Novinky z diania v obci

Deň narcisov

publikované dňa 14. jún 2021

Den narcisov

Dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc, súvisiacu s komunikáciou našej jedinej verejno-prospešnej zbierky - Deň narcisov. Veľmi potrebujeme, aby sa informácie o jeho konaní dostali do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí.

Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný - 25. ročník - Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska. Vzhľadom na fakt, že rakovina je choroba, ktorá  je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku, nemôže mať prestávku ani naša činnosť, ani podpora onkologických pacientov a ani samotná zbierka Deň narcisov, ktorá je najväčším zdrojom nášho príjmu.

 

Boli by sme Vám preto veľmi vďační, ak by ste prostredníctvom Vašich komunikačných kanálov pomohli informovať širokú verejnosť. Či už prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí, miestnych novín, prípadne miestneho rozhlasu. Možnosti prezentácie ponecháme na Vašom zvážení. Veríme, že Deň narcisov je v 25-tom roku jeho organizovania dobre známy, ľudia ho radi podporia, keďže na Slovensku takmer nenájdeme rodinu, ktorá by nemala skúsenosť s onkologickým ochorením.  Veríme, že mnohí mali možnosť využiť i naše služby a pomoc v prípade, ak sa ich rakovina dotkla.

 

Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná - ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky. Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. V niektorých mestách a obciach Slovenska nájdu ľudia vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako môžu podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné  zaslať SMS na skrátené číslo 848 (SMS v hodnote 3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcisy a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón).

Ďalšie možnosti podpory Dňa narcisov sú uvedené v priloženej tlačovej správe. Viac informácii nájdete aj na www.dennarcisov.sk

 

Hlavná komunikačná kampaň zbierky Deň narcisov prebieha v termíne 7. - 20. júna 2021, preto aj Vás prosíme o podporu komunikácie v tomto období.

 

Kompletné materiály sú k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:  https://oc.fortress.sk/s/zZpBjRX2Fd4SWZb Nájdete tam:

- hlavný vizuál – plagáty v tlačovej kvalite

-  tlačovú správu spolu s fotografiami

-  rozhlasový spot (ak by ste mali možnosť jeho vysielania v miestnom rozhlase)

-  základné vizuály


Kompletné podporné materiály k online komunikácii (základné online bannery, vizuál príspevkov na sociálne siete, virtuálny narcis) sú k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:

https://www.dennarcisov.sk/storage/app/media/downloads/online-a-social.zip Pri online banneroch Vás prosíme o prelink na náš web https://www.dennarcisov.sk/Prvýkrát využívame takúto formu Vášho oslovenia vzhľadom k situácii, na ktorú nikto z nás nebol pripravený. Už minulý rok sme dúfali, že sa toho roku stretneme v uliciach. Nie je to možné a tak nám zostáva dúfať, že tak, ako vo svojom živote každý občas potrebuje pomoc, dokážeme ju aj poskytovať. Úprimne Vám ďakujeme, ak nám akúkoľvek formu pomoci budete môcť poskytnúť - či už z pozície zástupcov miest a obcí, prípadne i z pozície osobnej, keďže mnoho z Vás má vlastné komunikačné kanály, ste rešpektovaní a sledovaní veľkým množstvom ľudí. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sme Vám k dispozícii.

So želaním pevného zdravia, s vďakou a úctou,

tím Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine SR


Newsletter jún 2021

publikované dňa 03. jún 2021

30.6.2021

ZMOS

Kropenie ciest aj fontány spríjemňujú tropické leto. Negatívne dopady horúcich dní na zdravie a komfort ľudí znižujú rôzne aktivity v mestách a obciach. Zvyšujú vlhkosť, znižujú prašnosť aj enormnú záťaž na ľudský organizmus. Viac TU https://www.zmos.sk/kropenie-ciest-aj-fontany-sprijemnuju-tropicke-leto--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VIDEOKOMENTÁR MICHALA KALIŇÁKA: Využívajme náš potenciál, nech nám nezostanú oči pre plač. Slovensko má obrovskú výhodu – tou je prírodné a kultúrne bohatstvo, ktoré láka turistov do krajiny. Kedysi mimoriadne úspešný cestovný ruch, ktorý zamestnával státisíce ľudí, krachuje. Viac TU https://www.zmos.sk/videokomentar-michala-kalinaka-vyuzivajme-nas-potencial-nech-nam-nezostanu-oci-pre-plac--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID
Informácia z rokovania Ústredného krízového štábu. Ústredný krízový štáb zasadal v pondelok 28. júna k aktuálnej epidemickej situácii a systému kontrol na štátnych hraniciach, súčasne sa zaoberal
 aj opatreniami na hraniciach, avšak oznámia ich až po stredajšom rokovaní vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-ustredneho-krizoveho-stabu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

       

Prázdniny a pandemická OČR: Kedy možno dávku naďalej poberať. Aj počas letných školských prázdnin môžu v niektorých životných situáciách rodičia či iní poistenci dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné. Môže sa tak stať v prípade detí materských škôl, ktoré budú počas prázdnin príslušným orgánom uzatvorené alebo ak takéto dieťa ochorie a potvrdí to lekár. Podobne nárok na dávku vznikne aj v prípade školopovinných detí do 16 rokov veku, ktoré ochorejú a potrebu ošetrovania im potvrdí lekár. S dávkou tiež môžu rátať poistenci detí do 11 rokov veku, ktorým lekár nariadi karanténu či izoláciu. Viac TU https://www.zmos.sk/prazdniny-a-pandemicka-ocr-kedy-mozno-davku-nadalej-poberat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Každý jeden zaočkovaný pomôže udržať školy otvorené od septembra. Lepšia epidemická situácia od septembra napomôže tomu, aby mohli ostať školy otvorené. Koronavírus sa má šíriť viac tam, kde sa zaočkuje málo ľudí. To môže zhoršiť situáciu v nemocniciach aj na školách. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling preto vyzýva občanov, aby využili očkovanie a pomohli nielen svojmu zdraviu, ale aj k fungujúcim školám. Viac TU https://www.zmos.sk/kazdy-jeden-zaockovany-pomoze-udrzat-skoly-otvorene-od-septembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Žiaci sa môžu do stredy 30. júna prihlásiť do výboru pre zmeny vo vzdelávaní. K zmenám v školstve prispejú okrem učiteľov a odborníkov aj samotní žiaci. Od 13. júna do 30. júna sa môžu žiaci prihlásiť do Žiackeho poradného výboru. Viac TU
https://www.zmos.sk/ziaci-sa-mozu-do-stredy-30-juna-prihlasit-do-vyboru-pre-zmeny-vo-vzdelavani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SAŽP - Hurá prázdniny. Slovenská agentúra životného prostredia tesne pred bránami letných prázdnin, v jedno horúce piatkové popoludnie, preverila schopnosti malých aj veľkých Bystričanov v triedení odpadu. Akcia s názvom Hurá prázdniny spojila 25. júna 2021 viaceré organizácie pôsobiace v Banskej Bystrici a okolí. Viac TU https://www.zmos.sk/sazp-hura-prazdniny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Legislatíva nebráni zariadeniam sociálnych služieb byť „animal friendly“. Zákon o sociálnych službách neustanovuje povinnosť poskytovateľa sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou prijať klienta aj so zvieraťom. Avšak tento zákon to ani nezakazuje. Psa, resp. iné zviera prijímateľa sociálnej služby môže takéto zariadenie „ubytovať“ na základe žiadosti klienta pod podmienkou, že s tým poskytovateľ sociálnej služby v konkrétnom zariadení súhlasí. Viac TU
https://www.zmos.sk/legislativa-nebrani-zariadeniam-socialnych-sluzieb-byt-animal-friendly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rokovanie sociálnych partnerov. V pondelok 28. júna sa uskutočnilo rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. Po prvýkrát sa na rokovaní sociálnych partnerov zúčastnil aj zástupca Spoločných odborov Slovenska, nového člena Hospodárskej a sociálnej rady SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-socialnych-partnerov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

HAZARD
Vo viacerých mestách sa pečatia technické zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier. Úrad pre reguláciu hazardných hier podnikol akciu na dodržiavanie ustanovení zákona o hazardných hrách a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon). Viac TU
https://www.zmos.sk/vo-viacerych-mestach-sa-pecatia-technicke-zariadenia-na-prevadzkovanie-hazardnych-hier-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

UNICEF 

UNICEF hľadá pamätníkov pomoci UNNRA. Bolo to v zime roku 1946. Fotograf sprevádzajúci zásielky pomoci UNRRA odfotil v Rožňave 9-ročné dievčatko. Stálo bosé na snehu, na priedomí vojnou poškodeného domu. Žilo s tetou a strýkom, pretože jej vojna vzala oboch rodičov. Viac TU https://www.zmos.sk/unicef-hlada-pamatnikov-pomoci-unnra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

29.6.2021 

ZMOS

ZMOS uplatnil zásadné pripomienky k pozemkovým úpravám. Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadné pripomienky k Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR z dielne rezortu pôdohospodárstva. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-uplatnil-zasadne-pripomienky-k-pozemkovym-upravam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Komunálny Spravodajca k postupu miest a obcí pri projektoch na pozemkoch v správe SPF. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-k-postupu-miest-a-obci-pri-projektoch-na-pozemkoch-v-sprave-spf--oznam/mid/405616/.html#m_405616

       

ZMOS apeluje: Pomôžme susedom. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s minulotýždňovou prírodnou katastrofou v Juhomoravskom kraji dáva do pozornosti možnosť finančnej podpory na zmiernenie osobných aj materiálnych škôd. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-apeluje-pomozme-susedom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID
Začalo sa generovanie európskych očkovacích preukazov. Národné centrum zdravotníckych informácií začalo minulý piatok s generovaním Digitálnych COVID preukazov EÚ. Tie sa od soboty priebežne a automaticky posielajú na mailové adresy ľudí, ktorí si za uplynulé týždne požiadali o dočasný očkovací certifikát. Viac TU https://www.zmos.sk/zacalo-sa-generovanie-europskych-ockovacich-preukazov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Zvyšuje sa príspevok za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Štát navyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Rovnako to platí aj pre osoby, ktoré v roku 2022 dovŕšia vek potrebný na získanie starobného dôchodku. S novou výškou príspevku môžu zariadenia rátať od januára budúceho roka. Viac TU https://www.zmos.sk/zvysuje-sa-prispevok-za-opatrovanie-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Slovenská ekonomika po druhej vlne ožíva. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Ministerstva financií Slovenskej republiky, podľa ktorej ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a zotaví sa už v tomto roku. Viac TU https://www.zmos.sk/slovenska-ekonomika-po-druhej-vlne-oziva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRNE PAMIATKY
Poznáme podporené žiadosti z programu Obnovme si svoj dom 2021. Ministerstvo kultúry prerozdelí 5 miliónov eur v podprograme „1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“ programu „Obnovme si svoj dom“. Viac TU https://www.zmos.sk/pozname-podporene-ziadosti-z-programu-obnovme-si-svoj-dom-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠPORT
Európsky týždeň športu 2021 sa blíži. Európsky týždeň športu sa uskutoční aj tento rok od 23. do 30. septembra 2021 pod motto: Buď športovo aktívny po celý rok a za každých okolností. V tomto týždni budú prebiehať športové aktivity v 42 európskych krajinách. Kampaň #BeActive štartuje každoročne 23.6. na sviatok Olympijského dňa. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-tyzden-sportu-2021-sa-blizi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Webinár: Ako sa efektívne učiť online. Národné osvetové centrum pripravilo webinár „Ako sa efektívne učiť online?“, ktorý sa uskutoční 13. júla 2021 od 10,00 do 12,00. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-ako-sa-efektivne-ucit-online--oznam/mid/405616/.html#m_405616

25.6.2021

ZMOS

DEŇ KOMUNÁLU na Horehroní. Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Regionálnym združením miest a obcí Horehronia dnes v Brezne organizovalo DEŇ KOMUNÁLU. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-na-horehroni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Peťo Káčer zavítal do Banskej Bystrice. Charitatívna tour je už za polovicou. Združenie miest a obcí Slovenska aj tento rok podporuje charitatívnu cyklojazdu KÁČER NA BICYKLI. Viac TU https://www.zmos.sk/peto-kacer-zavital-do-banskej-bystrice-charitativna-tour-je-uz-za-polovicou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Očkovanie dostupné už aj u ambulantného lekára. Ministerstvo zdravotníctva informuje prostredníctvom svojej webovej stránky o novej možnosti očkovať sa priamo u svojho lekára. Od 23. júna majú ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast možnosť zapojiť sa do očkovacieho procesu. Očkovať sa bude vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech. Očkovanie sa tak stane pre ľudí ešte dostupnejším. Viac TU https://www.zmos.sk/ockovanie-dostupne-uz-aj-u-ambulantneho-lekara-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Poslanecká novela školského zákona. Poslanci NR SR 22. júna schválili návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/poslanecka-novela-skolskeho-zakona-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dotácie na stravu. Poslanci NR SR schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-stravu-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Poslanci NR SR v utorok 22. júna schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-prispevkoch-na-podporu-nahradnej-starostlivosti-o-dieta-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zmeny v súvislosti s chovom a držaním psov. Plénum v utorok schválilo návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-suvislosti-s-chovom-a-drzanim-psov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zákon o športe je v druhom čítaní. Poslanci NR SR posunuli novelu zákona o športe do druhého čítania. Novela zákona má za cieľ znižovať negatívne dôsledky krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov. Viac TU https://www.zmos.sk/zakon-o-sporte-je-v-druhom-citani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Rokovanie vlády. Združenie miest a obcí  informuje, že v stredu 23. júna rokovala vláda SR a schválila nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-oznam-7/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Finančná podpora z balíka REACT-EÚ pre kultúrne inštitúcie. Slovensko žiada o finančnú podporu z balíka REACT-EÚ pre kultúrne inštitúcie. Cieľom je zmierniť dopad koronakrízy a pripraviť ich na podobné situácie v budúcnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/financna-podpora-z-balika-react-eu-pre-kulturne-institucie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY
Ministerstvá posúdia svoju schopnosť čerpať eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR informuje, že jednotlivé rezorty majú do septembra posúdiť svoju schopnosť čerpať eurofondy. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstva-posudia-svoju-schopnost-cerpat-eurofondy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
Prezentácie z webinára k výzve na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo prezentácie z webinára, k výzve zameranej na individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby. Viac TU https://www.zmos.sk/prezentacie-z-webinara-k-vyzve-na-poskytovanie-miestnej-obcianskej-poriadkovej-sluzby-oznam/mid/405616/.html#m_405616

21.6.2021

ZMOS

S primátorom Sabinova o problémoch samospráv i o MAS-kách. Viaceré aktuálne samosprávne témy boli predmetom stretnutia predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera s primátorom Sabinova Michalom Repaským. Viac TU https://www.zmos.sk/s-primatorom-sabinova-o-problemoch-samosprav-i-o-mas-kach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DEŇ KOMUNÁLU v Revúcej a Martine. Združenie miest a obcí Slovenska aj koncom minulého týždňa po dohode s regionálnymi združeniami realizovalo DEŇ KOMUNÁLU. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-v-revucej-a-martine--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od 21. júna 17 zelených okresov a 1 červený podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 21. júna bude na Slovensku 17 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 45 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 15 okresov bude v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) bude jeden okres a jeden okres bude červený (II. stupeň varovania). Viac TU https://www.zmos.sk/od-21-juna-17-zelenych-okresov-a-1-cerveny-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za máj 2021. Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to májové výsledky sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2. Viac TU https://www.zmos.sk/vysledky-sekvenovania-pozitivnych-vzoriek-za-maj-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenie hlavného hygienika k postupom pri organizácii zotavovacích podujatí. Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenie na základe ustanovenia § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-postupom-pri-organizacii-zotavovacich-podujati-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o službách zamestnanosti. Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/poslanci-nr-sr-schvalili-novelu-zakona-o-sluzbach-zamestnanosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Poslanecké plénum  v piatok 18. júna  schválilo vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-statnej-sprave-v-skolstve-a-skolskej-samosprave-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Oboznámte sa s vykonávaním programu Interreg V-A SK-CZ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako spoločný technický sekretariát pre Interreg V-A SK-CZ zverejnilo vykonávanie programu Interreg V-A SK-CZ a výročnú správu za rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-oboznamte-sa-s-vykonavanim-programu-interreg-v-a-sk-cz-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
Diskusie k vízii rozvoja a podpory rómskej národnostnej kultúry. Možnosť viacerých zdrojov financovania, zviditeľnenie činnosti, či spolupráca s partnerskými organizáciami. To sú niektoré z očakávaní, ktoré majú subjekty pôsobiace v oblasti rómskej kultúry, venujúce sa kultúrno-osvetovej činnosti, vzdelávaniu  alebo umeleckej činnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/diskusie-k-vizii-rozvoja-a-podpory-romskej-narodnostnej-kultury-oznam/mid/405616/.html#m_405616   

 

EK
Európska komisia: Prvé ponaučenie po pandémii do budúcnosti. Európska komisia tento týždeň predložila oznámenie o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19 z uplynulých 18 mesiacov, ktoré poslúžia ako základ  pre zlepšenie opatrení či už na úrovni EÚ alebo národnej. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-prve-ponaucenie-po-pandemii-do-buducnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

18.6.2021

ZMOS

Živá diskusia na ďalšom sneme R-ZMO. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger sa zúčastnil XXXI. Snemu Regionálneho združenia miest a obcí (R-ZMO) okresov Zvolen, Detva a Krupina. Uskutočnil sa v stredu 16. júla 2021 na Látkach (okres Detva). Viac TU https://www.zmos.sk/ziva-diskusia-na-dalsom-sneme-r-zmo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               Opustil nás Ján Žofčák https://www.zmos.sk/opustil-nas-jan-zofcak--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Kontroly vykonáva polícia v rámci bežného výkonu služby. Od 7. do 13. júna 2021 skontrolovali 30 189 osôb. Zistili 1 prípad porušenia lekárom stanovenej karantény a 39 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok. Celkovo policajti uložili 23 pokút vo výške 1 840 eur, ďalších 16 previnilcov vyriešili napomenutím. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-vysledky-policajnych-kontrol-dodrziavania-protiepidemiologickych-opatreni-oznam-2/mid/405616/.html#m_405616

 

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal novú vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest . Viac TU https://www.zmos.sk/nova-vyhlaska-uradu-verejneho-zdravotnictva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OPĽZ
Zmena č. 4 vo výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 4  výzvy s kódom zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-c-4-vo-vyzve-zameranej-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
Oznam a uzavretí 3. hodnotiaceho kola výzvy na dobudovanie inžinierskych sietí v prostredí MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o uzavretí termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sietí. Viac TU https://www.zmos.sk/oznam-a-uzavreti-3-hodnotiaceho-kola-vyzvy-na-dobudovanie-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OP KŽP
Usmernenie k Výzve na zvládanie mimoriadnych udalostí a odstraňovanie ich následkov na lokálnej a regionálnej úrovni. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.6.2021 Usmernenie č. 1 k 66. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí a odstraňovanie ich následkov na lokálnej a regionálnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-vyzve-na-zvladanie-mimoriadnych-udalosti-a-odstranovanie-ich-nasledkov-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Manuál prevencie počas horúčav. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej web stránke manuál prevencie počas horúčav. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-prevencie-pocas-horucav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
ÚVO - Neplatnosť zmluvy uzatvorenej vo VO v novom podcaste. Kedy môže Úrad pre verejné obstarávanie „napadnúť“ platnosť zmluvy ? Aké dôsledky z toho vyplývajú pre verejného obstarávateľa ? Odpovede na tieto ako aj ďalšie otázky spojené s touto témou sa dozviete v novom podcaste, ktorý si pre vás pripravila Paulína Vargicová z odboru legislatívno-právneho. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-neplatnost-zmluvy-uzatvorenej-vo-vo-v-novom-podcaste-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Schválenie úpravy piatich operačných programov pre Slovensko a Francúzsko. Viac ako 453 miliónov eur pre Slovensko a Francúzsko na vyrovnanie sa so sociálnymi a ekonomickými dôsledkami koronakrízy. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-schvalenie-upravy-piatich-operacnych-programov-pre-slovensko-a-francuzsko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia: Únia schválila digitálny COVID preukaz EÚ. Predsedovia troch inštitúcií EÚ, Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie, sa tento týždeň zúčastnili na oficiálnom podpísaní nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ, čím zavŕšili legislatívny proces. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-unia-schvalila-digitalny-covid-preukaz-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

15.6.2021

ZMOS

VIDEOKOMENTÁR MICHALA KALIŇÁK Mečiarov „dar“ nám spôsobuje komplikácie. Jeden volebný obvod je téma, pri ktorej už politici viackrát sľubovali, že ju zmenia. Realita je však taká, že „dar“ expremiéra Vladimíra Mečiara sa doteraz nevyriešil. A tento „dar“ spôsobuje to, že do parlamentu sa dostávajú poslanci, ktorí majú toľko volebných krúžkov, ako je počet obyvateľov malej obce. Prečo? Nik netuší. Dokonca fakt, že tu máme jeden volebný obvod, má ešte jeden negatívny aspekt – fungujeme tak ako jedna z mála krajín vo svete. Viac TU https://www.zmos.sk/videokomentar-michala-kalinak-meciarov-dar-nam-sposobuje-komplikacie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR uverejnil informácie k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku. Prezentácia obsahuje údaje súčasného stavu vo vzťahu k pandémii COVID-19, ich premietnutie do COVID automatu a tiež vývoj situácie v okolitých krajinách. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-6/mid/405616/.html#m_405616

 

Od 14. júna platia nové pravidlá pri vstupe na Slovensko. Od pondelka dnes platí nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme podľa cestovného semaforu, ktorý vláda schválila 9. júna 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/od-14-juna-platia-nove-pravidla-pri-vstupe-na-slovensko--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Počas druhej vlny pandémie pomáhalo v ZSS a CDR 29 študentov. Počas najnáročnejšieho obdobia pandémie sa o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a o deti v centrách pre deti a rodiny staralo aj 29 študentov sociálnej práce. Ide o študentov partnerských vysokých škôl, ktoré sa koncom minulého roka zapojili do Memoranda o spolupráci. Viac TU https://www.zmos.sk/pocas-druhej-vlny-pandemie-pomahalo-v-zss-a-cdr-29-studentov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Audit digitálnych technológií na školách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu po prvýkrát detailne mapuje potreby digitálnych technológií v základných a stredných školách prostredníctvom elektronického dotazníka do 2. júla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/audit-digitalnych-technologii-na-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Príležitosť pre mladých ľudí ovplyvňovať verejné politiky v oblasti výchovy a vzdelávania. Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zriadil Žiacky poradný výbor prostredníctvom neho dostanú žiaci a žiačky príležitosť vyjadrovať sa k zmenám v oblasti vzdelávania, mládežníckych politík a prinášať aj vlastné podnety. O členstvo sa môže uchádzať akýkoľvek mladý človek od 6. ročníka základnej školy až po posledný ročník stredných škôl. Prihlasovanie sa je otvorené do 30. júna 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/prilezitost-pre-mladych-ludi-ovplyvnovat-verejne-politiky-v-oblasti-vychovy-a-vzdelavania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DOPLŇUJÚCE KOMUNÁLNE VOĽBY
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí. Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 235/2021 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 23. októbra 2021. Rozhodnutie č. 235/2021 Z. z. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-predsedu-nr-sr-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Program Spojme hlavy Nadácie pre deti Slovenska otvorený. Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak spojme hlavy! Spoločne toho dokážeme omnoho viac. Prihlás sa do konca júna 2021 do programu Nadácie pre deti Slovenska Spojme hlavy a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste, obci či dedine. Termín na prihlásenie je do 30. júna 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/program-spojme-hlavy-nadacie-pre-deti-slovenska-otvoreny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.6.2021

ZMOS

Slovensko-ukrajinský workshop predstavil inovatívne riešenia našich miest a obcí. Podpore slovensko-ukrajinskej spolupráce na úrovni miest a obcí bol venovaný online workshop (10.6.2021), ktorý realizovalo Združenie miest a obcí v spolupráci s jedným z projektových partnerov - Združením ukrajinských miest. Viac TU https://www.zmos.sk/slovensko-ukrajinsky-workshop-predstavil-inovativne-riesenia-nasich-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Estónske mesto Otepää hľadá partnerskú obec na Slovensku. Malé estónske mesto Otepää so sedemtisícovým počtom obyvateľov je najznámejšie centrum zimných športov v Pobaltí a zimné hlavné mesto Estónska. Mesto ma seriózny záujem o nadviazanie a rozvíjanie partnerských aktivít so slovenským mestom alebo obcou. Viac TU https://www.zmos.sk/estonske-mesto-otepaa-hlada-partnersku-obec-na-slovensku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZASIELKOVŇA – PARTNER ZMOS
Doprajte obyvateľom dostupné doručovanie vďaka Z-BOXom. Združenie miest a obcí Slovenska prednedávnom informovalo o spolupráci ZMOSu so spoločnosťou Zásielkovňa, vďaka ktorej môžete ponúknuť obyvateľom svojej obce oveľa dostupnejšiu alternatívu poštových služieb. Sme tu preto, aby sme im uľahčovali a spríjemňovali život a dostupné doručovanie tovaru je dnes toho už bežnou súčasťou. Viac TU https://www.zmos.sk/doprajte-obyvatelom-dostupne-dorucovanie-vdaka-z-boxom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od 14. júna 6 zelených okresov a 2 červené podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 14. júna bude na Slovensku šesť okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 49 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 19 okresov bude v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) budú tri okresy, dva okresy budú červené (II. stupeň varovania). Viac TU https://www.zmos.sk/od-14-juna-6-zelenych-okresov-a-2-cervene-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ - Informácia k potvrdenému výskytu variantu B.1.621 pandemického vírusu v SR. Úrad verejného zdravotníctva - na Slovensku bola laboratórne potvrdená prítomnosť variantu B.1.621 pandemického vírusu, ktorý bol prvýkrát detegovaný v Kolumbii. Vedci ho odhalili prostredníctvom rutinného sekvenovania SARS-CoV-2 pozitívnych vzoriek. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-informacia-k-potvrdenemu-vyskytu-variantu-b-1-621-pandemickeho-virusu-v-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Úrad verejného zdravotníctva vydal tri nové vyhlášky. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného  zdravotníctva SR vydal tri nové vyhlášky. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-vydal-tri-nove-vyhlasky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Nová výzva na zvyšovanie kapacít MŠ z IROP už čoskoro. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR čoskoro zverejní výzvu v objeme 13 miliónov eur z IROP, ktorá bude určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok – od verejných, súkromných až po cirkevné, a to vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-vyzva-na-zvysovanie-kapacit-ms-z-irop-uz-coskoro--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY
MAS: Aktualizované najčastejšie nedostatky vo výberovom procese Žiadostí o príspevok. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ako RO pre IROP zverejnilo šiestu verziu zoznamu najčastejších nedostatkov vo výberovom procese Žiadostí o príspevok. Viac TU https://www.zmos.sk/mas-aktualizovane-najcastejsie-nedostatky-vo-vyberovom-procese-ziadosti-o-prispevok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva na poskytovanie miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach s MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-poskytovanie-miestnych-obcianskych-poriadkovych-sluzieb-v-obciach-s-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO

ÚVO zorganizoval medzinárodný workshop o zelenom VO. Úrad pre verejné obstarávanie zorganizoval online workshop s názvom Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie s medzinárodnou účasťou zástupcu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), poslanca Európskeho parlamentu, viacerých odborníkov na problematiku ekológie alebo zeleného verejného obstarávania z Českej republiky a zo Slovenska. Cieľom workshopu bolo priblížiť vyhlasovateľom súťaží a odbornej verejnosti ekologické témy s prepojením na environmentálne charakteristiky v procese zeleného verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-zorganizoval-medzinarodny-workshop-o-zelenom-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

7.6.2021

ZMOS
Predseda ZMOS navštívil zástupcov kysuckých samospráv. Spoločné rokovanie Združenia miest a obcí Kysúc (ZMOK) sa v piatok 4. júna 2021 uskutočnilo v obci Zákopčie (okres Čadca). Zástupcovia samosprávy z Kysúc hovorili o viacerých aktuálnych témach. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-navstivil-zastupcov-kysuckych-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OZNAM
Mapovanie detských dopravných ihrísk. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti snahu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o oživenie detských dopravných ihrísk, ktoré by synergicky prepojili pohybové aktivity a dopravné povedomie u detí, si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri ďalšom rozvíjaní tejto myšlienky v mestách a obciach na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/mapovanie-detskych-dopravnych-ihrisk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od 7. júna 2 zelené okresy a 3 červené podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 7. júna budú dva okresy už v zelenej farbe (stupeň monitoring), 39 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 29 okresov bude v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) bude 6 okresov, tri okresy budú červené (II. stupeň varovania) a žiadny okres naďalej nie je bordový. Viac TU https://www.zmos.sk/od-7-juna-2-zelene-okresy-a-3-cervene-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Nové rozdelenie okresov podľa rizikovosti. Vláda v stredu 2. júna schválila na svojom rokovaní Návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-rozdelenie-okresov-podla-rizikovosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Pravidlá pre reštaurácie a obdobné prevádzky. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej web stránke manuál pre bezpečnú reštauráciu resp. pre obdobné prevádzky. Viac TU https://www.zmos.sk/pravidla-pre-restauracie-a-obdobne-prevadzky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 3. júna 2021 usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-aktivitam-pred-letnymi-prazdninami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rezort školstva chce testovať tak, aby boli letné tábory pre všetky deti. Epidemiologický tím povolil fungovanie letných táborov. Podmienkou je však PCR test. Ak by to mala byť prekážka, pre ktorú by sa ich veľké množstvo detí a žiakov nemohlo zúčastniť, rezort školstva je pripravený konzultovať to. Riešením by mohli byť antigénové testy alebo preplatenie PCR testov pre tých, ktorí oň požiadajú. Vyhlásil to v posledný deň pracovného výjazdu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-chce-testovat-tak-aby-boli-letne-tabory-pre-vsetky-deti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
Hľadajú sa hodnotitelia projektov sociálnych služieb venovaných deťom a ich ochrane. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-hodnotitelia-projektov-socialnych-sluzieb-venovanych-detom-a-ich-ochrane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FINANCIE
Ministerstvo financií SR zverejnilo správu o bilancii štátneho rozpočtu k 31. máju 2021. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že podľa uverejnenej správy štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2021 schodok vo výške 3 483,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 659,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1 006,5 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 347,1 mil. eur. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-financii-sr-zverejnilo-spravu-o-bilancii-statneho-rozpoctu-k-31-maju-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616          

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Z 13. a 14. platu je už potrebné zaplatiť odvody. Sociálna poisťovňa informuje na svojej web stránke o povinnosti zamestnávateľov k zaplateniu sociálnych odvodov z 13. a 14. platu. Viac TU https://www.zmos.sk/z-13-a-14-platu-je-uz-potrebne-zaplatit-odvody--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

              

ÚVO
ÚVO - Otvorenie Stáleho pracoviska v Košiciach. Úrad pre verejné obstarávanie zavŕšil proces zriaďovania stálych pracovísk otvorením svojej poslednej kancelárie v Košickom samosprávnom kraji, ktorá sa nachádza v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré mesto. Viac TU  https://www.zmos.sk/uvo-otvorenie-staleho-pracoviska-v-kosiciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Výzva pre malé projekty 2021 z Fondu SK-NIC. Máte dobrý nápad, ale Vám chýbajú prostriedky? Malá výzva z Fondu SK-NIC je už otvorená, do 15. júla 2021. Na podporu internetovej komunity je vyčlenených 100 000 eur. Viac TU  https://www.zmos.sk/vyzva-pre-male-projekty-2021-z-fondu-sk-nic--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

WEBINÁR
Problematika sociálneho podnikania – bezplatné online webináre. Problematika sociálneho podnikania, nezištná pomoc či spolupráca so sociálnymi podnikmi v záujme obojstranného napredovania. Ak sú práve toto témy, ktoré vás zaujímajú, v tom prípade sú plánované bezplatné webináre sú určené práve vám. Viac TU https://www.zmos.sk/problematika-socialneho-podnikania-bezplatne-online-webinare--oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.6.2021

ZMOS
Premiér: So zástupcami samospráv sme sa dohodli na kvartálnych stretnutiach. Premiér Eduard Heger sa dohodol so zástupcami samospráv, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združením samosprávnych krajov, na pravidelných kvartálnych stretnutiach. Predseda vlády to oznámil vo štvrtok po prvom takomto stretnutí na Úrade vlády SR s tým, že ak na Slovensku očakávame úplnú obnovu, bez spolupráce centrálnej vlády a samospráv to nepôjde. Viac TU https://www.zmos.sk/premier-so-zastupcami-samosprav-sme-sa-dohodli-na-kvartalnych-stretnutiach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DEŇ KOMUNÁLU v Zborove a Giraltovciach. Združenie miest a obcí Slovenska v stredu a štvrtok pokračovalo v podujatí DEŇ KOMUNÁLU. Aj tieto rokovania v regiónoch kopírovali mnohé problémy, s ktorými sa stretávajú mestá a obce naprieč krajinou. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-v-zborove-a-giraltovciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               Lúčime sa so starostom Jelenca Ivanom Vargom. Viac TU https://www.zmos.sk/lucime-sa-so-starostom-jelenca-ivanom-vargom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Otvorená čakáreň na očkovanie vakcínou Sputnik V. Záujemcovia o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V sa od 1. júna môžu registrovať na očkovanie prostredníctvom stránky www.korona.gov. Prvá osoba má byť zaočkovaná 7. júna, v každom kraji sa bude táto vakcína podávať v jednom vakcinačnom centre. Viac TU https://www.zmos.sk/otvorena-cakaren-na-ockovanie-vakcinou-sputnik-v-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616            

 

Kontroly protipandemických opatrení. Ministerstvo vnútra SR informuje na svojej web stránke o aktuálnych výsledkoch policajných kontrol týkajúcich sa dodržiavania protipandemických opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/kontroly-protipandemickych-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

INTERREG
Interreg SK-AT: Aktualizácia Príručky pre prijímateľov. Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejnil novú verziu Príručky pre prijímateľov, v. 3.2, účinnú od 01.06.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/interreg-sk-at-aktualizacia-prirucky-pre-prijimatelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Vláda prerokovala Správu o prevencii kriminality za rok 2020. Ministerstvo vnútra SR informuje  prostredníctvom svojej web stránky o tom, že v stredu 3. júna vláda prerokovala Správu o prevencii kriminality za rok  2020. Dokument obsahuje a  sumarizuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do budúcnosti. Prioritnými oblasťami preventívnych aktivít zostávajú kriminalita v online priestore, online bezpečnosť, trestné činy páchané na deťoch a mládeži či domáce násilie. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-prerokovala-spravu-o-prevencii-kriminality-za-rok-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Nariadenie vlády v súvislosti s opatrením hospodárskej mobilizácie. V stredu 2. júna bol na rokovaní vlády schválený   Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nariadenie-vlady-v-suvislosti-s-opatrenim-hospodarskej-mobilizacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616       

 

Alternatívne riešenie sporov je na dobrej ceste. Ministerstvo spravodlivosti SR informuje prostredníctvom svojej web stránky o využívaní mediácie v civilnom práve, v rámci národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ Viac TU https://www.zmos.sk/alternativne-riesenie-sporov-je-na-dobrej-ceste--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

DOTÁCIA
Dotácie na detské ihriská bez bariér. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje na svoje web stránke o plánovanom postavení nových ekologických detských ihrísk bez bariér. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-detske-ihriska-bez-barier-oznam/mid/405616/.html#m_405616             

              

NKÚ
NKÚ: Nedostatočná kontrola kvality podzemných vôd. Najvyšší kontrolný úrad SR konštatuje, že kvalita podzemných zdrojov pitnej vody je nedostatočne kontrolovaná. Štátne orgány v pôsobnosti rezortu životného prostredia, zodpovedné za monitoring kvality vodných zdrojov, nemajú dostatočné a presné informácie. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-nedostatocna-kontrola-kvality-podzemnych-vod--oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.6.2021

ZMOS
Rokovala sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Témami utorkového rokovanie Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS bola problematiky integrovaných územných stratégií a miestnych akčných skupín v novom programovom období 2021-2027. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovala-sekcia-inovacii-regionalneho-rozvoja-a-cestovneho-ruchu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Digitálne COVID osvedčenia EÚ: pre sedem štátov mesiac pred stanoveným termínom. Brána EÚ (EU Gateway) sa otvára siedmim štátom mesiac pred stanoveným termínom. Viac TU https://www.zmos.sk/digitalne-covid-osvedcenia-eu-pre-sedem-statov-mesiac-pred-stanovenym-terminom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku, v prezentácii sa nachádzajú aktuálne údaje v rámci COVID automatu a vývoj situácie v okolitých štátoch. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-5/mid/405616/.html#m_405616

 

Webová aplikácia ku COVID semaforu pre kultúru. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pripravilo novú webstránku ku COVID semaforu pre kultúru, ktorej účelom je zjednodušenie orientácie v pravidlách kultúrneho COVID semafora. Viac TU https://www.zmos.sk/webova-aplikacia-ku-covid-semaforu-pre-kulturu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácie z rokovania vlády. V stredu 2. júna sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie členov vlády, v rámci ktorého schválili nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616   

              

IROP
Aktualizácia výzvy zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Riadiaci orgán pre IROP zverejnil Aktualizáciu č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-vyzvy-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VO
Príručka k procesu verejného obstarávania. Centrálny koordinačný orgán vydal Jednotnú príručku pre žiadateľov a prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania a obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Využívajme informačný nástroj na podporu zelenej transformácie Slovenska. Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IP ZH) prevádzkovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) ponúka prispieť k naplneniu prijatých dokumentov - ide najmä o záväzky vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu, Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy či novej Priemyselnej stratégie pre Európu. Viac TU https://www.zmos.sk/vyuzivajme-informacny-nastroj-na-podporu-zelenej-transformacie-slovenska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

V národnej súťaži ENVIROMESTO ocenia výnimočné slovenské mestá. Mestá na Slovensku majú ambíciu rešpektovať životné prostredie a pre svojich občanov zabezpečiť vysokú kvalitu života. Pre podporu snahy o tieto ambície informuje Slovenská agentúra životného prostredia o opätovnej možnosti slovenských sídiel zapojiť sa do národnej súťaže ENVIROMESTO 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/v-narodnej-sutazi-enviromesto-ocenia-vynimocne-slovenske-mesta--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Fotosúťaž Nadácie Ekopolis „Do práce na bicykli“. Nadácie Ekopolis realizuje fotosúťaž v rámci najväčšej kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku Do práce na bicykli. Viac TU https://www.zmos.sk/fotosutaz-nadacie-ekopolis-do-prace-na-bicykli--oznam/mid/405616/.html#m_405616     


PHSR BBSK 2022-2030

publikované dňa 31. máj 2021


VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

publikované dňa 31. máj 2021


Nízkouhlíková stratégia MAS Malohont - oznámenie

publikované dňa 21. máj 2021

Okresný úrad Rimavská Sobota odbor životného prostredia ako príslušný orgán, ktorý vedie zisťovacie konanie na zistenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, zverejnil dňa 14.05.2021 „Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“. Celé znenie oznámenia je zverejnené v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-pre-uzemie-mas-malohont.

V zmysle § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie a informovanie dotknutej verejnosti o uvedenom oznámení do 10 dní­ prostredníctvom úradnej tabule a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, spôsobom v mieste obvyklom spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie (návrh informácie na zverejnenie prikladáme v prílohe). Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont musí­ byť verejnosti a dotknutým obciam sprístupnené najmenej po dobu 14 dní­ od jeho zverejnenia. 

Dotknutá verejnosť, dotknuté orgány a dotknuté obce môžu doručiť písomné stanoviská k „Oznámeniu o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“ najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z., na adresu príslušného orgánu: Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota a v tejto lehote môžu zaslať aj písomné stanoviská elektronickou poštou na adresu: Milan.Valigursky@minv.sk.

Zároveň si dovoľujeme požiadať dotknuté obce o zaslanie potvrdenia o zverejnení „Oznámenia o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“, s uvedením dátumu jeho vyvesenia a zvesenia do 3 dní od ukončenia jeho zverejnenia na uvedenú adresu Okresného úradu Rimavská Sobota.

Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
- NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA PRE ÚZEMIE MAS MALOHONT


Mobilné očkovacie centrum BBSK

publikované dňa 21. máj 2021

Po úspešnom vstupe do mobilného očkovania v BBSK by sme sa radi s mobilným očkovacím tímom presunuli budúce týždne do okresu Rimavská Sobota a očkovali by sme ľudí nad 60 rokov vakcínou Pfizer/Biontech.

 

Možnosť očkovania sa v MOC majú:

 

1. Seniori nad 60 rokov

2. Ťažko zdravotne postihnuté osoby bez ohľadu na vek

3. Občania z rizikových komunít, kde by mohla ľahko šíriť nákaza

 

Mobilné očkovanie v okrese Revúca bolo úspešné vďaka pomoci starostov a pracovníkov obecných úradov, ktorí pomohli občanom bez prístupu na internet alebo bez počítača zaregistrovať sa na očkovanie. Boli by sme veľmi radi ak by ste kontaktovali svojich občanov nad 60 rokov a informovali ich o možnosti očkovať sa priamo v obci, kde bývajú a zároveň im pomohli s registráciou do systému https://bbsk.nahradnici.sk/. Pri výbere očkovacieho centra zaškrtnite možnosť mobilného očkovacieho centra!

Prosím o zaregistrovanie občanov najneskôr do pondelka 24. 5. do 12:00.

Pred očkovaním príde ľuďom SMS s termínom a miestom očkovania. Pre jednotlivé obce, budú vyhradené časové sloty takým spôsobom aby občania jednej obce mali vyhradený vlastný očkovací čas, mohli na očkovanie chodiť spolu so susedmi, priateľmi z obce, rodinnými príslušníkmi. Časové sloty budú pripravené v súlade s cestovným poriadkom autobusov.

 

Jednotlivé MOC budú vytvorené podľa záujmu obyvateľov, fungovali sme napríklad v Tornali tak, že sme v klube dôchodcov zriadili MOC a ľudia z okolitých obcí sa chodili očkovať tam, prípadne vieme použiť očkovací autobus a naplánovať počas dňa viac obcí, do ktorých sa v priebehu dňa pôjde.

 

Ak vo vašej obci žijú imobilní obyvatelia nad 60 rokov, zaregistrujte prosím takéhoto imobilného človeka pomocou systému nahradnici.sk a pri výbere očkovacieho centra vyberte, že človek je imobilný. Následne ak bude takýchto ľudí viac, tak k týmto imobilným občanom vyrazí priamo domov sanitka s očkovacím tímom a zaočkujú ich doma. Pozor človek musí byť imobilný, pri zneužití hrozí pokuta až do výšky 1659 EUR - zneužitie zdravotnej služby.

 

Nasledujúci text odporúčame vyhlásiť vo vašom obecnom rozhlase. Ak je to možné poprosiť aj miestneho farára aby na omši túto informáciu obyvateľom spomenul / prečítal.

 

Prosím pozor. Od budúcich týždňov bude mobilné očkovacie centrum Banskobystrického samosprávneho kraja očkovať v okrese Rimavská Sobota. Všetci obyvatelia nad 60 rokov, ktorí majú záujem o očkovanie proti COVID-19 vakcínou Pfizer, nech sa čo najskôr nahlásia na obecnom úrade alebo cez internet na stránke nahradnici.sk. Na očkovanie si prineste občiansky preukaz, preukaz poistenca a vaše telefónne číslo.

 

Týmto systémom sa nám podarilo zaregistrovať dôchodcov z viacerých obcí z okresu Revúca, verím, že sa nám to podarí aj tu. Vopred ďakujem za spoluprácu. Prípadné otázky smerujte na mail: krnavec@hurricane.sk alebo priamo na moje telefónne číslo +421902037199 (9:00 - 15:00).


Druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

publikované dňa 20. máj 2021


Informácia o detašovanom pracovisku IK pre obete trestných činov v Lučenci

publikované dňa 20. máj 2021