na územie SR. Od štvrtka 26. novembra 2020 dochádza k zmenám v karanténnych povinnostiach osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Zmeny podrobne upravuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 26 z 24. novembra 2020 . Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-karantennych-opatreniach-po-vstupe-na-uzemie-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS
Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt. Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps. Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ, no ani v jednom sa čerpanie prakticky ešte nezačalo. Viac TU https://www.zmos.sk/doteraz-nebol-zazmluvneny-ani-jediny-projekt-miestnym-akcnym-skupinam-hrozi-financny-kolaps--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
54. Rokovanie vlády SR. V stredu 25. novembra 2020 o 8.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 54. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/54-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PODPORA NRO
Podpora projektov pre najmenej rozvinuté regióny. Do sedemnástich najmenej rozvinutých regiónov pôjde do konca roka 5,8 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-projektov-pre-najmenej-rozvinute-regiony-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
Sociálne verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie pozýva na školenie Sociálne verejné obstarávanie verejných obstarávateľov. Cieľom školenia bude priblížiť verejným obstarávateľom pojem sociálny aspekt a zároveň ich motivovať k jeho aplikovaniu v procese verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/socialne-verejne-obstaravanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fond na podporu kultúry národnostných menšín a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-fondu-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Konferencia o budúcnosti EÚ: príležitosť na diskusiu o EÚ aj so samosprávami. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR intenzívne pracujeme na identifikácii hlavných tém a zhromažďovaní predstáv o ďalšom fungovaní EÚ. Za európskym projektom „Konferencia o budúcnosti EÚ“ stojí predsedníčka Európskej komisie  Ursula von der Leyen so svojím kabinetom. Projekt predstavila vo svojom programovom zameraní koncom roka 2019. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-o-buducnosti-eu-prilezitost-na-diskusiu-o-eu-aj-so-samospravami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.11.2020

ZMOS
Predseda ZMOS Branislav Tréger sa obrátil na poslancov parlamentu. Predseda Združenie miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa v súvislosti s doterajším nepreplatením výdavkov samospráv za testovanie obrátil na poslancov parlamentu z vládnej koalície, ktorí súčasne pôsobia v pozícii štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-branislav-treger-sa-obratil-na-poslancov-parlamentu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informácia k tvorbe rozpočtov. Mestá a obce vstupujú do obdobia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ako základného nástroja finančného riadenia miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-tvorbe-rozpoctov--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval údaje vo vzťahu k súčasnej epidemiologickej situácii, v predmetnej prezentácii sa nachádzajú štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku i v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dobrá prax pri písaní uznesenia zastupiteľstva. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky prezentoval svoj pohľad na dobrú prax pri písaní uznesenia obecného či mestského zastupiteľstva. Ako naformulovať dobré uznesenie? Viac TU https://www.zmos.sk/dobra-prax-pri-pisani-uznesenia-zastupitelstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Výzva na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020. Ministerstva školstva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-ranej-starostlivosti-u-deti-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-na-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala. V mesiaci október spustil Štatistický úrad SR školenia obcí k sčítaniu obyvateľov a zároveň sa začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť k edukácii obyvateľov, ako sa správne sčítať. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické. Viac TU https://www.zmos.sk/priprava-na-scitanie-obyvatelov-v-roku-2021-sa-zacala-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SMART
SMART CITY online 2020 “BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST A REGIÓNOV PO KORONA KRÍZE. Slovak Smart City Cluster organizuje 4. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční v stredu 9. decembra 2020 od 9:00 do 12:00 online formou. Bude sa realizovať ako live stream z priestorov Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-city-online-2020-buducnost-slovenskych-miest-a-regionov-po-korona-krize--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PODUJATIA
Týždeň otvoreného vládnutia 2020 prináša online prezentácie a workshopy. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva samosprávy – mestá, obce, samosprávne kraje - na zaujímavé a užitočné online prezentácie a workshopy, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/tyzden-otvoreneho-vladnutia-2020-prinasa-online-prezentacie-a-workshopy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online seminár k programu Európa pre občanov. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre občanov Vás pozýva na online seminár k programu, ktorý sa zameria na zmeny od roku 2021 a  implementácia a vyúčtovanie prebiehajúcich projektov. Viac TU https://www.zmos.sk/online-seminar-k-programu-europa-pre-obcanov-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia: Politická dohoda o iniciatíve REACT-EU. Komisia uvítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade o balíku opatrení na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU). Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-politicka-dohoda-o-iniciative-react-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

19.11.2020

COVID – 19
Aktualizovaná informácia o testovaní. Aktualizovaná informácia o testovaní. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo informáciu o testovaní v zelených okresoch. Odberné miesta sú otvorené až do odvolania  každý deň okrem nedele od 12. do 20. hodiny. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovana-informacia-o-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo zdravotníctva vyhlasuje druhý verejný návrh s možnosťou spolupracovať pri testovaní. Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo od 17. novembra do piatka 20. novembra druhý verejný návrh určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) bez ohľadu na ich právnu formu. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-zdravotnictva-vyhlasuje-druhy-verejny-navrh-s-moznostou-spolupracovat-pri-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo schválilo odmeny pre zamestnancov v 1. línii. Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v prvej línii v celkovej výške 22 524 706 Eur. Tento balík je určený pre 30 406 zamestnancov zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-schvalilo-odmeny-pre-zamestnancov-v-1-linii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Podpora ZUŠ. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu, že minister školstva chce podporiť ZUŠ sumou 20 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Oznam o zmene výzvy na výstavbu predškolských zariadení v obciach s MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Viac TU https://www.zmos.sk/oznam-o-zmene-vyzvy-na-vystavbu-predskolskych-zariadeni-v-obciach-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
Aktualizácie č. 2 výzvy IROP na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3 zverejnil aktualizáciu výzvy na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacie-c-2-vyzvy-irop-na-zakladanie-kreativnych-centier-a-podporu-dopytu-po-kreativnej-tvorbe-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

VLÁDA
Rokovanie vlády. V stredu 18. novembra 2020 o 8.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 52. rokovanie vlády. V niekoľkých bodoch bolo rokovanie prerušené a niektoré materiály boli stiahnuté. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva na podporu návštevnosti a prevádzky kinosál – dodatočný termín. Mimoriadna podpora Audiovizuálneho fondu je zameraná na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kinosál v Slovenskej republike v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ostávajú ešte dva dni na predkladanie žiadostí. Termín je určený výlučne pre tých prevádzkovateľov kín, ktorí k pôvodnému termínu uzávierky z objektívnych dôvodov nemohli podať svoju žiadosť. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-navstevnosti-a-prevadzky-kinosal-dodatocny-termin--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Granty EHP a Nórska: Informačný seminár k výzve pre súčasne umenie a kultúru. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, oznamuje, že Informačný seminár k výzve CLT03 sa uskutoční online formou dňa 3. decembra 2020 v čase 9:00 - 13:00 hod. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-seminar-k-vyzve-pre-sucasne-umenie-a-kulturu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Noví partneri pre spoluprácu v zariadeniach sociálnych služieb. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej oblasti, ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali Memorandum o spolupráci. Viac TU https://www.zmos.sk/novi-partneri-pre-spolupracu-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Granty EHP a Nórska: Termín druhej výzvy na miestny rozvoj a inklúziu predĺžený. Správca programu - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie SR Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI02) s termínom na predkladanie žiadostí do 30. novembra 2020, rozhodol o predĺžení obdobia na predkladanie žiadostí o projekt do 15. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-termin-druhej-vyzvy-na-miestny-rozvoj-a-inkluziu-predlzeny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NRO
Čo si myslíte o rozvoji najmenej rozvinutých regiónov? Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vás vyzýva k vyplneniu dotazníka na zefektívnenie rozvoja najmenej rozvinutých regiónov. Viac TU https://www.zmos.sk/co-si-myslite-o-rozvoji-najmenej-rozvinutych-regionov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti v SR. Po sérii kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora vám Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoja občianskej spoločnosti prináša vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vybrane-zistenia-zo-studie-o-obcianskej-spolocnosti-v-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.11.2020

COVID – 19
Núdzový stav na Slovensku sa od nedele predlžuje o ďalších 45 dní. Núdzový stav na Slovensku sa pre pandémiu nového koronavírusu od nedele predlžuje o ďalších 45 dní. Viac TU https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-na-slovensku-sa-od-nedele-predlzuje-o-dalsich-45-dni--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informácia o testovaní v zelených okresoch. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo informáciu o testovaní v zelených okresoch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-testovani-v-zelenych-okresoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V zariadeniach sociálnych služieb klesla miera infekčnosti o tretinu. Opätovné celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb odhalilo menej pozitívne testovaných klientov aj zamestnancov zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-klesla-miera-infekcnosti-o-tretinu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cezhraničie: Zmena režimu na hraniciach od 16. novembra. Ani jedna zo susedných krajín už  nebude na tzv. zelenom zozname menej rizikových krajín,  od 16. novembra 2020 je na ňom už len 10 štátov. Zmeny upravuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 z 13. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-zmena-rezimu-na-hraniciach-od-16-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra z 12. novembra 2020, ktorým obnovuje školské vyučovanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozhodnutie ministra z 12. novembra 2020, ktorým obnovuje školské vyučovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-z-12-novembra-2020-ktorym-obnovuje-skolske-vyucovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

HOSPODÁRSTVO
Hodnotenie pravidiel štátnej pomoci. Európska komisia zverejnila výsledky hodnotenia pravidiel štátnej pomoci prijatých ako súčasť balíka Modernizácie štátnej pomoci (SAM - State Aid Modernization). Viac TU https://www.zmos.sk/hodnotenie-pravidiel-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Hodnotenie Akčného plánu pre implementáciu Stratégie SR na zmenu klímy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu: „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“. Viac TU https://www.zmos.sk/hodnotenie-akcneho-planu-pre-implementaciu-strategie-sr-na-zmenu-klimy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Prevádzky kultúrnych inštitúcií sa môžu otvoriť od 16. novembra. Divadlá, kiná a koncertné sály sa môžu od pondelka 16. novembra otvoriť opäť pre verejnosť. Viac TU https://www.zmos.sk/prevadzky-kulturnych-institucii-sa-mozu-otvorit-od-16-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
NKÚ k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021. Pandémia sa negatívne podpisujú do návrhu rozpočtu štátu pre rok 2021. Vláda v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 neplánuje prijímať zásadné konsolidačné opatrenia. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-k-navrhu-statneho-rozpoctu-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
CEMR: Podmieňovanie čerpania európskych zdrojov. Európska únia v budúcom viacročnom rozpočte EÚ súhlasí s kompromisom v obmedzovaní financovania vlád, ktoré porušujúc európske hodnoty. Viac TU https://www.zmos.sk/cemr-podmienovanie-cerpania-europskych-zdrojov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online národná konzultácia k eurofondom sa už začala. K návrhu priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej sa bude rozdeľovať 13 miliárd €, dostáva teraz možnosť vyjadriť sa široká odborná aj laická verejnosť v Národnej konzultácii. Národná konzultácia už začala 12. novembra na tému „Ekologické Slovensko pre budúce generácie“, pokračuje dnes s témou „Mobilita, doprava a prepojenosť Slovenska“. Viac TU https://www.zmos.sk/online-narodna-konzultacia-k-eurofondom-sa-uz-zacala--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.11.2020

ZMOS
ZMOS plánuje do konca roka predstaviť plán modernizácie samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) plánuje do konca roka predstaviť plán modernizácie samosprávy. Predseda ZMOS-u a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger o tom informoval po štvrtkovom stretnutí predstaviteľov združenia s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.  Viac TU  https://www.zmos.sk/zmos-planuje-do-konca-roka-predstavit-plan-modernizacie-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prezidentka: K samosprávam sa treba správať ako k partnerom, nie ako k podriadeným. Samosprávy sú kľúčovým faktorom pri správe vecí verejných, čo sa ukázalo aj pri nedávnom celoplošnom testovaní na COVID-19. Po stretnutí so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to vo štvrtok vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Viac TU https://www.zmos.sk/prezidentka-k-samospravam-sa-treba-spravat-ako-k-partnerom-nie-ako-k-podriadenym--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Branislav Tréger: Sociálne služby musia reagovať na demografický vývoj aj odkázanosť ľudí. Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili k otázkam týkajúcich sa výkonu posudkovej činnosti. Ich postoje potvrdili, že posudková činnosť je etablovaná originálna kompetencia v rukách samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-socialne-sluzby-musia-reagovat-na-demograficky-vyvoj-aj-odkazanost-ludi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROJEKTY
Interreg V-A SK-CZ: Výzva v rámci Fondu malých projektov. Správca Fondu malých projektov Region Bílé Karpaty  v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Žilinským samosprávnym krajom vyhlásil výzvu č. 6/FMP/6c na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SK-CZ. Uzávierka výzvy je k 11. 1. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/interreg-v-a-sk-cz-vyzva-v-ramci-fondu-malych-projektov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Webinár k budúcemu programu HU-SK-RO-UA 2021-2026. Spoločný technický sekretariát pre program SK-HU-RO-UA Vás pozýva na webinár, ktorého cieľom je prediskutovanie územnej analýzy budúceho cezhraničného programu NEXT SK-HU-RO-UA 2021-2026. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-k-buducemu-programu-hu-sk-ro-ua-2021-2026--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rezort školstva už odoslal peniaze na digitálne vybavenie škôl. Rezort školstva informuje, že viac ako 6 miliónov eur na digitálnu techniku už odišlo do škôl. Pokiaľ školy peniaze nedostali je potrebné sa obrátiť na zriaďovateľa, prípadne VÚC či okresný úrad. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-uz-odoslal-peniaze-na-digitalne-vybavenie-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Príprava nadpredmetovej hodnotovej výchovy na ZŠ. Štátny pedagogický ústav spolu s partnermi v týchto dňoch  distribuujú na školy spoločnú výzvu a dotazník týkajúci sa zberu informácií a inšpirácií dobrých príkladov škôl v oblasti nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách. Viac TU https://www.zmos.sk/priprava-nadpredmetovej-hodnotovej-vychovy-na-zs--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia: Najväčší balík EÚ pre zelenšiu, digitálnejšie a odolnejšiu Európu. Európska komisia víta dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte Európy a dočasnom nástroji obnovy NextGenerationEU, ktorú Európsky parlament a členské štáty EÚ dosiahli v Rade. Tento balík má celkovú hodnotu 1,8 bilióna eur a po prijatí by predstavoval najväčší balík, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-najvacsi-balik-eu-pre-zelensiu-digitalnejsie-a-odolnejsiu-europu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.11.2020

COVID- 19

Usmernenie k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojej webovej stránke zverejnila nové informácie týkajúce sa sociálnych služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-priebeznemu-testovaniu-zamestnancov-a-prijimatelov-socialnych-sluzieb-na-ochorenie-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Deti v hmotnej núdzi by mohli chodiť do škôl. Ústredný krízový štáb sa na pondelkovom zasadnutí zhodol, že deti v hmotnej núdzi by mohli chodiť do škôl z dôvodu, že nemajú zabezpečené základné životné podmienky a nemajú k dispozícii ani počítač či tablet na vzdelávanie v dištančnej forme. Viac TU https://www.zmos.sk/deti-v-hmotnej-nudzi-by-mohli-chodit-do-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Návrh na ďalšie kolo testovania o 2 týždne v obciach a mestách. Návrh na ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku by sa malo týkať len okolo 500 obcí a piatich menších miest, nie celých okresov či celej krajiny. Konať by sa malo cez víkend o dva týždne (21. - 22. 11.). Tento návrh vzišiel z pondelkového rokovania ústredného krízového štábu. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-na-dalsie-kolo-testovania-o-2-tyzdne-v-obciach-a-mestach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rezort školstva už odoslal peniaze na digitálne vybavenie škôl. Rezort školstva informuje, že viac ako 6 miliónov eur na digitálnu techniku už odišlo do škôl. Pokiaľ školy peniaze nedostali je potrebné sa obrátiť na zriaďovateľa, prípadne VÚC či okresný úrad. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-uz-odoslal-peniaze-na-digitalne-vybavenie-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Žiaci ZŠ sa budú učiť o štátnych tendroch. Vyučovacia hodina o verejných nákupoch, ktorú pripravil Úrad pre verejné obstarávanie, sa oficiálne začlenila do dobrovoľných učebných osnov pre základné školy. Viac TU https://www.zmos.sk/ziaci-zs-sa-budu-ucit-o-statnych-tendroch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Rokovanie vlády SR. V stredu 11. novembra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 51. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 09. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-ro-pre-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PRIHRANIČIE
Webinár k budúcemu programu HU-SK-RO-UA 2021-2026. Spoločný technický sekretariát pre program SK-HU-RO-UA Vás pozýva na webinár, ktorého cieľom je prediskutovanie územnej analýzy budúceho cezhraničného programu NEXT SK-HU-RO-UA 2021-2026. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-k-buducemu-programu-hu-sk-ro-ua-2021-2026--oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.11.2020

ZMOS
ZMOS požaduje eurofondy čo najbližšie k samosprávam. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zásadné pripomienky k zlepšeniu čerpania eurofondov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pozaduje-eurofondy-co-najblizsie-k-samospravam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Núdzový stav sa predĺži. Núdzový stav zrejme potrvá, zmení sa režim na hraniciach, ďalšie testovanie bude v lokalitách s vysokou incidenciou - Ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku by sa malo týkať približne 500 obcí a piatich menších miest, nie celého územia. Viac TU https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-sa-predlzi--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Hasiči testujú v zelených okresoch. Hasičský a záchranný zbor vo vlastnej réžii sprevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov zelených okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/hasici-testuju-v-zelenych-okresoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizovaný zoznam mobilných odberných miest na testovanie antigénovými testami. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky aktualizovalo zoznam odberných miest. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-zoznam-mobilnych-odbernych-miest-na-testovanie-antigenovymi-testami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prehľad aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku v grafoch, tabuľkách a najmä číslach. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Pomoc bezdomovcom a poskytovateľom sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomoc bezdomovcom, ale aj poskytovateľom sociálnych služieb. Nepretržito počas celého trvania pandémie kontroluje situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a prijíma nové opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-bezdomovcom-a-poskytovatelom-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálna poisťovňa k dôchodkom z cudziny. Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú podľa zákona oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-poistovna-k-dochodkom-z-cudziny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger: Samosprávy náročné úlohy pri testovaní zvládli. Slovenské mestá a obce náročné úlohy, ktoré boli potrebné pre zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, zvládli. Po druhom kole celoplošného testovania, ktoré sa realizovalo počas uplynulého víkendu (7. - 8. novembra 2020) to skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-samospravy-narocne-ulohy-pri-testovani-zvladli--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Bezplatne vydezinfikovali už stovky priestorov. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger ocenil prácu občianskeho združenia Oravský záchranný systém, ktoré od začiatku apríla tohto roka bezplatne vydezinfikovalo stovky rôznych priestorov v regióne Oravy, Kysúc a Liptova. Viac TU https://www.zmos.sk/bezplatne-vydezinfikovali-uz-stovky-priestorov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ďalšie vlny plošného testovania. Máme za sebou druhé plošné testovanie. Zdravotníci, dobrovoľníci a armáda si ešte ani nestihli vydýchnuť a premiér Igor Matovič naznačuje, že toto testovanie nemuselo byť posledné. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-vlny-plosneho-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo „Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) zvlášť pre testované okresy a zvlášť pre netestované okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
21. ročenka pre materské školy – Predprimárne vzdelávanie 2020-2021. Viac ako 2 700 materských škôl zriadených obcami, rovnako ako ďalšie stovky cirkevných a súkromných materských škôl čakajú v najbližších týždňoch dôležité zmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/21-rocenka-pre-materske-skoly-predprimarne-vzdelavanie-2020-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Najväčší priestor na zjednodušenie verejného obstarávania je pri podlimitných zákazkách. Snaha zefektívniť, zrýchliť a tiež zjednodušiť proces verejného obstarávania je jedným z hlavných pilierov zásadnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú pripravil Úrad pre verejné obstarávanie. Viac TU https://www.zmos.sk/najvacsi-priestor-na-zjednodusenie-verejneho-obstaravania-je-pri-podlimitnych-zakazkach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

HOMEOFFICE
Flexibilnejší home-office.  Modernizáciu právnej úpravy vykonávania práce z domu, tzv. homeoffice, ako i možnosť pre zamestnancov vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie prináša najnovšia novela Zákonníka práce, ktorú 4. novembra 2020 schválila vláda. Viac TU https://www.zmos.sk/flexibilnejsi-home-office--oznam/mid/405616/.html#m_405616

6.11.2020

ZMOS
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadnú a pre samosprávu principiálnu pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predstavil-zasadne-pripomienky-k-vynosu-o-rozdelovani-vynosu-dane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Spresnený systém testovania v okresoch mimo červených okresov. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o spresnenom systéme testovania v okresoch mimo "červených okresov", ktorý vo včerajších večerných hodinách ZMOSu sprístupnili ozbrojené sily a súbežne aj rezort vnútra. Viac TU https://www.zmos.sk/spresneny-system-testovania-v-okresoch-mimo-cervenych-okresov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 6. – 8. 11. 2020. MPSVR SR na svoje webovej stránke aktualizovalo  usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 6. – 8. 11. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-sluzbach-v-dnoch-6-8-11-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

K druhému kolu celoplošného testovania. V červených okresoch je naplánovaných na sobotu 2 805 odberových miest a 2 715 tímov. V nedeľu by sa testovanie malo realizovať v 2 751 odberových miestach a zabezpečiť by ho malo 2 683 odberových tímov. Je určený aj pre tie osoby, ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/k-druhemu-kolu-celoplosneho-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kontroly na hraniciach. Na hraniciach sa spustili opätovne náhodné kontroly pri vstupe a výstupe do a z krajiny, celkovo na 40 hraničných priechodoch. Viac TU https://www.zmos.sk/kontroly-na-hraniciach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predĺženie zákazu vychádzania. Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní predĺžila zákaz vychádzania do 14. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-zakazu-vychadzania-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

5.11.2020

ZMOS
Deň materských škôl je príležitosťou poďakovať za odhodlanie a poslanie. Mestá a obce vnímajú materské školy ako mimoriadne dôležitý prvok vzdelávania aj socializácie detí. Preto Deň materských škôl vnímame ako príležitosť upútať pozornosť a oceniť všetkých, ktorí pôsobia v predškolskej výchove. Viac TU https://www.zmos.sk/den-materskych-skol-je-prilezitostou-podakovat-za-odhodlanie-a-poslanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Na pohyb v červenom okrese bude potrebné mať po nadchádzajúcom víkende aktuálny test. Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v tzv. červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/na-pohyb-v-cervenom-okrese-bude-potrebne-mat-po-nadchadzajucom-vikende-aktualny-test--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
ZŠ sa môžu zapojiť do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie majú školy možnosť zapojiť svojich riaditeľov a digitálnych koordinátorov do vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/zs-sa-mozu-zapojit-do-narodneho-projektu-it-akademia-vzdelavanie-pre-21-storocie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 7. – 8. 11. 2020 a mimoriadne odmeny. Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 7. – 8. 11. 2020 a mimoriadne odmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-sluzbach-v-dnoch-7-8-11-2020-a-mimoriadne-odmeny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizované usmernenie k poskytovaniu ambulantných sociálnych služieb. Aktualizované usmernenie k poskytovaniu ambulantných sociálnych služieb  v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 9. 11. 2020 Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovane-usmernenie-k-poskytovaniu-ambulantnych-socialnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda o gastrolístkoch. Vláda SR dnes na svojom rokovaní schválila aj novelu Zákonníka práce, ktorá rieši aj otázku gastrolístkov. Zákon nadobudne účinnosť od 1. marca 2021, vyplýva to z návrhu novely. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-o-gastrolistkoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
50. Rokovanie vlády. V stredu 4. novembra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 50. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/50-rokovanie-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-z-fondu-na-podporu-umenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: FAQ k výzve na multifunkčné centrá. Správca programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zosumarizoval najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzve LDI01 na multifunkčné centrá v NRO. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-faq-k-vyzve-na-multifunkcne-centra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cezhraničie: Séria online workshopov pre príjemcov z programu HUSKROUA ENI CBC. Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina ENI s podporou expertov TESIM organizuje pre príjemcov 1. a 2. výzvy programu sériu online workshopov v národných jazykoch. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-seria-online-workshopov-pre-prijemcov-z-programu-huskroua-eni-cbc-oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger vyzýva vládu na súčinnosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s celoplošným testovaním konštatuje, že mestá a obce podržali krajinu stále, keď bola vystavená mimoriadne náročným skúškam. Teraz samosprávy očakávajú pomoc od centrálnej vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-vyzyva-vladu-na-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS Branislav Tréger bol hosťom v relácii Téma dňa na TA3. Viac TU https://www.ta3.com/clanok/1195967/testovanie-ocami-miest-a-obci.html

COVID- 19
Druhé kolo bude, no s výnimkou okresov do 0,7 % pozitívnych. Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí, o výsledku informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Testovanie sa tak nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc. Viac TU https://www.zmos.sk/druhe-kolo-bude-no-s-vynimkou-okresov-do-0-7-pozitivnych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zákaz vychádzania od 2. novembra neplatí pre ľudí s negatívnym testom. Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-od-2-novembra-neplati-pre-ludi-s-negativnym-testom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MINISTERSTVO FINANCIÍ
Rezort financií nebude poskytovať dotácie v roku 2020. Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-financii-nebude-poskytovat-dotacie-v-roku-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes, 2.novembra 2020, zverejnilo rozhodnutie ministra, ktorým obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Nové usmernenie MŠVVaŠ SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 1. novembra 2020 usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody. Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu v nadväznosti na vyhlášku 16/2020 ÚVZ SR. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-socialnym-sluzbamv-case-obmedzenia-slobody--oznam/mid/405616/.html#m_405616

POSUN VÝZIEV PRI POZEMKOCH
Ďalšie posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.  Ministerstvo vnútra SR informuje o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov. Termín 1. hodnotiaceho kola sa posúva na 7. decembra 2020 a v 2. hodnotiaceho kola na 25. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-posuny-terminov-vyziev-na-majetkovo-pravne-vysporiadanie-pozemkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dodržiavanie Zákona o byrokracii v miestnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéry. Viac TU https://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ENVIRO
Nová webová aplikácia o stave ovzdušia. Informácie o aktuálnom stave ovzdušia ponúkne nová webová aplikácia dnesdycham.sk, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-webova-aplikacia-o-stave-ovzdusia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Výzva v oblasti kultúry otvorená. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Kultúra“ Finančného mechanizmu EHP a Nórska vyhlásilo otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy zameranú na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Termín predkladania žiadostí je do 25. 2. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-vzdelavanie-veda-vyskum-a-vyvoj-oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger vyzýva vládu na súčinnosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s celoplošným testovaním konštatuje, že mestá a obce podržali krajinu stále, keď bola vystavená mimoriadne náročným skúškam. Teraz samosprávy očakávajú pomoc od centrálnej vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-vyzyva-vladu-na-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS Branislav Tréger bol hosťom v relácii Téma dňa na TA3. Viac TU https://www.ta3.com/clanok/1195967/testovanie-ocami-miest-a-obci.html

COVID- 19
Druhé kolo bude, no s výnimkou okresov do 0,7 % pozitívnych. Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí, o výsledku informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Testovanie sa tak nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc. Viac TU https://www.zmos.sk/druhe-kolo-bude-no-s-vynimkou-okresov-do-0-7-pozitivnych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zákaz vychádzania od 2. novembra neplatí pre ľudí s negatívnym testom. Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-od-2-novembra-neplati-pre-ludi-s-negativnym-testom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MINISTERSTVO FINANCIÍ
Rezort financií nebude poskytovať dotácie v roku 2020. Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-financii-nebude-poskytovat-dotacie-v-roku-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes, 2.novembra 2020, zverejnilo rozhodnutie ministra, ktorým obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Nové usmernenie MŠVVaŠ SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 1. novembra 2020 usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody. Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu v nadväznosti na vyhlášku 16/2020 ÚVZ SR. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-socialnym-sluzbamv-case-obmedzenia-slobody--oznam/mid/405616/.html#m_405616

POSUN VÝZIEV PRI POZEMKOCH
Ďalšie posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.  Ministerstvo vnútra SR informuje o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov. Termín 1. hodnotiaceho kola sa posúva na 7. decembra 2020 a v 2. hodnotiaceho kola na 25. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-posuny-terminov-vyziev-na-majetkovo-pravne-vysporiadanie-pozemkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dodržiavanie Zákona o byrokracii v miestnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéry. Viac TU https://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ENVIRO
Nová webová aplikácia o stave ovzdušia. Informácie o aktuálnom stave ovzdušia ponúkne nová webová aplikácia dnesdycham.sk, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-webova-aplikacia-o-stave-ovzdusia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Výzva v oblasti kultúry otvorená. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Kultúra“ Finančného mechanizmu EHP a Nórska vyhlásilo otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy zameranú na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Termín predkladania žiadostí je do 25. 2. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-vzdelavanie-veda-vyskum-a-vyvoj-oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.11.2020

COVID- 19
Stanovisko ÚOOÚ SR k preukazovaniu výsledkov testovania. Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu / certifikátom z plošného testovania / aktualizácia. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-uoou-sr-k-preukazovaniu-vysledkov-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MRK
Hľadajú sa možnosti na pokračovanie programu MOPS. Rezort vnútra a splnomocnenkyňa vlády SR ubezpečujú všetky obce a mestá, ktorým končia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku koncom roka 2020 v programe Miestne občianske poriadkové služby, že intenzívne hľadajú možnosti pre identifikáciu dostupných finančných zdrojov, ktoré umožnia spustiť ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na túto službu. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-moznosti-na-pokracovanie-programu-mops-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

FOND OBNOVY
Združenie miest a obcí Slovenska získavalo podporu na to, aby sme s Fondu obnovy dokázali získať financie na obnovu hnedých zón. Napokon táto téma dominovala na rokovaní Komory miest, Komory obcí, ale aj Rady ZMOS. Rezort dopravy a výstavby chce z Fondu obnovy financovať aj renováciu zanedbaných brownfieldov v intravilánoch miest. Viac TU https://www.zmos.sk/renovacia-brownfieldov-z-fondu-obnovy-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Primeraná minimálna mzda pre pracovníkov v EÚ. Komisia navrhla Smernicu o primeranej minimálnej mzde v EÚ, ktorou chce zabezpečiť, aby boli pracovníci v Únii chránení primeranou minimálnou mzdou umožňujúcou dôstojný život, a to bez ohľadu na to, kde pracujú. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-primerana-minimalna-mzda-pre-pracovnikov-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Posilnenie opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie v celej EÚ. Európska komisia prináša ďalší súbor opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu, záchranu životov a posilnenie odolnosti vnútorného trhu. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-posilnenie-opatreni-v-oblasti-pripravenosti-a-reakcie-v-celej-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Oznam pre občanov – COVID 19

publikované dňa 28. októbra 2020

Oznamujeme občanom, že testovanie na COVID – 19 sa v obci Lukovištia

uskutoční dňa : 31.10.2020 v kultúrnom dome v Lukovištiach

Čas testovania : od 7,00 hod. do 22,00
hod. Prestávka od 12,00 do 13,00. hod.

 

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu Obce


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 26. októbra 2020


INFORMÁCIA všetkým organizátorom aktivačnej činnosti v okrese Rimavská Sobota

publikované dňa 21. októbra 2020


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

publikované dňa 21. októbra 2020


Newsletter október 2020

publikované dňa 01. októbra 2020

28.10.2020

ZMOS
Dajme im prednosť. Ukážme ľudskosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s blížiacim sa celoplošným testovaním apeluje na mestá, obce, široké organizačné tímy, aby spolu s obyvateľmi, ktorí sa počas víkendu prídu testovať, dali pri návšteve odberného miesta prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, aj tehotným matkám a ich sprievodu. Viac TU https://www.zmos.sk/dajme-im-prednost-ukazme-ludskost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

J. Naď: Ochranné prostriedky zabezpečí štát, obce však môžu pomôcť. Dezinfekciu a ochranné prostriedky na účely víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 poskytne samosprávam štát. Môžu však pomôcť a zabezpečiť pre svojich dobrovoľníkov dezinfekciu, rúška či rukavice. Výdavky sa im preplatia podobne ako pri voľbách. Viac TU https://www.zmos.sk/j-nad-ochranne-prostriedky-zabezpeci-stat-obce-vsak-mozu-pomoct--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Informácia k úprave harmonogramu testovania. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so zabezpečením logistiky odborných miest pre celoplošné testovanie dáva do pozornosti nasledovné. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-uprave-harmonogramu-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rokovania zastupiteľstiev po rozšírení núdzového stavu. Združenie miest a obcí Slovenska sa obrátilo na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s požiadavkou na usmernenie vo vzťahu k rokovaniam obecným a mestských zastupiteľstiev. V tejto súvislosti dávame do pozornosti avizované stanovisko, ktoré potvrdilo právny názor ZMOS, ktorý sme pôvodne publikovali na web stránke. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovania-zastupitelstiev-po-rozsireni-nudzoveho-stavu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kamery a ich využitie na monitorovanie hustoty a počtu osôb pred odberným miestom. Kamery obcí a miest a ich prípadné využitie na monitorovanie hustoty a počtu osôb pred testovacím odberným miestom pri plošnom testovaní – usmernenie. Viac TU https://www.zmos.sk/kamery-a-ich-vyuzitie-na-monitorovanie-hustoty-a-poctu-osob-pred-odbernym-miestom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Často kladené otázky a odpovede pre zamestnávateľov v súvislosti s celoplošným testovaním. Dávame Vám do pozornosti ako zamestnávateľom často kladené otázky v súvislosti s celoplošným testovaním, ktoré sú zverejnené na somzodpoveny.sk. Viac TU https://www.zmos.sk/casto-kladene-otazky-a-odpovede-pre-zamestnavatelov-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Metodické usmernenie pre ZŠ a ŠZŠ. Usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ŠZŠ platné od 26. 10. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicke-usmernenie-pre-zs-a-szs-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizovaný manuál pre školy a školské zariadenia k 26.10.2020. Dávame Vám do pozornosti aktualizáciu manuálu opatrení pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva a pre špeciálne výchovné zariadenia k 26. októbru 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-manual-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-k-26-10-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS  
Upozornenie pre MAS k zverejneniu harmonogramu výziev v 2021. RO pre IROP upozorňuje miestne akčné skupiny, na povinnosť zverejniť Indikatívny harmonogram výziev na rok 2021 na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/upozornenie-pre-mas-k-zverejneniu-harmonogramu-vyziev-v-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MRK
Chystá sa ďalšia výzvy v rámci programu Miestny rozvoj a inklúzia. Správca programu – Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci  Grantov  Nórska 2014-2021 informuje o  plánovanom vyhlásení  výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu  Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Viac TU

https://www.zmos.sk/chysta-sa-dalsia-vyzva-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-a-inkluzia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

27.10.2020

ZMOS
Manuál ZMOS k celoplošnému testovaniu Spoločná zodpovednosť 3. VERZIA. Táto aktualizácia dokumentu reaguje na výsledky rokovania Ústredného krízového štábu, zo dňa 26. októbra 2020. Zmeny z druhej verzie sú vyznačené červeným písmom a modrou farbou sme vyznačili zmeny zo spomínaného rokovania Ústredného krízového štábu. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-zmos-k-celoplosnemu-testovaniu-spolocna-zodpovednost-3-verzia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnancov. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnancov v súvislosti s potrebami aktuálnej situácie. Viac TU https://www.zmos.sk/vzor-potvrdenia-zamestnavatela-pre-zamestnancov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vytvoril pomocnú ruku. Okrem iného ponúka najčastejšie otázky a odpovede a možnosti samospráv pomôcť si radou aj materiálne. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vytvoril-pomocnu-ruku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vranovský ZMOS ponúka informačný leták. Regionálne Združenie miest a obcí Vranovského regiónu spracovalo informačný leták, ktorý je vhodný do schránok na informovanie obyvateľov o detailných informáciách k celoplošnému testovaniu. Hlavne dokáže pomôcť v lokalitách so sťaženým prístupom k internetu, prípadne bez pokrytia obecným rozhlasom. Viac TU https://www.zmos.sk/vranovsky-zmos-ponuka-informacny-letak--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Celoplošné testovanie iba počas víkendu. Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude realizovať počas najbližšieho víkendu, a to počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.). V pondelok o tom rozhodol ústredný krízový štáb, počas zasadnutia o tom informoval premiér Igor Matovič. Viac TU https://www.zmos.sk/celoplosne-testovanie-iba-pocas-vikendu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Koronavírus a spracúvanie osobných údajov. súvislosti s preventívnymi opatreniami, ktoré Slovensko zavádza pre obmedzenie šírenia vírusu COVID-19 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky reaguje na najčastejšie otázky pri spracúvaní osobných údajov týkajúce sa napríklad práce z domu či overovania veku pri vstupe do obchodných prevádzok vo vzťahu k Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva. Viac TU https://www.zmos.sk/koronavirus-a-spracuvanie-osobnych-udajov--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Karanténa mimo domova – možnosti. Ministerstvo dopravy a výstavby SR spoločne s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska sumarizujú kontakty na ubytovacie zariadenia, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú poskytnúť svoje služby pre účely karantény. Viac TU https://www.zmos.sk/karantena-mimo-domova-moznosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Aktuálny manuál pre školy a školské zariadenia. V nadväznosti na opatrenia pre školy platné od 26. októbra 2020 dávame do pozornosti aktuálny manuál  pre školy a školské zariadenia. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualny-manual-pre-skoly-a-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIROFOND
Envirofond informuje o predkladaní žiadostí v oblasti: Ochrana a využívanie vôd. Environmentálny fond zverejnil v piatok 23. októbra 2020 informáciu o tom, že v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť podpory B: Ochrana a využívanie vôd  je možné predkladať žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí sú uvedení v aktuálne zverejnenej Špecifikácii činností podpory na rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/envirofond-informuje-o-predkladani-ziadosti-v-oblasti-ochrana-a-vyuzivanie-vod--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Sociálne služby a sociálna pomoc. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na sociálne služby a sociálna pomoc. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-socialne-sluzby-a-socialna-pomoc-oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.10.2020

ZMOS
Šéf ZMOS-u: Opatrenia k pilotnej fáze robili samosprávy za pochodu. Všetky opatrenia k pilotnej fáze celoplošného testovania na COVID-19 robili samosprávy za pochodu a v krátkom čase. Po stretnutí s dolnokubínskym primátorom Jánom Prílepkom na to poukázal predseda Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Pracovníci samosprávy podľa neho robili na hranici svojich síl a s vedomím, že to robia pre svojich obyvateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/sef-zmos-u-opatrenia-k-pilotnej-faze-robili-samospravy-za-pochodu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Branislav Tréger upozornil predsedu vlády na pomoc komunálnym podnikom. Predsedu vlády Slovenskej republiky upozornil na nesplnenie avizovanej pomoci pre komunálne podniky a požaduje ich zaradenie medzi subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-upozornil-predsedu-vlady-na-pomoc-komunalnym-podnikom--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Prehľad nových opatrení proti pandémii koronavírusu. Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobyt v prírode v okrese bydliska. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-novych-opatreni-proti-pandemii-koronavirusu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálne služby počas zákazu vychádzania a zhromažďovania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo  dôležité oznamy týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb počas zákazu vychádzania a zhromažďovania. Viac TU https://www.zmos.sk/socialne-sluzby-pocas-zakazu-vychadzania-a-zhromazdovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie k zhromažďovaniu a čakaniu počas pilotného testovania. Ministerstvo obrany dnes zverejnilo organizačné usmernenie k priebehu testovania obyvateľov Oravy a Bardejova na prítomnosť ochorenia COVID-19 týkajúce sa zhromažďovania a čakania na testovanie v priebehu dnešného dňa a nasledujúcich dvoch dní testovania. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-zhromazdovaniu-a-cakaniu-pocas-pilotneho-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dôležité usmernenie k dobrovoľníkom počas testovania. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií informovala ZMOS, že pri plošnom testovaní sa stretávajú s nesprávnym označením osôb, ktoré pomáhajú pri zabezpečení jeho úspešného a hladkého priebehu, na čo je potrebné dbať pri rozlišovaní medzi dobrovoníckou zmluvou a dohodou o vykonaní práce. Preto ponúkajú stručné vysvetlenie rozdielov. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite-usmernenie-k-dobrovolnikom-pocas-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne opatrenia pre školy platné od 26. októbra 2020. V nadväznosti na aktuálnu situáciu dávame do pozornosti rozhodnutie ministra školstva s aktuálnymi opatreniami po školy platnými od 26. októbra 2020 vrátane zverejneného kontrolného listu pre riaditeľov škôl pri prechode na dištančné vzdelávanie. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-platne-od-26-oktobra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

ŠKOLSTVO
Rezort školstva podporí digitálne technológie na školách. Ministerstvo školstva podporí sumou 6 miliónov eur nákup digitálnych technológií pre základné a stredné  školy z vlastných zdrojov. Školy dostanú financie v sume od 500 do 4 000 eur na nákup webkamier, konektorov, routerov či novej techniky. Rezort sa dohodol s operátormi na navýšení hlasových hovorov a dát pre učiteľov, o ktorý môžu požiadať cez svoje EDU ID. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-podpori-digitalne-technologie-na-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
Výber z metodickej a vzdelávacej činnosti ÚVO. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil výber z metodickej a vzdelávacej činnosti za 3. štvrťrok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyber-z-metodickej-a-vzdelavacej-cinnosti-uvo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

23.10.2020

COVID – 19
Od 24. októbra do 1. novembra je vyhlásený zákaz vychádzania. Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér Igor Matovič s ďalšími členmi vlády o tom informovali po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády vo štvrtok 22. októbra 2020 večer. Viac TU https://www.zmos.sk/od-24-oktobra-do-1-novembra-je-vyhlaseny-zakaz-vychadzania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NAVRHNITE LAUREÁTA
Návrhy na laureátov za prínos v oblasti ľudských práv. Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv, ktorá prebieha do 25.novembra 2020. Predkladať môžete návrhy na expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ich práv a svojím príbehom prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame ľudských práv. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-na-laureatov-za-prinos-v-oblasti-ludskych-prav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Výzva na podporu komplexného prístupu v MRK v PSK. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OPĽZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v šiestich obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami v Prešovskom kraji. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-mrk-v-psk-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Program ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020: aktualizovaná príručka pre prijímateľa. Dávame do pozornosti všetkým príjemcom cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 aktualizáciu Príručky na implementáciu projektu. Viac TU https://www.zmos.sk/program-eni-cbc-huskroua-2014-2020-aktualizovana-prirucka-pre-prijimatela--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vedenia zoskupením krajín v Dunajskej stratégii sa ujíma Slovensko. Stratégia EÚ pre Dunajský región spája subjekty naprieč hranicami zo 14 členských a nečlenských krajín EÚ. Vedenia zoskupenia 14 krajín sa ujíma Slovensko.  Dunajská stratégia je jednou zo štyroch makroregionálnych stratégií EÚ podporovanou aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami Viac TU https://www.zmos.sk/vedenia-zoskupenim-krajin-v-dunajskej-strategii-sa-ujima-slovensko--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Budúca spoločná poľnohospodárska politika vstupuje do fázy rokovaní. Európska komisia víta dohodu ministrov členských krajín zodpovedných za poľnohospodársku (Rady EÚ), ktorí a dohodli na takzvanom všeobecnom prístupe k návrhom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vstupuje do fázy rokovaní a dosiahnutia kompromisu medzi orgánmi EÚ. V piatok bude predmetom rokovania Európskeho parlamentu. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-buduca-spolocna-polnohospodarska-politika-vstupuje-do-fazy-rokovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

20.10.2020

ZMOS
Kaliňák: O testovaní sme sa dozvedeli neférovým spôsobom. Expert na samosprávu zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák upozorňuje v súvislosti s celoplošným testovaním na nedostatok informácií, časovú tieseň a zložitú logistiku. Viac TU https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566102-kalinak-o-testovani-sme-sa-dozvedeli-neferovym-sposobom/?fbclid=IwAR1EOXcPf8AEblJ2PJjkBEVt966_3fiB8qhJGeZ5i8BMGnV0MNwGj5nK07w

CELOŠTÁTNE TESTOVANIE
Celoštátne testovanie obyvateľstva SR. Vláda SR rokovala v nedeľu 18. októbra 2020 o jedinom bode, ktorý aj schválila, a to o Návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu. Viac TU https://www.zmos.sk/celostatne-testovanie-obyvatelstva-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Podpora sociálnych služieb v čase pandémie. Mimoriadne odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností v čase krízovej situácie pôjde pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom jednorazovej dotácie. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-socialnych-sluzieb-v-case-pandemie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ÚVO predstavuje novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie predstavil vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Zachováva princíp súťaživosti, verejné obstarávanie by sa malo zrýchliť, posilniť sa má transparentnosť a verejná kontrola. Zaviesť by sa podľa návrhu mal napríklad inštitút špekulatívnych námietok. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-predstavuje-novelizaciu-zakona-o-verejnom-obstaravani--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Odborná diskusia k novele zákona o verejnom obstarávaní
. Úrad pre verejné obstarávanie otvára odbornú diskusiu k zásadnej novele zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády SR a Národný integrovaný reformný plán „Moderné a úspešné Slovensko“. Viac TU https://www.zmos.sk/odborna-diskusia-k-novele-zakona-o-verejnom-obstaravani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Dotácia na mimoriadne odmeny v boji proti COVID-19. Dotácia na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v prvej línii boja proti COVID – 19. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacia-na-mimoriadne-odmeny-v-boji-proti-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MIMOVLÁDNY SEKTOR
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-humanitarna-pomoc-a-rozvojova-spolupraca-oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.10.2020

ZMOS
ZMOS pozná ďalšie dáta. Aktuálne sa týkajú problematiky túlavých zvierat. Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili aj k problematike túlavých zvierat. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pozna-dalsie-data-aktualne-sa-tykaju-problematiky-tulavych-zvierat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS má ďalší úspešný projekt. Aktuálne sa bude orientovať na Ukrajinu. Združenie miest a obcí Slovenska uspelo pri schvaľovaní nového projektu. Intenzívna slovensko – ukrajinská spolupráca potrvá 24 mesiacov a bude mať konkrétne parametre udržateľnosti aj užitočnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ma-dalsi-uspesny-projekt-aktualne-sa-bude-orientovat-na-ukrajinu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Úrad verejného zdravotníctva opäť vydal prísnejšie opatrenia. Týkajú sa napríklad prevádzky a hromadných podujatí, či nosenia rúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-opat-vydal-prisnejsie-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zasadnutia zastupiteľstiev v krízovej situácii. V zmysle vydaného nového Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15. októbra 2020 majú zasadnutia obecných/mestských zastupiteľstiev udelenú výnimku zo zákazu hromadných podujatí, nakoľko tieto sa uskutočňujú v zmysle zákona, samozrejme za dodržania prísnych hygienických regulácií uvedených v predmetnom opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/zasadnutia-zastupitelstiev-v-krizovej-situacii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIFOROND
Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov dotáciou z Environmentálneho fondu na rok 2020. Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov dotáciou z Environmentálneho fondu na rok 2020 - aktualizácia. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-ziadatelov-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-dotaciou-z-environmentalneho-fondu-na-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Päť princípov pre transparentné a efektívne IT. Vláda SR minulý týždeň schválila päť princípov pre transparentné a efektívne IT. Posledný Odpočet plnenia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správ konštatuje, že pri digitalizácii Slovensko zaostáva. Viac TU https://www.zmos.sk/pat-principov-pre-transparentne-a-efektivne-it-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INTERREG
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Dátum uzavretia výzvy je 15. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-interreg-v-a-sk-cz--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Z energeticko-environmentálnych aktualít. Európska komisia predstavila podobu nového európskeho Bauhaus. Vytvorenie nového Bauhausu je súčasťou stratégie označenej ako „vlna obnovy“, ktorú včera Európska komisia zverejnila. Viac TU https://www.zmos.sk/-europska-komisia-z-energeticko-environmentalnych-aktualit-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky? Dávame Vám do pozornosti online diskusiu Euractiv Slovensko „Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky?“ Európska zelená dohoda prináša pre spoločnosť príležitostí a výzvy, s ktorými sa musíme vysporiadať na všetkých úrovniach riadenia. Vhodnou komunikáciu smerom k tým najnižšie - občanom, docielime efektnejšie a adresnejšie uchopenie ekologických politík, a tým a ekologických výziev a príležitostí. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-presvedcivo-komunikovat-ambiciozne-ekologicke-politiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

15.10.2020

ZMOS
Branislav Tréger tlmočil predsedovi vlády zásadný postoj k návrhu rozpočtu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom tlmočil premiérovi postoj ZMOS k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-tlmocil-predsedovi-vlady-zasadny-postoj-k-navrhu-rozpoctu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej novele zákona. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl. https://www.zmos.sk/zmos-adresoval-rezortu-skolstva-zasadne-pripomienky-k-aktualnej-novele-zakona--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Ohniská nákazy COVID-19. Analýza prípadov ochorenia COVID-19 a informácia o ohniskách nákazy - Úrad verejného zdravotníctva SR od začiatku pandémie COVID-19 transparentne informuje o vývoji epidemiologickej situácie a o povahe ohnísk nákazy v jednotlivých regiónoch, kde výskyt ochorenia COVID-19 neustále rastie. Viac TU https://www.zmos.sk/ohniska-nakazy-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Spoločná dohoda o koordinácií cestovných obmedzení v EÚ. Európski ministri EÚ včera rozhodli o odporúčaní pre celoeurópsky semafor v dôsledku pandémie koronavírusu. EÚ chce v pandémii lepšie koordinovať cestovné obmedzenia. Viac TU https://www.zmos.sk/spolocna-dohoda-o-koordinacii-cestovnych-obmedzeni-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KOMUNÁLNE ODPADY
Metodická pomôcka k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Ministerstvo životného prostredia SR na základe požiadavky Združenia miest a obcí  Slovenska vypracovalo metodickú pomôcku k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicka-pomocka-k-moznosti-pouzitia-prijmov-z-poplatkov-za-ulozenie-odpadov-na-skladku-odpadov-alebo-odkalisko--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFO Z ROKOVANIA VLÁDY
43. rokovanie vlády. V stredu 14. októbra 2020 o 6.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 43. rokovanie vlády. Viac TU  https://www.zmos.sk/43-rokovanie-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dokumenty k školskému programu pre ovocie, zeleninu a mlieko. Rezort pôdohospodárstva rozvoj vidieka pre zabezpečenie vykonávania Školského programu zverejnilo dokumenty, ktoré majú zaistiť kontinuitu programu aj pre školský rok 2020/2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dokumenty-k-skolskemu-programu-pre-ovocie-zeleninu-a-mlieko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Kultúra a duchovné hodnoty. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri tentokrát sa zameraním na kultúrne a duchovné hodnoty. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-kultura-a-duchovne-hodnoty-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠTÁTNA POMOC
EK oznámila predĺženie dočasného rámca štátnej pomoci. Európska komisia predĺženie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu podnikov počas koronakrízy a predstavila štvrtý dodatok k tomuto rámcu. Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 13. októbra 2020 oznámila predĺženie Dočasného rámca štátnej pomoci a zároveň predstavila Štvrtý dodatok k tomuto rámcu. Viac TU https://www.zmos.sk/ek-oznamila-predlzenie-docasneho-ramca-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

INTERREG
Predĺženie termínu 8. kola Interreg SK-AT. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predlžuje termín 8. hodnotiaceho kola – termíny o predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko na 30.11.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-terminu-8-kola-interreg-sk-at-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Kvality života v európskych mestách. Európska komisia zverejnila správu o kvalite života v európskych mestách počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest. Zo Slovenska hodnotilo kvalitu života v slovenských mestách 1400 respondentov. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-kvality-zivota-v-europskych-mestach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.10.2020

ZMOS
ZMOS má zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom. Združenie miest a obcí Slovenska dnes v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadnú pripomienku k novele zákona vo vzťahu k hlavným kontrolórom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ma-zasadnu-pripomienku-k-novele-zakona-vo-vztahu-k-hlavnym-kontrolorom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS skúma postoje samospráv k internetu. Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v prieskumoch. V aktuálnom období hľadá odpovede na to, aký prístup majú samosprávy a ich obyvatelia k internetu, či samosprávy budujú verejné wifi zóny, prípadne či žiaci na školách majú možnosti online vzdelávania a či majú samosprávy možnosť vysielať rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom internetu. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-internetu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podpísanou novelou sa stabilizuje systém triedeného zberu. Novelou zákona o odpadoch, ktorú schválila 24.9. 2020 Vláda SR a v piatok 9.10.2020 podpísala prezidentka SR sa čiastočne stabilizuje systém triedeného zberu v obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/podpisanou-novelou-sa-stabilizuje-system-triedeneho-zberu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Kultúra v čase obmedzení. Rezort kultúry informuje, že počas zákazu hromadných podujatí môžu umelecké súbory skúšať. Múzea, galérie a knižnice ostávajú otvorené a podliehajú opatreniam ako ostatné prevádzky. Viac TU https://www.zmos.sk/kultura-v-case-obmedzeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Rezort regionálneho rozvoja zjednodušuje IROP. Rezort regionálneho rozvoja avizuje, že zjednodušené opatrenia pre IROP by mali umožniť do tohto roka efektívne dočerpať 109 miliónov eur, inak o nich prídeme. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-regionalneho-rozvoja-zjednodusuje-irop-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Novela zákona o verejnom zdraví. Vláda SR včera schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá je reakciou na okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Rozširuje sa tiež predmet úpravy tohto zákona. Opatrenia ÚVZSR budú mať po novom charakter všeobecne záväzných právnych predpisov, to znamená vyhlášok. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-verejnom-zdravi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Konflikt záujmov - metodika k verejnému obstarávaniu. Konflikt záujmov / prehľad metodickej činnosti a rozhodovacej praxe - Jednou z kľúčových okolností, ktoré ohrozujú spravodlivú súťaž, je existencia konfliktu záujmov. Viac TU https://www.zmos.sk/konflikt-zaujmov-metodika-k-verejnemu-obstaravaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ŠTÁTNA POMOC
Európska komisia predĺžila platnosť mapy regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku do decembra 2021. Európska komisia dospela k záveru, že predĺženie platnosti mapy regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021 spĺňa kritériá zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, keďže je v súlade s podmienkami stanovenými v Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a zároveň s predĺženým obdobím ich uplatňovania, ktoré Európska komisia oznámila 2. júla 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-predlzila-platnost-mapy-regionalnej-pomoci-pre-slovensku-republiku-do-decembra-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci. Európska komisia dňa 2. 7. 2020 predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci, ktorých platnosť by sa skončila na konci roku 2020. Po konzultácii s členskými štátmi a vzhľadom na súčasnú krízu, sa rozhodla Európska komisia vykonať úpravy existujúcich pravidiel s cieľom zmierniť hospodársky a finančný vplyv prepuknutia COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-predlzila-platnost-urcitych-pravidiel-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.10.2020

ZMOS
ZMOS predišiel krízovým situáciám. Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev. Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev. Parlament následne prijal v upravenej forme zmenu v zákone a vzhľadom k aktuálnej situácii je opätovne možné využiť neosobné formy rokovania zastupiteľstiev. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predisiel-krizovym-situaciam-opat-je-mozne-elektronicke-rokovanie-zastupitelstiev--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Detaily k sprísneným opatreniam. V najbližších dňoch sa na Slovensku sprísnia protiepidemické opatrenia, informovali o tom členovia Ústredného krízového štábu po jeho zasadnutí v nedeľu 11. októbra. Viac TU https://www.zmos.sk/detaily-k-sprisnenym-opatreniam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Možnosti obstarania stavebných prác. Úrad verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov novú infografiku „Možnosti obstarania stavebných prác“, ktorá v prehľadnej forme mestám a obciam približuje viaceré spôsoby, ako je možné stavebné práce korektne obstarať a zrealizovať. Viac TU https://www.zmos.sk/moznosti-obstarania-stavebnych-prac-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MIESTNE AKČNÉ SKUPINY
Usmernenie k výzvam MAS v súvislosti so zmenou RO. Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR týkajúce sa používania v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-vyzvam-mas-v-suvislosti-so-zmenou-ro-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 

ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
Výzva na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry. Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-modernizaciu-zdravotnickej-infrastruktury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Rezort kultúry mapuje dopady covid-19 na pracovníkov v kultúre. Rezort kultúry  mapuje ekonomické dopady pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Záujemcovia vrátane nadácií, neziskových organizácií, občianskych spoločností, atď. môžu vyplniť formulár dostupný na webovej stránke ministerstvá. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-kultury-mapuje-dopady-covid-19-na-pracovnikov-v-kulture-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Online platforma krajín V4 boji proti pandémii. Zástupcovia z viacerých rezortov krajín V4 uprednostňujú pred spoločným uzatváraním hraníc, radšej online operatívnu komunikácia, zdieľanie skúseností a včasné informovanie sa o pripravovaných krokoch. O prínose online zdieľania skúseností k hľadaniu efektívnych riešení na miestnej úrovni s súvislosti s dopadmi pandémie so susedmi sa presvedčilo aj ZMOS v prvej vlne pandémie. Viac https://www.zmos.sk/online-platforma-krajin-v4-v-boji-proti-pandemii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.10.2020

ZMOS
ZMOS ruší snem. Najväčšie rokovanie združenia presúva na neurčito. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s pandémiou presúvalo pôvodný májový snem na jeseň. Mal sa uskutočniť v utorok 13. októbra 2020. V dôsledku aktuálnej pandemickej situácie sa najväčšie rokovanie združenia presúva na neurčito. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-rusi-snem-najvacsie-rokovanie-zdruzenia-presuva-na-neurcito--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Komplexná pozemková reforma - východiskový materiál. Komplexná pozemková reforma ako nutná podmienka obnovy hospodárstva Slovenskej republiky je dokument vypracovaný expertami viacerých organizácií. Viac TU https://www.zmos.sk/komplexna-pozemkova-reforma-vychodiskovy-material--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVENSKÁ SPORITEĽNA – PARTNER ZMOS
Atraktívna výzva Nadácie Slovenskej sporiteľne. Výzva na predkladanie projektov v grantovom programe #mamnato špeciál. Cieľom grantového programu je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/atraktivna-vyzva-nadacie-slovenskej-sporitelne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Inšpirujte sa zelenými škôlkami. Najväčší environmentálny výchovno-vzdelávací program na svete a na Slovensku udelil  medzinárodný certifikát programu Zelená škola 12 školám. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujte-sa-zelenymi-skolkami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

FINANCIE
Zmeny v rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ministerstvo financií SR zverejnilo prehľad zmien z rozpočtovej oblasti vyplývajúcich zo zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-rozpoctovych-pravidlach-uzemnej-samospravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

SOCIÁLNE
Terénni asistenti COVID v obciach s MRK.  Terénni asistenti COVID budú v obciach s rómskymi komunitami, v ktorých nie sú tzv. pomáhajúce profesie a neprebiehajú žiadne projekty spolupracovať pri zamedzení šírenia koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/terenni-asistenti-covid-v-obciach-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
Výsledky doplnkových volieb do orgánov samosprávy obcí. ŠÚ SR zverejnil výsledky doplnkových volieb do orgánov samosprávy obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/vysledky-doplnkovych-volieb-do-organov-samospravy-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Nový desaťročný plán na podporu Rómov v EÚ
. Európska komisia tento týždeň prijala nový desaťročný plán zahŕňajúci návrh odporúčania Rady na podporu Rómov v EÚ. Zameriava sa na sedem kľúčových oblastí: rovnosť, začlenenie, účasť, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-novy-desatrocny-plan-na-podporu-romov-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

8.10.2020

VLÁDA
40. rokovanie vlády SR. V stredu 7. októbra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 40. rokovanie vlády. Vláda okrem iného schválila aj nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/40-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Otvorené výzvy ÚPSVR na podporu zamestnávania. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasuje možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 3 a pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č. 2. Viac TU https://www.zmos.sk/otvorene-vyzvy-upsvr-na-podporu-zamestnavania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMENA ADRESÁTA
Zmena adresáta - RO pre IROP. S účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza Integrovaný regionálny operačný program pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V tejto súvislosti došlo k zmene adresáta-subjektu a nie korešpondenčnej adresy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-adresata-ro-pre-irop-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Finančného ohodnotenie učiteľov v európskych krajinách. Na začiatku týždňa sme si pripomenuli Svetový deň učiteľov a pri tejto príležitosti zverejnila sieť Európskej komisie Eurydice svoju výročnú správu o platoch učiteľov. Podľa tejto správy k najväčším zvýšeniam nástupného platu došlo v krajinách strednej a východnej Európy. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-financneho-ohodnotenie-ucitelov-v-europskych-krajinach-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Pozvánka „Eurofondy menia poľsko-slovenské pohraničie“. Interreg Poľsko – Slovensko Vás pozýva na webinár „Eurofondy menia poľsko-slovenské pohraničie. Objavte cezhraničné projekty Interreg”, ktorý sa uskutoční 14. októbra 2020 v rámci osláv 5. Poľských dní v Prešove a Európskeho dňa spolupráce. Viac TU https://www.zmos.sk/pozvanka-eurofondy-menia-polsko-slovenske-pohranicie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Predĺženie termínu výzvy pre nezávislú kultúru. Fond na podporu umenia predĺžil prijímanie žiadostí v rámci mimoriadnej výzvy do 8. októbra. Výzva je určená najmä na pomoc pre jednotlivcov pôsobiacich v oblasti divadla, tanca, hudby, literatúry a vizuálneho umenia. Predĺženie výzvy je z dôvodu nevyčerpania alokovaných zdrojov. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-terminu-vyzvy-pre-nezavislu-kulturu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

5.10.2020

ZMOS
ZMOS poukazuje na zásah do originálnych kompetencií. Rezortu vnútra zaslal zásadnú nesúhlasnú pripomienku. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú pripomienku vo vzťahu k navrhovanej zmene o zrušení oznamovacej povinnosti podnikateľských subjektov k samosprávam. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-poukazuje-na-zasah-do-originalnych-kompetencii-rezortu-vnutra-zaslal-zasadnu-nesuhlasnu-pripomienku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vypracoval manuál k priestupkom v samosprávach – II. časť. V pokračovaní v danej problematike sme sa sústredili na ďalšie konkrétne aspekty. Súčasťou manuálu sú aj užitočné prílohy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-k-priestupkom-v-samospravach-ii-cast--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Tri nové aktivity rezortu práce na podporu zamestnanosti Novým projektom podporíme 8 000 nezamestnaných. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných „Pracuj, zmeň svoj život“. Viac TU https://www.zmos.sk/tri-nove-aktivity-rezortu-prace-na-podporu-zamestnanosti-novym-projektom-podporime-8-000-nezamestnanych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Starostlivosť o deti vo vylúčených komunitách. Dávame Vám do pozornosti publikáciu Trendy v rannej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku, ktorú pripravila Karpatská nadácia v spolupráci s nadáciou Ekopolis. Viac TU https://www.zmos.sk/starostlivost-o-deti-vo-vylucenych-komunitach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Od 1. októbra platí na Slovensku núdzový stav. Núdzový stav vyhlásila vláda z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Viac TU https://www.zmos.sk/od-1-oktobra-plati-na-slovensku-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dočasné kontroly na maďarsko-slovenskej hranici. Od 1. septembra pristúpila maďarská vláda k dočasnému obnoveniu hraničných kontrol. Od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom, s výnimkou tých, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt v Maďarskej republike a tiež na základe výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/docasne-kontroly-na-madarsko-slovenskej-hranici--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Vzdelávanie pre verejných obstarávateľov cez zodpovednevo.uvo.gov. Bola spustená nová webová stránka projektu Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý realizuje Úrad pre verejné obstarávanie spolu s Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Viac TU https://www.zmos.sk/vzdelavanie-pre-verejnych-obstaravatelov-cez-zodpovednevo-uvo-gov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Analýza systému vnútornej kontroly v mestách a obciach. Najvyšší kontrolný úrad vypracoval analýzu systéme vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/analyza-systemu-vnutornej-kontroly-v-mestach-a-obciach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Grantová výzva Nadácie Pontis pre školy. Nadácia Pontis spolu s ďalšími partnermi zlepšuje podmienky pre rozvoj detí inovatívnym a zážitkovým spôsobom a prináša aj učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na hodinách. Viac TU https://www.zmos.sk/grantova-vyzva-nadacie-pontis-pre-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Granty EHP a Nórska a programy INTERREG sú súčasťou nového rezortu. Na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo dňa 04. júna 2020 bola od 1.10.2020 vykonaná delimitácia Finančného mechanizmu EHP a Nórska a cezhraničných a nadnárodných programov Interreg  na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-a-programy-interreg-su-sucastou-noveho-rezortu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Spoznaj oblasti neziskového sektora na Slovensku: Dobrovoľníctvo. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri sa zameraním na dobrovoľníctvo. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznaj-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-dobrovolnictvo-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Vyjadrite sa k používaniu 1 a 2-centových euromincí. Európska komisia spustila proces posúdenia vplyvu používania 1- a 2-centových euromincí v krajinách EÚ. Na základe spätnej väzby od občanov, ktorými sme aj my v samospráve, a všetkých zainteresovaných strán následne Komisia koncom roka 2021 rozhodne, o zaokrúhľovaní cien pre hotovostné platby v eurozóne s presnosťou na 5 centov. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-vyjadrite-sa-k-pouzivaniu-1-a-2-centovych-eurominci-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

KONFERENCIA K CYKLODOPRAVE
Konferencia o bezpečných cyklotrasách. Nadácia Ekopolis pozýva aj odborníkov z miest a obcí na konferenciu Zvýšenie bezpečnosti na cestách Dunajskej oblasti pre všetkých účastníkov premávky, ktorá sa uskutoční online 15. októbra 2020 od 10,00 do 12,30. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-o-bezpecnych-cyklotrasach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

1.10.2020

ZMOS
ZMOS víta pomoc ÚRHH obciam pri výpočte úrokov v dôsledku pandémie COVID-19. Úrad pre reguláciu hazardných hier pripravil manuál, ktorý má napomôcť mestám a obciam pri výpočte úrokov z odkladu odvodov uhrádzaných z prevádzkovania hazardných hier. Tie môžu obci v dôsledku pandémie zaplatiť prevádzkovatelia hazardných hier v posunutom termíne. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vita-pomoc-urhh-obciam-pri-vypocte-urokov-v-dosledku-pandemie-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS rokoval s generálnym riaditeľom TASR. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger rokoval s generálnym riaditeľom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Vladimírom Puchalom. Okrem iného bilancovali doterajšiu spoluprácu a diskutovali o aktivitách pre ďalšie obdobie. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-rokoval-s-generalnym-riaditelom-tasr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID-19
Nové opatrenia ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  vydal nové opatrenie  pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí. Nové opatrenia sa týkajú aj samosprávnych orgánov. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
Návrhy zmien vo verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie pripravuje úpravu legislatívneho prostredia v oblasti verejného obstarávania. Navrhované zmeny majú zrýchliť a zjednodušiť verejné obstarávanie, ako aj reagovať na aktuálnu situáciu v spojitosti s následkami pandémie koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-zmien-vo-verejnom-obstaravani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Parlament schválil novelu zákona o hazarde. Poslanci NR SR 29. septembra 2020 schválili novelu zákona o hazardných hrách, ktorou umožnia obciam, aby zakázali hazardné hry prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce bez potreby petície občanov obce. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-novelu-zakona-o-hazarde-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Aktuálne výzvy v OP Životné prostredie. Prinášame Vám aktuálne výzvy pre miestne územné samosprávy  v rámci Operačného programu životného prostredia týkajúce sa vodozádržných opatrení, komunálneho odpadu, vodných tokov, manažmentu mimoriadnych situácií, ovzdušia, atď.  V niektorých výzvach sa vyhlasujú posledné termíny na predkladanie žiadosti v súčasnom programovom období. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-vyzvy-v-op-zivotne-prostredie-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Uzavretie 4. kola výzvy zameranej na prístup k pitnej vode. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít na 1. decembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/uzavretie-4-kola-vyzvy-zameranej-na-pristup-k-pitnej-vode-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÓRSKE GRANTY  
Seminár k výzve na miestny rozvoj a inklúziu. Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ financovaného z Nórskych grantov 2014-2021, oznamuje, že Informačný seminár k výzve na podporu intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám, sa uskutoční online formou 15.10.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/seminar-k-vyzve-na-miestny-rozvoj-a-inkluziu-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 21. september 2020