Novinky z diania v obci

Oznam

publikované dňa 20. júl 2015

Oznamujeme verejnosti, že na projekt Deň obce - literárny a výstavný deň bola poskytnutá finančná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1000,- EUR, slovom: jedentisíc eur.
Za prispevok ďakujeme.


Dni obce

publikované dňa 20. júl 2015

Dňa 11.07.2015 sa v našej obci konal Den obce. Za priaznivého letného počasia skupina nadšencov/starostka, poslanci, RETAMA s.r.o a ich priatelia/ už od skorého rána pripravovali chutné občerstvenie formou guľášu a kapustnice aby si tak uctili účastníkov našej oslavy. Na poludnie sme sa zišli v hojnom počte pri hrobe nášho rodáka Ivana Krasku aby sme si pripomenuli 139. výročie jeho narodenia. /12.07.1876/.
Na chvíľu sme sa zastavili pred jeho rodným domom s kyticou a pokračovali sme do areálu bývalej ZŠ, kde nás čakala hudba, občerstvenie a dobrá nálada prítomných.V družných debatách sa stretli Lukovišťania so svojimi priateľmi, známymi. Program nasledoval divadelným predstavením Divadelného súboru T. Vansovej z Rim.Píly s hrou Janka Chalúpku "Starúš plesnivec alebo 4 svadby na jednom pohrebe",za ktoré vystúpenie zožali herci búrlivý potlesk. /Boli naozaj výborný/. Vo večerných hodinách pokračovala Tanečná zábava až do bieleho rána.Deň obce Lukovištia bol veru vydarený.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii podujatia podieľali. Za podporu ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju , firme RETAMA s.r.o a Jánovi Segedymu. Stretneme sa takto o rok. 
 Alena Segedyová, starostka obce

Zahájenie novej páleničiarskej sezóny

publikované dňa 10. júl 2015

Ozramujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov, že pestovateľská pálenica
v Lukovištiach , predpokladá začatie vyrobného obdobia 2015 - 2016 v mesiaci júl 2015. ( Podl'a potreby pestovateľov)