Novinky z diania v obci

Newsletter apríl 2021

publikované dňa 01. apríl 2021

30.4.2021

ZMOS
ZMOS odmieta vládne nariadenie k poplatkom za odpady. Združenie miest a obcí Slovenska odmieta návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-odmieta-vladne-nariadenie-k-poplatkom-za-odpady--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OSOBNY UDAJ – PARTNER ZMOS
Infografika k bezpečnému zasielaniu emailových príloh. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti novú informačnú grafiku, ktorá je zameraná na bezpečné zasielanie emailových príloh. Jej autorom je partner ZMOS - spoločnosť osobnyudaj.sk., s.r.o. Viac TU https://www.zmos.sk/infografika-k-bezpecnemu-zasielaniu-emailovych-priloh--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Nové pravidlá pohybu a vstupu do rôznych objektov. Úrad verejného zdravia SR vydal vyhlášku č. 197/2021, ktorá s účinnosťou od 29.4.2021 nastavuje nové pravidlá pohybu a vstupu do rôznych objektov. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-pohybu-a-vstupu-do-roznych-objektov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zmeny pri prihlasovaní na očkovanie. Čakáreň na očkovanie proti koronavírusu je už otvorená pre všetkých. Vakcíny budú prideľované automaticky. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-pri-prihlasovani-na-ockovanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výsledky z policajných kontrol. Polícia každý týždeň vyhodnocuje dodržiavanie protiepidemiologických opatrení na základe výsledkov z policajných kontrol. Viac TU https://www.zmos.sk/vysledky-z-policajnych-kontrol-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

              

ŠKOLSTVO
Hodnotenie mediálnej gramotnosti žiakov. Rada pre vysielanie a retransmisiu informoval na svojom webe o projekte EDUMEDIA TEST, ktorý má za úlohu zistiť schopnosť žiakov a študentov posúdiť spoľahlivosť informácií, odhaliť skryté záujmy v zdrojoch, identifikovať stereotypy či správať sa zodpovedne v oblasti dodržiavania autorských práv. Viac TU https://www.zmos.sk/hodnotenie-medialnej-gramotnosti-ziakov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Inšpiruj sa dialógom! Iuventa vás pozýva na inšpiratívne online podujatie Inšpiruj sa dialógom! ako nástrojom na zapájanie mladých do diania v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/inspiruj-sa-dialogom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje na svojej web stránke o Svetovom dni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktorého témou je tento rok „Predvídajte, pripravujte sa a reagujte na krízy – investujte teraz do systémov BOZP“. Viac TU https://www.zmos.sk/svetovy-den-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-bozp-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Európska komisia vyhlásila súťaž o Európske hlavné mestá inteligentného cestovného ruchu 2022
. Európska komisia vyhlásila súťaž o Európske hlavné mestá inteligentného cestovného ruchu 2022. Uzávierka prihlášok je do 16. júna 2021 do 17:00. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-vyhlasila-sutaz-o-europske-hlavne-mesta-inteligentneho-cestovneho-ruchu-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Diskusia: Čo prináša titul Európske hlavné mesto kultúry? Online diskusia s projektovými manažérmi troch slovenských miest, ktoré postúpili do finále súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 na Slovensku sa uskutoční 6. mája 2021 o 18.15. Viac TU https://www.zmos.sk/diskusia-co-prinasa-titul-europske-hlavne-mesto-kultury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Krajiny dunajského regiónu pomáhajú Ukrajine pri prevzatí štafety v predsedníctve Stratégie EÚ pre dunajský región. Slovenské predsedníctvo Stratégii EÚ pre dunajský región (EUSDR) spolu s Bodom dunajskej stratégie, DG REGIO a bývalým chorvátskym predsedníctvom EUSDR zorganizovali tri stretnutia zamerané na podporu tímu ukrajinského národného koordinátora pri príprave budúceho ukrajinského predsedníctva EUSDR, ktoré sa začne v novembri tohto roka a potrvá počas roka 2022. Viac TU https://www.zmos.sk/krajiny-dunajskeho-regionu-pomahaju-ukrajine-pri-prevzati-stafety-v-predsednictve-strategie-eu-pre-dunajsky-region--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia podporí 8 projektov v rámci Nástroja technickej pomoci. Európska komisia  sa rozhodla podporiť 8 projektov v rámci Nástroja technickej pomoci (TSI) a prideliť im celkové financovanie vo výške takmer 5,8 milióna eur. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-podpori-8-projektov-v-ramci-nastroja-technickej-pomoci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

29.4.2021

ZMOS
Komuniké z 11. rokovania Predsedníctva ZMOS. V poradí 11. rokovanie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo za účasti podpredsedu NKÚ SR Ľubomíra Andrassyho k problematike majetku obcí a šéfa tímu pre stavebnú legislatívu Martina Chrena. Okrem týchto tém sa členovia predsedníctva venovali aj ekonomike, či eurofondom. Viac TU https://www.zmos.sk/komunike-z-11-rokovania-predsednictva-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS ponúka seminár k práci s dátami v samospráve. Združenie miest a obcí Slovenska ponúka seminár, ktorý sa venuje prínosu práce s dátami pre mestá a obce. Jeho súčasťou budú konkrétne príklady zo samospráv, čo zvyšuje výpovednú hodnotu podujatia. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ponuka-seminar-k-praci-s-datami-v-samosprave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výstupy zo seminára: Nástroje verejného obstarávania inovácií. Združenie miest a obcí Slovenska tento týždeň organizovalo seminár venovaný nástrojom verejného obstarávania inovácií. Viac TU https://www.zmos.sk/vystupy-zo-seminara-nastroje-verejneho-obstaravania-inovacii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZASIELKOVŇA – PARTNER ZMOS
Ako získať Zásielkovňu pre svoju obec? Združenie miest a obcí Slovenska začalo spolupracovať so slovenskou spoločnosťou Zásielkovňa, ktorej výdajné boxy tzv. Z-BOXY môžu byť pre vašich obyvateľov dostupnejšou alternatívou pošty. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-ziskat-zasielkovnu-pre-svoju-obec--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Nové pravidlá Covid automatu od 29. apríla. Vláda predĺžila núdzový stav o ďalších 30 dní, teda až do uplynutia 28. mája 2021. Zákaz večerného vychádzania sa predlžuje o hodinu a teda od 29. apríla 2021 platí až po 21. hodine. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-covid-automatu-od-29-aprila--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Špeciálny Covid semafor pre kultúrne podujatia. Vláda v stredu 28. apríla 2021 schválila Návrh semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, ktorý nadväzuje na všeobecný COVID automat, ktorý sa naň odvoláva. Viac TU https://www.zmos.sk/specialny-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácia z rokovania vlády. V stredu 28. apríla sa na Úrade vlády uskutočnilo rokovanie vlády, na ktorom schválili nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady--oznam-3/mid/405616/.html#m_405616

 

MINISTERSTVO VNÚTRA A POLÍCIA
Končí zbraňová amnestia. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho webu informuje, že 30. apríla končí zbraňová amnestia, teda obdobie, v ktorom mohli občania odovzdať nelegálne držané zbrane bez postihu. Viac TU https://www.zmos.sk/konci-zbranova-amnestia--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

 

Pozor na podvodné prevody peňazí. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý sa okrem iného zaoberá aj vyhodnocovaním trestnej činnosti a úrovne bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. V tejto súvislosti bola hodnotená i trestná činnosť v oblasti podvodov, konkrétne trestná činnosť nazývaná ako CEO podvody, falošné prevody peňazí. Viac TU https://www.zmos.sk/pozor-na-podvodne-prevody-penazi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SMART AGENDA
Videozáznam konferencie: Ako na mestský parkovací systém. Slovenská IT spoločnosť PosAm spolu s odborníkmi na parkovaciu politiku priniesla online konferenciu pre samosprávy na tému efektívneho parkovania a mestského parkovacieho systému. Jej záznam si môžete pozrieť aj vy. Viac TU https://www.zmos.sk/videozaznam-konferencie-ako-na-mestsky-parkovaci-system--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Inšpirujme sa u najlepších v budovaní inteligentných miest. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo v spolupráci s Business Finland webinár za účasti slovenských aj fínskych expertov pre oblasť budovania inteligentných miest a regiónov. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujme-sa-u-najlepsich-v-budovani-inteligentnych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

SOCIÁLNE
Hodina pre seniora – darujme čas seniorom, darujeme radosť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začalo spolupracovať s o. z. Pre seniora na projekte „Hodina pre seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu koronavírusu na rok zastavil. Viac TU https://www.zmos.sk/hodina-pre-seniora-darujme-cas-seniorom-darujeme-radost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CESTOVNÝ RUCH
Krajiny V4 sa dohodli na spoločnej podpore turizmu. Štátni tajomníci zodpovední za oblasť cestovného ruchu v krajinách V4 s účasťou štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR Kataríny Brunckovej a generálneho riaditeľa agentúry SLOVAKIA TRAVEL Václava Miku sa dohodli na spoločnej podpore cestovného ruchu. Štáty V4 budú cestovný ruch v zahraničí spoločne propagovať pod značkou ,,Discover Central Europe”. Viac TU https://www.zmos.sk/krajiny-v4-sa-dohodli-na-spolocnej-podpore-turizmu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Konferencia Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. Prvá konferencia Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel (platforma) sa uskutoční už koncom tohto týždňa. Ministerstvo kultúry vo štvrtok, 29.4.2021,  prinesie od 9:00 hod. zaujímavý program venovaný téme strategickej podpory KKP na úrovni rezortov a samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-platformy-pre-kulturny-a-kreativny-priemysel--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

28.4.2021

ZMOS
ZMOS: Potreba budov je kľúčová pre rozhodovanie o investíciách. Združenie miest a obcí Slovenska na základe nedávneho prieskumu konštatuje, že stav energetických zariadení a eurofondové výzvy sú kľúčové pre rozhodovanie o investíciách samospráv v tepelnom hospodárstve. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-potreba-budov-je-klucova-pre-rozhodovanie-o-investiciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Agenda Živý vidiek. Na našom vidieku žije približne polovica populácie. Podobná skupina ľudí žije v samosprávach situovaných v prihraničí. Nielen tieto dáta, ale aj fakt, že sme ukážkovou vidieckou krajinou, znásobujú potrebu formovania agendy na systematický rozvoj tohto územia. Práve koronakríza v tomto zohráva významný aktualizačný moment. Viac TU https://www.zmos.sk/agenda-zivy-vidiek--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SLOVNAFT – PARTNER ZMOS
Nová aplikácia „Sused Slovnaft“ Slovnaft spustil novú aplikáciu Sused Slovnaft, vďaka ktorej vás môžeme priamo informovať o činnostiach v rafinérii. Slovnaft chce byť dobrým susedom okolitých mestských častí a obcí, pokračuje tak v prehlbovaní transparentnej a efektívnej komunikácii. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-aplikacia-sused-slovnaft--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Čakáreň na očkovanie pre všetkých. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že od štvrtka sa otvorí čakáreň na očkovanie pre ľudí od 16 rokov, informoval o tom minister zdravotníctva. Viac TU https://www.zmos.sk/cakaren-na-ockovanie-pre-vsetkych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Priebeh očkovania v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva informuje na svojom webe o očkovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Viac TU https://www.zmos.sk/priebeh-ockovania-v-zariadeniach-socialnej-starostlivosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Núdzový stav kabinet predĺžil o 30 dní, zákaz vychádzania bude až po 21. hodine. Núdzový stav sa predĺži o ďalších 30 dní. Rozhodla o tom vláda na online rokovaní v pondelok 26. apríla 2021. Núdzový stav sa mal skončiť 28. apríla. Zákaz vychádzania sa zároveň od štvrtka 29. apríla posunie o hodinu, bude platiť po 21. hodine. https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-kabinet-predlzil-o-30-dni-zakaz-vychadzania-bude-az-po-21-hodine-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vyhláška ÚVZ k hromadným podujatiam a prevádzkam. Úrad verejného zdravotníctva aktualizoval vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-k-hromadnym-podujatiam-a-prevadzkam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FINANCIE
Verejné financie za rok 2020. Ministerstvo financií SR na svojej stránke zverejnilo vplyv Covidu na verejné financie. Viac TU https://www.zmos.sk/verejne-financie-za-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
IUVENTA: Mládežnícke parlamenty sú dôležité. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať o článku zverejnenom IUVENTOU na webovom sídle MŠVVaŠ SR s názvom: „Mládežnícke parlamenty: Možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojich mestách a obciach je kľúčové“. Viac TU https://www.zmos.sk/iuventa-mladeznicke-parlamenty-su-dolezite--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

UVO
ÚVO: Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na máj 2021
. Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou" a "Súhrnné správy". Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-stale-pracoviska-v-regionoch-organizuju-online-skolenia-terminy-na-maj-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Rezort dopravy sa zapojil do environmentálneho projektu na vyčistenie Slovenska od plastového odpadu
. Environmentálny projekt ,,Za čisté Slovensko bez odpadov a plastov“ je najrozsiahlejšou aktivitou zameranou na zber a recykláciu odpadu, ktorá spojila tri rezorty – dopravy, životného prostredia a práce.  Projekt dnes odštartovali zástupcovia všetkých zúčastnených rezortov na vodnej priehrade Ružín, ktorú dobrovoľníci a aktivisti každoročne čistia od nahromadeného odpadu. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-dopravy-sa-zapojil-do-environmentalneho-projektu-na-vycistenie-slovenska-od-plastoveho-odpadu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

EK
Európska komisia: Podľa eurobarometra sa dôvera v EÚ od minulého leta zvýšila. Európska komisia minulý týždeň zverejnila výsledky najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra, ktorý ukázal, že hoci pandémia koronavírusu ovplyvňuje každodenný život Európanov už viac ako rok, postoje voči EÚ sú naďalej pozitívne. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-podla-eurobarometra-sa-dovera-v-eu-od-minuleho-leta-zvysila-oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.4.2021

ZMOS
Podľa prieskumu ZMOS sa komunálu najviac venujú televízie a weby. Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska sa životu v mestách a obciach najviac venujú televízie. Po nich nasledujú weby, noviny a rádiá. Viac TU https://www.zmos.sk/podla-prieskumu-zmos-sa-komunalu-najviac-venuju-televizie-a-weby--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS prichádza s ďalšou analýzou. Aktuálna sa týka majetku a investícií. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo ďalšiu analýzu. Týka sa problematiky majetku a investícií v samospráve. Nechýbajú ani konkrétne odporúčania pre samosprávy, ich organizácie a rovnako pre aktivity sociálnych partnerov v oblasti legislatívy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-prichadza-s-dalsou-analyzou-aktualna-sa-tyka-majetku-a-investicii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

COVID
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR za 16. kalendárny týždeň 2021. Úrad verejného zdravotníctva SR uverejnil informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení v Slovenskej republike v 16. kalendárnom týždni 2021 -bolo hlásených 9 273 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 457,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni-v-sr-za-16-kalendarny-tyzden-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Od 26. apríla 22 bordových okresov a 5 ružové podľa COVID AUTOMATu. Celé Slovensko zostáva od 26. apríla ešte v bordovej fáze, III. stupni varovania, žiadny okres nebude od budúceho týždňa v IV. stupni varovania. Na úrovni regiónov v III. stupni varovania – bordovom bude 22 okresov, v II. stupni – červenom bude 52 okresov a v I. stupni – ružovom budú 5 okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-26-aprila-22-bordovych-okresov-a-5-ruzovych-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vyhláška ÚVZ k terasám a fitness centrám. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva publikoval novú vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-k-terasam-a-fitness-centram--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rezort školstva rozdelil 2 mil. eur pre školské jedálne. Zdravšie stravovanie žiakov, kvalita ponúkaných jedál a modernejšie vybavenie školských jedální – to sú ciele dotácie ministerstva školstva, na ktorú rezort školstva tento rok vyčlenil celkovo 2 milióny eur.Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-rozdelil-2-mil-eur-pre-skolske-jedalne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

KULTÚRA
Projekt na obnovu hradov so zapojením nezamestnaných pokračuje. Ministerstvo kultúry predstavilo detaily úspešného projektu na obnovu hradov so zapojením nezamestnaných, ktorý pokračuje aj v tomto roku a získa podporu 1 milión eur. Zmeny sa týkajú financovania projektu i ústretovejšieho a efektívnejšieho nastavenia výzvy. Viac TU https://www.zmos.sk/projekt-na-obnovu-hradov-so-zapojenim-nezamestnanych-pokracuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
Postup ÚVO v prvostupňovom správnom konaní o uložení sankcie
. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalší podcast, tentokrát na tému o postupe úradu pri vedení prvostupňového správneho konania o uložení sankcie. Viac TU https://www.zmos.sk/postup-uvo-v-prvostupnovom-spravnom-konani-o-ulozeni-sankcie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO navrhuje zmeny v zákone, ktoré majú podporu v praxi. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák víta podporu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorých na online rokovaní s úradom zastupoval prezident Pavol Kováčik. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-navrhuje-zmeny-v-zakone-ktore-maju-podporu-v-praxi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
IROP: FAQ k výzve na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
. RO pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-faq-k-vyzve-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Kladzany sa stali víťazom enviro-ocenenia ATLAS v kategórii najlepší projekt miestnej samosprávy. V kategórii najlepší projekt miestnej samosprávy sa víťazom ceny ATLAS – Enviroceny nadácie VÚB umiestnil projekt obce Kladzany z Prešovského samosprávneho kraja „Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch“. Obec nad rámec povinnosti zákona vytvorila projekt v problematike mitigácie na klimatické zmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/kladzany-sa-stali-vitazom-enviro-ocenenia-atlas-v-kategorii-najlepsi-projekt-miestnej-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Príležitosťou pre Slovensko je zelená ekonomika. Podľa rezortu informatizácie, regionálneho rozvoja inovácií má Slovensko má obrovský potenciál naplno rozbehnúť zelenú ekonomiku, ktorá ľuďom zabezpečí prosperitu a zdravé prostredie na život. Viac TU https://www.zmos.sk/prilezitostou-pre-slovensko-je-zelena-ekonomika--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Verejné pripomienkovanie národného projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Pripomienky je možné zasielať do 05.05.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/verejne-pripomienkovanie-narodneho-projektu-zlepsovanie-digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-skupin-vo-verejnej-sprave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Kráčaj udržateľne. Dve slová, ktoré boli výstižným sloganom 5. ročníka fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum, v rámci ktorej mohli žiaci, študenti a mladí ľudia do 19 rokov prostredníctvom fotoobjektívu pozorovať, zachytiť a vyjadriť svoj pohľad na vplyv výroby potravín, oblečenia, energie a mobility na životné prostredie. Viac TU https://www.zmos.sk/kracaj-udrzatelne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SAŽP si pripomína Deň Zeme. Apríl sa každoročne spája s oslavou Dňa Zeme. S oslavou planéty, ktorá je pre ľudstvo životodarnou, fascinujúcou a nenahraditeľnou. Súčasný rozmach civilizácie, technický pokrok a konzumný spôsob života jej však spôsobujú závažné problémy. Viac TU https://www.zmos.sk/sazp-si-pripomina-den-zeme--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚOOÚ
ÚOOÚ: Usmernenia o zacielení na užívateľov sociálnych médií
. EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o zacielení na užívateľov sociálnych médií. Viac TU https://www.zmos.sk/uoou-usmernenia-o-zacieleni-na-uzivatelov-socialnych-medii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

22.4.2021

COVID
V najbližších dňoch sa môže 2. dávkou vakcíny zaočkovať 16-tisíc učiteľov. Očkovanie učiteľov bude pokračovať počas najbližších dní. Pedagógovia, ktorí dostali prvú dávku vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, dostanú v týchto dňoch termín na druhé očkovanie. Očkovanie sa uskutoční vo veľkokapacitných očkovacích centrách, ktorých prevádzka sa doposiaľ osvedčila. Viac TU https://www.zmos.sk/v-najblizsich-dnoch-sa-moze-2-davkou-vakciny-zaockovat-16-tisic-ucitelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Vyhodnotenie projektu vybavenia školských jedálni. Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že 20. apríla 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo vyhodnotenie rozvojového projektu na zlepšenie vybavenia školských jedálni. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhodnotenie-projektu-vybavenia-skolskych-jedalni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rozsudok ESĽP v prípade sankcií za nezaočkovanie dieťaťa a jeho neprijatia do MŠ. Rozsudok súdu pre ľudské práva v českom prípade týkajúcom sa sankcií za nezaočkovanie dieťaťa a neprijatia nezaočkovaného dieťaťa do materskej školy. Slovenská republika bola treťou stranou v konaní. Viac TU https://www.zmos.sk/rozsudok-eslp-v-pripade-sankcii-za-nezaockovanie-dietata-a-jeho-neprijatia-do-ms--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Sociálna poisťovňa: Zvýšenie pandemickej OČR a znovu posúdenie nároku sú dve rôzne situácie. Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že o zvýšenie pandemického ošetrovného netreba žiadať. Toto zvýšenie uskutoční Sociálna poisťovňa bez podania žiadosti a dávku im rovno vyplatí. Rovnako to platí aj v prípade pandemického nemocenského. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-poistovna-zvysenie-pandemickej-ocr-a-znovu-posudenie-naroku-su-dve-rozne-situacie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CESTOVNÝ RUCH
Príklady udržateľného cestovného ruchu – Švajčiarsko. Dávame Vám do pozornosti príklady vidieckeho turizmu - udržateľného cestovného ruchu – Hotel a „100% Valposchiavo“ (Švajčiarsko). Viac TU https://www.zmos.sk/priklady-udrzatelneho-cestovneho-ruchu-svajciarsko--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
SAŽP odštartovala kampaň Výhovorky už nEMAS ! Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný nástroj Európskej únie určený pre organizácie, ktorým pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie. Viac TU https://www.zmos.sk/sazp-odstartovala-kampan-vyhovorky-uz-nemas---oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vyliečme planétu - téma Dňa Zeme 2021. Ewobox, portál pre environmentálnu výchovu Slovenskej agentúry pre životné prostredie, na oslavu Dňa Zeme pripravil zaujímavé aktivity, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy: Jarné upratovanie s Maxom, EkoKvíz, Vyčistime si Lúky II. Viac TU https://www.zmos.sk/vyliecme-planetu-tema-dna-zeme-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zelená infraštruktúra v sídlach miest – seminár. Viete, že zdravé mestá sú zelené mestá? Chcete sa viac dozvedieť o úlohe mokradí v mestských sídlach či o využití brownfieldov pre tvorbu zelenej infraštruktúry? Viac TU https://www.zmos.sk/zelena-infrastruktura-v-sidlach-miest-seminar--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

SČÍTANIE
Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania. Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i hendikepované osoby. Viac TU https://www.zmos.sk/ochrana-zranitelnych-v-case-asistovaneho-scitania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Štáty EÚ hovorili o Stratégii pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Snahou rezortu práce je zefektívniť nástroje integrácie osôb so zdravotným postihnutím tak, aby boli zohľadnené individuálne potreby jednotlivca. Viac TU https://www.zmos.sk/staty-eu-hovorili-o-strategii-pre-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

21.4.2021

ZMOS

ZMOS pomáha s riešením poštových služieb. Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo samosprávam vzorový návrh uznesenia na prenájom doručovacích boxov. Mimoriadny úspech, spokojnosť obce aj obyvateľov Hrubej Borše sú príležitosťou pre ostatné samosprávy s podobným problémom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pomaha-s-riesenim-postovych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616


ZMOS vidí obrovský priestor na energetický manažment v samosprávach. Združenie miest a obcí Slovenska na základe nedávneho prieskumu vidí obrovský priestor na energetický manažment v mestách a obciach. Potrebu aj priestor znásobujú dáta získané z reprezentatívneho prieskumu. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vidi-obrovsky-priestor-na-energeticky-manazment-v-samospravach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zástupcovia ÚVO na seminári ZMOS. Pondelkový seminár Združenia miest a obcí Slovenska sa venoval verejným obstarávaniam inovácií a kvality v územnej samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/zastupcovia-uvo-na-seminari-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Počet covidových zariadení naďalej klesá. Situácia v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) sa zlepšuje, už druhý mesiac klesá počet covidových zariadení. Kým k 19. januáru 2021 evidovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 286 zariadení s mimoriadnou udalosťou, 19. apríla 2021 ich bolo už iba 89. Pod klesajúci trend sa podpísali nielen opatrenia a zodpovedný prístup, ale aj očkovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/pocet-covidovych-zariadeni-nadalej-klesa--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Minister Andrej Doležal upozorňuje na šírenie neprávd o 5G. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti upozornenie Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala vo vzťahu k šíreniu neprávd o 5G sieťach. Viac TU https://www.zmos.sk/minister-andrej-dolezal-upozornuje-na-sirenie-nepravd-o-5g--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY
Čerpanie eurofondov k 31.3.2021. Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 -2020 (13783,36 mil. EUR) boli k31.03.2021 schválené prostriedky vo výške 5870,87 mil. EUR (zdrojov EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 42,59%. Viac TU https://www.zmos.sk/cerpanie-eurofondov-k-31-3-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Plán na dočerpanie eurofondov v 2021-2023. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavilo nový plán krízového manažmentu a 8 pilierov zvýšeného dohľadu nad eurofondami. Podľa rezortu, je veľmi dôležité, aby rezorty a samospráva mali vytvorené zásobníky dobre pripravených projektov. Viac TU

https://www.zmos.sk/plan-na-docerpanie-eurofondov-v-2021-2023-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MAS
LEADER je pre rozvoj vidieka rozhodujúci. NS MAS chce nové pravidlá pre budúce programové obdobie. Národná sieť miestnych akčných skupín pripravila na 23. apríla online konferenciu Ako ďalej LEADER na Slovensku v rokoch 2021-2027. Viac TU https://www.zmos.sk/leader-je-pre-rozvoj-vidieka-rozhodujuci-ns-mas-chce-nove-pravidla-pre-buduce-programove-obdobie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
ÚVO zaškolil prvých učiteľov ZŠ na tému verejných nákupov. Úrad pre verejné obstarávanie tento týždeň zrealizoval pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) online školenie k voliteľnému predmetu: „Finančná gramotnosť- verejné nákupy“, na ktorom zaškolil prvých učiteľov základných škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-zaskolil-prvych-ucitelov-zs-na-temu-verejnych-nakupov--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
Odporúčania NBÚ ku kybernetickej bezpečnosti. Národný bezpečnostný úrad SR informoval o zvýšenom množstve kybernetických útokov a na svojej webovej stránke zverejnil odporúčania ako si zabezpečiť systém. Viac TU https://www.zmos.sk/odporucania-nbu-ku-kybernetickej-bezpecnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Zelená infraštruktúra v sídlach miest – seminár. Viete, že zdravé mestá sú zelené mestá? Chcete sa viac dozvedieť o úlohe mokradí v mestských sídlach či o využití brownfieldov pre tvorbu zelenej infraštruktúry? Viac TU https://www.zmos.sk/zelena-infrastruktura-v-sidlach-miest-seminar--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Digitálna viacjazyčná platforma Konferencie o budúcnosti EÚ je v prevádzke. Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy pozostávajúca z predstaviteľov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie spustila tento týždeň viacjazyčnú digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá umožňuje všetkým občanom EÚ prispieť k formovaniu vlastnej budúcnosti a budúcnosti Európy ako celku. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-digitalna-viacjazycna-platforma-konferencie-o-buducnosti-eu-je-v-prevadzke--oznam/mid/405616/.html#m_405616

20.4.2021

ZMOS
ZMOS skúma problematiku stavebnej agendy. Združenie miest a obcí Slovenska dnes začalo reprezentatívny prieskum zameraný na problematiku stavebnej agendy v samosprávach, ktorá je vo výraznej miere formovaná stavebným zákonom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-skuma-problematiku-stavebnej-agendy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Vyhláška ÚVZ k prevádzkam a hromadným podujatiam. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej webovej stránke vyhlášku k obmedzeniam prevádzok a k usporiadaniu hromadných podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-k-prevadzkam-a-hromadnym-podujatiam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vyhláška ÚVZ k vstupu do prevádzok. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej webovej stránke vyhlášku k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-k-vstupu-do-prevadzok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Od 19. apríla 27 bordových okresov a 4 ružové podľa COVID AUTOMATu. Slovensko sa od  19. apríla preplo do bordovej farby, tretieho stupňa varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Situácia na Slovensku sa zlepšila. Na úrovni regiónov v III. stupni varovania – bordovom bude 27 okresov, v II. stupni – červenom bude 48 okresov a v I. stupni – ružovom budú 4 okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/od-19-aprila-27-bordovych-okresov-a-4-ruzove-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID: Informácia k udeľovaniu výnimiek. Ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle informovalo, že od 19. apríla 2021 sa  pri vstupe na územie SR  individuálne výnimky z karantény nebudú udeľovať na základe žiadosti člena vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/covid-informacia-k-udelovaniu-vynimiek--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ SR zverejnil stanovisko k potvrdeniam o prekonaní COVID-19. Úrad vlády SR a Úrad verejného zdravotníctva SR evidujú nesúlad medzi uznesením vlády č. 203 zo 16. apríla 2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187 v bodoch, ktoré stanovujú platnosť potvrdenia o prekonaní COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-sr-zverejnil-stanovisko-k-potvrdeniam-o-prekonani-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Pripravujú sa digitálne zelené certifikáty pre bezpečné cestovanie na dovolenky. Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spolu s rezortom zdravotníctva a vnútra pracujú na príprave riešení, aby zelené digitálne certifikáty boli pre ľudí ľahko dostupné a jednoducho ovládateľné. Digitálne zelené certifikáty majú občanom EÚ umožniť bezpečné cestovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/pripravuju-sa-digitalne-zelene-certifikaty-pre-bezpecne-cestovanie-na-dovolenky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Nové zmiernené opatrenia schválené vládou. V piatok sa uskutočnilo online rokovanie vlády, v rámci ktorého schválili Návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-zmiernene-opatrenia-schvalene-vladou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
Ďalší posun termínu výzvy na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK. Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2002-2 na 21. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsi-posun-terminu-vyzvy-na-podporu-budovania-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE  
Ôsma výzva na zateplenie rodinných domov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo ôsmu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinného domu. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 18. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/osma-vyzva-na-zateplenie-rodinnych-domov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Hľadajú sa sociálni inovátori. Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu. Termín na zaslanie prihlášky je do 14. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-socialni-inovatori-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Grantová výzva pre transparentné Slovensko 2021. Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje výzvu grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. Prijímanie žiadostí o grant je do 15. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/grantova-vyzva-pre-transparentne-slovensko-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Webinár o kultúre a kultúrnej politike. Dávame do pozornosti webinár Národného osvetového centra, ktorý umožní pracovníkom v oblasti kultúry rozšíriť si svoje vedomostí o aktuálnych trendoch a kľúčových pojmov v kontexte aktuálnych dokumentov kultúrnej politiky. Webinár sa uskutoční 23. apríla 2021 a je určený pracovníkom v kultúre. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-o-kulture-a-kulturnej-politike-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Zelené mestá potrebujú zelené dáta. Dňa prvého apríla odštartoval už 8. ročník národnej kampane Do práce na bicykli, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a odborným garantom Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Za takmer desaťročie sa tejto celoslovenskej akcii podarilo osloviť desaťtisíce obyvateľov krajiny, aby aspoň počas jedného mesiaca v roku nechali autá doma a vyrazili do práce na bicykli, verejnou dopravou alebo pešo. Viac TU https://www.zmos.sk/zelene-mesta-potrebuju-zelene-data--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Dohovor primátorov a starostov: Pridajte sa k aliancii pre klimaticky neutrálnu Európu! Európsky dohovor primátorov a starostov sa posúva bližšie k ambíciami pre spravodlivejšiu a klimaticky-neutrálnu Európu, a to 21. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dohovor-primatorov-a-starostov-pridajte-sa-k-aliancii-pre-klimaticky-neutralnu-europu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

19.4.2021

ZMOS
Predseda ZMOS zvolal v poradí 11. rokovanie predsedníctva. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí 11. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Témami reflektuje na dôležité oblasti činnosti miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-zvolal-v-poradi-11-rokovanie-predsednictva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR za 15. kalendárny týždeň 2021. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR – v 15. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 492 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 429,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni-v-sr-za-15-kalendarny-tyzden-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Nové vyhlášky ÚVZ SR k noseniu rúšok a ku karanténnym opatreniam. Úrad verejného zdravotníctva na svojej webovej stránke zverejnil dve nové vyhlášky k noseniu rúšok a respirátorov a ku karanténnym opatreniam. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-k-noseniu-rusok-a-ku-karantennym-opatreniam-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Zmierňujú sa podmienky používania rúšok a respirátorov. Podmienky nosenia respirátora či rúška sa vo vybraných situáciách zmiernia. Uvoľnenie opatrení, ktoré umožňuje zlepšujúca sa epidemiologická situácia, spresnil Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou č. 175/2021  k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Platnosť nadobudne v pondelok  19. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zmiernuju-sa-podmienky-pouzivania-rusok-a-respiratorov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Od 19. apríla sa upraví režim na hraniciach a podmienky karantény. Režim na hraniciach a podmienky povinnej karantény budú od pondelka 19. apríla 2021 upravené. Osoby, ktoré od 19. apríla od 6.00 h prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nebudú musieť ísť do karantény v prípade, že absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19, a to v prípadoch. Viac TU https://www.zmos.sk/od-19-aprila-sa-upravi-rezim-na-hraniciach-a-podmienky-karanteny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
Nedostatky žiadateľov a prijímateľov identifikované kontrolou tretích strán. Dávame Vám do pozornosti nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán spracované RO pre IROP. Viac TU https://www.zmos.sk/nedostatky-ziadatelov-a-prijimatelov-identifikovane-kontrolou-tretich-stran--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP: Aktualizácia výzvy na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizáciu č.2 výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb). Viac TU https://www.zmos.sk/irop-aktualizacia-vyzvy-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
FAQ k výzve na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnil často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK. Viac TU https://www.zmos.sk/faq-k-vyzve-na-podporu-budovania-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

INTERREG
Súťaž o najlepší príbeh realizovaný v rámci programu Stredná Európa 2014 -2020
. Long story cut short je názov súťaže o najlepší projektový príbeh financovaný z programu Stredná Európa 2014 -2020. Zapojiť sa môžu všetci prijímatelia program Stredná Európa na území Slovenska zaslaním svojho príbehu do 31.5.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-o-najlepsi-pribeh-realizovany-v-ramci-programu-stredna-europa-2014-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ o výsledku kontroly – ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami. Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil na svojej webovej stránke Správu o výsledku kontroly – ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami, v ktorej poukázali na nedostatky v oblasti krízového riadenia zo strany štátu, ale aj na príklady dobrej praxe. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-o-vysledku-kontroly-ochrana-obyvatelstva-pred-infekcnymi-chorobami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÚOOÚ: Verejná konzultácia k Usmerneniam k aplikácii všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v praxi prijaté na aprílovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru pre ochranu údajov. Viac TU https://www.zmos.sk/uoou-verejna-konzultacia-k-usmerneniam-k-aplikacii-vseobecneho-nariadenia-o-ochrane-udajov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
V Bratislave sa rozhodlo o budúcnosti európskeho lesníctva. Adaptácia lesov na klimatickú zmenu a ich rozvoj v prospech spoločnosti boli včera úspešne spečatené v dvoch zásadných dokumentoch. Viac TU https://www.zmos.sk/v-bratislave-sa-rozhodlo-o-buducnosti-europskeho-lesnictva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DUNAJSKÁ STRATÉGIA
Ukrajina bude predsedať Stratégii EÚ pre Dunajskú oblasť v roku 2022. Ukrajina bude ako prvý nečlenský štát EÚ predsedať Stratégii EÚ pre Dunajskú oblasť (EUSDR) v roku 2022. Ukrajina tak ako prvá krajina mimo EÚ prevezme predsednícku štafetu, a to od novembra 2021 do novembra 2022. Viac TU https://www.zmos.sk/ukrajina-bude-predsedat-strategii-eu-pre-dunajsku-oblast-v-roku-2022--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Prvá výzva z Európskeho zboru solidarity. Európska komisia uverejnila tento týždeň prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového Európskeho zboru solidarity na roky 2021 – 2027. Skupiny mladých ľudí zaregistrované na portáli Európskeho zboru solidarity môžu požiadať o financovanie projektov v oblasti solidarity, ktoré vypracovali a vedú. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-prva-vyzva-z-europskeho-zboru-solidarity--oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.4.2021

ZMOS
ZMOS dáva do pozornosti jedinečné vzdelanie. Združenie miest a obcí Slovenska začína spoluprácu s Central European Education Institute. Štatutári miest a obcí, ale aj zamestnanci mestských a obecných úradov majú k dispozícii možnosť získať titul MBA v oblasti samospráva a štátna administratíva. V tejto oblasti na Slovensku ponúka jedine táto vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s viacerými zahraničnými vysokými školami, univerzitami a partnermi. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-dava-do-pozornosti-jedinecne-vzdelanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
TÉMA DŇA NA TA3 - Mestá a obce chcú očkovať. Hosťami relácie boli Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a SK8, Ondrej Lunter, podpredseda banskobystrického samosprávneho kraja, Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS a Jana Bittó-Cigániková, poslankyňa NRSR. Reláciu si môžete pozrieť TU https://www.zmos.sk/mesta-a-obce-chcu-ockovat-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

COVID
ÚVZ: Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za marec 2021. Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke informuje o výsledkoch sekvenovania pozitívnych vzoriek za marec 2021, podľa informácií na Slovensku naďalej dominantne prevažuje „britský“ variant pandemického vírusu. Vyplýva to z výsledkov sekvenovania pozitívnych vzoriek z rôznych regiónov Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-vysledky-sekvenovania-pozitivnych-vzoriek-za-marec-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia permanentne vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-vysledky-policajnych-kontrol-dodrziavania-protiepidemiologickych-opatreni-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Mapa COVID školský automat. Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVID AUTOMATU. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do interaktívnej mapy. Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/mapa-covid-skolsky-automat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Spolu múdrejší. Kancelária ZMOS si Vám dovoľuje zaslať informáciu o projekte „Spolu múdrejší“, ktorá bola spracovaná Ing. Katarínou Kalašovou, generálnou riaditeľkou sekcii predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR. Do projektu sa prihlásilo skoro 500 škôl z celého Slovenska. Z toho boli po vyhodnotení komisiou vybraných 471 škôl. Najviac škôl je podporených z Košického kraja (108) a Prešovského kraja (97). Najmenej z Trnavského kraja (21) a z Bratislavského kraja (26). Viac TU https://www.zmos.sk/spolu-mudrejsi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Environmentálne a klimatické vzdelávanie z pohľadu škôl. Podľa učiteľov a učiteliek základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) je najzávažnejšou globálnou výzvou zmena klímy. Na lokálnej úrovni sa javí ako závažnejšie riešiť oživenie ekonomiky po pandémii a korupciu. Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalne-a-klimaticke-vzdelavanie-z-pohladu-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
ÚVO rokovalo s predsedom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. O pravidlách nakupovania za verejné peniaze rokoval dňa 12. apríla 2021 predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák s predsedom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Petrom Kremským. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-rokovalo-s-predsedom-vyboru-nr-sr-pre-hospodarske-zalezitosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Stále pracoviská ÚVO pokračujú v aktívnej činnosti. Šesť stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie zriadených vlani postupne v jednotlivých regiónoch Slovenska so zámerom byť bližšie k verejným obstarávateľom a obstarávateľom, poskytlo v 1. štvrťroku tohto roka spolu 1 222 odborných usmernení. Viac TU https://www.zmos.sk/stale-pracoviska-uvo-pokracuju-v-aktivnej-cinnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil novú metodickú pomôcku. Inštitút verejného obstarávania pripravil ďalší materiál pre odbornú a laickú verejnosť, ktorý môže byť nápomocný pri zodpovedaní otázok týkajúcich sa procesu verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-pre-verejne-obstaravanie-pripravil-novu-metodicku-pomocku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
UOOU: Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniu o posudzovaní certifikačných kritérií. Predmetom verejnej konzultácie je Usmernenie k posudzovaniu certifikačných kritérií [Guidance on certification criteria assessment (Addendum to Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation)] prijaté Európskym výborom pre ochranu údajov (EDPB) v apríli. Viac TU https://www.zmos.sk/uoou-verejna-konzultacia-edpb-k-usmerneniu-o-posudzovani-certifikacnych-kriterii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
8. ministerská konferencia FOREST EUROPE o budúcnosti lesov. Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme. S týmto názvom sa dnes začína 8. konferencia ministrov procesu FOREST EUROPE o budúcnosti lesov, ich ochrane aj rozvoji v kontexte klimatických procesov na celom svete. Podujatie sa vzhľadom na situáciu koná v online priestore a jeho organizátorom je rezort pôdohospodárstva. Viac TU https://www.zmos.sk/8-ministerska-konferencia-forest-europe-o-buducnosti-lesov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Príručka o dezinformáciách pre učiteľov aj v slovenčine. Európska komisia zverejnila slovenský preklad príručky pre učiteľov s názvom Odhaľ a poraz dezinformácie. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-prirucka-o-dezinformaciach-pre-ucitelov-aj-v-slovencine--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Súťaž o Cenu európskeho verejného sektora EPSA 2021. Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) oficiálne zahájil ôsmy ročník súťaže o Cenu európskeho verejného sektora – EPSA 2021 (European Public Sector Award), ktorá ocení všetky projekty vedúce k výnimočným výsledkom organizácií verejnej správy. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-o-cenu-europskeho-verejneho-sektora-epsa-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

15.4.2021

ZMOS
Zásielkovňa dopraje doručovanie balíkov na vidieku. Dohodla sa so Združením miest a obcí Slovenska. Združenie miest a obcí Slovenska má ďalšieho partnera. Začína spoluprácu so spoločnosťou Zásielkovňa. Spolupráca bude v umiestňovaní výdajných boxov, ktoré plánuje Zásielkovňa spolu s podporou Združenia miest a obcí Slovenska hromadne inštalovať nielen hlavne na vidieku, ale aj v menších mestách naprieč Slovenskom. Viac TU https://www.zmos.sk/zasielkovna-dopraje-dorucovanie-balikov-na-vidieku-dohodla-sa-so-zdruzenim-miest-a-obci-slovenska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Čo s prebytočným majetkom? Klub komunálnej politiky: Čo s prebytočným hnuteľným a nehnuteľným majetkom samospráv. ZMOS ponúka Komunálnu burzu. Hosťami relácie boli Jozef Viskupič, predseda Združenia SK8 a Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Reláciu si môžete vypočuť TU https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11447

 

COVID
COVID automat - Slovensko prechádza z čiernej do bordovej fázy, od 19. apríla sa uvoľnia opatrenia. Od pondelka 19. apríla  nastane v súvislosti s novým koronavírusom uvoľňovanie opatrení. Otvoria sa všetky obchody či zoologické záhrady. Informoval o tom minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii v utorok 13. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/covid-automat-slovensko-prechadza-z-ciernej-do-bordovej-fazy-od-19-aprila-sa-uvolnia-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktuálna epidemiologická situácia. Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu  Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý zverejnil na svojej webovej stránke  prezentáciu k aktuálnej epidemiologickej situácii. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácie z rokovania vlády SR. V stredu 14. apríla  sa uskutočnilo na Úrade vlády SR v poradí druhé rokovanie vlády. Vláda schválila nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že vláda SR 14. apríla 2021 schválila školského zákona. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-statnej-sprave-v-skolstve-a-skolskej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
ÚVO pripravil podcast v dvoch častiach o súhrnných správach o zadaných zákazkách. Témou nového podcastu Úradu pre verejné obstarávanie sú súhrnné správy o zadaných zákazkách.  Túto problematiku, rozdelenú pre jej rozsiahlosť na dve časti, približuje vedúci stáleho pracoviska úradu v Trenčíne Erik Mičian. Informácie v súhrnných správach podľa neho slúžia ÚVO na ľahšie získavanie a spracovanie relevantných dát pri štatistickom a analytickom vyhodnocovaní, ako aj na zvýšenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-pripravil-podcast-v-dvoch-castiach-o-suhrnnych-spravach-o-zadanych-zakazkach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE. Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE v SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Výzva je určená aj pre subjekty  územnej  samosprávy:  obce  alebo  nimi  zriadené  rozpočtové  alebo príspevkové organizácie. Žiadostí je možné predkladať do 30.6.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-spolufinancovanie-projektov-life--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Grantový program „Máme radi východ 2021“ je otvorený. Mimovládne neziskové organizácie z košického a prešovského kraja sa môžu uchádzať o finančnú podporu pre projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času, alebo k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti. Žiadosti je možné podávať do 3. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/grantovy-program-mame-radi-vychod-2021-je-otvoreny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Webinár pre organizácie: Ako na úspešný projekt? Dávame Vám do pozornosti webinár Nadácie Pontis, na ktorom sa dozviete ako sa prihlásiť do grantovej výzvy, prevezie Vás fungovaním celého procesu a poukáže na chyby, ktorým sa vyhnúť. Webinár sa uskutoční online 29.4 a je určený pre zástupcov a zástupkyne občianskych organizácií, škôl, samospráv a všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s grantovými výzvami. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-pre-organizacie-ako-na-uspesny-projekt--oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.4.2021

ZMOS
ZMOS začína s analýzou PPP v komunále. Združenie miest a obcí Slovenska má vytvorený expertný tím, ktorý sa najbližších šesť mesiacov bude venovať analýze PPP z hľadiska využitia v mestách a obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-zacina-s-analyzou-ppp-v-komunale--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS – KOMUNÁLNY BAZÁR – AKTUÁLNA PONUKA SAMOSPRÁV
Združenie miest a obcí Slovenska na tomto mieste ponúka priestor na ponuku prebytočného majetku miest, obcí a ich organizácií iným samosprávam. V prípade záujmu nám posielajte stručnú charakteristiku prebytočného majetku s maximálne dvomi fotkami a prípadne aj linkom, kde sú k dispozícii ostatné relevantné informácie a rovnako aj s kontaktnými údajmi predávajúceho subjektu. Tieto informácie prosím zasielajte na emailovú adresu komunalnybazar@zmos.sk

Mesto Čadca ponuka bytový dom a pozemky https://www.zmos.sk/mesto-cadca-ponuka-nehnutelny-majetok-formou-obchodnej-verejnej-sutaze-oznam/mid/457960/.html#m_457960

Mesto Ilava ponuka traktory https://www.zmos.sk/ponuka-mesta-ilava-na-priamy-predaj-prebytocneho-hnutelneho-majetku-oznam/mid/457960/.html#m_457960

Obec Priekopa ponuka pouličné lampy verejného osvetlenia https://www.zmos.sk/poulicne-lampy-verejneho-osvetlenia--oznam/mid/457960/.html#m_457960

Obec Čerhov betónová garáž s dverami https://www.zmos.sk/betonova-garaz-s-dverami-obec-cerhov-oznam/mid/457960/.html#m_457960

Obec Jablonovou nad Turňou – aktualizované https://www.zmos.sk/predaj-hnutelneho-majetku-jablonovou-nad-turnou-aktualizovane-oznam/mid/457960/.html#m_457960

 

SOCIÁLNE
Zvýšenie pandemickej nemocenskej dávky. Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Viac TU https://www.zmos.sk/zvysenie-pandemickej-nemocenskej-davky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY
Zmena č.2 vo výzve na podporu prístupu k pitnej vode v MRK. Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zníženia alokácie. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-c-2-vo-vyzve-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-v-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zmena č. 3 vo výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3 výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-c-3-vo-vyzve-zameranej-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SODB
Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň. Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i hendikepované osoby. Kampaň na tlačovej konferencii v utorok 13. apríla 2021 predstavili minister vnútra SR Roman Mikulec a predseda ŠÚ SR Alexander Ballek. Viac TU https://www.zmos.sk/na-mozne-podvody-pocas-asistovaneho-scitania-upozorni-informacna-kampan--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2020 v oblasti kultúrneho dedičstva. Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo Slovenského národného múzea a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky predlžuje termín na prihlasovanie návrhov na nominácie do Výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 do 30. 4. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-nominacie-na-vyrocne-ceny-za-rok-2020-v-oblasti-kulturneho-dedicstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Projekt revitalizácie zelene ortodoxného cintorína v Bratislave. Na Slovensku sú stovky židovských cintorínov, pričom najznámejšie z nich sa nachádzajú v Bratislave, Dunajskej Strede, Nitre, Žiline, Prešove, Michalovciach, či Humennom. Jeden z najväčších a najstarších židovských cintorínov je ortodoxný cintorín v Bratislave. Viac TU https://www.zmos.sk/projekt-revitalizacie-zelene-ortodoxneho-cintorina-v-bratislave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
Verejné pripomienkovanie národného projektu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sprístupnilo na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Viac TU https://www.zmos.sk/verejne-pripomienkovanie-narodneho-projektu-v-oblasti-informacnej-a-kybernetickej-bezpecnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Podľa výsledkov Eurobarometra by pravidlá predvolebných kampaní mali platiť aj v online priestore. Európska únia sa spustením nového Akčného plánu pre európsku demokraciu snaží o novú vlnu demokratizácie, podporujúc hlavne slobodné voľby, ktoré sú čím ďalej, tým viac digitalizované. Aj preto narastá dôležitosť dodržiavania demokratických zásad v online priestore. Viac TU https://www.zmos.sk/podla-vysledkov-eurobarometra-by-pravidla-predvolebnych-kampani-mali-platit-aj-v-online-priestore--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.4.2021

ZMOS
Komunálny bazár sa osvedčil. Ideme ďalej. Združenie miest a obcí  Slovenska na svojej web stránke vytvorilo novú rubriku. Komunálny bazár je priestor na ponuku odpredaja prebytočného hnuteľného majetku miest, obcí a ich organizácií. Táto služba sa osvedčila. Preto ideme ďalej. Aktuálna ponuka odpredaja s informáciou k doterajším ponukám je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komunalny-bazar-sa-osvedcil-ideme-dalej--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EKONOMIKA
Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel v rámci „Lex korona“ V súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, nastávajú v oblasti rozpočtových pravidiel nasledovné zmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenia-v-oblasti-rozpoctovych-pravidiel-v-ramci-lex-korona--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO

Metodické listy na vyučovanie vonku pre ZŠ. Učíte na základnej škole matematiku, slovenský jazyk, prírodovedu či prvouku alebo výtvarnú výchovu? Inšpirujte sa našimi metodickými listami a vyskúšajte s deťmi preniesť časť výučby von – na školský dvor, do parku alebo do lesa. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicke-listy-na-vyucovanie-vonku-pre-zs-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ministerstvo vnútra distribuuje ochranné pomôcky do škôl. Na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rezort vnútra pomáha s dodaním FFP2 respirátorov, rukavíc a štítov zo Správy štátnych hmotných rezerv SR. Ochranné pomôcky sú určené pre zamestnancov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-vnutra-distribuuje-ochranne-pomocky-do-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

O týždeň sa školy otvoria aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov ZŠ. Otváranie škôl bude pokračovať. Od budúceho pondelka 19. apríla 2021 sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov. O týždeň nato – od 26. apríla sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. Viac TU https://www.zmos.sk/o-tyzden-sa-skoly-otvoria-aj-pre-vacsinu-osmakov-a-deviatakov-zs-oznam/mid/405616/.html#m_405616            

 

Hľadajú sa hodnotitelia prihlášok Erasmus+! Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu hľadajú hodnotiteľov prihlášok Erasmus+.  Žiadosť o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa je možné podať kedykoľvek do termínu ukončenia výzvy. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-hodnotitelia-prihlasok-erasmus---oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Druhá výzva v rámci európskej iniciatívy „European City Facility“
. „European City Facility - Európsky nástroj pre mestá“ otvára druhú výzvu s ešte väčšími zdrojmi pre miestne samosprávy. Z programu môžete získať finančnú a technickú podporu pre miestne investičné plány udržateľnej energie. Viac TU https://www.zmos.sk/druha-vyzva-v-ramci-europskej-iniciativy-european-city-facility-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva v programe Erasmus+ Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať,  že Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila prvú Výzvu Erasmus+ v programovom období 2021 – 2027. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-v-programe-erasmus--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DOBROVOĽNÍCTO
Online diskusia: Prečo sa stať dobrovoľníkom a ako na to? Dávame Vám do pozornosti podujatie Nadácie Pontis týkajúce sa dobrovoľníctva, aké sú benefity a kde nájsť príležitostí. Príďte sa inšpirovať online 19. apríla! Viac TU https://www.zmos.sk/online-diskusia-preco-sa-stat-dobrovolnikom-a-ako-na-to-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

TELEKOMUNIKÁCIE
Sieťová infraštruktúra aj pre dátové a telekomunikačné služby. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s kľúčovými energetickými hráčmi – distribútormi elektriny – našiel možnosti, ako multiplikovať pozitívne efekty budovania novej, modernej a predovšetkým inteligentnej sieťovej infraštruktúry. Viac TU https://www.zmos.sk/sietova-infrastruktura-aj-pre-datove-a-telekomunikacne-sluzby-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Workshop v rámci programu Horizont Európa. Pri príležitosti novej výzvy „Impulzy pre cirkularitu (H4C)“ v rámci programu Horizont Európa organizuje Európska únia workshop určený zástupcom priemyselnej a výrobnej sféry, akademickej obce a regionálnych politikom. Viac TU https://www.zmos.sk/workshop-v-ramci-programu-horizont-europa-oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.4.2021

ZMOS
ZMOS: Finišujeme s pomocou pre gastro segment. Združenie miest a obcí Slovenska pred niekoľkými týždňami avizovalo ďalšiu pomoc v COVIDovom období. ZMOS s partnermi preto finišuje s pomocou pre reštaurácie. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-finisujeme-s-pomocou-pre-gastro-segment--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Jasné témy rokovania sociálnej sekcie. Predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota, Božena Kováčová, zvolala na utorok 20. apríla rokovanie tejto odbornej sekcie k pomerne širokému okruhu tém. Viac TU https://www.zmos.sk/jasne-temy-rokovania-socialnej-sekcie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Nové prevádzkové hodiny mobilných odberových miest. Od apríla sa menia prevádzkové hodiny niektorých mobilných odberových miest na antigénové testovanie, ktoré prevádzkujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-prevadzkove-hodiny-mobilnych-odberovych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR za 14. kalendárny týždeň 2021. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR - v 14. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 7 087 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 368,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni-v-sr-za-14-kalendarny-tyzden-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616      

 

Od 12. apríla 2 čierne okresy a 2 ružové podľa COVID AUTOMATu. Slovensko od zajtra 12. apríla naďalej zostáva v čiernej farbe, v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Situácia sa mierne zlepšila. Na úrovni regiónov ostávajú v IV. stupni varovania (čierneho) 2 okresy, v III. stupni – bordovom bude 36 okresov, v II. stupni – červenom bude 39 okresov a v I. stupni – ružovom budú 2 okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/od-12-aprila-2-cierne-okresy-a-2-ruzove-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Aj deti z MŠ a ZŠ sa môžu stať hrdinami a zachrániť ľudský život. Aj deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST. Projekt, ktorý sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels, má za cieľ vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Viac TU https://www.zmos.sk/aj-deti-z-ms-a-zs-sa-mozu-stat-hrdinami-a-zachranit-ludsky-zivot--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FONDY
PRV 2014-2020: Aktualizácia č.1 harmonogramu výziev na rok 2021. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka 2014-2020 zverejnilo prvú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/prv-2014-2020-aktualizacia-c-1-harmonogramu-vyziev-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Rezorty sa rozhodli na rozdelení zdrojov REACT-EU. Slovensko sa dočká ďalšej rýchlej pomoci na boj s pandémiou a jej dopadmi. Z EÚ na to dostaneme navyše 780 miliónov eur. Najväčšia časť zdrojov pôjde do Operačného programu Ľudské zdroje. Viac TU https://www.zmos.sk/rezorty-sa-rozhodli-na-rozdeleni-zdrojov-react-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Sociálna poisťovňa: Nový manuál zamestnávateľom pre správne vypĺňanie formulárov. Dávame do pozornosti miest a obcí ako zamestnávateľov nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov, ktorý nahrádza v súčasnej pandemickej situácii semináre a školenia, ktoré momentálne nie je možné uskutočňovať prezenčne tak ako minulosti. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-poistovna-novy-manual-zamestnavatelom-pre-spravne-vyplnanie-formularov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

ENVIRO
Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity v systémovom pohľade. Vo februári tohto roka bola generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom uvedená najnovšia správa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Táto správa je jedinečná v tom, že analyzuje zistenia uverejnené v nedávnych globálnych hodnoteniach (najmä panelov IPCC a IPBES) a spracováva ich syntézu, pričom sa zameriava na tri environmentálne globálne problémy – zmenu klímy, stratu biodiverzity a znečisťovanie prostredia. Viac TU https://www.zmos.sk/globalna-environmentalna-kriza-a-ochrana-biodiverzity-v-systemovom-pohlade--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Skvelá správa pre bratislavské lesy. Začiatkom apríla dostáva Bratislava dobrú správu. Rezort pôdohospodárstva, štátny podnik LESY SR a hlavné mesto SR Bratislava vychádzajú maximálne v ústrety k dlhodobej spoločenskej požiadavke o rozširovaní rekreačných možností prímestských lesov v Bratislave. Rozloha budúceho bratislavského lesoparku sa vďaka štátnym lesom a spolupráci zúčastnených strán zväčšuje z 3 031 ha na výmeru 7 226,86 ha. Viac TU https://www.zmos.sk/skvela-sprava-pre-bratislavske-lesy--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

 

Zelené miesta v regióne Banská Bystrica. Zelená infraštruktúra je prepojenou sieťou zelených a modrých plôch v krajine, ktoré zachovávajú hodnoty a funkcie pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Viac TU https://www.zmos.sk/zelene-miesta-v-regione-banska-bystrica--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SAMOSPRÁV
Ukrajinské mesto Ivano-Frankivsk hľadá partnera. Ukrajinské mesto Ivano-Frankivsk hľadá partnera na Slovensku pre spoluprácu v rôznych oblastiach výkonu kompetencií a aktivít miestnych územných samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/ukrajinske-mesto-ivano-frankivsk-hlada-partnera--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Máte záujem o spoluprácu so samosprávou z Nového Zélandu? Dávame Vám do pozornosti informáciu z Veľvyslanectva SR v Canberre o možnosti nadviazania spolupráce s miestnou samosprávou z Nového Zélandu vďaka európskemu Programu medzinárodnej mestskej a regionálnej spolupráce (IURC) 2017-2020. Viac TU https://www.zmos.sk/mate-zaujem-o-spolupracu-so-samospravou-z-noveho-zelandu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ: Potrebná zmena legislatívy na ochranu nerastného bohatstva. Kontrolná autorita zrealizovala kontrolu výberu tematického zamerania súvisiaceho s ochranou nerastného bohatstva SR. Na základe výsledkov kontroly upozorňuje poslancov Národnej rady SR na potrebu zmeniť legislatívu tak, aby nerastné bohatstvo, podzemné vody a prírodné liečivé pramene boli účinne chránené nielen pre súčasné, ale hlavne budúce generácie. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-potrebna-zmena-legislativy-na-ochranu-nerastneho-bohatstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Spustenie občianskej digitálnej platformy v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy schválila vytvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá občanom z celej Únie umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnosti EÚ od 19. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-spustenie-obcianskej-digitalnej-platformy-v-ramci-konferencie-o-buducnosti-europy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

9.4.2021

ZMOS
ZMOS: Spustilo projekt podpory potenciálu slovensko-ukrajinského prihraničia. Projekt slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce zameraný aj na dobré spravovanie vecí verejných by mal priniesť zintenzívnenie spoločných aktivít v regiónoch oboch štátov a zároveň poskytnúť možnosť podeliť sa o skúsenosti z decentralizácie, čerpania eurofondov i výkonu samosprávnych kompetencií. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-spustilo-projekt-podpory-potencialu-slovensko-ukrajinskeho-prihranicia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

TOP: ZMOS organizuje dva semináre k VO. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti dva semináre, ktoré organizuje k verejným obstarávaniam za aktívnej spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie. Viac TU https://www.zmos.sk/top-zmos-organizuje-dva-seminare-k-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

POSAM – PARTNER ZMOS
Unikátna online konferencia o mestskom parkovacom systéme. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti  aktivitu partnera, spoločnosti PosAm organizuje pre samosprávy a verejnosť odbornú online udalosť na tému efektívneho parkovania a mestského parkovacieho systému. Viac TU https://www.zmos.sk/unikatna-online-konferencia-o-mestskom-parkovacom-systeme--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

TASR – PARTNER ZMOS
Nebuď otrok drog. V televízii TASR.TV, kde sa vyrába v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska aj diskusná relácia „Samospráva tu a teraz“, realizovali ďalší zaujímavý projekt. Tentoraz sa týkal prevencie pred nežiaducimi javmi drogových závislostí. Viac TU https://www.zmos.sk/nebud-otrok-drog--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, pričom maximálne využíva všetky dostupné sily a prostriedky. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-vysledky-policajnych-kontrol-dodrziavania-protiepidemiologickych-opatreni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Otváranie škôl. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že minister školstva, vedy, výskumu a športu dnes 8.apríla 2021 podpísal rozhodnutie, na základe ktorého sa  od 12. apríla plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov. Viac TU https://www.zmos.sk/otvaranie-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Na I. fázu projektu doučovania „Spolu múdrejší“ rezort školstva vyčlenil zdroje. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v prvej fáze na doučovanie v rámci projektu „Spolu múdrejší“ pol milióna eur. Touto iniciatívou podporí desaťtisíce žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Doučovať sa budú v predmetoch ako matematika, slovenčina, cudzie jazyky, fyzika, chémia či informatika. Viac TU https://www.zmos.sk/na-i-fazu-projektu-doucovania-spolu-mudrejsi-rezort-skolstva-vyclenil-zdroje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Vláda schválila Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Rámcový dokument Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorý v stredu 7. apríla 2021 schválil kabinet,  je národným záväzkom vlády Slovenskej republiky definujúcim smerovanie verejných politík s cieľom zmien v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-strategiu-rovnosti-inkluzie-a-participacie-romov-do-roku-2030-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

DOPRAVA
Zasadnutie komisie pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti. V stredu 7. apríla 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre dopravu a výstavbu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti. Viac TU https://www.zmos.sk/zasadnutie-komisie-pri-vybore-nr-sr-pre-hospodarske-zalezitosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rok na rezorte dopravy a výstavby priniesol najväčšie opravy ciest I. triedy aj historickú obnovu vozňového parku. Hoci dianie na ministerstve dopravy, ako aj na iných rezortoch, ovplyvnila pandémia a jej negatívne dopady, podľa štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa sa však uplynulý rok rozhodne neniesol len v duchu koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/rok-na-rezorte-dopravy-a-vystavby-priniesol-najvacsie-opravy-ciest-i-triedy-aj-historicku-obnovu-voznoveho-parku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

8.4.2021

ZMOS
Poľnohospodárska sekcia sa bude venovať MASkám. Predseda odbornej sekcia Poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS a starosta obce Ratkovce martin Červenka zvolal jej rokovanie k dvom kľúčovým témam. Viac TU https://www.zmos.sk/polnohospodarska-sekcia-sa-bude-venovat-maskam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Sekcia životného prostredia sa sústredí hlavne na odpady. Starosta obce Dolný Bar a predseda Sekcie životného prostredia Rady ZMOS Oskár Bereczk zvolal jej rokovanie na 12. apríla 2021 k dvom kľúčovým témam. Viac TU https://www.zmos.sk/sekcia-zivotneho-prostredia-sa-sustredi-hlavne-na-odpady--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Problémy s pozemkami ohrozujú čerpanie eurofondov aj regionálny rozvoj. Rádio Regina Východ – Klub komunálnej politiky – streda 7. apríla 2021: Problémy s pozemkami ohrozujú čerpanie eurofondov aj regionálny rozvoj. Hosťami relácie boli starostka obce Spišské Tomášovce Zuzana Nebusová a ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Viac TU https://www.zmos.sk/problemy-s-pozemkami-ohrozuju-cerpanie-eurofondov-aj-regionalny-rozvoj-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

TASR – PARTNER ZMOS
Nebuď otrok drog. V televízii TASR.TV, kde sa vyrába v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska aj diskusná relácia „Samospráva tu a teraz“, realizovali ďalší zaujímavý projekt. Tentoraz sa týkal prevencie pred nežiaducimi javmi drogových závislostí. Viac TU https://www.zmos.sk/nebud-otrok-drog--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prezentáciu k aktuálnej situácii na Slovensku ako aj v okolitých štátoch v súvislosti s pandémiou COVID-19, predmetná prezentácia obsahuje rôzne štatistické údaje aj ich premietnutie do COVID automatu. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam-3/mid/405616/.html#m_405616

 

EKONOMIKA
Aktuálna daňová prognóza. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Výbor pre daňové prognózy pri Inštitúte finančnej politiky na svojom zasadnutí 25. marca 2021 vypracoval aktuálnu daňovú prognózu v strednodobom horizonte rokov 2020 – 2024. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-danova-prognoza--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ďalšie zdroje do schémy pomoci na podporu cestovného ruchu. Vláda na dnešnom rokovaní schválila požiadavku rezortu dopravy o navýšenie financií určených na pomoc gastroprevádzkam a ďalším podnikateľom v sektore cestovného ruchu. Vďaka tomu budeme môcť spustiť ďalšiu etapu Schémy minimálnej pomoci do 200 tisíc eur. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-zdroje-do-schemy-pomoci-na-podporu-cestovneho-ruchu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Aktuálne informácie z rokovania vlády SR. V stredu 7. apríla 2021 sa na Úrade vlády uskutočnilo rokovanie vlády. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti prerokované materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam-2/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Návrat do škôl 2021 – aktualizovaný. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo k 6. aprílu aktualizovaný manuál Návrat do škôl 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

ÚVO
ÚVO: Nový podcast o ex ante posúdeniach zákaziek pred vyhlásením VO. Úrad pre verejné obstarávanie pokračuje v príprave podcastov na rôzne témy v snahe pomôcť vyhlasovateľom súťaží. Témou najnovšieho je ex ante posúdenie, ktoré je dobrovoľným nástrojom používaným ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-novy-podcast-o-ex-ante-posudeniach-zakaziek-pred-vyhlasenim-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ANKETA
Prihláste svoj strom do ankety Strom roka 2021. Anketa Strom roka už 19 rokov hľadá po celom Slovensku stromy s pozoruhodnými príbehmi, ktoré vyzdvihujú význam starých, vzácnych či ohrozených stromov a vzbudzujú záujem ľudí o životné prostredie. Tento rok môžete svojho obľúbenca do súťaže nominovať do 30 apríla. Viac TU https://www.zmos.sk/prihlaste-svoj-strom-do-ankety-strom-roka-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EK
Európska komisia: Verejná konzultácia k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov. Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov s cieľom zosúladiť ich s ambíciou Európskej zelenej dohody stimulovať obnovu budov v EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-verejna-konzultacia-k-revizii-smernice-o-energetickej-hospodarnosti-budov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

7.4.2021

ZMOS
ZMOS formuloval odporúčania pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnávania príslušníkov marginalizovaných komunít. Združenie miest a obcí Slovenska v posledný marcový deň organizovalo seminár venovaný miestnej ekonomike, zamestnanosti a marginalizovaným komunitám. Za účasti zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych organizácií boli formulované závery a odporúčania, ktoré bude združenie presadzovať v nadchádzajúcom období. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-formuloval-odporucania-pre-podporu-lokalnej-ekonomiky-a-zamestnavania-prislusnikov-marginalizovanych-komunit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Mestá a dediny stavili na zdieľané centrá, od vlády žiadajú peniaze na ich vybudovanie. Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, chce pre slovenské obce spoločné centrá zdieľaných služieb. V nich vidí hlavný nástroj, ako zmodernizovať verejnú správu na Slovensku. Toto riešenie by umožňovalo zachovať súčasný vysoký počet obcí, lebo podľa neho ide o národné bohatstvo Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/mesta-a-dediny-stavili-na-zdielane-centra-od-vlady-ziadaju-peniaze-na-ich-vybudovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VÚB – PARTNER ZMOS
Ekonomický výhľad pre samosprávy od VÚB. Makroekonómovia VÚB banky - partnera Združenia miest a obcí Slovenska - pod vedením Zdenka Štefanidesa spracovali prezentáciu, ktorá pojednáva o ekonomickom výhľade s dôrazom na slovenskú ekonomiku. Viac TU https://www.zmos.sk/ekonomicky-vyhlad-pre-samospravy-od-vub--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Vyhlásenie stavu klimatickej núdze by pomohlo ešte razantnejšie presadzovať environmentálne záujmy. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali v stredu 31. marca uznesenie, v ktorom sa konštatuje závažnosť problému klimatickej zmeny a potreba jej prioritného riešenia. Vyhlásenie klimatickej núdze, však poslanci nakoniec nepodporili. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlasenie-stavu-klimatickej-nudze-by-pomohlo-este-razantnejsie-presadzovat-environmentalne-zaujmy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Kabinetom predĺžený núdzový stav je v súlade s Ústavou SR. Parlament vo štvrtok 1. apríla 2021 odsúhlasil predĺženie núdzového stavu. Opätovne predĺžený núdzový stav trvá od 20. marca ďalších 40 dní. O predĺžení núdzového stavu rozhodla vláda 17. marca 2021 využijúc  možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Viac TU https://www.zmos.sk/kabinetom-predlzeny-nudzovy-stav-je-v-sulade-s-ustavou-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

   

ŠKOLSTVO
V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky v školách. Ako sa epidemiologická situácia na Slovensku postupne zlepšuje, prechod z celoslovenského na regionálny Covid automat je čoraz reálnejší. S tým súvisí aj umožnenie otvárania ďalších ročníkov v školách. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling preto apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/v-najblizsich-tyzdnoch-by-sa-mohli-otvarat-dalsie-rocniky-v-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

ENERGETIKA
Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality je nevyhnutná transformácia energetického sektora. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti problematiku uhlíkovej neutrality. O jej dosiahnutí uhlíkovej neutrality do roku 2050 a nevyhnutnosti krokov k naplneniu tohto cieľa sa 31. marca 2021 diskutovalo na prestížnom on-line samite, ktorý organizovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v spolupráci s britským predsedníctvom konferencie zmluvných strán OSN o zmene podnebia (COP26). Viac TU https://www.zmos.sk/na-dosiahnutie-uhlikovej-neutrality-je-nevyhnutna-transformacia-energetickeho-sektora--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLENIA
Online školenia pre mestá a obce od ÚNSS. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že od septembra 2019 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+ realizovať medzinárodný projekt s názvom „Od vzdelávania k inklúzii“ (ďalej používaná projektová skratka EDI z anglického názvu projektu From Education to Inclusion). Viac TU https://www.zmos.sk/online-skolenia-pre-mesta-a-obce-od-unss--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rezort regionálneho rozvoja hľadá odborných hodnotiteľov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo otvorenú výzvu a hľadá odborných hodnotiteľov pre žiadosti o poskytnutie  dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Prihlásiť sa môžete do 20. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-regionalneho-rozvoja-hlada-odbornych-hodnotitelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

INFORMATIZÁCIA
Pripomienkovanie národného projektu „Slovensko v mobile“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Slovensko v mobile“. Pripomienky je možné zasielať do 19.4.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/pripomienkovanie-narodneho-projektu-slovensko-v-mobile--oznam/mid/405616/.html#m_405616

6.4.2021

ZMOS
ZMOS podporuje potenciál slovensko-ukrajinského prihraničia. Združenie miest a obcí Slovenska rozbieha projekt cezhraničnej spolupráce medzi samosprávami zo Slovenska a Ukrajiny. Úvodné podujatie sa uskutoční 8. apríla a následne budú realizované mnohé užitočné podujatia. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-podporuje-potencial-slovensko-ukrajinskeho-prihranicia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID

Od 5. apríla 10 čiernych okresov a 17 červených podľa COVID AUTOMATu. Od 5. apríla bude celé Slovensko pokračovať v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 10 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 52 okresov a v II. stupni – červenom bude 17 okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-5-aprila-10-ciernych-okresov-a-17-cervenych-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Odporúčanie pre poskytovateľov sociálnej starostlivosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča poskytovateľom sociálnych služieb v pobytových zariadeniach vypracovať si vlastný návštevný poriadok. Vďaka tomu by klienti mohli prijímať návštevy v zaradeniach aj v čase pandémie. Kontakt s blízkymi je prevenciou proti „tichej“ epidémii - sociálnej izolácii. Viac TU https://www.zmos.sk/odporucanie-pre-poskytovatelov-socialnej-starostlivosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Info o výskyte akútnych respiračných ochorení. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej web stránke informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň. Viac TU https://www.zmos.sk/info-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Zmena rozhodnutia ministra školstva z 30. 3. 2021. Rezort školstva zverejnil 30. marca 2021 zmenu rozhodnutia ministra z 2. marca 2021, v znení neskoršieho rozhodnutia z 19. marca 2021, ktorou sa predlžuje trvanie školského vyučovania v materských  školách a základných školách na prvom stupni prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce zo 6. apríla na 11. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-rozhodnutia-ministra-skolstva-z-30-3-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

              

PARLAMENT
Parlament schválil právnu úpravu k vizuálnemu smogu. Národná rada Slovenskej republiky v stredu 31. marca 2021 schválila Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého cieľom je zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov pre mestá, obce a štát nakoľko vizuálny smog predstavuje na Slovensku dlhodobo neriešený problém. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-pravnu-upravu-k-vizualnemu-smogu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Parlament schválil zmeny v cestnom zákone. Národná rada Slovenskej republiky v stredu 31. marca 2021 schválila Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého cieľom je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest (komunikácií) možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-zmeny-v-cestnom-zakone--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Parlament schválil zmeny v zákone o cestnej premávke. Národná rada Slovenskej republiky v stredu 31. marca 2021 schválila Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-zmeny-v-zakone-o-cestnej-premavke--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MAS
MAS: Kontrolné zoznamy k procesom kontroly verejného obstarávania. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti Kontrolné zoznamy RO pre IROP k procesom kontroly verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/mas-kontrolne-zoznamy-k-procesom-kontroly-verejneho-obstaravania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

MAS: Oznámenie o zmene e-mailových adries RO pre IROP. Odo dňa 31.3.2021 je potrebné všetky záležitosti predkladané zo strany MAS zasielať na nové adresy. RO pre IROP oznamuje, že dňa 31.3.2021 došlo k zmene e-mailových adries, prostredníctvom ktorých MAS, v zmysle postupov Implementačného modelu CLLD, oficiálne komunikujú s RO pre IROP. Viac TU https://www.zmos.sk/mas-oznamenie-o-zmene-e-mailovych-adries-ro-pre-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MAS: Často kladené otázky na RO pre IROP. Dávame Vám do pozornosti často kladené otázky, s ktorými sa miestne akčné skupiny obracajú na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Viac TU https://www.zmos.sk/mas-casto-kladene-otazky-na-ro-pre-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP: Aktualizácia č.4 harmonogramu výziev na rok 2021. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program zverejnilo štvrtú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-aktualizacia-c-4-harmonogramu-vyziev-na-rok-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktualizovaný manuál pre informovanie a komunikáciu IROP. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti piatu aktualizáciu Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ: Nedostatočné programové rozpočtovanie na všetkých úrovniach verejnej správy
. Národná autorita zverejnila Správu o výsledku kontroly k Strednodobému rozpočtovému rámcu, v ktorej upozorňuje, že na všetkých úrovniach verejnej správy sú problémy s nedostatočným využívaním programového rozpočtovania. Výdavkové stropy rozpočtovania na vládnej úrovni, či už pre celú verejnú správu alebo samotné ministerstvá neboli počas kontrolovaného obdobia (2015 – 2019) na Slovensku implementované. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-nedostatocne-programove-rozpoctovanie-na-vsetkych-urovniach-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FINANCIE
Bilancia štátneho rozpočtu – aktualizácia. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Ministerstva financií SR, ktoré zverejnilo aktualizované informácie k bilancii štátneho rozpočtu. Viac TU https://www.zmos.sk/bilancia-statneho-rozpoctu-aktualizacia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
Zmena vo výzve na vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v MRK. Oznam o zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-vo-vyzve-na-vysporiadanie-majetkovo-pravnych-vztahov-k-pozemkom-v-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA A KREATÍVNY PRIEMYSEL
Výzva pre odbornú verejnosť na prihlásenie sa do Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. Sekretariát Rady vlády pre kultúru a kreatívny priemysel v súlade s čl.7 ods. 1 štatútu Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel vyhlásil dňa 31. marca 2021 výzvy na prihlásenie sa do zhromaždenia na voľbu členov rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel z radov odbornej verejnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-odbornu-verejnost-na-prihlasenie-sa-do-rady-vlady-sr-pre-kulturu-a-kreativny-priemysel--oznam/mid/405616/.html#m_405616

1.4.2021

ZMOS
ZMOS vypracoval manuál týkajúci sa úseku ochrany pred požiarmi so zameraním na vybrané problémy dobrovoľných hasičských zborov obcí. Obsahovo je zameraný na zákon o ochrane pred požiarmi a povinnosti obce v zmysle tejto legislatívy. Nechýbajú ani informácie týkajúce sa zriadenia dobrovoľného hasičského zboru obce, rovnako aj komentár k príslušným vyhláškam, ktoré súvisia s týmto zákonom. Čitateľom tiež približuje požiadavky na akcieschopnosť a materiálno-technické vybavenie. Tím expertov neopomenul ani hasičské zbrojnice a ohlasovňu požiarov. Viac TU https://www.zmos.sk/vcasna-intervencia-narodneho-projektu-modernizacia-miestnej-uzemnej-samospravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS chce pomôcť MOMkám s agendou pri testovaniach. Združenie miest a obcí Slovenska po rezervačnom systéme Bookio, ktorý je pre testovanie na COVID-19 využívaný bezplatne a portáli o MOMkách na dlani avizuje ďalšiu pomoc samosprávam. Aktuálne sa týka byrokracie pri vedení MOMiek. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-chce-pomoct-momkam-s-agendou-pri-testovaniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID

Platnosť certifikátu s negatívnym výsledkom sa predlžuje. Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní Pandemickej komisie navrhlo predĺženie platnosti certifikátu o výsledku testu na koronavírus a v nadväznosti na uvedené sa Vláda SR ešte pred Veľkou nocou uzniesla na miernom uvoľnení opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/platnost-certifikatu-s-negativnym-vysledkom-sa-predlzuje-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktuálna Covid situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke zverejnil prezentáciu, ktorá reflektuje štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku aj v okolitých štátoch v súvislosti s COVID-19, aj ich premietnutie do COVID automatu. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-covid-situacia-na-slovensku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva hlavného hygienika SR. Hlavný hygienik SR vyzýva občanov k dodržiavaniu opatrení a k disciplíne.  Najnovšie štatistiky nám dávajú dôvod na opatrný optimizmus, preto počas veľkonočných sviatkov je potrebné dbať o ochranu zdravia seba a svojich blízkych. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-hlavneho-hygienika-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Rakúsko - zmena pre pendlerov od 1. apríla. Pendleri sa od 1. apríla budú preukazovať negatívnym COVID-19 testom 2x týždenne, pričom test nesmie byť starší ako 72 hodín. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-rakusko-zmena-pre-pendlerov-od-1-aprila--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Čítame radi. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes 31.marca 2021 zverejnilo informácie a elektronický formulár na vyhodnotenie projektu „Čítame radi“ (december 2020). Každá zapojená škola dostane mail, kde bude informovaná o zverejnení formuláru. Viac TU https://www.zmos.sk/citame-radi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

E-testovanie využilo viac než 20 500 žiakov ZŠ a SŠ. V čase prevažne dištančného vzdelávania od 10. februára do 23. marca 2021 mali žiaci základných a stredných škôl možnosť aj z domáceho prostredia absolvovať elektronické testy z čitateľskej a matematickej gramotnosti, zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry, anglického a ruského jazyka, ktoré pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/e-testovanie-vyuzilo-viac-nez-20-500-ziakov-zs-a-ss-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Odklad daňového priznania je možné podať aj emailom. Národná rada Slovenskej republiky schválila Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/odklad-danoveho-priznania-je-mozne-podat-aj-emailom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zmeny v oblasti zdravotníctva schválené parlamentom. Národná rada Slovenskej republiky schválila Vládny Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-oblasti-zdravotnictva-schvalene-parlamentom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie od 25.5. do 31.12.2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na svojej  17-tej schôdzi vzal na vedomie Správu o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25.5.2019 až 31.12.2019. Viac TU https://www.zmos.sk/sprava-o-stave-ochrany-osobnych-udajov-za-obdobie-od-25-5-do-31-12-2019--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácia z rokovania vlády SR. V stredu 31. marca 2021 sa na Úrade vlády uskutočnilo 88. rokovanie vlády SR. Vláda schválila nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-sr--oznam-6/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
ÚVO pripravil časopis Moderný prístup k VO zameraný na udržateľné a strategické VO. Jedným z cieľov národného projektu s názvom Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu, je podpora udržateľného a strategického verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-pripravil-casopis-moderny-pristup-k-vo-zamerany-na-udrzatelne-a-strategicke-vo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DEDINA ROKA

Na prihlásenie obcí do súťaže Dedina roka 2021 ostáva posledný mesiac. Záujemcovia o prihlásenie do 11. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2021 majú posledný mesiac na registráciu svojej obce. Podnet môže dať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky (SR), samotný proces prihlásenia je už potom na starostke alebo starostovi. Viac TU https://www.zmos.sk/na-prihlasenie-obci-do-sutaze-dedina-roka-2021-ostava-posledny-mesiac-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DOPRAVA
Rezort dopravy spúšťa registráciu pre samosprávy do 8. ročníka kampane Do práce na bicykli. Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje ôsmy ročník celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2021. Tento rok sa presunie z tradičného mesiaca máj na jún z dôvodu stálejšieho počasia. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-dopravy-spusta-registraciu-pre-samospravy-do-8-rocnika-kampane-do-prace-na-bicykli--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MVO
NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ - APRÍL 2021 - DIGITÁLNA SAMOSPRÁVA. Vzdelávací online cyklus Na občanoch záleží, ktorý organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,  pokračuje aj v mesiaci apríl 2021, ktorého nosnou témou je Digitálna samospráva. V online vzdelávacom cykle Na občanoch záleží sa všetko dozviete z prvej ruky, priamo od vašich „kolegov“ z iných samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/na-obcanoch-zalezi-april-2021-digitalna-samosprava-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Oznam SAD LC

publikované dňa 30. marec 2021

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných  poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy“  Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy  od 07.04.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin plus“.   Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo na tel. č. 0650 958 958.


NÚDZOVÝ STAV - predĺženie od 20.03.2021

publikované dňa 19. marec 2021


Registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

publikované dňa 17. marec 2021

Časté otázky a odpovede:

 

Kto sa môže nahlásiť do systému pre náhradníkov na očkovanie?

Všetci občania nad 18 rokov, s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji, ktorí sú schopní dostaviť sa na miesto očkovania buď v deň zavolania, a ak to nie je možné, tak deň po zavolaní.

 

Ako budú náhradníkov kontaktovať, aby sa dostavili na očkovanie? Čo ak práve nebudú môcť?

Náhradníci budú kontaktovaní telefonicky a je im ponúknutý termín. Ak nebudú môcť ponúknutý termín využiť (časová tieseň, mimo lokality, osobné, či pracovné povinnosti), môžu ho odmietnuť a naďalej môžu ostať v zozname náhradníkov na ďalšie dni.

 

Keď sa nahlásim medzi náhradníkov, nemusím sa už nahlásiť na očkovanie do systému NCZI?

Stránka  www.nahradnici.sk  NIE JE náhradou ku riadnej registrácii cez stránku NCZI Ministerstva zdravotníctva. Aj po registrácii do zoznamu náhradníkov odporúčame registrovať sa na riadny termín na stránke NCZI https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php .

Stránka www.nahradnici.sk slúži na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý budú očkovacie centrá v Banskobystrickom kraji využívať v prípade, že sa na očkovací termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku Ministerstva zdravotníctva.

 

V akých mestách sa dnes očkuje?

Ľudia do 70 rokov (vakcína AstraZeneca): Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Zvolen

O 2 týždne budú pridané očkovacie centrá v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom. Neskôr je v pláne otvoriť aj očkovacie centrá v Revúcej a vo Veľkom Krtíši.

Ľudia nad 70 rokov (vakcíny Pfizer, Moderna – nemocnice a polikliniky):Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom

Čo ak sa nahlásim ako náhradník, ale potom získam termín očkovania cez NCZI, alebo pre iný dôvod už nechcem byť v zozname náhradníkov?

Na webstránke www.nahradnici.sk sa dá veľmi jednoducho zo zoznamu náhradníkov odhlásiť bez udania dôvodu.

 

V akom poradí budú náhradníci volaní?

Systém oprávnených záujemcov automaticky zoraďuje podľa princípov očkovacej stratégie štátu – teda podľa veku a pridružených diagnóz. Zo zoznamu následnej jednotlivé očkovacie centrá povolávajú záujemcov v prípade uvoľnenia termínov na očkovanie.

 

Vedia si náhradníci vybrať vakcínu, ktorou chcú byť očkovaní?

V tejto chvíli nie. Náhradníci do 70 rokov sú automaticky volaní na vakcináciu AstraZeneca, náhradníci nad 70 rokov na Pfizer alebo Moderna. Môže sa to však v budúcnosti zmeniť v závislosti od zmeny situácie s vakcínami.

 

Čo ak nahlasujem do systému osobu, ktorá nemá telefón/nedvíha telefón/zle vidí, počuje?

Môžete do systému zadať telefón na inú osobu, ktorá vie náhradníkovi rýchlo dať vedieť, že bol zavolaný na očkovanie.

 

V prípade problémov s nahlasovaním je na portáli www.nahradnici.sk okrem detailných inštrukcií pripravený aj kontakt na zákaznícke call centrum, ktoré počas každého pracovného dňa pomáha ľuďom pri registrácii.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

publikované dňa 16. marec 2021


Zákaz vypaľovania

publikované dňa 12. marec 2021


Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 10.3.2021

publikované dňa 10. marec 2021

Na základe „Mimoriadnej zmeny cestovných  poriadkov autobusových liniek prímestskej dopravy v okresoch Revúca a Rimavská Sobota“  Banskobystrického samosprávneho kraja budú nižšie uvedené autobusové linky prímestskej dopravy  od 10.3.2021 až do odvolania aj naďalej premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin“

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo na tel. č. 0650 958 958.

ZOZNAM LINIEK:

608400

Jelšava- Lubeník- Mokrá Lúka- Revúca- Muránska Dlhá Lúka- Muráň- Muránska Huta- Šumiac-Telgárt- Vernár- Hranovnica- Poprad

608401

Muránska Zdychava,  Jednota- Revúca- Mokrá Lúka- Lubeník- Chyžné-Jelšava

608402

Revúca- Mokrá Lúka-Lubeník-Jelšava- Gemerské Teplice-Hucín- Gemerská Hôrka - Plešivec

608403

Revúca- Mokrá Lúka-Lubeník- Chyžné-Jelšava- Magnezitovce - Nandraž- Rákoš- Sirk- Kameňany - Držkovce- Leváre-Gemerská Ves

608404

Magnezitovce-Jelšava-Chyžné- Lubeník- Revúcka Lehota- Mokrá Lúka- Revúca

608405

Revúca

608406

Revúca

608410

Revúca-Mokrá Lúka-Lubeník-Jelšava- Gemerské Teplice - Šivetice - Prihradzany- Licince- Gemerská Ves- Otročok-Tornaľa

608411

Revúca-Mokrá Lúka-Jelšava-Gemerské Teplice- Šivetice- Licince- Hucín- Gemerská Hôrka- Plešivec- Bohúňovo - Čoltovo- Gemerská Panica- Plešivec-Tornaľa

608412

Revúca-  Mokrá Lúka- Lubeník- Jelšava- Nandraž- Rákoš- Sirk- Ratková- Ratkovská Lehota- Sása- Rybník

608413

Revúca- Mokrá Lúka- Lubeník- Turčok- Sirk- Ploské- Hrlica- Ratkovské Bystré

608414

Revúca- Mokrá Lúka- Lubeník- Chyžné-Jelšava- Gemerské Teplice- Hucín-Gemerský Sad

608421

Tisovec- Muránska Lehota- Muráň- Muránska Dlhá Lúka- Revúca- Mokrá Lúka- Lubeník-Jelšava

608434

Revúca- Mokrá Lúka-Turčok-Sirk- Rákoš- Kameňany- Ploské- Ratková- Hrlica- Ratkovské Bystré

608445

Revúca- Mokrá Lúka- Lubeník- Jelšava- Gočaltovo- Štítnik- Honce- Rožňavské Bystré- Rakovnica- Rudá- Rožňava

608448

Rožňava- Brzotín- Slavec- Plešivec- Gemerská Hôrka- Bohúňovo- Čoltovo- Gemerská Panica- Tornaľa

608481

Tornaľa-Žiar-Otročok-Gemerská Ves-Polina-Skerešovo-Chvalová-Višňové-Rybník Brusník-Rybník-Sása-Ratkovská Lehota-Ratková-Ploské-Sirk- Ratkovské Bystré

608482

Tornaľa-Žiar-Otročok-Gemerská Ves-Leváre- Držkovce-Kameňany

608483

Tornaľa-Žiar-Otročok-Levkuška-Rašice

608484

Tornaľa-Gemer

608485

Tornaľa- Stránska- Figa, Nižná Káloša, Vyšná Káloša- Gemerské Michalovce- Nižné Valice-Vyšné Valice

608486

Tornaľa-Včelince-Rumince-Chanava- Lenartovce - Lenartovce- Vlkyňa

608487

Tornaľa-Včelince-Štrkovec-Riečka-Kráľ-Ábovce- Číž- Rimavská Seč-Zádor-Ivanice

608488

Tornaľa-Včelince-Lenka-Hubovo- Štrkovec-Kesovce- Neporadza

608489

Tornaľa- Gemer -Gemerská Panica- Bretka

609401

Rimavská Sobota-Tornaľa-Revúca

609404

Rimavská Sobota-Dražice-Teplý Vrch-Drienčany-Hrušovo

609405

Rimavská Sobota-Hostišovce-Lipovec-Španie Pole

609406

Rimavská Sobota-Teplý Vrch-Rovné, Burda-Ratkovské Bystré-Filier

609408

Rimavská Sobota-Bátka-Uzovská Panica, Lapoňa

609409

Rimavská Sobota-Tornaľa

609411

Rimavská Sobota-Figa-Lenartovce-Rimavská Seč / Kráľ

609412

Rimavská Sobota-Bátka-Rimavská Seč-Číž,, kúpele-Vlkyňa

609413

Rimavská Sobota-Pavlovce, Jednota-Janice-Rimavská Seč

609415

Rimavská Sobota-Jesenské-Gemerské Dechtáre-Petrovce-Gemerský Jablonec

609416

Rimavská Sobota-Jesenské-Blhovce-Konrádovce

609417

Rimavská Sobota-Jesenské-Hajnáčka-Tachty

609418

Rimavská Sobota-Dolné Zahorany-Veľké Dravce-Fiľakovo

609419

Rimavská Sobota-Lučenec

609420

Rimavská Sobota-Ožďany-Sušany-Poltár

609422

Rimavská Sobota-Hnúšťa, aut.st.-Klenovec, nám.

609423

Rimavská Sobota-Hrachovo-Selce-Hrnčiarska Ves-Poltár

609424

Rimavská Sobota-Hnúšťa-Tisovec-Muráň-Revúca

609425

Rimavská Sobota-Horné Zahorany-Lukovištia-Ostrany/Babinec-Kyjatice

609440

Rimavská Sobota-Tisovec-Michalová-Brezno

609441

Hnúšťa-Potok-Krokava-Ratková-Ratkovské Bystré

609443

Hnúšťa-Rimavská Baňa-Striežovce

609444

Hnúšťa-Rimavská Baňa-Kokava nad Rimavicou-Lom nad Rimavicou

609445

Tisovec-Polom-Klenovec-Kokava n. Rimavicou-Ďubákovo

609446

Hnúšťa-Klenovec, Skorušina


UZNESENIA

publikované dňa 04. marec 2021